برادران مسیح

منبع :   http://oodegr.com

 

 

 

بخش عمده ای از دنیای پروتستان به طور ناگهانی و بی جهت تصمیم گرفتند که سنت های مسیحیت را که مربوط به نقش مادر مقدس در طرح خدا برای نجات ماست را کنار بگذارند. این منجر به سوء تفاهمات بسیاری در مورد زندگی و خانواده مریم باکره و خداوند ما شد. متأسفانه، این افراد هیچ اندیشه ای بر اهمیت گسترشی که همه این سوءتفاهمات ناشی از آن هستند، ندارند. به همین دلیل ما به طور مختصر به سوالات زیر می پردازیم: «آیا مادر مقدس، فرزندان دیگری داشت؟»، «آنانی که ما به عنوان برادران مسیح می شناسیم، چه کسانی هستند؟» و «اهمیت آیه های مورد استفاده پروتستانیزم امروزی در این موضوع چیست؟ "

با توجه به گستردگی موضوع، ما تنها خلاصه ای ارائه می دهیم و امیدواریم بتوانیم این موضوعات را در آینده نزدیک به طور گسترده تر تجزیه و تحلیل کنیم.

دلیل اصلی که پروتستانیزم ادعا می کند که مسیح برادرانی داشته است، این است که کتاب مقدس اطلاعات زیادی در مورد این موضوع ارائه نمی دهد. و از آنجایی که پروتستانیزم اکثر سنت های رسولان را نادیده گرفته و تنها کتاب مقدس را حفظ کرده است (و نه همه آن را)، خود را در موقعیت تاسف باری قرار داد که مجبور شد در مورد اطلاعات گمشده در زمینه های مختلف، خود را خلاص کند. با توجه به این که پروتستانیزم هیچ مکاشفۀ کلیسایی ندارد، طبیعی بود که آن به ناراست دینی و اعمال خودسرانه منجر شود، تا آنجا که حتی آن بخش از کتاب مقدس را که حفظ کرده بود، اشتباه تفسیر کند.

سنت مداوم کلیسای پایدار در یک موضوع خاص به اندازه کافی اثبات شده است؛ و لزوما نباید در کتاب مقدس گنجانده شده باشد. اما چون خداوند پیش بینی کرده بود که یک روز، برخی از پروتستان ها نیاز به شواهدی از درون کتاب مقدس برای پذیرش حقیقت دارند، او اطمینان داشت که چیزهای خاصی نیز در کتاب مقدس به جهت آنها نیز باید نوشته شود.

بنابراین، ما باید از کتاب مقدس پاسخ دهیم؛ نه به این دلیل که ما اعتقاد داریم این تنها سنت معتبر است، همانطور که پروتستان ها می گویند، بلکه به خاطر پروتستان هایی که اصرار دارند همه چیز را در آنجا ببینند و به سنت های دیگر کلیسا اعتماد نمی کنند.

برای شروع، ما باید آیه های خاصی را که پروتستان ها برای حمایت از نظریه هایشان استفاده می کنند، را مورد بررسی قرار دهیم، و در انتها، ما به چند واقعیت تاریخی اشاره می کنیم که همه چیز را در جای مناسب خود قرار می دهد.

پاسخ به استدلال پروتستان

متی 1: 18 "اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود و قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح القدس حامله یافتند. "

این حقیقت که قبل از آنکه او "ازدواج کند" حامله شد، به این معنا نیست که بعد از آن، آنها "ازدواج کردند". آیا ما در هیچ کجا می خوانیم که آنها بعدا "ازدواج کردند"؟ نکته ای که در اینجا تأکید می شود این است که مسیح پسر یوسف نبود و مریم باکره بود! هیچ چیز بیشتری را اشاره نمی کند. این همان چیزی است که در آیه زیر آمده است که ما بررسی خواهیم کرد. در اینجا، ما باید پاسخ به هر دو مورد را ببینیم.

متی 1: 25 "... و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را (جسماً) نشناخت، و او را عیسی نام نهاد."

در اینجا نکته ای که انجیل نویس دوباره بر آن تأکید دارد اینست که مسیح پسر یوسف نبود. هیچ چیزی درباره روابط آنها پس از آن نمی گوید. با این وجود، پروتستان ها بر این باورند که دو آیه پیشین، چیز دیگری را بیان می کنند.

آنها تصور می کنند که عبارات: "قبل از اینکه آنها ازدواج کنند" و "تا زمانی که او نخستین فرزندش را به دنیا آورد" به این معنی است که پس از آن، مادر مقدس و یوسف روابط زناشویی داشتند.

چون کسی چیزی را تصور می کند، به این معنا نیست که نتیجه گیری آنها صحیح است. ممکن است این موضوع درست نباشد. البته، در تجزیه و تحلیل گسترده تر ما این را ثابت خواهیم کرد. در اینجا، ما به طور ساده فقط یک مثال خواهیم داد. ما یک آیه آشنا را نقل می کنیم، به طوری که می توان به راحتی درک کرد که چطور کلمه "تا" به هیچ وجه چیزی را معنا نمی کند. این آخرین آیه متی 28 : 20 است که در آن، عیسی می گوید: "... اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم".

پس، چون عیسی گفت "تا"، آیا ما باید فکر کنیم که پس از پایان این زمان، خداوند با ما نخواهد بود؟ خوب، این دقیقا همان نوع بیان است که در عبارت بالا ذکر شده است. درست همانطور که این "تا" هیچ معنی خاصی را پنهان نکرده است، بنابراین در مورد قبلی هم همینطور است. علاوه بر این، ما می خواهیم یک سوال خودمان مطرح کنیم: اگر اشاره ای روشن به روابط زناشویی بین یوسف و مادر مقدس وجود داشته بود، آیا پروتستانیزم آن را مورد استفاده قرار نمی داد؟ چرا باید به مفروضات متوسل شوند؟ آیا آنها ترجیح نمی دهند از اطلاعات مثبت استفاده کنند؟

 یکی از بسیار عبارات مشابه برگزیده شده می گوید: "آیا این پسر نجار نمی باشد؟ آیا مادرش مریم نامی نیست؟ و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا نیستند؟ و همه خواهرانش، آیا برای ما آشنا نیستند؟ "(متی 13 : 55 - 56، مرقس 6 : 3، لوقا 8 : 19). این آیه ای است که پروتستان ها استفاده می کنند تا نشان دهند مادر مقدس فرزندان دیگری هم داشته است.

 

قدیس یعقوب رسول، پسر قدیس یوسف و همسر اولش، و برادر ناتنی عیسی

 

با این حال اینجا توضیح ساده است. حتی در زمان ما، ما به برادران ناتنی به عنوان "برادران" اشاره می کنیم. در واقع اینکه همه باور داشتند عیسی پسر یوسف است، به این معنی نیست که یوسف پدر واقعی اوست! همین امر مورد برادران و خواهران او را نیز شامل می شود. اگر پروتستانتیزم معتقد باشد که این آیه به برادران و خواهران راستین عیسی اشاره می کند، پس باید آنها اینکه عیسی پسر واقعی یوسف است و نه خدا، را هم تایید کنند.

 بیایید چیز دیگری را مشاهده کنیم: در کتاب مقدس، نه تنها فرزندان یک والدین، بلکه خویشاوندان دور هم " برادر" نامیده می شوند. یک نمونه از ابراهیم و لوط را بررسی کنید. ابراهیم عموی لوط بود، اما کتاب مقدس به آنها به عنوان "برادران" اشاره می کند. این در پیدایش 13: 8 یافت می شود. در آن، ابراهیم به لوط می گوید: "... زیرا که ما برادریم".

 مثالی دیگر از بسیاری که ما می توانیم ارائه دهیم این است: "و لابان به یعقوب گفت:" زیرا (این واقعیت) که تو برادر من هستی، برای من رایگان کار نخواهی کرد ". اما به معنای امروزی او برادرش نبود!

بیایید به مثال دیگری، در عبارت لوقا 2 : 48 نگاه کنیم. در اینجا، خود مادر مقدس با اشاره به یوسف به عیسی می گوید: "اینک، پدرت و من غمناک گشته تو را جستجو می کردیم". آیا ما باید فرض کنیم که به دلیل اینکه مریم به یوسف به عنوان "پدر" عیسی اشاره می کند، به این معنی است که یوسف واقعا پدر اوست؟ یا شاید، او آگاه نبود که یوسف پدر عیسی نبود؟ خوب، این همان چیزی است که برای برادران و خواهران عیسی اعمال می شود. آنها همه فرزندان یوسف از ازدواج دیگری بودند.

 علاوه بر این، این واقعیت که در آیه دیگری مادر مقدس به عنوان "همسر" یوسف نامیده می شود، به این معنی نیست که او ازدواج کرده است. ما می توانیم این را در متی 1: 18-20 ببینیم، در حالی که در آیات 19 و 20 او به عنوان «همسر» یوسف نامیده شده است، در آیه 18 توضیح داده شده است که او «نامزد» یوسف است. بنابراین این ادعای پروتستان نیز بی اساس است.

 یکی دیگر از استدلال های پروتستان؛ در متی 1 : 25، در مورد یوسف و مریم می گوید: "... و او را هیچ (جسماً) نشناخت ..." (به این معنی است که آنها هیچ رابطه جنسی نداشتند، با توجه به این که در کتاب مقدس کلمه "شناخت" همچنین به معنای "وصلت کردن" است) تا زمانی که پسر نخستین خود را بدنیا آورد." استدلال در اینجا به شرح زیر است: "چرا می گوید نخستین  فرزند "؟ آیا پس از آن فرزندان دیگری هم بودند؟ "باز هم این همان منطق " تا "است. پروتستانیزم تلاش می کند که کتاب مقدس چیزهایی که نمی گوید، را بگوید. بدون ارائه هیچ مدرکی، فرض می کند.

 اما، آیه دیگری هم هست که درباره عیسی مسیح می گوید: "... آنکه تصویر خدای نامرئی است، نخست زاده تمام خلقت است". آیا ما باید گمان کنیم، چونکه خداوند در اینجا به عنوان "نخست زاده" از خدا ذکر شده است، به این معنی است که خدا پسران دیگری نیز، غیر از مسیح داشته است؟ آیا عیسی "یگانه پسر مولود" او نیست، همانطور که خدا خود در زمان تعمید عیسی در رود اردن اعلام کرد؟

 مزامیر 69: 8: "نزد برادرانم اجنبی شده ام و نزد پسران مادر خود غریب. زیرا غیرت خانه تو مرا خورده است و ملامتهای ملامت کنندگان تو بر من طاری گردیده است".

 این آیه از طریق گفتار نبوتی- به وضوح به مسیح اشاره دارد. پروتستانیزم از آن استفاده می کند و می گوید که مادر خداوند نیز فرزندان دیگر داشته است. اما به کدام "مادر" خداوند اشاره می کند؟

 اول از همه، نمی تواند به برادران جسمی عیسی اشاره کرده باشد؛ نه تنها به این دلیل که او هیچ برادر نداشت، بلکه همانطور که آیه بالا می گوید، حتی برادران ناتنی عیسی، توسط یوسف هرگز بر عیسی مسیح به عنوان یک غریبه نگاه نکردند. همانطور که یعقوب، تا به پایان وفادار باقی ماند و او در واقع اولین اسقف اورشلیم و نویسنده رساله در کتاب مقدس بود. خوب، پس این آیه به چه چیزی اشاره می کند؟

 در پاسخ به این سوال، آیه زیر ما را روشن خواهد کرد:

اشعیا 54 1: "ای عاقره ای که نزاییده ای بسرا! ای که درد زه نکشیده ای، به آواز بلند ترنم نما و فریاد برآور! زیرا خداوند می گوید: "پسران زن بی کس از پسران زن منکوحه زیاده اند."

 این نیز مرتبط است با:

غلاطیان 4 : 26: "... لیکن اورشلیم بالا آزاد است، که مادر جمیع ما می باشد. زیرا مکتوب است، "ای نازاد که نزاییده ای، شاد باش ..." 

 بسیار واضح است که مزمور 69 :8، به برادران جسمی مسیح اشاره نمی کند، بلکه به هم وطن هایش، که او را انکار کرده و او را مصلوب کردند، اشاره دارد، هر چند آنها فرزندان همان کلیسای اسرائیل بودند.

 خود مسیح در مورد کسانی که برادرانش بودند سخن گفت:

متی 12 : 46-50: "و در حالی که او هنوز با آن جماعت سخن می گفت، ناگاه مادر و برادرانش در طلب گفتگوی وی بیرون ایستاده بودند. و شخصی وی را گفت: «اینک، مادر تو و برادرانت بیرون ایستاده و می خواهند با تو سخن گویند. او پاسخ داد: «کیست مادر من  و برادرانم کیانند؟ »و دست خود را به سوی شاگردان خود دراز کرده گفت:« اینانند مادر من و برادرانم. زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است بجا آورد؛ همان برادر و خواهر و مادر من است. "

 متی 25 : 40: ".. و پادشاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما می گویم، آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید، به من کرده اید."

 یوحنا 11: 1 : "به نزد خاصان (مردم) خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. "

 در آیات فوق، آشکار است که برادران او چه کسانی هستند: آنها همانند او فرزندان همان مادر، صهیون هستند. آنها برادرانی هستند که او را قبول نکردند.

 بر خلاف تمام نظریات و سوء تفاهمات پروتستان ها در بالا، کلیسا بسیاری از حقایق دیگر را در رابطه با آنچه که در آن زمان اتفاق افتاد، حفظ کرده است (درست همانطور که کتاب مقدس را حفظ کرده است). بیایید نگاهی به چند بخش از اطلاعات مربوط به روابط یوسف بیاندازیم، تنها به اندازه کافی که به ما بگوید که چه اتفاقی افتاده است:

یعقوب، پدر یوسف

کلوپا، برادر یوسف

یوسف، نامزد مریم

یعقوب، یهودا، یوشا، شمعون، استر، مارتا، سالومه، بعضی از اینها فرزندان یوسف سالخورده از ازدواج پیشین او بودند.

 در واقع، بعضی از آنها فرزندان مریم همسر کلوپا بودند (یوحنا 9 : 25) که کلوپا، برادر یوسف بود. این مریم در کتاب مقدس به عنوان "مریم مادر یعقوب" (مرقس 16 :1) و مریم مادر یعقوب کوچک و مادر یوشا "(مرقس 15 : 40، متی 27 : 56) ذکر شده است. او همچنین به عنوان «خواهر مادرش، مریم زن کلوپا» (یوحنا 19 : 25) خوانده شده است.

 با توجه به آیه فوق، مریم زن کلوپا، خواهر خوانده مادر مقدس است، زیرا او همسر برادر یوسف است. به این ترتیب، فرزندان او، طبق اصلاح یهود که قبلا دیدیم، برادران عیسی محسوب می شوند، درست همانطور که او «خواهر مادرش» محسوب می شود.

 قطعه گواهی توسط هگیسیپوس وجود دارد، که یهودا و شمعون (شمعون دوم اسقف اورشلیم پس از یعقوب، برادر خداوند) فرزندان کلوپا، برادر یوسف و عموی عیسی بودند. (تاریخچه کلیسای یوسیبیوس، کتاب سوم، فصل 32، 1-6)

 حال بگذارید چیزی مهم تر را بررسی کنیم: آیا کتاب مقدس اشاره می کند که مادر مقدس فرزندان دیگری ندارد؟ البته که این کار را می کند!

 در پیشگویی که در حزقیال 44: 1-2 یافت می شود، اشاره ای نبوتی به مادر مقدس شده است: "و مرا به راه دروازه مقدس بیرونی که به سمت مشرق متوجه بود، بازآورد و آن بسته شده بود. و خداوند مرا گفت: «این دروازه بسته بماند، و گشوده نشود و هیچ کس از آن عبور نکند، زیرا که یهوه، خدای اسرائیل از آن داخل شده، لهذا بسته بماند.» بنابراین ما می پرسیم: از میان کدام دروازه "خداوند خدای اسرائیل- عیسی مسیح- وارد این جهان شد، و این دروازه بسته باقی ماند، که از میان آن هیچ کس دیگری عبور نکرد؟" آیا این رحم مادر مقدس نبود؟

 همچنین، در امثال 4 : 3، با نبوت از عیسی می گوید: "زیرا که من برای پدر خود پسر بودم، و در نظر مادرم عزیز و یگانه". حتی از این، واضح است که مادر خداوند فرزندان دیگری نداشت! و اینها واژه هایی نیستند که توسط سلیمان در رابطه با خودش بیان شده است، زیرا مسیح است که در اینجا سخن می گوید، که حکمت تجسم یافته خداست (امثال 8: 12-22). علاوه بر این، سلیمان تنها فرزند مادرش نبود، زیرا مادرش بتشوع چهار فرزند داشت. (اول تواریخ ، 3 : 5). این به وضوح به مسیح اشاره دارد.

 در این مقاله، ما به سادگی خلاصه ای بسیار مختصر از رد استدلال های پروتستان ارائه دادیم که ثابت می کند که همه آنها بی اساس هستند. هنگامی که این مسائل را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم، ما مطالب بیشتری در هر موضوع ارائه خواهیم داد.