شمایل عید تبشیر مادر مقدس خدا

   

25 مارس

 

 

 

 

مقدمه

جشن تبشیر مقدس ترین بانوی ما، مادر خدا، مریم همیشه باکره هر سال در 25 مارس برگزار می شود. این جشن با بشارت فرشته جبرئیل به مریم باکره یادآوری می کند که پروردگار و ناجی ما عیسی مسیح ، پسر خدا ، تجسم می یابد و از طریق رحم مریم باکره وارد این جهان می شود.

داستان کتاب مقدس

داستان کتاب مقدسی جشن تبشیر در فصل اول انجیل لوقا (1: 26-39) یافت می شود. فرشته جبرئیل نزد مریم باکره ، که در ناصره ساکن بود ، ظاهر شد و به او گفت: "سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست." مریم مبهوت و متعجب شد که این چگونه سلامی است.

فرشته به وی گفت كه نترسد ، زیرا نزد خدا نعمت یافته ا ست . او گفت ، "اینک آبستن شده و پسری خواهی زایید ، و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال مسمی شود. و خداوند خدا تخت پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود ، و او تا ابد بر خاندان یعقوب پادشاهی خواهد کرد. و سلطنت او را نهایت نخواهد بود."

مریم در پاسخ به فرشته پرسید كه این چطور ممکن است رخ دهد ، زیرا او همسر ندارد. فرشته به او گفت كه روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس،"پسر خدا" خوانده خواهد شد.

فرشته سپس به مریم باکره گفت كه خویشاوندش الیزابت در سن پیری خود پسری را در رحم دارد (یحیی تعمید دهنده) و تصدیق كرد كه با خدا هیچ چیز غیرممكن نیست.

با ایمان و اطاعت از خواست خدا ، مریم به فرشته پاسخ داد: "اینک، کنیز خداوندم. مرا بر حسب سخن تو واقع شود. " پس از پاسخ او ، فرشته رفت.

در جشن تبشیر است که مسیحیان ارتدوکس هر دو ابتکار الهی خدا را گرامی می دارند ، به موجب آن او برای نجات ما از باکره جسم گرفت، و پاسخ انسان ، که به موجب آن مریم آزادانه سخن پیشنهادی به وی را پذیرفت. او برگزید که انسان شود ، و او با توافق ارادۀ آنکه وی را به عنوان مادر خود برگزید ، این کار را انجام داد. مریم می توانست امتناع ورزد، زیرا او یک ابزار منفعل نبود، بلکه یک مشارکت کننده فعال بود که در طرح خدا برای نجات ما نقشی مثبت و آزاد را ایفا کرد. بنابراین ، هنگامی که در این جشن و سایر جشن ها ، کلیسای ارتدوکس از تئوتوکوس ، مادر خدا تجلیل می کند ، فقط به این دلیل نیست که خدا او را انتخاب کرد بلکه به این دلیل است که او خودش تصمیم گرفت که از خواست خدا پیروی کند.

 

آیکون جشن

آیکون جشن شمایلی است که بشارت شادی آمدن مسیح را نشان می دهد. این آیکونی با رنگهای روشن است ، که فرشته جبرئیل (1)، را که از آسمان فرود آمد، و مریم باکره (2)، که به عنوان مادر خدا انتخاب شده است را نشان میدهد .

                                         

1 -فرشته جبرئیل خبر خوش آمدن مسیح را به مریم اعلام می کند(جزئیات).

2-مریم باکره ، که به عنوان مادر خدا انتخاب شده است (جزئیات).

                                        
   

فرشته نشان داده شده است که پاهای او از هم جدا شده اند گویی که در حال دویدن است تا خبر خوش را با مریم به اشتراک بگذارد (3). در دست چپ وی چوبه ای قرار دارد که نماد پیام رسان است. دست راست او به سمت مریم کشیده شده است که پیام را تحویل می دهد و نعمت خدا را به او عطا می كند (4)

3 -موقعیت پاهای فرشته جبرئیل نشان می دهد که وی در حال دویدن است تا خبر را با مریم به اشتراک بگذارد (جزئیات)

4 -دست راست فرشته به سمت مریم کشیده شده است زیرا نعمت خدا را به او (مریم) اعطا می کند (جزئیات)

 در سمت راست این آیکون باکره بر روی یک صندلی بلند شده نشسته است که نشان می دهد او به عنوان مادر خدا "مکرم تر از کروبیان، و فراسوی قیاس پر جلال تر از سرافین است ، که بدون فساد کلمۀ خدا را به دنیا آورد". در دست چپ او یک دوک نخ ریسی است (5) که وظیفه ی وی در تهیه نخ بنفش و ارغوانی برای ساختن پرده معبد اورشلیم که به او سپرده شده بود را نشان می دهد. دست راست او در پاسخ به پیام جبرئیل  با حالت پذیرش بلند شده است (6) حالت  او ، ابراز همكاری با برنامه نجات خدا را نشان می دهد. سه ستاره روی لباس او (7) بیانگر این است که او قبل ، حین و بعد از تولد مسیح، باکره بوده است.

5- دست چپ او یک دوک نخ ریسی از نخ قرمز را نگاه داشته که نشان می دهد او در حال تهيه مواد لازم براى ساخت پرده معبد در اورشلیم بوده است (جزئیات)

6 -دست راست مریم در پذیرش پیام جبرئیل بلند شده است(جزئیات)

                                           

7 -سه ستاره روی لباس مادر خدا نشان می دهد که او قبل ، حین و بعد از تولد مسیح، باکره بوده است(جزئیات)

  

                                            

 8 -تصویری از قوت الهی و روح القدس که بر مادر خدا می آید (جزئیات)

در بالای آیکون، بخشی از یک دایره نشان دهنده قلمرو الهی است (8) ، که از آن سه پرتوی پدیدار می شود. این نشان دهنده ی عمل روح القدس بر او است.

 

جشن مسیحیان ارتدوکس در عید تبشیر مادر خدا

جشن تبشیر مادر خدا با مراسم لیتورگی مقدس یوحنای زرین دهان که در صبح روز عید برگزار می شود و قبل از آن سرویس نماز صبح انجام می شود جشن گرفته می شود. نماز مغرب بزرگ در غروب قبل از روز عید انجام می شود. قرائت کتاب مقدس برای جشن به شرح زیر است: در نماز مغرب: پیدایش 28: 10-17؛ حزقیال 43: 2744: 4؛ امثال 9: 1-11. در نماز صبح: لوقا 1: 39-49، 56. در مراسم لیتورگی الهی: عبرانیان 2: 11-18؛ لوقا 1: 24-38.

(بخش هاى قرائت شده از عهد قديم ، بخش هايى هستند كه به مادر خدا، مريم هميشه باكره اشاره دارند./ مترجم)