Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

KİTAPLAR

 

Rum Ortodoks Metropolitliği – Halep
El – Bişara Manastırı
Tanrı kuşanan Antakyalı Aziz İgnatyos
Aziz İgnatyos ölümünün 1900. cü yıl kutlamaları 2008

El – Bişara Manastırı yayınları Halep - 2008

Türkçe çeviri Peder İspir TEYMUR - Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi 2009

 

BÖLÜM 1 / Íçindekiler / BÖLÜM 3

 

    

 

BÖLÜM 2 : Mektup Metinleri
                        “Elçisel Pederler” kitabından
                         Metropolit İlyas Muavvad’ın Arapça çevirisi,
                         Nur yayınları 1970-Beyrut
1. Aziz İgnatyos’un Efesoslulara Mektubu
2. Aziz İgnatyos’un Magnisya Halkına Mektubu
3. Aziz İgnatyos’un Tralyan Halkına Mektubu
4. Aziz İgnatyos’un Roma Halkına Mektubu
5. Aziz İgnatyos’un Filadelfiya’ya Mektubu
6. Aziz İgnatyos’un İzmir’e Mektubu
7. Aziz İgnatyos’un Polikarbos’a Mektubu

 

 

1. Aziz İgnatyos’un Efesoslulara Mektubu

Tanrı taşıyan lakaplı İgnatyos’tan, Baba Allah’ın yüce kemali ile mübarek olan ve bölünmez bir birliğe ve çağlardan önceki ezeli görkeme hazırlanmış, gerçek acılarıyla ilahımız İsa Mesih ve Baba’nın iradesiyle seçilmiş olan Kilise’ye, Asya eylemlerinden olan ve Efesosta bulunan mutlulanmış Kilise’ye İsa Mesih’te çok selam ve kutsal sevinç olsun.

 

I. 1. Gerçekten çok sevilen, adil olan doğanız ve kurtarıcımız İsa Mesih’e olan sevginiz ve imanınızla sahip olduğumuz ismi rabte karşıladım. Allah’a benzeyişiniz ve tanrısal kan ile olan hararetinizle tabiatınıza uygun olan ulvi bir işi tamamladınız. 2. Müşterek olan isim ve bir olan ümit nedeniyle demirle kelepçelenmiş olarak Suriye’den geldiğimi duyduğunuzda beni görmeye koşuştunuz. Roma’da vahşi hayvanlarla mücadelem de dualarınızla muvaffak ve İsa Mesih’e yaraşır gerçek bir öğrenci olabilmeyi umuyorum. 3. Onisimyos’un şahsında hepinizi Allah’ın adıyla karşılıyorum. Bu şahıs dile getirdiği sevgiyle dolu bir kişidir. Ve bedendeki episkoposunuzdur. Hepinizin onu sevmeniz ve ona benzemeniz için Allah’a yalvarırım. Hak ettiğiniz böyle bir episkoposu size ihsan eden Allah mübarektir.

II. 1. Bana işlerimde yardımcı olan ve Rabte sizin hizmetkarınız olan Froso’a gelince, her şeyde mübarek olan bu insanın benimle kalmasını istiyorum. Sizin ve episkoposumuzun övüncüne layıktır. Ama Krokos sizde ve rabte güçlü olan ve sevginizin temsilcisi olarak gönderdiğiniz bu insan beni bütün üzüntülerimde teselli etti. Baba Allah ve İsa Mesih onu ve Onisimos’u, Foros’u, Afbelos’u ve Franton’u teselli etsin. Ben bunlar vasıtasıyla sizin sevginizi öğrendim. 2. Allah beni sizlerle ebediyen mutlu etsin eğer hak ediyorsam tabi. Sizi yücelten İsa Mesih’i her vesile ile yüceltiniz ki, episkoposa ve kilise önderlerine itaatinizle inşa olunduğunuzda mukaddes olasınız.

III. 1. Size bir sultan gibi emir vermiyorum. Mesih’in adı için kelepçelenmiş olduğum halde henüz onun kemaline ulaşmadım. Ancak onun okulunun ilk sınıfındayım. Sizlerle konuşuyorsam, okul arkadaşlarım olarak konuşuyorum. Sizin imanınıza, nasihatlerinize ve sabrınıza muhtacım. 2. Size olan sevgim suskun kalmama müsaade etmiyor. Allah’ın hikmetine göre yaşamınız için sizi teşvik etmekte acele ediyorum. Çünkü İsa Mesih hayatımızın ilkesidir. Nasıl ki tayin edilen episkoposlar İsa Mesih fikrinde birdirler, İsa Mesih’te kendisi Allah’ın fikridir.

IV. 1. Episkoposunuzla aynı görüşte olunuz. Yapacağınız şey, Allah’a yaraşık olan saygın yaşlılarınız, tellerin sazla olan bağı gibi episkoposlarına bağlıdırlar. Övgü ve yücelik İsa Mesih’te yükselir. Her biriniz bu topluluğa girsin ki nağmeleriniz birlik olsun, tanrısal bir temel alıp tek sesle Mesih İsa’da terennüm ediniz. Övgüler Baba Allaha’dır. Sizi duyacak ve güzel işlerinizden sizlerin oğlunun organları olduğunuzu bilecektir. Şaibesiz bir birlikte olmanız yararlıdır. Böylelikle Allah ile devamlı bir birlik içinde olursunuz.

V. 1. Episkoposunuzla kısa bir süre için beşeriyetle ilgili olmayan ruhsal bir bağlantım olduysa, kilisenin İsa Mesih’le ve Mesih’in Baba ile olan bağlantısı gibi sizin episkoposunuzla olan daimi bağlantınızdan dolayı sizleri nasıl kutlamam. Bütün bunlar tam bir birlik anlayışıyla olur. 2. Sunak’tan uzak olan Allah’ın ekmeğinden mahrum edilir. Bir veya iki kişinin duası kabul görüyorsa, episkopos ve bütün kilisenin birlikte olan duası için ne düşünürsünüz? 3. Kiliseye gelmekten imtina eden kibirlenmekte ve kendini ortaklıktan kesmektedir. Şöyle yazılmıştır: “Allah kibirlenenlere karşı koyar.” Allah’a olan itaatimizi korumak istiyorsak, episkoposun karşı koymasından sakınalım.

VI. 1. Episkoposu her gördüğümüzde korkumuz artmalı. Aile reisinin tedbiri için gönderdiği her şeyi, onu göndereni kabul ettiğimiz gibi kabul etmeliyiz. Efendimize olan bakış açımız neyse episkoposa da o gözle bakmalıyız. 2. Onisimos, rabteki düzeninizi övüyor. Övüyor çünkü her türlü sapkınlıktan uzak hakiki bir yaşam sürüyorsunuz. Ve gerçeği konuşan İsa Mesih’ten başkasına kulak vermiyorsunuz.

VII: 1. Allah’ın adıyla riya ve aldatmaca konuşan ve onun razı olmayacağı işler yapan insanlar var. Vahşi hayvanlardan kaçar gibi onlardan uzaklaşınız. Onlar sessizce ısıran kudurmuş köpeklerdir. Onlardan uzak durunuz. Isırıklarının şifası zordur. 2. Yalnızca bir tabip vardır. Bedensel ve ruhsal tabip. Doğrulmuş ve doğrulmamış, beden almış ilah, ölümde gerçek hayat olandır. Bakireden ve Allah’tan doğdu. Önceleri acılar çekti, şimdi ise acılar çekmeyen rabbimiz İsa Mesih’tir.

VIII. 1. Hiç kimse sizi aldatmasın, siz de aldanmayın. Çünkü hepiniz Allah’ın oğullarısınız. Bölünmeler ve ayrılıklar sizden faydalanamaz ise, Allah’ta dirileceğinizi ispatlamış olursunuz. Ey Efesoslular ben sizin mütevazi bir kurbanınızım. Kendimi, sonsuza kadar şöhreti olan kiliseniz için takdim ediyorum. 2. Bedensellikte olanlar ruhsallıkları yapamazlar, nede ruhsallıktakiler bedensel olanları. Nasıl ki iman küfür eylemlerini yapamazsa, aynı şekilde küfür de imanın eylemlerini yapamaz. Kaldı ki bedensel olarak yaptığınız işler ruhanidir. Çünkü onu Mesih’in adıyla yapıyorsunuz.

IX. 1. Bazı insanların Efesos’a uğrayıp fesat tohumları ekmek istediklerini ve sizin onlara bunları ekmeye izin vermediğinizi öğrendim. Onların öğretilerine kulak vermediniz. Baba Allah’ın kuracağı heykelin inşaatı için hazırlanmış bir yapı taşı olduğunuzu hatırladınız. Bu inşaat İsa Mesih ve haçının aleti ve kutsal ruhun ipleri kullanılarak yücelere yükselecektir. İmanınız kumandanınızdır. Sevginiz ise sizi Allah’a götürecek yoldur. 2. Sizler hepiniz Allah’ı ve heykelini taşıyan yoldaşlarsınız. Mesih’i ve azizleri taşıyorsunuz. İsa Mesih’in vasiyetleri sizi süslüyor. Buna seviniyorum. Çünkü sizlerle hem sohbet eden hem de sizi kutlayan olarak yazmaya yaraşık oldum. Çünkü sizler bütün hayatınızda yalnız Allah’ı sevdiniz.

X. 1. Başkaları için sürekli dua ediniz. Çünkü onları tövbe ümidi üzerine Rabbe doğru yöneltirsiniz. Yaptıklarınızdan bilgilenmeleri için onların önünü açınız, fırsat veriniz. 2. Gazaplarına tevazu ile, sevinç ve övünmelerine dua ile, sövgülerine ilahilerle, kayboluşlarına iman gücüyle, ahlaki anlayışsızlıklarına yumuşak huylulukla karşılık veriniz. Kötülüklerine kötülükle karşılık vermeyiniz. 3. Onlara merhametli kardeş olunuz. Efendimize benzemeye çalışalım. Zulüm ve hakarete katlanmakta yarışalım ki yüreğinizde şeytanın otunun yeşereceği yer olmasın. İsa Mesih’te bedensel ve ruhsal arınma ve akıllılıkta sebat ediniz.

XI. 1. Eğer yargılanmak istemiyorsak, işte son günler bu günlerdir, Allah’ın sabrından utanalım ve korkalım. İkisinden biri ya gelecek olan gazaptan korkalım ya da şimdiki nimetleri sevelim. Çünkü gerçek hayat Mesih’te var olmaktadır. 2. Mesih dışında olan hiç bir şeyin değeri yoktur. Bu nedenle onun uğruna zincirlere vurulmuş olarak dolaşıyorum. Bunlar benim ruhsal cevherlerimdir. Dualarınız sayesinde onlarla dirilebilirim. Sizlerden dileğim beni ondan mahrum etmeyiniz ki İsa Mesih’in gücüyle havarilere bağlanmış olan Efesos’un seçilmiş hristiyanlarıyla bir arada olayım.

XII. 1. Ben kim olduğumu ve kime yazdığımı biliyorum. Ben yargılanıyorum ve siz merhamet içindesiniz. Ben tehlikedeyim ve siz güvendesiniz. Siz Allah için şehit olmaya meyledenlerin geçiş yolusunuz. Siz Pavlus’un vahyinin sevincisiniz. Kutsallığıyla tanınan bu şahsın gittiği yoldan Allah’a doğru olan yolumu çizmek istediğim kutlu bir şahıstır. Çünkü o bütün mektuplarında sizi Mesih İsa’da anmaktadır.

XIII. 1. Allah’a yüceliklerinizi ve şükürlerinizi sunabilmek için toplantılarınızı yoğunlaştırmaya çabalayınız. Çünkü imanınızın ittifakı önünde şeytanın gücü ezilir ve iktidarı çözülür. 2. Hiçbir şey barıştan daha üstün değildir. Çünkü barış görünen ve görünmeyen bütün düşmanlarımızı her türlü silahtan tecrit eder.

XIV. 1. Eğer tam bir sevgi ve imanınız varsa hiç kimse sizi aldatamaz. Bu iki fazilet hayatın başlangıç ve bitimidir. İman başlangıçtır, sevgi de sondur. Bu ikisinin birliği Allah’tır. Ve diğer bütün faziletler insanı Allah’a ulaştırmak için ona eşlik eder. 2. İmanını itiraf eden insan günah işlemez ve sevdiğinden bıkmaz. Ağaç meyvesinden bilinir. Aynı şekilde imandan bahseden yaptıklarından anlaşılır. Yalnızca imanımızı ilan etmemiz yeterli değil. Onu işlerimizde sonuna kadar ortaya koymamız gerekir.

XV. 1. Suskun kalıp var olmak, konuşup yok olmaktan iyidir. İnsanın öğretmesi güzeldir. Daha güzel olanı ise insanın öğrettiğini yapmasıdır. Öğretmen Tek’tir. Ve o şöyle diyendir: “ Ol ve oldu ” ve Allah’ın suskunluk ve sükunet içinde yaptıkları Baba’ya yaraşık olandır. 2. İsa’nın sözlerine gerçekten sahip olan onun sessizliğini duyabilir. O zaman kemale erişir ve her söylediğini yapar ve neden suskun olduğunu anlar. 3. Hiçbir şey efendimizden gizlenemez. Hatta bizim gizliliklerimiz bile ona yakındır. İşlerimiz sanki kutsal ruh içimizde yaşıyormuş gibi olmalı. Onun için heykel olalım o da içimizde yaşayan tanrımız olsun. Ve onu sevdiğimiz sevgi ile bize görünsün.

XVI. 1. Ey kardeşlerim yolunuzu şaşırmayın. Evin içine fesat sokanlar göksel egemenliği miras alamazlar. (1.Korint. 6-10) 2. Bu suçu işleyenler bedende işlemişlerse ölecekler. Yalancı öğretisiyle ilahi imana fesat sokanların cezası nedir? Bu kirlenmiş olan kişi sönmeyen ateşe gidecektir. Onun sözlerine kulak verenlerde aynı yere gidecektir.

XVII. 1. Efendimiz güzel kokunun başına sürülmesini kabul etti. (Matta 26:7) Çünkü kilisenin sonsuz esintilerle ıtırlanmasını istedi. Bu çağın egemen öğretisinin küflerini sürünmeyiniz ki size hazırlanmış olan hayattan uzakta esaret yaşamına doğru sizi sürüklemesin. 2. Neden İsa Mesih’te Allah bilincine varıp hikmet sahibi olmayalım? Neden efendimizin bize verdiği inayeti ihmal edip ahmaklar gibi helak olmaya sürükleniyoruz?

XVIII. 1. Ruhum Haç için bir kurbandır. O haç ki kafirler için şüphe bizler içinse kurtuluş ve ezeli hayattır. Hikmet sahibi olan nerede? Bu çağın bilge kişileri nerede? Hikmetle iddia edenlerin övüncü nerede? İsa Mesih tanrısal bir tedbir ile Davut neslinden bir bakirenin karnında taşındı. Ve kutsal ruhtan ona gebe kalındı. Doğdu ve vaftiz oldu ki heveslerimizi ve kaprislerimizi su vasıtasıyla uzaklaştırsın.

XIX. 1. Bu çağın reisi ne Meryem’in bakireliğini ne doğumunu ne de efendimizin ölümünü idrak edemez. Allah üç parlak gizemi sessizlik ve sükunet içinde yaptı. 2. Çağlara nasıl göründü? Bir yıldız gökyüzünde diğer yıldızlardan daha çok parıldadı. Nuru açıklanamıyordu. Ve insanlar onun yüceliğinden dehşete düştüler. Yıldızlar, güneş ve ay onunla beraberdi. Ve nuru diğerlerinin nurundan güçlüydü. Ve yıldızlar bu yabancı yıldızın nereden geldiğini birbirlerine soruyorlardı. 3. O andan itibaren her türlü sihir çözüldü. Şerrin her bağı kesildi, cehalet son buldu ve bütün eski krallıklar uçuruma yuvarlandı. Çünkü Allah, ölümsüz hayatı ve yeni düzeni gerçekleştirmek için insan olarak geldi. Başlangıçtan beri hazırlanan plan gerçekleşmeye başladı. Her şey yerinden oynadı. Çünkü ölüm yok olmaya yüz tuttu.

XX. 1. Dualarınızla eğer İsa Mesih beni layık görür ve Allah isterse yazmaya niyet ettiğim ikinci küçük mektubuma devam edeceğim. Ve başladığım konuları açıklamayı sürdüreceğim, konumuz Allah’ın yeni insanla ilgili tasarımı, İsa Mesih ve ona iman ediş, sevgisi, ızdırapları ve dirilişi. Ve özelliklede efendimiz bunları bana açıklamışsa size nakletmemek mümkün değil. 2. Eğer hepiniz bir tek kişi gibi bir araya geliyorsanız onun nimetiyle ve beden açısından Davut oğlu İsa Mesih’e olan tek imanla güçlendirilmişsiniz. İnsanoğlu ve Allah’ın oğlu yüreğinizle, episkopos ve pederinize sarsılmaz bir itaatle birlik içindesiniz. Ölümsüzlüğün ilacı olan tek ekmeği kırıyorsunuz. Bu sunu bizi ölümden korumak ve Mesih’te devamlı hayatı sağlamak için hazırlanmıştır.

XXI. 1. Ben sizin ve Allah’ın yüceliği için İzmir’e göndermiş olduğum insanlar için kendimi feda etmeye hazırım. Bizzat bu şehirden size yazıyorum. Allah’a şükür ediyorum Polikarbos’a ve size sevgiler. İsa Mesih’in sizleri andığı gibi sizde beni anınız. 2. Zincirlerimi taşıyarak kopup geldiğim Suriye’deki Kilise için dua ediniz. Antakya’da müminlerin en sonuncusu olduğum halde Allah onu yüceltmem için beni seçti. Ortak ümidimiz İsa Mesih ve baba Allah’ta güçlü olunuz.

 

2. Aziz İgnatyos’un Magnisya Halkına Mektubu

Aynı zamanda Tanrıyı taşıyan lakaplı İgnatyos’tan, Baba Allah’ın nimeti ve kurtarıcımız İsa Mesih’te olan Magnisya Miyandra’daki Kilise’ye, İsa Mesih’in selameti olsun, hepinize Baba Allah ve İsa Mesih’ten sevinç dilerim.

 

I. 1. Sevginizi Allah’a doğru yönelten ruhani düzenle almış olduğunuz bütün sıfatlar hakkında bilgim var. İsa Mesih’e olan imanımın teşviki ve gönül sevinci içinde size bu sözlerle seslenmek istedim. 2. Allah bana büyük bir işin onuru ile çok şeyler verdi. Zincirlenmiş olarak kiliseleri dolaşıyorum. Ve onları İsa Mesih’in ruhu ve bedeni ile birleşmiş olarak görmek beni sevindiriyor. Mesih bizim ezeli hayatımızdır. Onu Baba Allah ve İsa ile birleşmiş olarak görmekten mutluyum, en önemli birlik budur. 3. Zira yalnız Mesih’in yardımıyla bu çağın yüklerini üzerimizden atabiliriz. Ve sonunda Allah’la zafere ulaşmanın tadını alabiliriz.

II. 1. Episkoposunuz Damas ve pederleriniz Basos ve Apolonyos ile hizmetteki yoldaşım Diyakon Zotyon’un şahsında yüzünüzü görmeyi hak ettim. Çünkü o Allah’a bağlı olduğu gibi Episkopos’a ve Mesih’in yasalarına tabi olduğu gibi pederlere tabi olmaktadır.

III. 1. Episkoposunuzun fetvası birçoğunuzun onunla dostluğa daveti şeklinde olmamalı. Allah gücünün kemaline onunla saygılı olmalısınız. Yaşlı azizlerinizin episkoposa olan tavrı çok saygın bir duruştur. Onlar onun görünen gençliğini istismar etmiyorlar. Aksine ona Allah’ın hikmetini anlayarak tabi oluyorlar. 2. Ne diyeyim, itaatleri ona değil birliği sağlayan İsa Mesih’in babası olan Allaha’dır. İtaatimiz her şaibeden uzak olmalı. Çünkü esas saygımız bizi seven Allaha’dır. Eğer episkoposu yanıltırsak görünmeyen episkoposa yalan söylemiş oluruz. Bu durumda ilişkimiz bedenle değil gizli olan her şeyi bilen Allah iledir.

IV. 1. Sözde değil gerçekte Hristiyan olunuz. Her zaman episkopostan bahsedip, her şeyi ondan gizli yapanlara benzemeyiniz. Bunların gerçek bir vicdanı yoktur. Çünkü onlar Mesih’in şeriatine aykırı toplantılar yapıyorlar.

V. 1. Her şeyin bir sonu var. Hatta yaşam ve ölüm bile bizim tercihimize bağlı. Herkes kendine uygun olan yeri seçsin. (Res. İşl. 1-25) Keza iki çeşit ücret vardır. Allah’ın ücreti ve dünya ücreti. Ve her ücretin kendine özel kalıbı vardır. İmanı olmayanlar dünya ücretini taşır. Ama müminler sevgi ile İsa Mesih’te Baba Allah’ın ücretini taşır. Bu nedenle onun acılarında ölmekte acele etmezsek, onun yaşamı bizde olmaz.

VI. 1.Yukarıdaki mektubumda zikrettiğim şahıslarda iman bana sevdiğim bütün topluluğunuzu gösterdi. Sizlerden ricam her şeyi episkoposunuzun başkanlığında yapınız. Episkopos Allah’ın simgesidir, pederler havariler birliğinin simgesidir. Sevdiği diyakonlarda çağlardan önce Allah’ın yakınında var olan ve çağların sonunda ortaya çıkan İsa Mesih hizmetine emin kılınmışlardır. Davranışlarınızı Allah’ın iradesine göre düzenleyiniz. Her biriniz diğerine saygılı olsun. Yakınınıza haset gözüyle bakmayınız, İsa Mesih sevgisi ile birbirinize karşı davranın. Sizi ayıracak hiçbir şeyin içinize sızmasına izin vermeyin. Episkoposunuz ve liderlerinizle birlik olun. Bu birliğiniz ölümsüzlük için örnek ve sembol olsun. (Titos 2-7)

VII. 1. Nasıl ki efendimiz kendisi veya resulleri vasıtasıyla birlikte olduğu Baba’dan ayrı bir şey yapmazsa, sizde Episkopos ve pederler dışında bir şey yapmayın. Ve yalnız başınıza yaptıklarınızla övünmeye kalkışmayın. Çünkü yalnız birlikte yaptığınız şeyler güzeldir. Tek dua, tek dilek, tek ruh, tek ümit, tek fikir, sevgide temiz tek bir sevinç. Bütün bunlar İsa Mesih’tir ve herkesin üstündedir. 2. Allah’ın tek tapınağına ve tek sunağına, Baba’dan çıkan ve onunla bir olan ve ona dönen İsa Mesih’e yaklaşmada acele ediniz.

VIII. 1. Yabancı öğretiler ve faydasız eski öyküler sizi aldatmasın. Yahudi şeriatine göre şimdiye kadar yaşadıysak da, henüz nimeti almadığımızı itiraf edelim. (Timoseos 1-4) 2. Tanrısal peygamberler Mesih’e göre yaşadılar. Bu nedenle zulüm gördüler. Ve estirdikleri nimet rüzgarı ile kafirlere Allah’ın bir olduğunu gösterdiler. O Allah ki kendini, sessizlikten çıkan ve iradesini güvenle yerine getiren oğlu İsa Mesih’le kendini göstermiştir.

IX. 1. Eski nizama göre yaşayıp yeni ümidi kucaklayanlar Sept gününü değil, kurtarıcımız ve onun ölümü vasıtasıyla hayat güneşimizin doğduğu Pazar gününü kutsamaktadırlar. 2. Birçoklarının inkar ettiği bu gizem imanımızın ve sabrımızın kaynağıdır. Ancak bu şekilde tek öğretmenimiz olan İsa Mesih’in öğrencileri olabiliriz. Onsuz yaşamak nasıl mümkün olabilir. 3. Peygamberler ruhani öğrenciler gibi onu bir öğretmen olarak beklemekteydiler. Bu nedenle, geldiğinde onları diriltti. Çünkü onların ümidi İsa Mesih’ti. (Matta 27-52)

X. 1. İhtiyaçlarımızın giderilmesinde davranışlarını bizimkilere göre düzenlemiş olsa da, onun doğrulukları karşısında önemsemez bir tavır içinde olmayınız. O halde onun öğrencileri olalım ve hristiyanlığa uygun olarak yaşayalım. Bu isim haricinde her isim Allah’a yabancıdır. 2. Eskimiş ve bozulmuş mayayı atalım, Mesih İsa olan yeni maya’ya dönüşelim. Bozulmamanız için o hayatınızın tuzu olsun. Çünkü kokularınızdan bilinirsiniz. 3. Yahudiler gibi yaşayıp İsa Mesih adıyla konuşmak yanlıştır. Hristiyanlık Yahudiliğe iman eden değildir. Yahudilik hristiyanlığa iman etti. Çünkü hristiyanlık Allah’a iman eden bütün ulusları birleştirir.

XI. 1. Sizin böyle olduğunuzu biliyorum ve onun için sizlere sesleniyorum. Sizin en küçüğünüz olarak, batıl itikatların tuzaklarına dikkat etmenizi istiyorum. Sizleri kurtarıcımızın doğumu ile Pontuslu Pilatos dönemindeki ızdırapları ve dirilişi hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bütün bu olaylar tamamen ve gerçeklikle olmuştur ve bunları ümidimiz Mesih gerçekleştirmiştir ve asla bu konulardan müstesna olmayınız.

XII. 1. Ona layık olmak şartıyla her zaman sizi teselli etme taraftarıyım. Zincirlere vurulmuş bir haldeyim, sizler ise özgürsünüz ama hiçbirinizi bununla mukayese etmeye gerek yoktur. Kibirlik esintilerinin üzerinize esmesine izin vermediğinizi biliyorum. Çünkü Mesih içinizdedir. Kitabın dediği “Doğrular kendini yargılar” (Süleym. Mes.18-17) Sizin de benim övgülerimin yüzünüzü utançtan kızartacağını da biliyorum.

XIII. 1. Beden, ruh, iman ve sevgi işlerinizde başarılı olmanız için Rabbin ve resullerin akidelerinde sağlam durmaya gayret ediniz. (Mez. 1-3)  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta başlangıçta ve sonunda. Ulu episkoposunuz ve değerli ruhani taçlanmayı simgeleyen peder ve diyakonlarınızla ittifak içinde olunuz. 2. Mesih’in bedende Baba Allah’a itaat ettiği gibi, keza resullerin Mesih’e Baba ve Kutsal Ruh’a itaat ettikleri gibi sizde episkoposunuza ve birbirinize itaat ediniz. Böylece birliğiniz hem bedensel hem de ruhani olsun.

XIV. 1. Allah’ın yüreklerinizi dolduracağını bildiğim için size kısaca yazıyorum. Beni dualarınızda anımsayınız ki Allah’a ulaşabileyim. Üyelerinden biri olmaya layık olmadığım Suriye’deki kiliseyi de anımsayınız. Sizin dualarınızın birliğine ve Allah’a olan sevginize muhtacım, böylelikle Suriye’deki kilise de kilisenizin ilahi nimetiyle serinlesin.

XV. 1. İzmir’deki Efesoslular size selam eder. Bu şehirden sizlere yazıyorum. Sizler gibi onlar da buraya Allah’ı yüceltmek üzere geldiler. İzmir Episkoposu Polikarbos ile birlikte beni teselli ettiler. Diğer kiliseler de size Mesih’in selamını sunar. Bu kutsal dayanışmayı ve İsa Mesih olan sarsılmaz ruhsal sebatı sizlere dileyerek veda ediyorum.    

 

3. Aziz İgnatyos’un Tralyan Halkına Mektubu

Tanrı kuşanan lakaplı İgnatyos’tan, rabbimiz İsa Mesih’in babası Allah’ta sevgiye sahip seçilmiş ve Allah’a yaraşan, İsa Mesih’in çektiği acılarda yersel ve ruhsal barışta ızdıraplardan yararlanan Asya’daki kutsal Tralyan Kilisesine. Mesih, dirilişiyle ümidimizdir. Havarilerin yolunda kemale doğru yürüyen bu kiliseye selam olsun. Her yönden ilerlemesini diliyoruz.

 

I. 1. Adet üzere olmayıp gerçekten sahip olduğunuz sabır ve doğru yüreklilik hususunda episkoposunuz Bolifyos bana bilgi verdi. Tanrı Oğul İsa’nın iradesiyle gelen episkoposunuz, Mesih İsa’da zincirlenmiş halimdeki sevincimi benimle paylaştı. Ve onun yüzünde bütün kilisenizi gördüm. 2. Episkoposunuz bana nakledildiği ilahi sevginizle Allah’a yücelik sundum. Çünkü bana söylendiği gibi sizi Allah’a bağlı olarak buldum.

II. 1. İsa Mesih’e olan itaatiniz gibi episkoposunuza itaatinizle dünya için değil, İsa Mesih için yaşadığınız anlaşılıyor. Bizler için acı çeken Mesih’in ölümüne olan imanınızla ölümü yok farz ediyorsunuz. 2. Episkoposun iradesiyle uyuşmayan her işten uzaklaşmanız gereklidir. Bunu yapıyorsunuz. Ümidimiz olan Mesih’in resullerine tabi olur gibi episkoposunuza tabi olunuz. Çünkü biz şimdiden Mesih’te yaşarsak ebedi hayatı onunla paylaşırız. 3. İsa Mesih’in hizmetkarları olan diyakonları da razı etmeliyiz. Çünkü diyakonlar içecek ve yiyecekte değil Allah’ın kilisesinin hizmetindedir. Kınandıkları her şeyden, ateşten kaçınırcasına kaçınmaları gerekir.

III. 1. Herkes diyakonlara Mesih İsa gibi, episkopos’a Baba Allah’ın sureti gibi, pederlere de Allah’ın meclisi ve resullerin gurubuymuş gibi saygı göstermelidir. Çünkü bunlar olmadan kilise olmaz. 2. Sizin bu şuur ile yargıladığınızdan eminim. Episkoposunuzun şahsında sevginizin suretini gördüm. Hal ve gidişi bir büyük okuldur, yumuşak huyluluğu da kuvvetlidir. İnanıyorum ki kafirler bile ona saygı gösteriyorlar. 3. Size yazmaya utanıyorum, bu utancımda size olan aşırı sevgidendir. Bu nedenle episkoposunuz için kısaca yazıyorum. Kelepçelenmiş olan benim, herhangi bir elçinin yazdığı gibi yazma iddiam yoktur.

IV. 1. Başımda birçok ilahi düşünceler dolaşıyor. Ama gururumun beni helak etmesi korkusuyla nefsime hakim oluyorum. Şu anda her zaman olduğundan daha fazla korkmalıyım ve kulaklarımı aldatıcı sözler duymamak için tıkamalıyım. Yıkanmış övgüler beni ısıran bir ses gibidir. 2. Acı çekmeyi istiyorum ama buna yaraşık olup olmadığımı bilmiyorum. İnsanların gözünden saklamaya çalıştığım endişeler içimde şiddetli bir savaş kopartıyor. Yumuşak huylu olmaya muhtacım. Çünkü bu çağın reisine o son verir.

V. 1. Semavi konular için size yazamaz mıyım? Oysa hala çocuk olduğunuzdan size zarara sebebiyet vermekten korkarım. Size söyleyeceklerimi idrak etmede yetersiz olduğunuz için boğulmanızdan korkarım. 2. Ben bile onun adı nedeniyle kelepçelenmiş olmama, semavi konuları idrak etmeme, görünen ve görünmeyen meleklerin mertebeleri ve başkanlıkları gurubu hakkında bilgim olmasına rağmen Mesih’in gerçek bir öğrencisi henüz olmadım. Allah’ı kaybetmemek için çok eksiklerimiz var.

VI. 1. Sizden ben değil İsa Mesih’in sevgisi, hristiyanlık gıdasını kullanmanızı, yabancı otlardan yani sapkınlıklardan uzak kalmanızı rica ediyor. 2. Safsatacılar insanların güvenini kazanmak için aynen bal ve mayaya zehir karıştıranlar gibi aldatmalarını hristiyanlık öğretisiyle karıştırıp sunuyorlar. Tadına bakanlar onun leziz tadını aldıktan sonra ölürler.

VII. 1. Bu şekil üzerine olan insanlardan sakının. Kibirlikten kaçının. Rabbimiz İsa Mesih ve episkoposunuzla ve havarilerin öğretileriyle birlik olarak bunu yapabilirsiniz. 2. Sunağın içinde olan temiz olandır. Episkopos ve diyakonun iradesi dışında olanlar ise vicdanın kiridir.

VIII. 1. Sizin böyle yaptığınızı söylemek istemedim. Fakat sevgimin etkisiyle içine düşebileceğiniz şeytani tehlikeler için uyarmak istiyorum, sabrın tatlılığı ile silahlanın. İsa Mesih’in kanı olan sevgi ve kurtarıcımız olan imanda kendi içinizden yeni varlıklar oluşturun. 2. Hiçbiriniz yakınınıza bir şey yüklemeyin ve hiçbiriniz yabancıların bazı mümin topluluklara küfür etmesi fırsatını vermesin. Rab şöyle diyor: “ Adıma gün boyu sövülüyor ” (İşaya 52:5)  

IX. 1. Bakire Meryem’den doğmuş olan Davut oğlu Mesih’le ilgili olmayan şeyleri duyduğunuzda kulaklarınızı tıkayın. O Mesih ki gerçekten doğdu, yedi içti ve Pontuslu Pilatus döneminde ızdırap çekti, gökte, yerde ve yeraltında olanların önünde, haç üzerinde öldü. 2. Üçüncü gün dirildi. Onu dirilten ise, onsuz gerçek hayata sahip olamayacağımız oğlunun vasıtasıyla iman ettiğimiz Baba Allah’tır.

X. 1. Bazı inançsızların söylediği gibi eğer Mesih görünüşte yalnız ızdırap çektiyse ve bütün bunlar birer görüntüden ibaretse, benim bu taşıdığım zincir ve kelepçelerin anlamı nedir? Vahşi hayvanlara karşı mücadele rağbetim neden beni yiyip bitiriyor? Böylesi bir durumda ölümüm boşunadır. Kurtarıcımız için söylediğim her şey hurafedir.

XI. 1. Bu asalak dallardan uzak durunuz. Meyveleri, tadına bakanı anında öldüren bir zehir taşır. Bu dallar Baba’nın “ Diktiği fidanlardan ” değildir. (Matta 15-13) Eğer gerçekten Baba’nın diktiği fidanlardan olsaydı haç için filizler verirdi ve meyvesi bozuk olmazdı. İsa ızdıraplarıyla, sizi vücudunun bir organı olarak adlandırıyor. Organlar olmadan kendisinin baş olması mümkün değildir. Bu birliği yalnızca Allah bize vaat etmiştir.

XII. 1. İzmir’den sizlere selamlar. Burada bulunan bütün imanlı topluluklar size selam eder. Burada beni bedenen ve ruhen teselli ettiler. 2. Rabbe kavuşmak için İsa Mesih uğruna dolaştığım zincirlerim, sizden ortak duaları ve dostluğu muhafaza etmenizi diliyor. Her biriniz ve özellikle pederler, Baba Allah, İsa Mesih ve havarilerin yüceliği için episkoposu teselli etsin. 3. Beni sevgiyle dinlemenizi istiyorum ki mektubum sizin için üzüntü vesilesi olmasın. Benim için dua ediniz. Sizin sevginize ve Allah’ın merhametine muhtacım. Elde etmeye hazırlandığım mirasa beni layık eylesin ki         “ Yetersiz olmayayım ” (1.Korint. 9-27)

XIII. 1. İzmirliler ve Efesoslular size selam eder. Suriye’deki kiliseyi duanızda anımsayın. Üyeleri arasında sonuncu olan ben bu kilisenin üyesi olmaya layık değilim. 2. Sizi İsa Mesih’e emanet ediyorum. Allah’ın emirlerine itaat eder gibi Episkoposunuza itaat ediniz. Pederlere itaat ediniz ve birbirinizi bölünme bilmeyen yüreklerle seviniz. 3. Şimdiden hayatımı sizin için kurban olarak sunuyorum. Allah’a ulaştığım gün kendimi sizler için kurban sunacağım. Çünkü şimdiye kadar hala tehlike altındayım. Oysa biliyorum ki Baba Allah benim ve sizin isteğinizi İsa Mesih’te gerçekleştirecek ve bununla sizler arınmış olacaksınız.

 

4. Aziz İgnatyos’un Roma Halkına Mektubu

Tanrı taşıyan lakaplı İgnatyos’tan, biricik oğlu rab İsa Mesih’te Baba Allah’ın yüce merhametine nail olmuş sevilen ve Mesih sevgisi ile her şeyi dileyenin iradesi ile aydınlanmış ve Romalıların başkentinde zirveye oturmuş olan Allah’a, saygınlığa, mutluluğa, gelişmeye, övgüye, saadete ve arınmışlığa yaraşık, Baba Allah ve Mesih şeriatinde sevgiyle ön sırada bulunan kiliseye selam olsun. Baba Allah’ın oğlu İsa Mesih’in adıyla onu selamlıyorum. Ruhta ve bedende onunla birlikte olan ve Allah’ın nimetiyle ebediyen dolu olan ve her tür yabancı renkten arınmış olan imanlılarına selam olsun. Rabbimiz İsa Mesih ile onlara tam bir sevinç diliyorum.

 

I. 1. Dualarım ve dileklerimin çokluğu, görülmeye değer yüzünüzü bana gösterdi. İstediğimden daha fazlasını elde ettim. Onun adı için zincirlere vurulmuş olan ben sizi İsa Mesih’te selamlıyorum. Ve onun iradesinin beni sonuna kadar yolunda yürümeye layık eylemesini diliyorum. 2. Mademki başlangıç hazırlandı acaba hiçbir engel olmadan gayeme yetişmeye gücüm yetecek mi? Sevginizin bana zulmetmesinden korkarım. İstediğinizi yapmak sizin için kolaydır. Ama sizin sevdanız beni sarmadan Allah’a ulaşmam zordur.

II. 1. İnsanların değil Allah’ın rızasını dilemenizi istiyorum. Ve onu razı ediniz. Allah’a gitmek için böylesi bir fırsat önüme çıkmadı. Eğer sessiz kalırsanız bundan daha değerli bir şey yapamazsınız. Benim konumda sessiz olursanız, bu sessizliğiniz beni Allah’a ait eyleyecektir. Yok, eğer bedenimi sevdiyseniz, benim koşmaya devam etmem gerekecektir. 2. Sizlerden bir şey istemiyorum. Sizden tek istediğim, mademki sunak hazırlanmış beni rabbin sunağında kanımı sunmaya terk etmenizdir. Sevgi korosu sizi bir araya getirdi, o halde terennüm ediniz. İsa Mesih’te Baba Allah’a terennüm ediniz. Çünkü Allah, Suriye episkoposunun doğudan batıya gelmesini istedi. Onunla doğmak için, Allah’a doğru, insanlardan ayrılmak güzeldir.  

III. 1. Hiç kimseye haset etmediniz, aksine diğerlerine öğrettiniz. Sizden isteğim öğretilerinizi ve vasiyetlerinizi fiilen uygulamanızdır. 2. Sizden dileğim, Allah’a dua ediniz ki sözde değil gerçekte ve yürekten hristiyan olabilmem için bana içerden ve dışarıdan güç versin. Eğer gerçekte hristiyan isem bunu söyleyebilirim. Ve dünyadan ayrıldığım günde gerçek bir imanlı olabilirim. 3. Her görünen şey doğru değildir. İlahımız İsa Mesih Baba Allah’ta olarak yeryüzünde görünür. Dünyada insanların nefreti ve zulmü ona yöneldiğinde hristiyanlık Allah’ın kuvvetidir.

IV. 1. Bütün kiliselere, kendi samimi isteğimle Mesih için öleceğimi ilan etmek için yazıyorum. En azından mani olmazsanız ve sizden şefkatinizi bir kenara bırakmanızı istiyorum çünkü bana faydası yoktur. Vahşi hayvanlara yem olmak için beni bırakınız. Süratle beni Allah’a ulaştıracak olan onlardır. Ben, Mesih için temiz bir ekmek olarak pişirilmem için vahşi hayvanların dişleri arasında öğütülecek Allah’ın bir buğday tanesiyim. 2. Vahşi hayvanları, bana mezar olmaları için tahrik ediniz. Vücudumdan hiçbir parça bırakmasın ki, öldüğümde hiç kimseye yük olmayayım. Çünkü bedenim kaybolup insanlar onu görmeyince o zaman İsa Mesih’in öğrencisi olurum. Mesih’e yalvarınız Allah’a kurban olabilmem için, vahşi hayvanları bana vasıta eylesin. 3. Ben Petrus ve Pavlus gibi size emir vermiyorum. Onlar havari ama ben ise borçlu biriyim. Onlar özgür, bense hala bir kulum. Ama ölüm beni İsa Mesih’te özgür olarak diriltecektir. Şu zincire vurulmuş halimle hiçbir şeyi arzulamamayı öğreniyorum.

V. 1. Suriye’den Roma’ya kadar, denizde ve karada, gece ve gündüz, vahşilerle mücadele ediyorum. Hem de beni zincirleriyle bağlamış olan on leopar’a karşı ve onlar nezaketimiz ve letafetimiz arttıkça düşmanlıkları artan askerlerdi. Onların kötü muameleleri benim için bir okuldu. “ Ama bu beni aklamaz ” (1.Korint. 4-4) 2. Beni bekleyen vahşi hayvanları özlüyorum. Diliyorum ki beni hemen parçalarlar. Beni hızlı bir şekilde parçalamaları için onları tahrik edeceğim. Bazılarının yaptığı gibi onları ellemekten veya onlara yaklaşmaktan korkmayacağım. Eğer kötü bir niyetle salıverilmeyi reddederse beni parçalamaya onları mecbur edeceğim. 3. Beni kendime bırakınız sizden rica ediyorum. Bana uygun olanı ben bilirim. İsa Mesih’e öğrenci olmaya başladım. Mesih’e doğru gidişimde görünen veya görünmeyen hiçbir şey beni engellemeye girişmesin. Ateş düşsün. Beni parçalasınlar, parça parça ayırsınlar, kemiklerimi dağıtsınlar, organlarımı kessinler, bedenimi öğütsünler, yabani hayvanlar ve şeytanın kötü zulümleri üzerime gelsin. Hiçbir şey beni Mesih’ten ayıramaz.

VI. 1. “Dünya zevklerinin ne faydası var ” (Matta 16-26) Bu dünya ve fitnelerinden bana ne? Mesih için ölmeyi, dünyanın dört köşesine sahip olmaya yeğlerim. Bizim için ölen ve bizim için dirilen Mesih’i arzu ediyorum. Doğacağım saat yaklaştı. 2. Beni affediniz ey kardeşlerim. Bırakınız doğayım, bırakınız öleyim. Allah’a ait olmak istiyorum. Beni dünyada bırakmayınız, yeryüzünün tahriklerine beni terk etmeyiniz. Temiz nura ulaşmam için beni bırakınız. Çünkü o gerçek bir insan olarak ortaya çıktı. 3. Rabbimin acılarını örnek almam için beni bırakınız. Eğer içinizde birinin içinde Allah mevcut ise ne istediğimi anlasın, halime acısın çünkü bana neyin gerekli olduğunu bilir.

VII. 1. Bu dünyanın reisi beni kaçırıp Allah’la ilgili düşüncelerimi bozmak istiyor. Rica ediyorum hazır olanlardan hiçbiri ona yardımcı olmasın. Benimle olun daha doğrusu Allah’la beraber olun. Dünyayı yüreğinize, Mesih’i dudaklarınıza yerleştirmeyin. 2. Haset sizlerden uzak dursun. Sizin aranızda bulunduğum için sizden rica ediyorum. Size yalvarıyorum size yazdıklarımdan başka bir şeye inanmayınız. Size yaşamın tam şuuru ve ölümü seçmiş olarak yazıyorum. Yersel rağbetlerim çarmıha gerilmiştir. İçimde maddeyi sevecek hiç bit ateş kalmadı, içimde yalnızca “ Diri Su ” vardır. (Yuhanna 4-10) Derinliklerimde çağlayıp bana Baba Allah’a gel diyor. 3. Fesadın besini artık beni cezbetmiyor ve bu dünyanın zevkleri beni tahrik etmiyor. Ben, Davud’un neslinden İsa Mesih’in cesedi olan Allah’ın ekmeğini istiyorum. Solmaz bir sevgi olan kanı, içeceğim olsun istiyorum.

VIII. 1. İnsanların yaşadığı gibi yaşamak istemiyorum. Eğer isterseniz bu mümkün olabilir. Sizin de, doğruluk olan Allah iradesine nail olmanızı istiyorum. 2. Bu kısa kelimeler size dualarımı naklediyor. Bana inanın, İsa Mesih size doğru söylediğimi gösterecektir. Çünkü O yalan bilmeyen ağızdır. Ve Baba Allah onun vasıtasıyla gerçekten konuşmuştur. 3. Başarılı olmam için bana dua ediniz. Size beden düşüncesiyle değil Allah’ın fikrine göre yazıyorum. Eğer ızdırap çekersem beni şefkatinize gömmüş olursunuz. Ama eğer acılardan uzaklaştırılırsam bu da sizin nefretinizden olacaktır.

IX. 1. Dualarınızda, benim yerime Allah’ın güttüğü Suriye’deki kiliseyi anımsayınız. Sizin sevginiz ve Mesih’ten başka bir episkoposu olmayacaktır. 2. Bu kilisenin bir üyesi olmayı kabul etmem benim yüzümü mahcubiyete boyuyor. Onun bir üyesi olmayı hak etmiyorum. “ Ben ancak en sonuncuyum ve düşmüş olanım ” (1.Korint. 15-8) Ama Allah ona yaraşık olmaya beni layık eylemekle bana merhamet etti. 3. Ruhum ve beni İsa Mesih adıyla karşılayan bütün kiliselerin sevgisi size selam eder. Onlar beni bir yolcu olarak karşılamadı. Çünkü güzergahım üzerinde olmayan kiliselerin imanlıları bizzat kendileri beni karşılamaya geliyor ve bir yerden bir yere benden önce gidiyordu.

Size bunları İzmir’den Efesosluların yolu üzerinde yazıyorum. Onlar mutlulukla anılmayı hak ediyorlar. Benimle birlikte, değerli Rokos’la birlikte birçokları bulunuyor. Ama benden önce Suriye’den Roma’ya gelenlerle eminim ki tanıştınız. Onlara yakında olduğumu bildirin. Onlar Allah’a ve size layıktırlar. Her şeyde onlara yardımcı olunuz. Size Eylül’den önceki dokuzuncu günde yazıyorum. İsa Mesih’i beklemede sonuna kadar cesur olunuz.

 

5. Aziz İgnatyos’un Filadelfiya’ya Mektubu

Aynı zamanda Tanrı Kuşanan lakaplı İgnatyos’tan, Rabbimiz İsa Mesih’in babası Allah’ın, Asya’da merhametle dolu olan, Allah’tan olan, sevgide sağlam, rabbimizin sarsılmaz acılarında sevinçle dolan ve onun dirilişine sonsuz bir merhametle tamamen güvenen Filadelfiya’daki kilisesini Rabbimiz İSA Mesih’in kanıyla selamlıyorum. O benim baki olan ezeli sevincimdir. Özellikle de müminleri, episkopos ve yardımcıları olan peder ve diyakonlarla birlik içinde olur ve onları iradesine göre kutsal ruhunda güçlendirdiği Mesih’te sabit olurlarsa.

 

I. 1. Biliyorum ki bu episkopos cemaatinin hizmetini ne kendinden ne de beşeriyetten almamıştır. (Galatyalılar 1-1) Ne de geçici bir görkem sevgisinden almamıştır. Fakat Baba Allah ve İsa Mesih sevgisiyle almıştır. Yumuşak huyluluğu beni esir aldı. Suskunluğu ile birçok tantanalı konuşmanın yapacağından daha çok işler yapabilir. 2. Tellerin saza bağlanışı gibi kendisi de Tanrı vasiyetlerine böyle bağlanır. Bu nedenle canım onu, Allah’a dair düşünceleri nedeniyle yüceltir. Gazap bilmeyen sakin tavrı, onun fazilet fikrinin kamil olduğunu bana bildiriyor. Ve o diri ilahın bütün yumuşak huyluluğunu yaşıyor.

II. 1. Ey gerçek nurun evlatları, bozulmuş itikatlardan ve bölünmelerden kaçınız. Koyunlar gibi çobanınızı takip ediniz. Gittiği yere gidiniz. 2. Rabbin yolundan geçenleri kötülük lezzetleriyle esir etmeye çalışan o kadar çok kurt var ki, sizin birliğinizde böylelerine geçit yoktur.

III. 1. Mesih’in korumadığı zehirli otlardan uzak durunuz. Çünkü onlar Mesih’in diktiği fidanlardan değildir. Bu, sizin aranızda bölünmeler gördüm anlamına gelmez. Sizlerle saflığı ve temizliği görüyorum. 2. Allah ve İsa Mesih’le beraber olan Episkoposla beraberdir. Hatta tövbe edip kilisenin birliğine gelenler Mesih İsa’da yaşam sürmek için Allah’a ait olurlar. 3. Ey kardeşlerim aldanmayın, bölünmenin peşinden giden Tanrı egemenliğini göremez ve yabancı bir fikri takip eden Mesih’in acılarıyla birlikte olamaz.

IV. 1. Tek olan efkaristiya (Şükür) gizeminden başka bir gizeme sakın katılmayınız. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih’in bir tek bedeni vardır. Onun kanında bizi birleştiren bir tek kupa ve bir tek sunak vardır. Bunların tek olmaları gibi Episkopos’ta hizmetteki yoldaşlarım olan diyakonlar ve önderlerle birlikte tek’tir. Böylece yapacağınız her şeyi Allah’ta yapınız.

V. 1. Ey kardeşlerim size olan sevgim taşıyor. Ve bu sonsuz sevincimde ben değil İsa Mesih sizi güçlendiriyor. Ve onun adı için zincirlenmiş olan ben korkarım ki hala kemale eremedim. Fakat sizin dualarınız beni, merhametiyle kaplayan mirası elde etmeye tam bir şekilde hazırlamaktadır. Kilise önderlerine sığınışım gibi İncil’e sığınırım. 2. Peygamberleri de sevelim. Çünkü onlarda İncil’i müjdelediler. Ve bütün ümitlerini İsa Mesih’e bağlayıp onu beklediler. Bunlar inanışlarına göre, Mesih’te kurtuluşa erdiler ve onun birliğinde sevgi ve beğeniye layık azizler olarak kaldılar ve Rab İsa Mesih’in tanıklığına haiz oldular ve hepimizin ortak ümidi olan İncil’de sayıldılar.

VI. 1. Eğer birisi size kitabı Yahudiliğe göre açıklarsa onu dinlemeyin, zira sünnet olmuş birinden hristiyanlığı işitmeniz, sünnet olmamış birinden Yahudiliği dinlemenizden daha iyidir. Eğer her ikisi de size İsa Mesih’i anlatmıyorsa onların ikisi de ölüler için bir sütun ve mezardırlar. 2. Bu dünyanın reisi olanın iplerinden ve tuzaklarından kaçınız ki, düşünceleriyle sizi etkilemesin, sevginizde zayıflamaya sebep olur. Hepiniz bölünmez bir yürek olunuz. 3. Allah’a şükürler olsun ki size karşı dürüsttüm. Hiç biriniz gizli veya aleni, az veya çok ona yük olduğumu iddia edemez. Bu söylediklerimin, kastettiğim şahıslara karşı tanıklık etmesini dilerim.

VII. 1. Bazıları beni beden olarak aldatmaya uğraştıysa da, Allah’tan olan ruhu aldatamadılar. Çünkü ruh nereden nereye gittiğini bilir. (Yuhanna 3-8) Ve gizli olanları açığa çıkarmayı bilir. Sizin aranızdayken haykırdım ve yüksek sesle tanrının sesiyle bağırdım, episkoposa pederlere ve diyakonlara bağlanın. 2. Bazılarının bölünmelerini gördüğüm için, bazıları benden şüphe ediyorlar. Tanrıya şehadet ederim ki bunu bana beden söylemiyor. Ruh diyor ki, episkopos olmadan bir şey yapmayınız. Ve bedenlerinizi Allah’ın heykeli olarak koruyunuz. Birliği seviniz. Bölünmelerden uzak durunuz. İsa Mesih’in Allah’ı örnek aldığı gibi sizde onu örnek alınız.

VIII. 1. Bunları birliğe hazır bir insan olarak yaptım. Bölünme ve gazabın olduğu yerde Allah olmaz. Eğer tövbeleri onları Allah’a ve episkoposun meclisine yöneltecekse, Allah bütün tövbe edenleri bağışlar. Sizi bütün bağlardan çözecek olan İsa Mesih’in nimetine iman ederim. 2. Bölünme için çalışan her ruhtan uzak durmanız için size yalvarırım. Ve Allah’ın öğretisine uygun olanı yapınız. “ Eğer bunu eskilerde bulamazsam İncil’e iman etmem ” diyenleri duydum. Ve onlara bunun yazılı olduğunu söylediğimde bana “ Mevcut olan budur ” diye cevap veriyorlar. Bana göre yazılı olan İsa Mesih’tir. Yazılı olanlar Mesih’in Haçı, ölümü, dirilişi ve onun imanıdır. Sizin dualarınızda bunlarla aklanmak istiyorum.

IX. 1. Pederlerden kıdemli olanlar saygındırlar. Ama episkopos daha yüce saygınlığa sahiptir. Çünkü “ Kutsallar Kutsalı ” ona emanet edilmiştir. Ve tanrı gizemlerinin emanet edildiği tek kişi odur. O, kilisenin, havarilerin ve peygamberlerin, İbrahim İshak ve Yakup’un girdiği Rabbin kapısıdır. Bütün bunlar bizi Allah ile birliğe götürür. 2. İncil’de eşsiz bir şey vardır, kurtarıcımız İsa Mesih’in gelişi acıları ve dirilişi vardır. Sevilen peygamberler bunları bildirdiler. Ama İncil bunların ezeli özetidir. Sevgiyle sonuçlanan her şey güzeldir.

X. 1. Antakya kilisesinin, dualarınız ve İsa Mesih nezdindeki merhametiniz nedeniyle barış içinde olduğunu haber aldım. Sizler bir diyakon tayin edip Antakya’ya göndermelisiniz. Tanrısal bir elçi olarak onları, yapılanlar için sizin adınıza kutlasın, onlarda Allah’ın adını yüceltsinler. 2. Bu hizmeti yapması için seçilecek kişi İsa Mesih’te mutlu olur. Sizlerde yüceltilmiş olursunuz. Bunu yapmak sizin için zor olmasın. Yeter ki isteyiniz. Sizden önce diğer kiliseler bunu yaptı. Yakın olanlar episkoposlarını, uzakta olanlar ise peder veya diyakonlarını gönderdi.

XI. 1. Kilikya’da diyakon Filon ile ilgili olarak da, tanınmış olan bu şahıs Tanrı kelamı hizmetinde Riyos Agasobos ile beraber bana yardımcı olmaktadır. Bu tanınan şahısta benim Suriye’yi terk ettiğim gün benim için yaşamı bırakarak peşimden geldi. Her ikisi de size tanıklık eder. Ve sizler için Allah’a hamdederim, çünkü kurtarıcının sizi kabul ettiği gibi sizler de onları kabul ettiniz. Ama onlara saygı da kusur edenleri de Allah’ın nimeti affetsin. 2. Travda’da bulunan kardeşlerin sevgisi size selam eder. Buradan size, bana saygı olarak Efesoslular ve İzmirlilerin göndermiş olduğu Foros vasıtasıyla yazıyorum. Birlik, sevgi, iman, ruh ve bedende ümit ettikleri her şeyi rab onlara ihsan etsin. Ortak ümidimiz olan Rab’te güçlenin.

 

6. Aziz İgnatyos’un İzmir’e Mektubu

Aynı zamanda Tanrı kuşanan lakaplı İgnatyos’tan, Baba Allah ve sevgili oğlu İsa Mesih’in, mevhibelerle her tür merhamete sahip olmuş, iman ve her inayette zengin bir sevgi ile dolu olan, yüce ve kutsallıkla çevrelenmiş, Asya işlerinden İzmir’de bulunan Kilise’ye şaibesiz bir ruh ve Tanrı sevgisi sözüyle çok çok selamlar.

 

I. 1. Sizi hikmetli kılan İsa Mesih’e yücelik olsun. Sizin sarsılmaz bir iman ile geliştiğinizi idrak ettim. Sanki beden ve ruhunuzla İsa Mesih’in haçına çivilenmiş gibisiniz. Gerçekten “Beden açısından Davut’un neslinden” olan. (Romalı 1-4) Mesih’in kanında sevgi ile kuvvetlisiniz. Gerçekten O bir bakireden doğdu ve Yuhanna tarafından vaftiz olundu ki her adalet onda gerçekleşsin. (Matta 3-15) 2. Pontus’lu Pilatus ve Hirodes döneminde çivilendi ve haçının ve kutsal acılarının semeresiyle yaşamı bulduk. Dirilişiyle “Sancağını yükseltti” (İşaya 5-26) Sancağını çağlar üzerine yüceltti ki yahudiye de ki azizlerini, müminlerini ve ulusları tek bir vücut olan Kilise’de birleştirsin.

II. 1. Bütün bunlara bizim için ve kurtuluşumuz için katlandı. Gerçekten acılar çekti ve gücüyle dirildi. Bazı inkarcıların söylediği gibi o yalnız görünüşte acı çekmedi. Onlar yalnızca görünüş olarak varlar ve yalnızca düşündüklerinin ürününü elde edebiliyorlar. Yani onlar bedensiz olarak bulunuyorlar ve şeytanlara benziyorlar.

III. 1. Ben İsa Mesih’in dirilişten sonra bedeniyle olduğuna inanıyorum. 2. Petrus ve beraberindekilere şöyle demedi mi: Geliniz bana dokununuz ve bedensiz bir ruh olmadığımı görünüz. Ona dokundular ve anında iman edip onun bedeni ve ruhuyla birlikte oldular. Bu nedenle ölüme hakaret ettiler ve onu yendiler. 3. Dirilişten sonra onlarla beraber yiyip içti. (Res. İşl. 10-41) Beşeri bir varlık olarak bunu yaptı, aynı zamanda ruhta Babası ile birlikteydi.

IV. 1. Ey sevgililer sizlere bunu tavsiye ediyorum. Bu tür duygularla dolu olduğunuzu biliyorum. Esas gayem sizi insan şekli almış olan bu vahşi hayvanlardan korumaktır. Bu tür vahşi hayvanları bırakın kabul etmeyi mümkünse onlarla bir araya bile gelmeyiniz. Bu zor bir şey. Ama kurtarıcımız Mesih bunu yapacak güce sahiptir. 2. Eğer kurtarıcımız diğer işlerini yalnız görünüşte yapmış ise bunun anlamı da benim de görünüş olarak zincirlere vurulmuş olduğum mudur? Bu durumda bu hal, ölüm için çok uğraşmak anlamına mı gelecek? Neden ben canımı ateşe, kılıca ve vahşi hayvanlara veriyorum? Kılıca yakın olan Allah’a yakındır. Vahşi hayvanların ortasında olmak da Allah ile beraber olmak demektir. Yeter ki bütün bunlar İsa Mesih’in adıyla olsun. Onunla acı çekmek için her şeye katlanırım. Bana güç veren O’dur. Kamil  bir insan olan da kendisidir.

V. 1. Bazı insanlar bunu inkar ediyor. Bunu cahil oldukları için veya daha doğrusu Mesih onları inkar etti. Çünkü onlar gerçek yerine ölümü savunarak ön plana çıktılar. Musa ve peygamberler ve İncil ile her birimizin acıları, bunların hiçbiri onları ikna edemedi. 2. Ve yine üzücü olan şey, bu gibilerin bizimle ilgili olarak da aynı düşüncelerinin olmasıdır. Beni övüp kurtarıcımıza söven ve onun beden aldığına inanmayan insanın bana ne faydası var. Böyle düşünmeyen için en azından bozulmuş ve kokuşmuş denir. İnkarcı isimlerini yazmak benim için cazip değildir. Tövbe edip dirilişimiz olan Mesih’in ızdıraplarına iman ederlerse ancak o zaman onları anımsarım.

VI. 1. Hiçbiriniz aldanmayın, göksel varlıklar, görünen ve görünmeyen melekler ve başkanlıkları ve görkemleri eğer İsa Mesih’in kanına iman etmezse yargılanacaktır. “Anlamaya gücü olan anlasın” (Matta 19-12) Hiç kimse rütbesiyle kibirlenmesin, esas olan hiçbir şeyin birbirinden ayıramadığı iman ve sevgidir. 2. Rab İsa Mesih’ten aldığımız nimete aykırı fikirler taşıyanların Allah’ın fikrine karşı olduğunu kabul ediniz. Böyleleri ne sevgiyi önemser ne de dul kadını, ne fakiri ne de mazlumu, ne esirleri ne de mahpusları, ne açları ve ne de susamışları önemser.

VII. 1. Duadan ve Efkaristiya gizeminden uzaklaştırırlar, hatta Efkaristiya gizeminin kurtarıcımız İsa Mesih’in bedeni olduğunu da kabul etmezler. O beden ki bizim günahlarımız için ızdırap çekti ve Baba Allah’ta onu doğruluğuyla diriltti. Allah’ın nimetini reddeden bu tipler mücadeleleriyle ölürler. Onlar için en iyisi sevgi yasasını uygulamalarıdır. Böylece dirilişte bir yolları olabilir. 2. Bu insanlardan sakının. Ne özel ne de genel toplantılarınızda bunlardan bahsetmeyiniz. Peygamberleri ve özellikle de bize Mesih’in acılarını ve gerçekleşen dirilişini gösteren İncil’i öğreniniz. Bölünmelerden kaçınız çünkü kötülüklerin başıdır.

VIII. 1. Hepiniz Mesih’in Baba Allah’a tabi olduğu gibi episkoposa tabi olunuz. Önderlere de havarilere olan bağlılığınız gibi tabi olun. Ama diyakonlara da tanrı yasasına gösterdiğiniz saygıyı gösterin. Hiçbiriniz kiliseyle ilgili konularda episkopos’un iradesi olmadan bir şey yapmayın. Efkaristiya sırrını episkopos veya onun yetkili kıldığı kişi icra eder. 2. Cemaat episkoposun olduğu yerde olmalı. Aynı Mesih’in olduğu yerde kilisenin oluştuğu gibi. Episkopos olmadan ne vaftiz ne de sevgi şenlikleri olur. Allah nezdinde makbul olan, episkoposun uygun gördüğüdür. Ve onun yaptığı her şey yasaldır.

IX. 1. Mademki önümüzde vakit var o halde sevap ve iyilikleri talep etmede ciddi olmak ve Allah’a dönmek için tövbe etmek akılcıdır. Allah’ı ve episkoposu bilmek güzeldir. Episkoposa değer verene Allah’ta değer verir. Episkopostan habersiz bir şey yapan, şeytana hizmet eder. 2. Nimet hepinizi arttırsın. Çünkü siz buna yaraşıksınız. Beni teselli ettiğiniz kadar Mesih’te size teselli versin. Tanrı sizi ödüllendirsin çünkü beni varlığım da ve gıyabımda sevdiniz. Eğer her şeye katlanırsanız Allah’a haiz olmaya ulaşırsınız.

X. 1. Allah sevgisi için benim peşimden gelen rabbin diyakonları Filon ve Riyos Agasobus’u karşılamakla iyi ettiniz. Her ikisi de sizler için Allah’a şükrederler çünkü onları her konuda teselli ettiniz. Allah’ın yanında hiçbir şey kaybolmaz. 2. Ruhum ve zincirlerim, bu zincirler ki siz onları aşağılamadınız ama sizi mahcup etmeyecek. Her ikisi de sizin için fidyedir. Ve kamil iman olan Mesih’te sizden utanç duymayacaktır.

XI. 1. Dualarınız Suriye’deki Antakya kilisesine vardı. Allah nezdinde değerli olan zincirlerle oradan yola çıktım. Hepinize selam ediyorum. Ben bu kilisenin üyesi olmayı hak etmiyorum. Ve ben yalnızca onun küçük bir üyesi miyim. Vicdani olarak onun üyesi olmayı değil, sizin dualarınızla nail olacağım ve bana bütünüyle verilmesini ümit ettiğim tanrı nimetiyle üyesi olmayı istiyorum.         2. İşlerinizin yerde ve gökte kamil olması için Allah sevgisinde olan birini kiliseniz elçi olarak seçmeli ve Suriye’ye gidip oradaki müminlerin içinde bulundukları barıştan ve elde ettikleri yücelik ve bedenlerinin alıştıklarından yararlansın. 3. Bana öyle geliyor ki eğer aranızdan birini bir mektup eşliğinde, onlarla birlikte tanrı inayetiyle haiz oldukları huzur bayramını ve dualarınızla kiliselerinin sükun limanına varış bayramını kutlaması için gönderirseniz çok iyi olur. Sizler kamil oldukça fikirlerinizde kamil olsun. Eğer iyilik yapmayı istiyorsanız Allah size yardım etmeye hazırdır.

XII. 1. Truvada da bulunan kardeşlerin sevgileri size selam eder. Efesoslu kardeşlerinizle birlikte benimle olmak için gönderdiğiniz Foros vasıtasıyla size buradan yazıyorum. Her şeyde beni teselli etti. Onu örnek alınız. Çünkü o Tanrı hizmetinde bir örnektir. 2. Tanrı’ya yaraşık olan episkoposunuza ve saygı değer yaşlılarınız meclisine ve yoldaşlarım diyakonlara selam ederim. Siz hepiniz birer birer ve toplu olarak Rab İsa Mesih’in adıyla, onun bedeni ve kanı adıyla, onun ızdırapları ve dirilişi adıyla, ruhta ve bedende Allah’ta birlik adıyla toplanmışsınız. Sizlere rab’ten ebediyen nimet, merhamet, barış ve sabır diliyorum.

XIII. 1. Kardeşlerimin evlerine, ailelerine ve çocuklarına ve dul olarak adlandırılan bakirelere selam ederim. Ruhun faziletiyle güçlü olunuz. Benimle beraber olan Filon size selam eder. 2. Tafya’nın evine selam ederim. Ve onun ruhsal ve bedensel olarak sevgi ve imanda güçlenmesini dilerim. Adını çok sevdiğim Alki’ye ve emsali olmayan Zafnon ve Afteknos’a ve her ferdinize adıyla selam ederim. Hepiniz Allah’ın nimetinde güçlü olunuz. Truvada’dan İzmir ahalisine. 

 

7. Aziz İgnatyos’un Polikarbos’a Mektubu

Tanrı kuşanan lakaplı İgnatyos’tan İzmir kilisesi episkoposu veya Baba Allah ve rabbimiz İsa Mesih’ten takdis edilmiş olan Polikarbos’a selam ve sevgiler.

I. 1. Sarsılmaz bir kaya üzerine sabitlenmiş olan tanrısal hatıranı kabulümle, rab’te özlediğim temiz ve arınmış yüzünü görmeye beni yaraşık eyleyen Allah’a yücelikler sundum. 2. Kuşanmış olduğun nimetle, herkesi kurtuluşa teşvik etmede acele etmeni diliyorum. Saygınlığını eylemlerinle güzelleştir. Bedensel ve ruhsal arzulara gem vur ve her tür iyilikleri aşan birlik konusuna önem ver. Rabbin sana katlanışı gibi sende herkese katlan. Ve yaptığın gibi onları sevgi ile taşı. 3. Vaktini daima dualarla geçir. Hikmetine hikmet kat. Uyku bilmeyen bir ruh ile daima uyanık ol. Herkese tek tek Allah ahlakı edinmesi için telkinde bulun. “Herkesin hastalıklarını taşı” (Matta 8-17) Tam bir sporcu olarak bunu yap. Zorluklar çoğaldıkça kazanç artar.

II. 1. Salih olan öğrencileri seversen bir üstünlüğün olmayacak. Kötüleri evcilleştir ve yumuşak huylulukla onları sana tabi eyle. Her yara için münasip bir ilaç vardır. Keskin davranışları dizginle. 2. Yılan gibi hikmetli, güvercin gibi saf ol. (Matta 10-16) Sen, gözünle gördüğün her şeye yumuşak huylulukla davranman gereken bir beden ve ruhtan başka bir şey değilsin. Görünmeyen durumları iste ki, sana gösterilsin ve hiçbir eksiğin kalmasın ve sendeki tanrı vergisi artsın. 3. Kaptanın rüzgarı dilediği gibi, fırtınanın darbesinden sonra limana varışta meşakkatlerin nefes alması gibi, zaman da seni bu şekilde Allah’a gitmeye çağırıyor. Rabbin sporcusu gibi güçlü ol. Bunun ödülü fesatsızlık ve senin inandığın ölümsüz hayattır. Ben ve sevdiğim zincirlerim sana fedadır.

III. 1. Aldatıcılığı öğretenler seni endişelendirmesin. Onlar yalnızca görünüş olarak güven verirler. Keser altındaki koca ağaçlar gibi sağlam ol. Büyük güreşçi, ağır darbelere rağmen galip gelebilendir. Allah için her şeye katlanmamız lazım ki Allah’ta bize tahammül etsin. 2. Olduğundan daha büyük ol. Ve zamanları iyi bir şekilde bil. Zaman üstü olan şeyleri ümit et. Bizler için her şeye katlanan ve acı çeken, gerçekte acı çektirilemeyen, dokunulmayan, görünmeyen ama bizler için görünen olan ve zamanı olmayanı dile.

IV. 1. Dulları ihmal etme. Kurtarıcıdan sonra onlara itina göstermeye çağrılmışsın. Allah olmadan nasıl ki bir şey yapamıyorsan sensiz de hiçbir şey yapılmamalı. Sebat et. 2. Toplantılarınız sürekli olsun, herkesi ismiyle çağırın. 3. Ne kadın ne erkek hiçbir köleyi hakir görme. Ve onlarda kibirlenmesinler. Allah’ın yüceliği için yüce işler yapsınlar ki Allah’tan daha faziletli bir özgürlüğe nail olsunlar. Cemaatin hesabına özgürlük kazanmaya kalkışmasınlar ki kendilerini zevklerinin kölesi olarak bulmasınlar.

V. 1. Kötü işlerden kaç. Ve onlar aleyhinde vaaz ver. Kız kardeşlerime efendimizi sevmelerini söyle. Ruhsal ve bedensel olarak da eşleriyle yetinsinler. Erkek kardeşlerime söyle, Mesih’in kiliseyi sevdiği gibi eşlerini sevsinler. (Efes. 5-25) 2. Efendimizin bedenine saygı olarak iffetini koruyanlar kibirli olmadan böyle yapsınlar. Kibirlenirse kaybolur. Ve episkopos dışında diğerlerine bunu anlatanlar bozulur. Evlenecek olan erkek ve kadınların evliliği episkopos vasıtasıyla olsun ki bu evlilik rabbe uygun olsun. Arzulara ve rağbetlere göre olmasın. Her şey Allah’ın yüceliği için olsun.

VI. 1. Episkoposa kulak veriniz ki Allah’ta sizi dinlesin. Episkoposa, pederlere ve diyakonlara tabi olanlar için ben kendimi sunuyorum. Bunlarla birlikte Allah’ın katında bir yere sahip olmak dileğimdir. Birbirlerinizin meşakkatlerine katlanın. Beraberce mücadele edip beraberce acı çekin, uyuyun ve uyanın. Aynı tanrısal eğitimciler, reisler ve hizmetkarlar gibi olunuz. 2. Hizmet ettiklerinizi razı ediniz ki karşılığınız hizmetinize uygun olsun. Aranızda asiler olmasın. Vaftiziniz sizin silahınızdır, imanınız dayanağınızdır, sevginiz zırhınızdır, sabrınız ise alışkanlığınız olsun. (Efesos 6-11) Yaptıklarınız sizin için bir hazine olsun ki gelecekte karşılığına nail olasınız. Rabbin yumuşak huyluluğu sizinle olduğu gibi. Sizinle daima övünme imkanım olur mu? Birbirinize karşı sabırlı ve yumuşak huylu olunuz.

VII. 1. Sizlerin dualarıyla Suriye Antakya’sında bulunan kiliseye tekrar barış geldiği haberini aldım. Bu haber içimde sevinç dalgalarına sebep oldu. Ve şimdi rab bana ruhsal bir huzur ve güven verdikten sonra tek derdim şehadet yoluyla ona ulaşmak ve diriliş gününde onun öğrencileri arasında sayılmaktır. 2. İlahi mutlulukla taçlandırılmış olan sen ey Polikarbos, alevlenmiş olan muzaffer sevginizin tanıklığını taşıyan, Allah için çalışan biri olarak isimlendirebileceğimiz sevilen ve kutsal bir rağbetle dolu olup Allah’ın yüceliği için Suriye’ye gidebilecek bir insanı seçmek için bir konsil toplantısını düzenlemekle iyi bir iş yapıyorsun. 3. Hristiyan kişi nefsinin sahibi ve efendisi değildir. Bütün zamanı Allah’ındır ve yalnız onun için çalışır. Bu işler Allah’ın işleridir. Ve onu eğer tamamlarsanız sizin işiniz olacaktır. Allah’ın nimetine sonsuz güvenim var ki sizler böylesi Allah’ı razı eden bir işi yapmaya muktedirsiniz. Hakikat için asla dinmeyen kıskançlığınıza güveniyorum. Bu nedenle sizlere bu kısa sözleri yazdım.

VIII. 1. Truvada’dan sonra Niyapolis’e acele gidişim nedeniyle kiliselere yazamadım. Çünkü rabbin iradesi böyle istedi. İzmir ve Antakya arasındaki kiliselere aynı şeyi yapmaları için rabbin izniyle sen yazacaksın. Kimisine bir postacı, diğerlerine ise yazılarını yetiştirecek elçiler gönderebilirsin. Bu işler sana hak edeceğin ezeli bir yüceliği hazırlayacaktır. 2. İzmir’in her hristiyan ferdine birer birer selam ederim, özellikle de Epitrop’un dul eşine ve bütün ev halkına ve çocuklarına selam ederim. Sevgili dostum Atlos’a selamlar. Suriye’ye gitmek üzere seçilme şerefine nail olana selam ediyorum. Ona ve onu gönderen Polikarbos’a daima nimet eşlik etsin. 3. Rabbimiz İsa Mesih’ten size güç ve cesaret vermesini ve sizi Allah’ın birlik ve korumasında daima muhafaza etmesini diliyorum. Benim için adı kıymetli olan Alki’ye rab’te veda selamı gönderiyorum.

 

                                        

BÖLÜM 1 / Íçindekiler / BÖLÜM 3

11-11-2010 tarihinde yazéldé.

11-11-2010 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN