پاسكاى مقدس و بزرگ 

مقدمه

در عيد بزرگ و مقدس پاسكا ، مسیحیان ارتدوكس قیام حیات بخش خداوند و منجی ما عیسی مسیح را جشن می گیرند. این جشن جشنها مهمترین روز در زندگی کلیسا است. این جشن شکست مرگ است ، زیرا نه خود مرگ و نه قدرت قبر نتوانست منجی ما را اسیر کند. در این پیروزی که از طریق صلیب حاصل شد ، مسیح اسارت گناه را شکست ، و از طریق ایمان ترمیم ، تبديل و زندگی ابدی را به ما ارائه می دهد.

بزرگداشت جشن بزرگ و مقدس پاسكا

 

هفته مقدس در غروب آفتاب شنبه بزرگ و مقدس به پایان می رسد ، در حالی كه كلیسا خود را برای برگزارى باستانی ترین و برجسته ترین جشن خود ، پاسكا ، جشن جشنها آماده می كند. زمان آماده سازی جای خود را به زمان تحقق می بخشد. نور باشکوه و درخشان ناشی از مقبره خالی ، تاریکی را از بین می برد. مسیح ، از مرگ برخاسته ، قلعه مرگ را شکسته و "اسارت را اسیر" می کند (مزمور 67: 19). تمام محدودیت های خلقت ما از هم پاره شده است. مرگ در پیروزی بلعیده می شود و زندگی آزاد می شود. "زیرا همانگونه که مرگ توسط یک انسان حاصل شد ، رستاخيز مردگان نیز توسط یک انسان حاصل شد. زیرا همان گونه که در آدم همه می میرند ، در مسیح نيز همه زنده خواهند شد" (اول قرنتیان 15: 21-22). پاسكا طلوع روز جدید و پایان ناپذیر است. رستاخیز بنیادی ترین و قاطع ترین رهایی بشریت است.

رستاخیز عیسی مسیح حقیقت بنيادى و واقعیت مطلق ایمان مسیحی است. این تجربه اصلی و دوگماى اساسی کلیساست. این صحت زندگی زمینی قابل توجه مسیح را تأیید می کند و حقیقت تعالیم او را تصديق می کند. این تمام كار رستگاری بخش او را مهر می زند: زندگی او ، الگوی یک زندگی مقدس ؛ تعاليم متقاعد كننده و منحصر به فرد او ؛ کارهای خارق العاده او؛ و مرگ عالی و زندگی آفرین او. رستاخیز مسیح تضمین نجات ماست. همراه با صعود او اتحاد خدا با ما را تا به ابديت به کمال می رساند.

رستاخیز معجزه کلیسا را ​​ممکن ساخت ، که در هر عصر و نسلی اعلام می کند و "برنامه خدا برای جهان ، پيشگویی نهایی انسان و نظم آفريده شده" را تأیید می کند. تجربه عمیق و اعتقاد تزلزل ناپذیر به خداوند برخاسته ، رسولان را قادر به بشارت جهان کرد و به کلیسا این قدرت را داد تا بر بت پرستی غلبه کند. رستاخیز قدرت تخریب ناپذیر و حکمت غیرقابل انکار خدا را آشکار می کند. این افسانه ها و سیستم های اعتقادی واهی را از ميان می برد که به موجب آن مردم ، بدون داشتن دانش الهی ، برای تأیید معنی و هدف وجود خود تلاش می کنند. مسیح ، برخاسته و شکوهمند ، بشریت را از خیالات بت پرستی آزاد می کند. بشریت محدود شده در قبر او کشف و پر از امید بی نظیر شده است. رستاخیز نورانیت می بخشد ، به روحها انرژی می بخشد ، بخشش می آورد ، زندگی را متحول می کند ، قديسين را خلق می کند و شادی می بخشد.

رستاخیز هنوز واقعیت مرگ را لغو نکرده است. اما این ناتوانی خود را آشکار کرده است (عبرانیان 2: 14-15). ما همچنان در نتیجه سقوط می میریم. بدن ما ويران می شود و از بین می رود. "خدا اجازه می دهد تا مرگ وجود داشته باشد اما آن را عليه فساد و علت آن ، گناه قرار می دهد ، و حدود فساد و گناه را تعیین می کند." بنابراین ، مرگ جسمی زندگی مشترک ما با خدا را از بین نمی برد. بلکه ما از مرگ به زندگی می رویم - از این دنیای سقوط کرده به سلطنت خدا.


شمايل بزرگداشت پاسكاى مقدس و بزرگ


شمايل رستاخيز مقدس یکی از نمادین ترین شمايل هاى جشنواره اى کلیسای ارتدوكس است. در مرکز این رویداد درخشان ، مسیح آدم و حوا را از مقبره شان بیرون می کشد. دروازه های قلمرو مرگ شکسته و به پایین پرتاب می شود. مرگ ، که در شكل انسانى نشان داده شده، شکست خورده است و در پايين صحنه دست و پا بسته است. ما جمله های شادمانه قديس پولس را به یاد می آوریم: "ای مرگ ، نیش تو کجاست؟ ای قبر، پیروزی تو کجاست؟" (اول قرنتیان 15: 55)

در پس زمینه میزبانان عزيمت كرده ایستاده اند ، بنابراین تعداد بی شماری را نمی توان تصویر کرد. در میان آنها در مقابل جمعیت ، برخی از مردگان صالح وجود دارند ، گرچه اکنون توسط رستاخيز آنها شاد شده اند. پادشاه داود و پسرش سلیمان در سمت چپ دیده می شوند که تاج دارند. نزدیک مرکز قديس يحيى تعميد دهنده است. در طرف دیگر هابیل ، پسر آدم و اولین مردی است که تاکنون درگذشته است. او ردای چوپان پوشده و عصا دارد. بسیاری از شمایل های این موضوع جمعیت زیادی را با چند پیامبر قابل شناسایی دیگر به تصویر می کشند.

مراسم ارتدوكس براى پاسكا

 

قبل از نیمه شب غروب شنبه ، قصاید نوحه روز قبل تکرار می شود. اورتروس رستاخيز در تاریکی کامل آغاز می شود. كاهن نور را از نور احيا می گیرد و آن را به مومنانی که شمع در دست دارند می دهد. كاهن آواز می خواند: "بیایید و نور را از نور بی زوال دریافت کنید و مسیح را که از مرگ برخاسته تجليل کنید" و همه مردم بارها و بارها این آواز را با او می خوانند. از این لحظه ، هر مسیحی شمع عید پاک را به عنوان نمادی از ایمان عمیق و زنده خود به قیام عیسی مسیح به عنوان ناجی نگه می دارد. در بسیاری از کلیساها ، كاهن مردم را به بیرون کلیسا هدایت می کند ، جایی که انجیل را می خواند که به جمله فرشتگان اشاره دارد: "او برخاسته است ، اینجا نیست" (مرقس 16: 1-8).

سپس لحظه ای نفس گير فرا می رسد هنگامی که مردم منتظر می شوند تا كاهن سرود رستاخيز را که در آواز خواندن او به او ملحق می شوند ، آغاز کند: "مسیح از مردگان برخاسته است ، او مرگ را با مرگ پایمال كرده است، و به آنانى كه در قبر هستند زندگی مى بخشد". از این لحظه کل خدمات فضای شاد عید پاک را به خود می گیرد. سرودهای قصیده ها و ستایش های قيام که در ادامه می آیند ، معنی و بیان فوق العاده ای دارند. مردم اعتراف می کنند ، " اين است روز رستاخیز، بیایید در اين جشن بدرخشيم، بياييد یکدیگر را در آغوش بگیریم، و حتى به کسانی که از ما متنفرند بگوييم: بياييد همه چیز را در رستاخيز ببخشیم و با هم فرياد زنيم: مسیح از مردگان برخاسته است، او مرگ را با مرگ پايمال كرده است، و به آنانى كه در قبر هستند زندگى مى بخشد". آنها با این سرود اعتراف می کنند که عشق به همنوع پایه و اساس محکم ایمان به قيام مسیح است.

سپس مراسم ليتورگى الهی قدیس يوحناى زرين دهان برگزار می شود. در پایان مراسم ليتورگى ، بخشی از موعظه شگفت انگیز جشنواره قديس زرين دهان قرائت می شود ، که مردم را به "شرکت در این جشنواره زيبا و درخشان دعوت می کند. بياييد کسی از مرگ نترسد ، زيرا مرگ منجی ما را آزاد کرده است ... ای مرگ ، نیش تو کجاست؟ ای هاويه ، پیروزی تو کجاست؟ مسیح برخاسته است و تو سرنگون شده ای. جلال و قدرت از همه اعصار تا همه اعصار برای اوست. "

قرائت کتاب مقدس برای مراسم ليتورگى الهی عبارتند از: اعمال 1: 1-8 و یوحنا 1: 1-17.

بعد از ظهر یکشنبه عید پاک ، مومنان بار دیگر با شمع های روشن برای دعا جمع می شوند. همه سرود "مسیح از مرگ برخاسته است" را مى خوانند. مردم با خوشحالی به یکدیگر در سلام می گویند: "مسیح برخاسته است" ، و به اين نوع سلام عيد پاك او پاسخ داده می شود ، "به راستی او برخاسته است". آنها آواز می خوانند ، "سایه های تاریک شريعت با آمدن فيض از بین رفته است" ، و در مقام تمجيد ایستاده ، فریاد می زنند: "كيست خدای عظيمى به مانند خدای ما ؟"

انجیل یوحنا (20: 19-25) به زبانهای مختلف خوانده می شود و خبر خوش رستاخيز را در سراسر جهان بدون تبعیض اعلام می کند. ثمره ایمان به قيام خداوند، محبت به نام اوست. بنابراین ، این روز "یکشنبه آگاپه" (جشن محبت) نامیده می شود ، روزی که به اصول مسیحی ، به ویژه بخشش و خیريه اختصاص داده شده است. در این زمان ، مسیحیان به دنبال خاتمه دادن به سوء تفاهم و بحث در میان کسانی هستند که ممکن است با هم اختلاف داشته باشند. پولس رسول با قاطعیت از قيام مسیح تعبیر می کند و می گوید: "اگر مسیح برنخاسته است ، وعظ ما و ایمان شما نيز باطل است" (اول قرنتیان 15: 14). این کلیسا همچنین در اعتقادنامه خود می گوید: "روز سوم او دوباره زنده شد."

سرودهای پاسكا

آپوليتيكيون

مسیح از مردگان برخاسته است ، او مرگ را با مرگ پایمال كرده است، و به آنانى که در قبر هستند زندگی مى بخشد.

اولين قصيده كانن پاسكا

اين است روز رستاخيز، اى مردم، بیایید بدرخشيم: پاسكا، پاسكاى خداوند؛ زیرا همانطور كه سرود پیروزى را مى خوانيم، خداوند مسيح، ما را از مرگ به زندگی و از زمین به آسمان آورده است.

دوكساستيكون پرستش

اين است روز رستاخیز، بیایید در اين جشن بدرخشيم، بياييد یکدیگر را در آغوش بگیریم، و حتى به کسانی که از ما متنفرند بگوييم: بياييد همه چیز را در رستاخيز ببخشیم و با هم فرياد زنيم: مسیح از مردگان برخاسته است، او مرگ را با مرگ پايمال كرده است، و به آنانى كه در قبر هستند زندگى مى بخشد.