↑  کتاب مزامیر  ↑

 

كانن براى جشن تبشير مقدس ترين تئوتوكوس، مادر مقدس خدا

دعای تضرعی بزرگ

درباره روزه بزرگ

تسبيح مادر خدا   -  ینک متن تسبیح به مادر خدا

دعا بر روی زانوان در غروب پنطیکاست

کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

آكاتيست به مادر خدا 

نماد ایمان

آکافیست به قدیس یحیای تعمید دهنده

دعا به روح القدس

سرود آکافیست به خداوند محبوب ما عیسی مسیح

 دعا به فرشته نگهبان مقدس

دعا در هنگام بیماری همه گیر

 

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

17-04-2021   صفحه به روز شد :