Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Μελέτες

Πολύς όχλος: Στον ουρανό ή στη γη; || Οι 144.000 εσφραγισμένοι || Η Χριστιανική κλήση και τα "άλλα πρόβατα" || Τα ΠΡΟ τού Χριστού πρόβατα τής μάνδρας

Η αυλή των προβάτων

 Πώς οι δύο εθνότητες παρερμηνεύονται σε "δύο κλίσεις"

Αναίρεση ενός κεντρικού δόγματος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, που στηρίζεται σε μία (ακόμα) παρερμηνεία

 

 

Μία παραβολή τής Αγίας Γραφής πού έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις κατά καιρούς ερμηνείες τών λεγομένων "Μαρτύρων τού Ιεχωβά", είναι η παραβολή τής μάνδρας και τών προβάτων, που είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και που αναφέρεται από τον ευαγγελιστή Ιωάννη, στο ομώνυμο ευαγγέλιό του, στο κεφάλαιο 10/ι΄ και εδάφια 1-16.

Ο λόγος που θα ασχοληθούμε με αυτή την παραβολή, είναι ότι την χρησιμοποιεί η Εταιρία Σκοπιά για να πείσει πως υπάρχουν δύο τάξεις Χριστιανών, με διαφορετική κλήση: Μία ουράνια, και μία επίγεια, κάτι που αντιτίθεται στο Χριστιανικό Ευαγγέλιο.

Στη συνέχεια , θα δούμε πως οι ισχυρισμοί τής εταιρίας Σκοπιά, στερούνται σοβαρότητος, και κυρίως παρασύρουν τους αμαθείς σε ένα άλλο ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που δίδαξαν ο Χριστός και οι απόστολοι, για μία μόνο χριστιανική κλήση. (Γαλάτας 1/α΄ 8,9. Εφεσίους 4/δ΄ 4).

 

1. Η παρερμηνεία τής παραβολής

Μετά από διάφορες αλλαγές στην ερμηνεία τής παραβολής αυτής, σήμερα η εταιρία Σκοπιά διδάσκει τα εξής:

Χωρίζει την παραβολή σε δύο παραβολές, που ισχυρίζεται ότι μιλούν για διαφορετικά πράγματα. Η πρώτη, υποτίθεται πως αναλύεται στα εδάφια 1-6 τού κεφαλαίου (Iωάννης 10/ι΄), και η δεύτερη, στα εδάφια 7-16.

Η πρώτη παραβολή, λέγεται πως περιγράφει τη μάνδρα τού Μωσαϊκού νόμου, απ' όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός έβγαλε ως πρόβατα τους πρώτους Χριστιανούς. (Σκοπιά 15-5-1984 σελ. 29). Στη δεύτερη όμως, υποστηρίζουν ότι η μάνδρα είναι η Εκκλησία, στην οποία βρίσκονται οι ΄Αγιοι, που κατ' αυτούς είναι μόνο 144.000. (Βιβλίο " Άρχων ειρήνης σελ. 81). Έξω από τη μάνδρα τής υποτιθέμενης δεύτερης παραβολής, υπάρχουν τα "άλλα πρόβατα", που κατά τη Σκοπιά, είναι εκατομμύρια "Χριστιανών", με διαφορετική ελπίδα από την ουράνια που είχαν ο Κύριος και οι απόστολοι.

Στη συνέχεια, θα δείξουμε πέρα από κάθε αμφιβολία, τη σαθρότητα αυτής τής ερμηνείας, καθώς θα εξηγούμε το πραγματικό νόημα τής παραβολής τού Κυρίου.

 

2. Η παραβολή και το περιεχόμενο τής μάνδρας

Ας δούμε σύντομα, τι λέει η παραβολή, από το πρώτο εδάφιο:

Ο Κύριος μιλάει, για μία αυλή προβάτων, όπου κάποιοι κλέφτες, προσπαθούν να μπουν κρυφά. (εδ. 1). Ο ποιμένας όμως τής αυλής, μπαίνει από την πόρτα. (εδ. 2). Τον ποιμένα, ο θυρωρός τον αφήνει να περάσει, και αυτός, φωνάζει τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους, κι εκείνα ακούνε τη φωνή του, και τα βγάζει έξω από τη μάνδρα. (εδ. 3).

Στο τρίτο αυτό εδάφιο, φαίνεται ότι στη μάνδρα αυτή, υπάρχουν πρόβατα κι άλλων ποιμένων, γιατί λέει ότι "τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με τ' όνομά τους", και "τα δικά του πρόβατα βγάζει".

Ακόμα, ο ποιμένας τα "εξάγει", δηλαδή τα βγάζει έξω από τη μάνδρα. Πράγματι, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, έβγαλε από το Μωσαϊκό νόμο τα πρόβατά Του, τους Ισραηλίτες που έγιναν Χριστιανοί. Σύμφωνα με το Γαλάτας 4/δ΄ 4,5, ο Κύριος έγινε άνθρωπος, "για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν κάτω από το νόμο, και να πάρουν την υιοθεσία".

Όταν βγάζει τα πρόβατά του, αυτά τον ακολουθούν, γιατί γνωρίζουν τη φωνή του, (εδ. 3), και δεν ακολουθούν ξένο. (εδ. 4). "Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τίνα ήν ά ελάλει αυτοίς". (εδ. 6).

Εδώ φαίνεται ότι οι ακροατές τού Κυρίου δεν κατάλαβαν τί ενοούσε η παραβολή που τους έλεγε. "Είπεν ουν πάλιν ο Ιησούς: Αμήν αμήν λέγω υμίν, ότι εγώ ειμι η θύρα τών προβάτων..." Αφού δεν κατάλαβαν, "είπε λοιπόν ("ουν") πάλιν ο Ιησούς" ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ, με άλλα λόγια για να την καταλάβουν! Αν τους έλεγε άλλη παραβολή όπως ισχυρίζεται η εταιρία Σκοπιά, όχι μόνο δεν θα καταλάβαιναν, αλλά θα τους μπέρδευε κιόλας!

Όμως το εδάφιο 7 είναι σαφές. Λέει: "είπε ουν πάλιν". Αυτό σημαίνει: "είπε λοιπόν πάλι". Το "λοιπόν", είναι επεξηγηματικό, και σημαίνει ότι αυτά που ακολουθούν, είναι επεξήγηση τών προηγουμένων, και όχι άλλη παραβολή! Το ίδιο σημαίνει και το "πάλι". Ξαναείπε ο Ιησούς την ίδια παραβολή! Δεν είπε καινούργια για να βολέψει τα δόγματα τής εταιρίας Σκοπιά!

Από το εδάφιο 7 λοιπόν, έχουμε μία ανάλυση τής ιδίας παραβολής, και όχι μία νέα, με άλλους συμβολισμούς. Αυτό φαίνεται και από τα παρακάτω:

 

3. Χρόνος και λειτουργία τού κοπαδιού

Στο εδάφιο 8, λέει τα εξής: "πάντες ήλθον προ εμού, κλέπται εισίν και λησταί. αλλ' ουκ ήκουσαν αυτών τα πρόβατα".

Αν εδώ η αυλή που αναφέρεται είναι η Εκκλησία, όπως υποστηρίζει η οργάνωση τής Σκοπιάς, πώς ήλθαν κλέφτες ΠΡΙΝ από το Χριστό; Αφού η Χριστιανική Εκκλησία ιδρύθηκε (εν χρόνω), από τον ίδιο, την Πεντηκοστή τού 33 μετά Χριστόν!

Εδώ είναι σαφές, ότι η μάνδρα δεν είναι η Χριστιανική Εκκλησία, αλλά η Ιουδαϊκή, όπως και στο πρώτο μέρος τής παραβολής πριν από το εδάφιο 6.

Στο ίδιο πράγμα, αναφέρεται η Αγία Γραφή στις Πράξεις 5/ε΄ 36,37. Εκεί, αναφέρεται σε κάποιον Θευδά, και σε κάποιον Ιούδα Γαλιλαίο, οι οποίοι προσπάθησαν να εμφανιστούν ως ο Μεσσίας. Δεν πέτυχαν όμως τίποτα, γιατί κανείς τους δεν ήταν ο αληθινός ποιμένας.

Στο εδάφιο 9, φαίνεται η βασική λειτουργία που έχει ένας ποιμένας στο κοπάδι. Τα πρόβατα χρειάζονται απ' αυτόν δύο πράγματα: 1. στέγη, και 2. τροφή. Έτσι, στο εδάφιο αυτό αναφέρει ο Κύριος, ότι αυτός είναι η πόρτα. Αν κάποιο απ' τα πρόβατά του "εισέλθει" στη δική του στέγη και προστασία, θα σωθεί. "Και εισελεύσεται και εξελεύσεται και νομήν ευρήσει". "Θα μπει (στη στέγη), θα βγει (για βοσκή), και θα βρει τροφή".

"Τροφή" εδώ, είναι η πνευματική τροφή τής Εκκλησίας. (Α΄ Κορινθ. 10/ι΄ 3). Το εδάφιο δεν σημαίνει ότι θα μπαινοβγαίνουν από τη μάνδρα τα πρόβατα! Μιλάει για τις δύο αυτές λειτουργίες τού ποιμένα προς το κοπάδι του. Τα πρόβατα όπως είδαμε στο εδάφια 3 και 4, ΒΓΑΙΝΟΥΝ από το Μωσαϊκό νόμο, και εισέρχονται στην προστασία τού ποιμένα Ιησού, στην Εκκλησία Του. Αυτό φαίνεται και στα εδάφια: Ιωάννης 14/ιδ΄ 6 και Εφεσίους 2/β΄ 18: "Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμί δι εμού". "Δι αυτού, (ως πόρτας), έχομεν την προσαγωγήν... προς τον Πατέρα".

 

4. Η προέλευση τών προβάτων

Το ίδιο φαίνεται και στο εδάφιο 16, όπου λέει: "και άλλα πρόβατα έχω, ά ουκ έστιν ΕΚ τής αυλής ταύτης. Κακείνα δει με αγαγείν, και τής φωνής μου ακούσουσιν, και γενήσονται μία ποίμνη είς ποιμήν".

Το εδάφιο λέει, ότι εκτός από τα πρόβατα αυτά τού Ισραήλ για τα οποία μιλάει, έχει και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι "εκ" τής αυλής ταύτης, δηλαδή, δεν προέρχονται από την αυλή τού Μωσαϊκού νόμου.

Το "εκ", δείχνει ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ. Τα πρόβατα τής πρώτης ομάδας, έχουν την καταγωγή τους "εκ" τού Μωσαϊκού Νόμου, και δεν είναι, αλλά ήταν στην αυλή ταύτη. Ήταν στο Μωσαϊκό νόμο, αλλά τώρα ο Κυριος τα έχει βγάλει. Υπάρχουν λοιπόν κι άλλα πρόβατα, που δεν προέρχονται από το Μωσαϊκό νόμο, (οι εθνικοί), που θα ενώνονταν κάποτε με τους Ισραηλίτες, θα συνάγονταν κι αυτοί στην Εκκλησία τού Κυρίου, και θα γίνονταν μία ποίμνη κάτω από έναν ποιμένα.

"Αυτός γαρ εστιν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα έν, και το μεσότοιχον τού φραγμού λυσας, την έχθραν εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον τών εντολών εν δόγμασιν καταργήσας, ίνα τους δύο κτίσει εν αυτώ εις ένα καινόν άνθρωπον ποιών ειρήνην και αποκαταλλάξει τους αμφοτέρους εν ενί σώματι τώ Θεώ δια τού σταυρού..." (Εφεσίους 2/β΄ 14-16).

Στο χωρίο αυτό, είναι σαν να διαβάζουμε την παραβολή με άλλα λόγια! Μιλάει για τον μεσότοιχο (τη μάνδρα) τού νόμου που έπεσε, για να ενώσει σε μία ποίμνη και τις δύο ομάδες: εθνικούς και Ιουδαίους. Έτσι, έγιναν "μία ποίμνη είς ποιμήν".

Η εταιρία Σκοπιά, θέλοντας να αποπροσανατολίσει τους αναγνώστες τής παραβολής, δεν δίστασε να αλλοιώσει το κείμενο στο εδάφιο Ιωάννης 10/ι΄ 16. Σε εκδόσεις της πριν την επίσημη κυκλοφορία τής ΜΝΚ στα Ελληνικά, κατά τη συνήθειά της, άλλαξε τη λέξη "εκ", και αντί να δηλώσει ότι τα πρόβατα δεν προέρχονταν "εκ" τής αυλής, γράφει "στην" αυλή αυτή. Δίνει έτσι την εντύπωση στους αναγνώστες τού κακοποιημένου αυτού εδαφίου, πως ο Ιησούς Χριστός δεν έβγαλε τα πρόβατα. Πως αυτά είναι μέσα στην αυλή, και πως τα άλλα δεν είναι. Προσπαθεί έτσι να υποστηρίξει πως τα μέσα είναι στην Εκκλησία, και τα έξω, είναι μία άλλη τάξη, έξω(!!!) από την Εκκλησία, και έχουν δήθεν άλλη ελπίδα και όχι ουράνια. Στην επίσημη Ελληνική της όμως μετάφραση, δεν το τόλμησε, κι έτσι γράφει "Που δεν είναι από αυτή τη μάνδρα". Ο Ελληνόφωνος λοιπόν αναγνώστης, μπορεί αν θέλει να το καταλάβει.

Η ερμηνεία αυτή τής Σκοπιάς, είναι αναπόδεικτη και αυθαίρετη, και πολύ περισσότερο αποδεικνύεται λάθος, καθώς επιστρατεύθηκε και η παραχάραξη τού κειμένου τής Αγίας Γραφής. Σύμφωνα με το Ελληνικό συντακτικό όμως, το ότι υπάρχει στο Κείμενο η λέξη "εκ","από") σημαίνει ότι τα πρόβατα που ήταν στην αυλή, όχι μόνο προέρχονται, αλλά και ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ Σ' ΑΥΤΗΝ, ούτε λέει ότι βάζει τα έξω σ' αυτήν.

 

5. Η προφητεία τού Ιεζεκιήλ

Η παραβολή αυτή τού Ιησού, έχει άμεση σχέση, με την προφητεία τού Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο 34/λδ΄. Πρόκειται για μία προφητεία που δόθηκε για τους ποιμένες τού Ισραήλ, και τους προειδοποιούσε, πως θα ερχόταν ο πραγματικός ποιμένας τών Ισραηλιτών, για να τους ελευθερώσει από την καταπίεση και την ανευθυνότητα τών θρησκευτικών τους ηγετών. Θα διάλεγε τα δικά του πρόβατα μεταξύ τού Ισραήλ, και θα τα ελευθέρωνε, δίνοντάς τους καταφύγιο και τροφή:

Ιεζεκιήλ 34/λδ΄: (2)...Προφητευσον επί τους ποιμένας τού Ισραήλ...(8) οι ποιμένες εβόσκησαν εαυτούς, και δεν εβόσκησαν τα πρόβατά μου, ...(10) ιδού εγώ είμαι εναντίον τών ποιμένων, και θέλω εκζητήσει τα πρόβατά μου εκ τής χειρός αυτών, και θέλω παύσει αυτούς από του να ποιμένωσι τα πρόβατα...(11) Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: Ιδού εγώ, εγώ θέλω αναζητήσει τα πρόβατά μου, και επισκεφθεί αυτά, (12), καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθ' ην ημέραν ευρίσκεται εν μέσω τών προβάτων αυτού διεσκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου, και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων τών τόπων όπου ήταν διεσκορπισμένα... (13) Και θέλω εξάγει αυτά εκ τών λαών, και συνάξει αυτά...(14)Θέλω βοσκήσει αυτά εν αγαθή νομή, και η μάνδρα αυτών θέλει είσθαι επί τών υψηλών ορέων τού Ισραήλ. Εκεί θέλουσιν αναπαύεσθαι εν μάνδρα καλή, και θέλουσι βόσκεσθαι εν παχεία νομή...(17) Ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσον προβάτου και προβάτου...(23) Και θέλω καταστήσει επ' αυτά ένα ποιμένα, και θέλει ποιμαίνει αυτά, τον δούλον μου Δαυϊδ...(25) Και θέλω κάμει προς αυτά διαθήκην...(28) και θέλουσιν κατοικεί ασφαλώς."

Στο παραπάνω χωρίο, φαίνονται καθαρά οι παραλληλισμοί με την παραβολή τού Κυρίου. Εκεί φαίνεται πως ο Κύριος βγάζει τα πρόβατα από την καταδυνάστευση τών ποιμένων τού νόμου, για να τα εισάγει στην Εκκλησία Του, όπου θα βρουν τροφή και αφάλεια.

Έτσι, και με τη βοήθεια αυτού τού εδαφίου, φαίνεται πως η μάνδρα τής παραβολής, είναι ο Μωσαϊκός Νόμος, και όχι η Εκκλησία, και κάθε ισχυρισμός για δύο διαφορετικές κλήσεις στερείται βάσεως.

N. M.

Το άρθρο αυτό στα Αγγλικά

Δημιουργία αρχείου: 9-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 9-6-2016.

ΕΠΑΝΩ