شمايل مادر خدا با نام "سه-دست"



 

بزرگداشت 12 جولاى (25 جولاى تقويم قديم)

 

در قرن نهم ، در دوران آيكون شكنان ، راهب يوحناى دمشقی (يادبود 4 دسامبر) به دلیل احترام غیرت انگیز او به آیکون های مقدس، توسط امپراتور لئوى سوم ایسوریان در برابر خلیفه دمشق مورد تهمت قرار گرفت. خلیفه دستور داد دست راهب را قطع کرده و در بازار آویزان کنند. در هنگام غروب، قديس يوحنا ، پس از آنكه دست قطع شده را از خلیفه خواست، آن را بر روی مفصلش نهاد و در برابر شمایل مادر خدا سجده كرد. راهب از بانو خواست تا دستی را که در دفاع از ارتدوكسى می نوشت ، شفا دهد. پس از یک دعای طولانی ، او به خواب رفت و در خواب دید که آن خالص ترین بانو به او خطاب می کند ، و وعده شفاى زود هنگام را می دهد. در عين حال، مادر خدا به او دستور داد بدون تنبلی با این دست کار کند. راهب يوحنا که از خواب بیدار شد ، دید که دست او كاملا سالم است. به خاطر تشکر از شفابخشی ، قدیس دستی را از نقره ساخت و به روى شمايل گذاشت ، به همین دلیل این شمايل نام "سه دست" را دریافت کرد. طبق افسانه ها ، راهب يوحنا آهنگ شكرگزارى اى به مادر خدا نوشت " اى سرشار از فيض، هر مخلوقى در تو شاد می شود" ، که اين آهنگ در مراسم ليتورگى قديس باسیل كبير قرار داده شده است.

قديس يوحناى دمشقى رهبانیت را در لاورای قديس ساوا دریافت نمود و شمایل معجزه آسا را ​​به آنجا منتقل کرد. لاورا شمايل سه-دست را به عنوان برکت به قديس ساوا ، اسقف اعظم صربستان اعطا کرد ( 1237 ميلادى ؛ يادبود 12 ژانویه). در جریان حمله ترکها به صربستان ، مسیحیان که مایل به حفظ این شمایل بودند ، آن را به مراقبت خود مادر خدا سپردند. آنها شمايل را روى الاغی قرار دادند که تنها بدون اينكه شخصى بر آن سوار باشد به آتوس آمد و در مقابل صومعه هیلندار ایستاد. راهبان این شمايل را در کلیسای جامع قرار دادند. در خلال اختلاف نظرها در مورد انتخاب راهب اعظم ، خشنود شدند كه مادر خدا خود جاى شخص راهب اعظم را بگيرد ، و شمایل مقدس جایگاه او را در کلیسا گرفت. از آن زمان به بعد ، فقط رئيس در صومعه هیلندار انتخاب شده است و راهبان ، طبق رسم رهبانى ، براى تمام اطاعت و تمكين ها از شمايل مقدس برکت می گیرند.