30-4-2021

10-2-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس يعقوب رسول، برادر قديس يوحناى رسول متكلم (٤٤م)


شمايل مادر خدا با نام مصائب 

روز گراميداشت

تقویم جدید :  30  آوريل

تقويم قدیم  : 13 مى

جمعه مقدس و بزرگ

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت اول ؛

قرائت رساله رسولى : غلاطيان ٦: ١٤- ١٨

قرائت انجيل مقدس   : انجيل متى ٢٧: ١- ٥٦

ساعت سوم ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ٥: ٦- ١١

قرائت انجيل مقدس  : انجيل مرقس ١٥: ١٦- ٤١

ساعت ششم ؛

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ٢: ١١- ١٨

قرائت انجيل مقدس  : انجيل لوقا ٢٣: ٣٢- ٤٩

ساعت نهم ؛

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ١٠: ١٩- ٣١

قرائت انجيل مقدس  : انجيل يوحنا ١٨: ٢٨- ١٩: ٣٧

مغرب ؛

قرائت رساله رسولى : اول قرنتيان ١: ١٨- ٢: ٢

قرائت انجيل مقدس  : انجيل ها

متى ٢٧: ١- ٤٤

لوقا ٢٣: ٣٩- ٤٣

متى ٢٧: ٤٥- ٥٤

يوحنا ١٩: ٣١- ٣٧

متى ٢٧: ٥٥- ٦١

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

 

مصلوب شدن مسیح ، تسكين دهنده همه گناهکاران است.

گناهکار که به احساس گناهکاری خود و حقیقت کاملاً عادلانه خدا رسیده است ، جایی براى پنهان شدن جز زير سايه صلیب ندارد. در اینجا در حالی که او به تنهایی با گناهان خود و حتی با اشک برای آنها در برابر خدا می ایستد، اين اطمينان را مى يابد كه هیچ بخششی برای او وجود ندارد. یک نجات برای او در مرگ خداوند بر روی صلیب است. روی صلیب ، دست نوشته همه گناهان پاره شده است. و هرکسی که این را با ایمان کامل بپذیرد ، شریک این راز مقدس رحمت می شود.

با بلوغ این ایمان ، اطمينان در عفو و در عین حال لذت احساس ورود به حالت بخشش برای همه سنین به سر حد خود می رسد. صلیب منبع شادی است ، زیرا گناهکار با ایمان از آن لذت رحمت را می نوشد. از این نظر ، او نوعی فرشته است و بشارت شادی را اعلام می کند.

 

مبانى ارتدوكس

 

فرمان-حكم هفتم عهد عتیق: زنا نکن.

این حكم انواع گناهان جنسی را منع می کند: زنا - رابطه جنسی در خارج از ازدواج ، زنای محصنه (زناى فرد متأهل)- نقض وفای زناشویی و انحراف جنسی است. زنای محصنه، خیانت به وحدت و اعتماد بین همسران است. تصادفی نیست که انبیا، وقتى از ایمان انسان صحبت می کنند ، ارتداد از خدا را خيانت یا زنا می خوانند. زنا از سخت ترين گناهان است ، زیرا عواقب زنا خانواده را از بین می برد. در مورد مفهوم ازدواج مدنی ، این یک ازدواج است که طبق قوانین دولت ثبت شده است ، در غیر این صورت یک زندگی مشترک تلف شده است (حرام و غير مشروع است).

این فرمان همچنین آرزوها و افکار هوس انگیز را منع می کند (متی 5: 27-28). معمولاً این گناه نه با واقعیت رابطه نامشروع جنسى در جسم ، بلکه خیلی زودتر ، هنگامی که شخصی به خود اجازه برخی افکار و دیدگاه ها را می دهد ، آغاز می شود. زنای محصنه ، طبق دستور مسیح ، تنها دلیل قانونی طلاق است (متی 5: 32).

اين فرمان تحت نظر، منع عشق نیست ، بلکه منع عشق  به سرقت رفته است. سوء استفاده بهانه ای برای استفاده از آن نیست. عشق زناشویی مورد پسند خداست. فرمان باروری و تکثیر در بهشت ​​، قبل از سقوط داده شده است. در ازدواج ، روابط نفسانی مکمل پیوندهای روحی و ذهنى موجود است. بنابراین ، آنها "در جای خود" هستند؛ در خارج از ازدواج ، آنها هماهنگی روابط بین زن و مرد را زیر پا می گذارند.

ازدواج ما را از حیوانات متمایز می کند. زنا ما را پايين تر از حیوانات قرار می دهد ، زیرا برای ما این یک گناه است ، اما برای آنها گناه نیست (آنها آزادی و احساس اخلاقی ندارند ، اما در عمل خود با غریزه هدایت می شوند). کتاب مقدس به شدت و بزرگى این گناه گواهی می دهد: (لاويان 20: 10 ؛ اعمال 15: 13 ؛ اول قرنتیان 6: 9 ؛ عبرانيان 13: 4 ؛ مكاشفه 21: 8).

توجیه خود با این واقعیت که "همه اینگونه زندگی می کنند" خود فریبی است. ما می دانیم که ما در جهانی زندگی می کنیم که از خدا دور شده است و می خواهد گناهان را عادی کند. اما هنجار یک مفهوم کیفی است ، نه یک مفهوم کمی. طبق آمار ، میزان طلاق در بین کسانی که قبل از عروسی زندگی مشترک داشتند بیشتر از کسانی است که بعد از ازدواج  زندگى مشترك را آغاز می كنند. بنابراین ، بحث در مورد سازگاری و آزمایش یکدیگر جواب نمی دهد.

ابزار مبارزه با این گناه در زهد مسیحی عبارتند از: حفظ حواس (ديدن ، شنيدن ، لمس كردن) و حفظ ذهن است. ما معده را از غذاهای مضر دور می کنیم ، به همان اندازه مهم است که روح خود را از تصاویر و افکار مضر حفظ کنیم.

 
 

درس روز

 

شاه می خواست از میان سه پسرش وارثی انتخاب کند. آنها سه قلو ، باهوش و شجاع بودند و انتخاب آنها دشوار بود.

او با حکیمی مشورت کرد ، او به وى ایده اى داد.

پادشاه از هر سه پسر خواست که بیایند ، به هر کدام یک کیسه دانه گل داد و گفت که او به یک سفر طولانی مدت می رود. و کسی که بذرها را در غیاب او بهتر حفظ کند ، وارث می شود.

پسر اول ، بدون تردید ، دانه ها را در یک گاوصندوق آهنى قرار داد.

دومى فكر كرد: "اگر آنها را در گاوصندوق قرار دهم، آنها می میرند". او به فروشگاه رفت ، آنها را فروخت كه وقتی پدرش برگشت همان ها را بخرد.

پسر سوم به باغ رفت و هر جا که فضای خالی داشت بذر ریخت.

پدر سه سال بعد بازگشت. پسر اول دانه های مرده و ترش را از گاوصندوق بیرون آورد. پدر گفت: "اینها دانه های من نیستند. دانه هاى من مى توانستند شکوفا شوند ، اما اینها هرگز شکوفا نخواهند شد. "

پسر دوم با عجله خود را به فروشگاه رساند ، بذر خريد و آنها را به پدرش تقديم كرد. اما پدر گفت ، "اینها دانه های من نیستند. من یک نوع نادر پرورش داده بودم. "

و پسر سوم پدرش را به باغی برد که هزاران گل در آن شکوفا شده بود. و پسر گفت: "این دانه هایی است که تو به من دادی. به محض رسیدن آنها را جمع می کنم و به شما برمی گردانم. "

"اینجا وارث من است!"