سه شنبه مقدس و بزرگ 

مقدمه

با شروع عصر یکشنبه نخل و ادامه آن تا عصر سه شنبه مقدس ، کلیسای ارتدوكس خدمات ویژه ای را مشاهده می کند که به عنوان سرویس نوداماد شناخته می شود. هر سرویس دعاى مغرب،  دعاى صبح یا اورتروس روز بعد است (به عنوان مثال خدمتی که عصر دوشنبه برگزار می شود ، خدمات اورتروس برای سه شنبه مقدس است). نام این سرویس از تصوير نوداماد در مثل ده باکره که در متی 25: 1-13 گرفته شده است.

زمینه

قسمت اول هفته مقدس مجموعه ای از موضوعات را که اساساً مربوط به آخرین روزهای زندگی زمینی عیسی است به ما ارائه می دهد. داستان مصائب ، همانطور که توسط انجیل نگارها گفته و ثبت شده است ، یک سلسله حوادث واقع در اورشلیم و مجموعه ای از مثل ها ، سخنان و گفتارها با محوریت عيسى پسر الهی، ملكوت خدا ، بازگشت ثانوى و برخورد عیسی با ريا و انگيزه هاى تاريك رهبران مذهبى است. 'انتقاد از ریا و انگیزه های تاریک رهبران مذهبی. مشاهدات سه روز اول هفته بزرگ ریشه در این حوادث و گفته ها دارد. سه روز یک برنامه مذهبی واحد را تشکیل می دهد. آنها چرخه و سیستم دعاى روزانه یکسانی دارند. دروس کتاب مقدس ، سرودها ، بزرگداشتها و آداب و رسومى که عناصر جشن را در خدمات مربوط به این چرخه تشکیل می دهند ، جنبه های قابل توجهی از تاریخ نجات را برجسته می کنند ، با به یاد آوردن حوادث پیش بینی شده مصائب و با اعلام ناگزیری و اهمیت بازگشت ثانوى .

اورتروس این روز سرویس نوداماد (Akolouthia tou Nimfiou) نامیده می شود. این نام از شکل اصلی در مثل معروف ده باکره گرفته شده است (متی 25: 1-13). عنوان نوداماد حاكى از خلوص عشق است. بی دليل نیست که پادشاهی خدا با یک جشن عروسى و یک حجره عروس مقایسه می شود. مسیح رنج كشيده، نوداماد الهی کلیسا است. این تصویر به معناى اتحاد نهایی عاشق و معشوق است. عنوان نوداماد نیز پاروسيا (بازگشت ثانوى) را نشان می دهد. در سنت پدران كليسايى ، مثل فوق الذکر مربوط به بازگشت ثانوى است: و با نیاز به هوشیاری و آمادگی روحانى پيوند خورده است ، که ما به وسیله آن قادر به حفظ احکام الهی و دریافت برکات عصر آینده هستیم. تروپاریون "اينك نوداماد در نیمه شب می آید ..." ، که در آغاز اورتروس دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بزرگ خوانده می شود ، جامعه پرستشى را به آن انتظار اساسی مرتبط می کند: تماشای و انتظار برای خداوند ، که دوباره برای داورى زندگان و مردگان خواهد آمد.


مثل ده باكره

در سه شنبه ی مقدس ، کلیسا دو مثل را به یاد می آورد که مربوط به بازگشت ثانوى است. یکی مثل ده باکره است (متی 25: 1-3). دیگری مثل استعدادهاست (متی 25: 14-30). این مثل ها به اجتناب ناپذیری بازگشت ثانوى اشاره می کنند و به موضوعاتی مانند هوشیاری روحانى ، نظارت ، پاسخگویی و داورى می پردازند.

از این مثل ها حداقل دو چیز اساسی می آموزیم. اول ، روز داوری مانند وضعیتی خواهد بود که ساقدوش هاى داماد (یا باکره ها) از این مضمون در آن قرار گرفته اند: برخی براى آن آماده هستند ، برخی دیگر آماده نیستند. زمانی که شخص برای خدا تصمیم می گیرد اکنون است و نه نقطه نامشخصى در آينده. اگر "زمان و جريانات منتظرهیچ انسانى نمى ماند" ، قطعاً بازگشت ثانوى نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاجعه درب بسته این است که اشخاص آن را می بندند ، نه خدا. محرومیت از جشن عروسى ، ملكوت ، ساخته خود ماست. دوم ، به ما یادآوری می كند که هوشیاری و آمادگی به معنای انجام خسته کننده و بی روح تعهدات رسمی و پوچ نیست. مطمئناً به معنای بی تحرکی و کاهلی هم نیست. هوشیاری به معنای ثبات درونی ، اعتدال ، آرامش و شادی است. این به معنای هوشیاری روحانى ، توجه و مراقبت است. هوشیاری عزم عمیق شخصی برای یافتن و انجام اراده خداوند ، پذیرفتن هر فرمان و هر فضیلت، و محافظت عقل و قلب از افکار و اعمال شیطانی است. هوشیاری، عشق شدید به خداست.

مراسم مسیحیان ارتدوكس براى سرویس نوداماد

خدماتی که عصر سه شنبه مقدس انجام می شود ، خدمات دعاى صبح یا اورتروس روز بعد است. پس از خواندن مزامیر در آغاز خدمت ، تروپاريون از سرویس نوداماد سه بار سروده می شود. شمايل نوداماد در وسط کف شبستان کلیسا قرار گرفته و تا پنجشنبه بزرگ در آنجا باقی مى ماند.

قرائت انجیل دعاى صبح برای سرويس نوداماد در سه شنبه مقدس عبارت است از: سه شنبه بزرگ - متی 22: 15-46 ، 23: 1-39

در اکثر کلیساها ، مراسم عبادی ليتورگى در صبح روزهاى دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مقدس انجام می شود. مراسم ليتورگى هدایای از پيش تقديس شده دارای مشخصه و نظم متمایزی است. این از سه بخش عمده يا اصلی تشكيل شده است: الف) خدمات دعاى مغرب بزرگ که مختص به این مراسم ليتورگى است. ب) انتقال جدى و با تشريفات هدایای از پیش تقديس شده به ميز مقدس ؛ و ج) آماده سازی و توزیع عشاء ربانى مقدس. مراسم ليتورگى شامل آنافورا نیست ، هدایای نان و شراب قبلا در مراسم ليتورگى الهی در روز یکشنبه یا شنبه قبل تقدیس شده اند.

قرائت کتاب مقدس برای ليتورگى هداياى از پيش تقديس شده، در سه شنبه مقدس عبارتند از: خروج 2: 5-10 ، ایوب 1: 13-22 ، متی 24: 36-26: 2 ؛

سرودهای خدمات نوداماد

تروپاریون

اینک نوداماد در نیمه شب می آید و خوشا بحال آن غلامى که او، وى را هشيار بيابد. و باز بی لیاقت غلامى که او، وى را غافل بيابد. بنابراين، ای روح من ، برحذر باش مبادا خواب تو را فرا گیرد ، که مبادا به مرگ تسلیم شوی و از پادشاهی بيرون بمانى. بلكه خودت را بیدار کن و فرياد زن: قدوس ، قدوس ، قدوس هستی تو ، ای خدا ، بواسطه مادر خدا ، بر ما رحم فرما.

اگزاپوستلاریون

ای منجی من ، من حجره عروسى تو را تماما آراسته می بینم ، و لباسی ندارم که بتوانم در آن وارد شوم. اى دهنده نور، لباس روح مرا روشن كن ، و مرا نجات ده.