Ελληνικός παρατηρητής της Εταιρίας Σκοπιά Στατιστικές Κεντρική σελίδα της ΟΟΔΕ

 

Τι πέτυχε η Σκοπιά στα τελευταία 10 χρόνια, με βάση τους βαπτισμένους της;

Μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία της Σκοπιάς, στα τελευταία 10 χρόνια.

Έτος 1996

Παρόντες στην ανάμνηση  :             12,921,933

Έλαβαν από τα εμβλήματα:                       8,757

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:        5,413,769

Μέσος όρος:                                        5,167,258

Αύξηση επί της εκατό από το 1995:              4.4

Βαπτίσθηκαν:                                         366,579

Ώρες κηρύγματος                         1,140,621,714

Γραφικές Μελέτες:                               4,855,030

 

Έτος 1997

Παρόντες στην ανάμνηση:                 14,322,226

Έλαβαν από τα εμβλήματα:                        8,795

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          5,599,931

Μέσος όρος:                                         5,353,078

Αύξηση επί της εκατό από το 1996:                3.6

Βαπτίσθηκαν:                                          375,923

Ώρες κηρύγματος                           1,179,735,841

Γραφικές Μελέτες                                  4,552,589

 

   Έτος 1998

Παρόντες στην ανάμνηση                   13,896,312

Έλαβαν από τα εμβλήματα:                        8,755

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          5,888,650

Μέσος όρος                                           5,544,059

Αύξηση επί της εκατό από το 1997:                 3.6

Βαπτίσθηκαν:                                           316,092

    Ώρες κηρύγματος                           1,186,666,708

    Γραφικές Μελέτες                                  4,302,852

 

Έτος 1999

Παρόντες στην ανάμνηση                  14,088,751

Έλαβαν από τα εμβλήματα                         8,795

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          5,912,492

Μέσος όρος:                                         5,653,987

Αύξηση επί της εκατό από το 1998:                2.0

Βαπτίσθηκαν:                                         323,439

Ώρες κηρύγματος                          1,144,586,849

Γραφικές Μελέτες                                 4,433,884

 

    Έτος 2000

     Παρόντες στην ανάμνηση                   14,872,086    

    Έλαβαν από τα εμβλήματα                          8,661

    Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          6,035,564

    Μέσος όρος:                                         5,783,003

    Αύξηση επί της εκατό από το 1999:                2.3

    Βαπτίσθηκαν                                               288,907

    Ώρες κηρύγματος                           1,171,270,425

    Γραφικές Μελέτες                                  4,766,631

Έτος 2001

Παρόντες στην ανάμνηση                   15,374,986

Έλαβαν από τα εμβλήματα                          8,730

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          6,117,666

Μέσος όρος:                                         5,881,776

Αύξηση επί της εκατό από το 2000:                1,7

Βαπτίσθηκαν:                                          263,431

Ώρες κηρύγματος                           1,169,082,225

Γραφικές Μελέτες                                  4,921,702

 

Έτος 2002

Παρόντες στην ανάμνηση                   15,597,746

Έλαβαν από τα εμβλήματα                          8,760

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          6,304,645

Μέσος όρος:                                         6,048,600

Αύξηση επί της εκατό από το 2001:                2.8

Βαπτίσθηκαν:                                          265,469

Ώρες κηρύγματος                           1,202,381,302

Γραφικές Μελέτες                                  5,309,289

 

Έτος 2003

Παρόντες στην ανάμνηση                   16,097,622

Έλαβαν από τα εμβλήματα                          8,565

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          6,429,351

Μέσος όρος:                                         6,184,046

Αύξηση επί της εκατό από το 2002:                2.2

Βαπτίσθηκαν:                                          258,845

Ώρες κηρύγματος                           1,234,796,477

Γραφικές Μελέτες                                  5,726,509

 

Έτος 2004

Παρόντες στην ανάμνηση                   16,760,607

Έλαβαν από τα εμβλήματα                           8570

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          6,513,132

Μέσος όρος:                                          6,308,046

Αύξηση επί της εκατό από το 2003:                 2.0

Βαπτίσθηκαν:                                           262,416

Ώρες κηρύγματος                            1,282,234,887

Γραφικές Μελέτες                                   6,085,387

 

Έτος 2005

Παρόντες στην ανάμνηση                   16,383,333

Έλαβαν από τα εμβλήματα                           8524

Ανώτατο όριο ευαγγελιζομένων:          6,613,829

Μέσος όρος:                                          6,390,016

Αύξηση επί της εκατό από το 2004:                 1,3

Βαπτίσθηκαν:                                           247,631

Ώρες κηρύγματος                            1,278,201,985

Γραφικές Μελέτες                                   6,061,546

 

Η έκθεση αυτή είναι η επίσημη της Εταιρείας Σκοπιάς για τα τελευταία 10 χρόνια. Θα την αναλύσουμε και θα δούμε τι αυξήσεις πραγματικά πέτυχε.

Μερικά πράγματα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας καθώς θα γίνει η ανάλυση είναι τα εξής:

1. Ευαγγελιζόμενοι θεωρούνται όσοι δήλωσαν πόσο χρόνο δαπάνησαν τον μήνα στο κήρυγμα.

2. Μπορεί να μετριέται στη στατιστική και η γραφική μελέτη που κάνει κάποιος σε έναν ευαγγελιζόμενο, όπως για παράδειγμα σε ένα παιδί που μπορεί να κηρύττει από την μια, και ο γονέας του να διεξαγάγει την γραφική μελέτη του, και να την δηλώνει στο δελτίο απογραφής "έργου" στο τέλος του μήνα.

3. Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό αυτών που είναι βαπτισμένοι, αφού για την Σκοπιά όσοι κηρύττουν θεωρούνται ευαγγελιζόμενοι. Έτσι στον τελικό αριθμό ευαγγελιζομένων, πάντοτε περιλαμβάνονται και αβάπτιστοι.

4. Παίρνουμε τον μέσο όρο ευαγγελιζομένων του έτους και όχι το ανώτατο όριο γιατί στο ανώτατο μπορεί να είναι μέσα άτομα που να δήλωσαν μια φορά το έργο τους στην διάρκεια του χρόνου και μετά να σταμάτησαν, ή κάποιος ηλικιωμένος που πέθανε. Επίσης η Σκοπιά αναθεώρησε την πολιτική της για το ελάχιστο των ωρών που πρέπει να δηλώσει κάποιος για να μετρά σαν ευαγγελιζόμενος από μία ώρα σε δεκαπέντε λεπτά. Έτσι με αυτή την κίνηση κερδίζει αριθμούς για τα στατιστικά της στοιχεία.

Με αυτά σαν δεδομένα θα αρχίσουμε την ανάλυση μας:

Το 1996 υπήρχαν 5,167,258 ευαγγελιζόμενοι. Από αυτόν τον αριθμό για να βρούμε τον αριθμό των βαπτισμένων αφαιρούμε ένα 20% και εξηγώ γιατί. Σε μια μία εκκλησία με μέσο όρο 90 ευαγγελιζόμενους βρίσκουμε 20% αβάπτιστους που είναι κατά μεγάλο ποσοστό παιδιά των μαρτύρων και λίγοι που μελετούν. Έτσι στους 90 οι 15 είναι αβάπτιστοι. Στα 5,167,258 αν αφαιρέσουμε το 20%, έχουμε περίπου 4,320,000 βαπτισμένους.

Από το 1996 μέχρι το 2005 βαπτίσθηκαν 2,967,901 (περίπου 3,000,000). Επίσης το 1996 είχαν και 4,855,030 μελέτες. Και πάλι μέσα στις μελέτες υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από παιδιά Μαρτύρων, που είναι και ευαγγελιζόμενοι.

Έτσι αν προσθέσουμε στα 4,320,000 άλλους 3,000,000 βαπτισμένους σε 10 χρόνια φτάνουμε στο 7,320,000 βαπτισμένους. Τώρα αν βάλουμε και το 20% των αβάπτιστων, τότε θα είχαμε σχεδόν 8,784,000 ευαγγελιζόμενους για το 2005.

Επίσης το ποσοστό θανάτων είναι 1% τον χρόνο, και εξισορροπείται από τις γεννήσεις, ή μάλλον από τα μικρά παιδιά που πρωτογίνονται ευαγγελιζόμενοι (συνήθως αβάπτιστοι). Όμως δεν προσθέσαμε και την σχετική αύξηση των γραφικών μελετών από 4,855,030 σε 6,061,046 το 2005,  δηλαδή ακόμα 1,200,000 μελέτες περισσότερες, όπου ένας αριθμός από αυτούς θα βαπτιστεί. Έτσι όμως, ο αριθμός των μελών της Σκοπιάς θα έπρεπε να είναι κάπου στα 10 εκατομμύρια, ενώ μετά βίας ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια το 2005. Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων φεύγει από την Σκοπιά, και αυτή η φυγή, αγγίζει την αναλογία 2 στους 3. Δηλαδή σε κάθε 3 που έρχονται στη Σκοπιά, οι 2 ξαναφεύγουν!!!

Βλέποντας αυτά τα δεδομένα, τα μέλη του Κυβερνώντος Σώματος της Σκοπιάς, δεν θα νιώθουν και πολύ άνετα. Η Σκοπιά προχώρησε σε μειώσεις του προσωπικού που υπηρετούν στα Μπέθελ σε διάφορες χώρες και τους έστειλε να γίνουν ειδικοί σκαπανείς και ιεραπόστολοι, για να δώσουν ώθηση και στα άλλα μέλη να κηρύξουν περισσότερο γιατί... "το τέλος είναι κοντά" (όπως πάντα). Σίγουρα οι αριθμοί δεν δείχνουν ότι ο Θεός τους ευλογεί. Σε λίγο θα αρχίσουμε να βλέπουμε και μειώσεις. Ενώ το 2005 είχαν μια αύξηση της τάξης του 1,3% και σε όλες της ανεπτυγμένες χώρες μειώσεις ή και μηδενική αύξηση. Είναι θέμα χρόνου να δούμε και μειώσεις στα μέλη της. Η κατάσταση για την ηγεσία της Σκοπιάς είναι δραματική. Ανίκανοι να σταματήσουν τον κατήφορο που πήρε η Οργάνωσή τους, απλώς στέκονται και βλέπουν τους Πύργους της ψευτο-Σιών να καταρρέουν, γιατί και οι ίδιοι είναι δέσμιοι με της δικές τους αλυσίδες και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Χωρίς να έχουν να δώσουν κάτι καινούργιο στα μέλη τους και με το όπλο τον εκφοβισμό, (δηλαδή τον Αρμαγεδώνα και τον κοινωνικό φόβο της Αποκοπής), προσπαθούν να τα κρατήσουν όπως μπορούν φυλακισμένα. Αλλά και αυτός ο φόβος σε λίγο θα χαθεί. Ο Θεός δεν κρατά τα παιδιά Του με φόβο, αλλά με αγάπη, κάτι που δεν έχει η Σκοπιά. Υπάρχουν αιρέσεις όπως οι Μορμόνοι που ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια και άρχισαν το κήρυγμά τους στα μέσα της δεκαετίας του 70. Δηλαδή σε 30 χρόνια έγιναν σχεδόν τριπλάσιοι από τους Μάρτυρες. Σίγουρα το τροπάριο ότι ο Θεός τους ευλογεί με αύξηση δεν στέκει πλέον και θα πρέπει να βρουν κάτι άλλο να πείσουν ότι ο Θεός τους ευλογεί.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο 82,000 άτομα ήταν η αύξηση του 2006, τότε αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος την πενιχρή συγκομιδή που είχαν. Δαπάνησαν πάνω 1,2 δισεκατομμύρια ώρες που αν το μεταφράσομε σε κόπο αντιστοιχούν σε δισεκατομμύρια δολάρια εργατοώρες τον χρόνο για κήρυγμα, και μόνο 82,000 άτομα κέρδισαν. Σίγουρα το άγγελμα της Σκοπιάς δεν είναι και τόσο πειστικό. Αλλά βλέποντας και τον αριθμό των ατόμων που βαπτίσθηκαν βλέπει εύκολα κάποιος την κατηφόρα τους. Από 366,000 το 1996 τον χρόνο, έφθασαν σε σταδιακή πτώση σε 247,000 τον χρόνο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Το φαινόμενο της μείωσης φάνηκε για πρώτη φορά το 1976 και 1977 όπου από 2,223,538, έπεσαν στα 2,182,341. Ήταν η ημερομηνία το 1975 που η Σκοπιά ανεπίσημα και με πλάγιο τρόπο προσπαθούσε να πλασάρει σαν ημερομηνία του τέλους. Οδηγώντας τους οπαδούς της να πιστέψουν ότι θα ερχόταν το τέλος, με ομιλίες και άρθρα που οδηγούσαν στο συμπέρασμα αυτό, πολλοί πουλούσαν της περιουσίες τους για να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο κήρυγμα. Όταν πέρασε και το 1975 και δεν έγινε τίποτε, πολλοί έφυγαν και αυτό είναι εμφανές στα έτη 1976 και 1977 με μεγάλη μείωση.

Καθώς πλησιάζουμε στο 2014 ο αριθμός θα μείωσης θα αυξάνεται. Σε λίγα χρόνια θα φτάσουμε τα 100 χρόνια από τότε που σύμφωνα με την διδασκαλία της Σκοπιάς ο Ιησούς το 1914 δήθεν έλαβε βασιλική εξουσία στους ουρανούς και έριξε τον Σατανά και τους δαίμονες του στην γη "και έχει λίγο καιρό ακόμα" μέχρι ο Ιησούς να εκτελέσει κρίση πάνω στην γη. Τα 100 χρόνια δεν είναι καθόλου λίγος καιρός. Το 1914 θα είναι μια ημερομηνία χωρίς ιδιαίτερη σημασία για τα μέλη της Σκοπιάς καθώς θα βλέπουν τα χρόνια να φεύγουν και να μην γίνεται τίποτε. Ίσως δούμε μια αλλαγή της ημερομηνίας αυτής στο μέλλον από την Σκοπιά με στόχο να ξαναθερμάνει το θέμα του σύντομου τέλους, κάτι που προσωπικά το βλέπω δύσκολο αλλά όχι αδύνατο, γιατί η Σκοπιά όταν τα βρει σκούρα αλλάζει τις ημερομηνίες και της προφητείες της όπως την βολεύει για να μην χάσει κόσμο παρουσιάζοντας το σαν «νέο φως». Είναι κάτι που το έκανε στο παρελθόν όταν την αόρατη παρουσία του Χριστού από το 1874 την μετάφερε το 1914 που την είχε για την ημερομηνία έναρξης του Αρμαγεδώνα.

Αυτό που περιμένουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια είναι μηδενική αύξηση και μετά θα αρχίσει η μείωση. Ο Θεός τιμωρεί την Σκοπιά με το ίδιο νόμισμα που αυτή πλήρωνε της άλλες Χριστιανικές θρησκείες, αναφέροντας ειρωνικά σχόλια ότι οι οπαδοί τους φεύγουν γιατί δεν έχουν τίποτε να τους προσφέρουν, και έρχονται στην Σκοπιά που έχει όλες της απαντήσεις.  Ειδικά όταν έπεσε ο κομμουνισμός είδαμε μια τρομακτική αύξηση των ατόμων που εκκλησιάζονται στις άλλες θρησκείες (σε χώρες όπως την Ρωσία), και η Σκοπιά προσπαθούσε να πείσει ότι ήταν κάτι το περιστασιακό και ότι ο κόσμος θα έφευγε και πάλι από αυτές. Η αύξηση των Χριστιανών σε αυτές τις χώρες ήταν κάτι που δεν βόλευε τα δόγματα της Σκοπιάς γιατί σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν για την Βαβυλώνα την Μεγάλη, τα ύδατα, δηλαδή ο κόσμος, θα έφευγε από την θρησκεία με αποτέλεσμα να την καταστρέψουν. Και πάλι σύμφωνα με την ημερομηνία 1919 μ.Χ που δήθεν ο Θεός τους καθάρισε από την ψεύτικη διδασκαλία, και τους διάλεξε να είναι οι αντιπρόσωποί του στην γη, έχουν περάσει σχεδόν 90 χρόνια χωρίς να δούμε να πραγματοποιείται κάτι από αυτά που προφήτευαν. Αντί γι αυτό βλέπουμε τα δικά τους ύδατα να στερεύουν, δηλαδή να φεύγουν μέλη τους επειδή ανακαλύπτουν ότι τελικά η Σκοπιά είναι μια ακόμη αίρεση που παροδηγεί.

Ο ισχυρισμός της Σκοπιάς ότι δήθεν το άγγελμα έχει φτάσει στα πέρατα της γης δεν στέκει γιατί ακόμα ένα μεγάλο μέρος της γης δεν έχει ιδέα για το κήρυγμά της. Χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, οι Ασιατικές χώρες, οι Μουσουλμανικές που εκεί απαγορεύονται οι άλλες θρησκείες, έχουν ακόμα άγνοια του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα περιορίζεται στην Ευρώπη, Αμερική και μερικές Αφρικανικές χώρες.

Το τι θα φέρει το μέλλον για την Σκοπιά κανείς δεν το ξέρει. Καθώς η ενημέρωση γι' αυτού του είδους τις αιρέσεις αυξάνεται από κυρίως πρώην μέλη τους, ο κόσμος είναι πολύ πιο ενημερωμένος από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Εύκολα κάποιος μπορεί με μια μηχανή αναζήτησης να ερευνήσει και να λύσει απορίες για αιρέσεις ολοκληρωτικές τύπου Μορμόνους, Ενωτικούς, Σκοπιά, Σαϊεντολογία και άλλους. Τώρα δεν μπορούν όπως παλιά να ξεγελούν αθώα θύματα, γιατί υπάρχουν ζωντανές αποδείξεις ατόμων που βίωσαν από πρώτο χέρι την βαναυσότητα αυτών των αιρέσεων ενάντια στα πρώην μέλη τους. Άτομα σαν εμάς, αγωνιζόμαστε με τον δικό μας τρόπο να ενημερώνουμε τον κόσμο για τις μεθοδεύσεις τους με την ελπίδα να μην παρασυρθούν άλλα θύματα

 

Κείμενο -  Μορφέας

Δημιουργία αρχείου: 4-3-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 4-3-2006.

ΕΠΑΝΩ