چهارشنبه مقدس و بزرگ 

مقدمه

در بعد از ظهر یا عصر چهارشنبه بزرگ و مقدس ، آيين مقدس یا راز مقدس تدهين در کلیساهای محلى ارتدوكس برگزار می شود. آيين مقدس تدهين مقدس برای شفاى روح و جسم و بخشش گناهان ارائه می شود. با خاتمه سرويس آيين مقدس، بدن با روغن مسح می شود و فيض خداوند که ناتوانی های روح و بدن را درمان می کند ، براى نزول بر هر فرد فراخوانده می شود. آيين مقدس توسط یک جمع كاهنى انجام می شود ، در حالت ایده آل هفت نفر مى باشند ، با این حال ، می تواند توسط تعداد کمتری و حتی توسط یک كاهن انجام شود.

چهارشنبه مقدس

در چهارشنبه ی مقدس کلیسا از مومنان دعوت می کند تا توجه خود را به دو شخص متمرکز کنند: زن گناهکاری که کمی قبل از مصائب سر عیسی را مسح کرد (متی 26: 6-13) و یهودا ، شاگردی که به خداوند خیانت کرد. اولی عیسی را به عنوان خداوند تصدیق کرد ، در حالی که دومی خود را از استاد جدا کرد. یکی آزاد شد ، در حالی که دیگری برده شد. یکی ملكوت را به ارث برد ، در حالی که دیگری  به هلاكت افتاد. این دو نفر نگرانی ها و مسائل مربوط به آزادی ، گناه ، جهنم و توبه را پیش روی ما قرار می دهند.

توبه فاحشه گناهکار با سقوط غم انگیز شاگرد برگزیده در تضاد است. تريوديون اين را روشن مى سازد که یهودا نابود شد ، نه فقط به این دلیل که به استادش خیانت کرد ، بلکه به این دلیل که در گناه خیانت افتاده بود. او از ایمان به امکان بخشش امتناع ورزید. اگر ما از اعمال یهودا ابراز تأسف می کنیم ، این کار را نه با خودپسندى كينه جویانه بلکه همیشه با گناه خود انجام می دهیم. به طور کلی ، تمام قسمتهای تريوديون که به نظر می رسد علیه یهودیان است باید از همین طریق درک شود. وقتی تريوديون کسانی را که مسیح را نفی کردند و او را به مرگ تحویل دادند محکوم مى كند ، می فهمیم که این کلمات نه تنها در مورد دیگران بلکه در مورد خود ما نیز صدق می کند: آیا ما بارها در قلب خود به منجی خیانت نکرده ایم و او را دوباره مصلوب نکرده ایم؟

اى خداوند مهربان ، من بیش از فاحشه تخلف کرده ام ، اما هرگز اشک جاری خود را به تو عرضه نکردم. اما در سکوت در برابر تو فرو می افتم و با عشق پاکیزه ترین پا های تو را می بوسم ، خواهش می کنم تو به عنوان استاد به من آمرزش گناهان را عطا فرمايى. و من به تو فرياد می زنم ، ای ناجی: مرا از زشتى و ناپاكى کارهایم رهايى ده.

در حالی که زن گناهکار روغن مر می آورد ، آن شاگرد با متخلفان به توافق رسید. زن از ریختن آنچه بسیار گرانبها بود شاد بود ، شاگرد در فروش يگانه اى که بالاتر از هر قیمتى است عجله کرد. او مسیح را به عنوان خداوند تصدیق کرد ، ديگرى خودش را از استاد جدا کرد. او آزاد شد ، اما یهودا برده دشمن شد. بزرگ بود توبه او. درد ناك بود عدم محبت او. ای نجات دهنده که به خاطر ما رنج برده ای ، چنین توبه ای نیز به من عطا کن و ما را نجات بده.

قرائت كتاب مقدس براى سرويس صبح چهارشنبه

قرائت انجیل دعاى صبح برای سرويس نوداماد در چهار شنبه مقدس عبارت است از: یوحنا 12: 17-50

در اکثر کلیساها ، مراسم عبادی ليتورگى در صبح روزهاى دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مقدس انجام می شود. مراسم ليتورگى هدایای از پيش تقديس شده دارای مشخصه و نظم متمایزی است. این از سه بخش عمده يا اصلی تشكيل شده است: الف) خدمات دعاى مغرب بزرگ که مختص به این مراسم ليتورگى است. ب) انتقال جدى و با تشريفات هدایای از پیش تقديس شده به ميز مقدس ؛ و ج) آماده سازی و توزیع عشاء ربانى مقدس. مراسم ليتورگى شامل آنافورا نیست ، هدایای نان و شراب قبلا در مراسم ليتورگى الهی در روز یکشنبه یا شنبه قبل تقدیس شده اند.

قرائت کتاب مقدس برای ليتورگى هداياى از پيش تقديس شده، در چهار شنبه مقدس عبارتند از: خروج 2: 11-23 ، ایوب 2: 1-10 ، متی 26: 6-16.

تدهين مقدس

 وقتی فردى بیمار است و درد می كشد ، اغلب اين می تواند زمانی از زندگی باشد که فرد احساس تنهایی و گوشه گیری کند. آيين مقدس مسح بيمار یا همان تدهين مقدس همانطور که شناخته شده است ، به ما یادآوری می کند که وقتی ما از لحاظ جسمی ، عاطفی یا روحی درد می کشیم ، مسیح از طریق خدمت کلیسای خود در کنار ما حضور دارد. او در میان ماست که نیرویی برای پاسخگویی به چالشهای زندگی و حتی نزدیک شدن به مرگ ارائه می دهد.

مانند تثبيت ، از روغن نیز در این آیین مقدس به عنوان نشانه حضور ، قدرت و بخشش خداوند استفاده می شود. بعد از قرائت هفت بخش از رسالات رسولى ، هفت بخش انجیل و اقامه هفت دعا که همگی به شفابخشی اختصاص دارد ، كاهن بدن را با روغن مقدس مسح می کند. ارتدوكس این آیین مقدس را فقط برای کسانی که در آستانه مرگ هستند در دسترس نمی داند. این به همه بیماران جسمی ، ذهنى و روحی ارائه می شود.

مسیح برای "تحمل ناتوانی های ما" به جهان آمد. یکی از نشانه های مسیحايى الهی او شفای بیماران بود. قدرت شفابخشی در کلیسا باقی می ماند زیرا مسیح خود از طریق روح القدس در کلیسا باقی مانده است.

آيين مقدس تدهين بیمار، دعای خاص کلیسا برای شفابخشی است. اگر ایمان مومنان به اندازه کافی قوی باشد و اگر خواست خدا باشد ، هر دلیلی وجود دارد که باور کنیم خداوند می تواند افراد مریض را شفا دهد.

اساس کتاب مقدسى براى اين آئین مقدس در يعقوب 5: 14-16 یافت می شود:

در ادبیات مسیحیان قديم می توان شهادتهای غیرمستقیمی از راز تدهين را در قديس ایرنئوس لیون و اوریجن یافت. در قرن پنجم ، پاپ اول به یک سری از سوالات مربوط به راز تدهين پاسخ داد ، و در پاسخ های خود نشان داد که الف) باید "بر روی ايماندارانى كه بیمارند" انجام شود. ب) اين مى تواند توسط یک اسقف نیز انجام شود ، زیرا نباید در سخنان رسول كه مى گويد كاهنان را صدا زنيد، مسلما نبايد فكر كنيد هر گونه منع حضور اسقف در انجام آيين مقدس وجود دارد. ج) این مسح نمى تواند بر "کسانی که تحت توبه کلیسایی قرار دارند" انجام شود ، زیرا این "راز" است ، و برای کسانی که ممنوعيت در رازهاى دیگر دارند، چگونه می توان فقط یک مورد را مجاز دانست؟

هدف صریح آيين مقدس تدهين مقدس شفا و بخشش است. از آنجا که همیشه خواست خدا نیست که باید جسمی بهبود یابد ، دعای مسیح مبنی بر اینکه اراده خدا انجام شود ، همیشه به عنوان زمینه مناسب آيين مقدس باقی مانده است. علاوه بر این ، این هدف صریح آيين مقدس است که از طریق مسح بدن بیمار ، رنجهاى شخص تقدیس و متحد با رنجهای مسیح شود. به این ترتیب ، زخم های جسم تقدیس می شوند و نیرویی داده می شود که رنج فرد بیمار موجب مرگ روح او نشود ، بلکه برای نجات ابدی در قیامت و زندگی پادشاهى خدا شود.

در واقع این چنین است که مرگ ناگزیر فرا می رسد. همه باید بمیرند ، حتی به کسانی که در این زندگی به آنها شفابخشی داده می شود تا زمان بیشتری را بر روی زمین داشته باشند. بنابراین ، شفای بیمار خود هدف نهایی نیست ، بلکه صرفاً "ابزاری" است زیرا از طرف خداوند به عنوان رحمت او و به عنوان فيض برای فرصت بیشتر انسان برای زندگی برای او و دیگران در حيات اين دنيا داده می شود.

در موردی که شخصی به وضوح در آخرین لحظات زندگی زمینی خود قرار دارد ، کلیسا دعاهای ویژه ای برای "جدایی روح و بدن" دارد. بنابراین ، واضح است که راز مقدس تدهين مقدس مخصوص بیماران است - هم بیماران جسمی و هم روانی - و مخصوص لحظه مرگ نیست. آيين مقدس تدهين "آخرین آداب" نیست که گاهی تصور می شود. آیین خود مسح به هیچ وجه نشانگر این نیست که باید فقط در موارد "شدید" اجرا شود. تدهين مقدس، يك آيين مقدس براى شفاى روحانى و جسمانى و روانى یک فرد بیمار است ، طبیعت یا شدت بیماری ممکن است هر چه باشد.

 

مراسم مسیحیان ارتدوكس براى آيين مقدس تدهين مقدس

خود اين آيين مقدس خواستار هفت كاهن، هفت قرائت از رسالات و انجیل ها ، هفت دعا و هفت مسح با روغن مخصوصاً بركت داده در حین سرويس است. هرچند انجام اين آيين مقدس به این روش همیشه امکان پذیر نیست ، اما روند عادی هنوز گرد هم آوری هرچه بیشتر كاهن و مردم به قدر امكان است.

در پایان سرويس ، كاهن هنگامى كه نشانه صلیب را بر پیشانی و پشت و كف دستان می زند ، مومنان را مسح می كند و می گوید: "برای شفاى روح و جسم."

 

ترتيب سرويس

1. دعاهای مقدماتی و مزامیر 143 و 51

در این مزامیر ما به گناهکاری خود در برابر خدا اعتراف می کنیم و از او می خواهیم که ما را پاک کند و "روح تازه و راستى را در درون ما" ایجاد کند (مزمور 51: 10).

2. کانن

در این سری از آیاتی که خوانده یا سروده می شود ، ما از خدا می خواهیم که بر ما رحم كند و روح ما را پاک سازد ، همه قدرت های شیطانی را دور کند ، به کسانی که بیمار هستند یا رنج می برند نجات عطا كند و به ما شفاى روح و جسممان را عطا فرمايد. در پایان چندین مجموعه آیات ، از خداوند می خواهیم که زندگی ما را احيا کند تا بتوانیم او را برای همیشه متبارك خوانيم ، سپاس و تمجید نماييم.

3. دعاهای کوتاه یا تروپاریا به قديسين

ما به قديسين - به ویژه کسانی که به بیماران و رنجها کمک کرده اند ، و از کسانی که برای جلال خدا شهید شده اند - و به مادر خدا دعا می کنیم که برای نجات روح ما شفاعت کنند.

4. قرائت بخش هايى از رسالات و انجیل و دعاها

هفت مجموعه قرائت رسالات و انجيل و دعاها وجود دارد.

آ. يعقوب 5: 10-16؛  لوقا: 10: 25-37

ب. رومیان 15: 1-7؛  لوقا 19: 1-10

ج. اول قرنتیان 12: 27-31 ؛ 13: 1-8 ؛  متی 10: 1،5-8

د. دوم قرنتیان 6: 16-18 ، 7: 1 ؛  متی 8: 14-23

ه. دوم قرنتیان 1: 8-11؛  متی 25: 1-13

و. غلاطیان 5: 22 - 6: 2؛  متی 15: 21-28

ز. اول تسالونیکیان 5: 14-23؛  متی 9: 9-13

هر یک از هفت دعاى اين بخش ، درخواست ها براى بخشش گناهان ، بهبودی روح و جسم و براى زندگی ابدى را داراست.

 

سرودها و دعاهاى راز مقدس تدهين مقدس

اكساپوستالاريون آيين مقدس

اى يگانه نيكو، در رحمت خود بر استدعاهاى ما نظر بينداز، ما كه امروز در معبد مقدس تو گرد هم آمده ایم ، تا بندگان بيمار تو را با روغن الهی ات مسح كنند.

تروپاريون

 ای مسیح ، تو تنها کسی هستی که ياور سریع هستی ، عيادت سریع خود را از بالا بر بندگان بیمار خود آشکار می کنی. ايشان را از ناتوانايى هايشان و درد بی رحم نجات بده. و آنها را دوباره بلند كن تا برای تو تسبیح بخوانند ، و بی وقفه ، تو را تمجيد نمايند؛ از طريق دعاهاى او كه خدا را بدنيا آورد، ای تو که دوست بشر هستی.

ای غير قابل فروش مقدس ، از آنجا که تو چشمه شفابخشی داری، تو همه نیازمندان را معالجه می کنی ، زیرا از چشمه های همیشه روان مسیح ناجی ما عطاياى بسیار خوبی دريافت نموده اى. خداوند به تو كه از غیرت رسولان تقلید می كنی می فرماید: "اینك من به تو بر ارواح ناپاك اقتدار مى دهم تا بتوانى آنها را بیرون كنی و هر بیماری و ناخوشى را درمان كنی." واقعاً مطابق دستورات او زندگی کرده ای ، تو آزادانه دریافت كرده اى و بنابراین تو آزادانه می بخشی ، و بیماری های روح و بدن ما را بهبود می بخشى.

 

پاکترین باكره به دعاهای بندگان خود نظر کن و حملات دشمنان ما را در هم بشکن و ما را از هر گونه مصیبت نجات ده. تو تنها لنگر مطمئن و ايمن هستی که ما داریم، و تو حفاظت ما هستی. بانوى ما، هرگز اجازه نده ما که  تو را می خوانيم شرمگين شویم. بشتاب و به برآورده كردن استدعاهاى کسانی که در ایمان به تو فریاد می زنند: شاد باش،  ای بانو ، یاور همه ، شادی و محافظت ، و نجات روح ما.

 

دعاى روغن

خداوندا ، که با رحمت و بخشش خود ، ناهنجاریهای روح و جسم ما را درمان می کنی ، اى استاد همان را انجام بده، این روغن را تقدیس نما ، تا برای کسانی که با آن مسح می شوند ، به جهت بهبود و تسکین از هر رنجى ، هر ناخوشى جسم و روح و هر بیمارى مؤثر باشد ؛ و در آن جلال بر نام اقدس تو ، پدر و پسر و روح القدس ، اكنون و تا ابد ، و تا جميع اعصار. آمین

 

مراسم تدهین مقدس برای شفای جسم و روح و بخشایش گناهان مومنین در بعد از ظهر چهارشنبه مقدس