اولین یکشنبۀ روزه، یکشنبۀ ارتدوکسی

 

 

 

 

(یوحنا 1: 44-52)

ارتدوکسی مسیح است.

ارتدوکسی یک سیستم فلسفی یا مذهبی نیست که ما را مجبور به تحمل مشقت و رنج به رعایت انضباط کند یا لیستی از الزامات را به ما بدهد. ارتدوکسی مسیح است، و مسیح همه چیز است. نکته این است که مسیح را پیدا کنیم تا با مسیح متحد شویم - با مسیح واقعی - برای اینکه مسیح در شما زندگی کند و شما در مسیح زندگی کنید تا بتوانید زندگی واقعی را بیابید و تبدیل به یک انسان واقعی شوید. این ارتدوکسی است. این اندیشه چیزی است که ارتدوکسی نامیده می شود این چیزی است که کلیسای ارتدوکس نامیده می شود، مسیح واقعی آشکار است، کسی که انسان را پر می کند، او را درمان می کند، او را خوشحال می کند و از یک فرد، انسان می سازد.

 

یک شخص ارتدوکس کسی است که فروتن، بی گناه، بی ریا، بدون خودبینی و عاقل باشد، و در برابر خداوند و در کلیسا سر فرود آورد و تعظیم کند. او با مسیح روبرو می شود، و مسیح خود را به او آشکار می سازد، به روح او سخن می گوید. چنین شخصی به خودی خود اعتراف می کند: "مسیحِ من، تو خدای من هستی؛ تو خداوند من هستی، تو همه چیز هستی. این چیزی است که من تمام عمر خود به دنبال آن بوده ام، این حقیقت است، این همان چیزی است که هر انسان می خواهد دنبال کند و من از شما سپاسگزارم که آن را یافتم ".

 

باشد که خداوند به ما کمک کند و ما را شایستۀ تبدیل به این مضمون ارتدوکس کند. سپس ما متوجه خواهیم شد که آنچه امروزه انسانیت فاقد آن است، ارتدوکسی در این مفهوم کلمه است.

 

اگر همه چیز در تمام دنیا به بدی برود، این اتفاق می افتد تا آشکار کند که هرچیزی چه درجه ای برای شکست خوردن دارد، زیرا همه چیز دروغ است. تنها چیزی که باقی می ماند حقایق ارتدوکس است، یعنی مسیح. جهان به سمت تباهی حرکت کرد، اما خداوند مسیح انسان شد و به وسیله کلیسای خود به منظور نجات دنیا ظاهر گشت. و مسیح با کلیسا، جهان را نجات می دهد.

 

~ آرحیماندریت سیمون کراگیوپولوس

 

 

ترجمه از: خادم خدا