تبعید آدام و كانن قديس اندرو

سه شنبه مقدس و بزرگ؛ درباره خصوصيات گمراه كنندگان

يكشنبه نخل

شنبه ايلعازر

سرود آکاتیست

مقدمه اى بر آكاتيست

ملکه آسمان و زمین

موعظه بدون کتاب مقدس

صحبت یکى از فرزندان روحانی قدیس پورفیریوس در مورد قدیس

لبریز از محبت

خدا محبت است

قديس پورفيريوس از كاوسوكالويا راه محبت

آیا کتاب مقدس تنها منبع ایمان است؟

چه باید انجام دهیم وقتی که نمی توانیم عشاء ربانی دریافت کنیم؟

درس قضاوت

"مقاله در مورد احساسات ، که در آن وسوسه ها نیز گنجانده شده است"

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات

بهشت و جهنم با توجه به سنت ارتدوکس

چهار حیوان نمادینِ آخرالزمان چه هستند؟

پنطیکاست روز تولد کلیسا نیست

بدنهای احیا شده در طی بازگشت ثانوی چگونه تبدیل می شوند؟

نشان صلیب

آیا آدم کامل خلق شده بود؟

چرا کسی بخواهد دشمنی را ببخشد؟

سخنان مادر گابریلا

 دو رستاخیز

چرا شَر در جهان وجود دارد؟

روح چند لایه است: آگاه، نیمه آگاه، ناخودآگاه

"مسیر" و نجات

شروع کردن

اراده خدا چیست؟

شیاطین در آن زمان و در حال حاضر

گناهِ لوسیفر

موعظه متوقف نخواهد شد

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

07-08-2018   صفحه به روز شد :