Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

KİTAPLAR -
AZİZ PEDERLERİN SESİ -
ÁÆİÆLERİN HAYAT HİKAYELERİ

 

Rum Ortodoks Metropolitliği – Halep
El – Bişara Manastırı
Tanrı kuşanan Antakyalı Aziz İgnatyos
Aziz İgnatyos ölümünün 1900. cü yıl kutlamaları 2008

El – Bişara Manastırı yayınları Halep - 2008

Türkçe çeviri Peder İspir TEYMUR - Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi 2009

 

 

   

ÍÇÍNDEKILER

 

 

BÖLÜM É : Aziz’in Hayatı, Öğretisi ve Mektupları
  • Hayati
  • Öğretileri  
  • Mektuplari
  • Arapça Kaynaklar
  • Diğer Yabancı Kaynaklar
  • İnternet Kaynakları
 
BÖLÜM 2 : Mektup Metinleri
                        “Elçisel Pederler” kitabından
                         Metropolit İlyas Muavvad’ın Arapça çevirisi,
                         Nur yayınları 1970-Beyrut
1. Aziz İgnatyos’un Efesoslulara Mektubu
2. Aziz İgnatyos’un Magnisya Halkına Mektubu
3. Aziz İgnatyos’un Tralyan Halkına Mektubu
4. Aziz İgnatyos’un Roma Halkına Mektubu
5. Aziz İgnatyos’un Filadelfiya’ya Mektubu
6. Aziz İgnatyos’un İzmir’e Mektubu
7. Aziz İgnatyos’un Polikarbos’a Mektubu
 

BÖLÜM 3 : Altınağızlı’nın Aziz İgnatyos’a Övgüsü

 

 

                                          
 

11-11-2010 tarihinde yazéldé.

28-1-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN