Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Βιβλία και Δόγματα

 

Πρόλογος τού Συγγραφέα

Στην έρευνα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, και γενικώς σε κάθε ιστορική έρευνα, υπάρχουν για τον ερευνητή δύο τρόποι προσέγγισης του ζητήματος. Ένας εσφαλμένος και ένας ορθός. Με τον πρώτο, ο ερευνητής είναι ήδη πεπεισμένος περί της ορθότητας της απόψεώς του και η έρευνα αποτελεί γι’ αυτόν απλά ένα εργαλείο με το οποίο θα συλλέξει επιλεγμένα στοιχεία, που ενισχύουν την θέση του, με σκοπό την επίρρωση αυτής. Με τον δεύτερο, ο ερευνητής ξεκινά με τον σωκρατικό λογισμό «έν οίδα ότι ουδὲν οίδα» και προσπαθεί με καλή προαίρεση να ανακαλύψει ποια είναι η αλήθεια, αδιαφορώντας αν αυτή συγκρούεται με τυχόν παγιωμένες αντιλήψεις του. Είναι σίγουρο πως ο ερευνητής που χρησιμοποιεί τον δεύτερο τρόπο πάντοτε θα υπερισχύει του ερευνητού που χρησιμοποιεί τον πρώτο τρόπο και αυτό διότι πάντοτε το φως θα υπερισχύει του σκότους και η αλήθεια του ψεύδους.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο περί του κύρους της Πανορθοδόξου Συνόδου της Μόσχας του 1666-7 και των αποφάσεών της ζήτημα και δεν πλατειάζει σε άλλα θέματα εκτός του αναφερομένου.

Ο συγγραφέας

 

Εις μνήμην Βασιλείου Σακκά (+2014)

Η Πανορθόδοξος Σύνοδος τής Μόσχας (1666-7)

(Ορθόδοξη ή Ληστρική;)

 

Νικολάου Μάννη

Δασκάλου

Αθήνα 2014.

 

«πάντα τα υπ’ εκείνης της ιεράς Συνόδου διαπραχθέντα μείνωσιν αμετακίνητα και αμετάτρεπτα, ως καλώς και νομίμως γεγονότα∙ η γαρ Σύνοδος αδιάβλητός εστίν»

(Δοσίθεος Ιεροσολύμων)

Περιεχόμενα

1. Η αμφισβήτηση τού κύρους τής Συνόδου

2. Το αδιαμφισβήτητο κύρος τής Συνόδου

Α. Η καθαίρεση τού Πατριάρχη Νίκωνος

B. Περί τού Παϊσίου Λιγαρίδου

Γ. Ποιοι αμφισβήτησαν το κύρος τής Πανορθοδόξου Συνόδου και δεν αποδέχθηκαν τις αποφάσεις της

Δ. Η σχέση τής Πανορθοδόξου Συνόδου τής Μόσχας (1666-7) με προγενέστερες από αυτήν συνόδους
 

3. Κρίσεις διαφόρων Εκκλησιαστικών ιστορικών περί τής Πανορθοδόξου Συνόδου τής Μόσχας (1666-7)

Αντί Επιλόγου Περίληψη τών κανόνων τής Πανορθοδόξου Συνόδου τής Μόσχας (1666-7)

Παράρτημα Η στάση τού Πατριάρχου Νϊκωνος απέναντι σε συγκεκριμένες εικόνες σε σχέση με τους κανόνες τής Πανορθοδόξου Συνόδου τής Μόσχας (1666-7) "Περί Ζωγραφιών και Εικόνων" (Κανόνες ΝΑ΄, ΝΒ΄, και ΝΓ΄)

Βιβλιογραφία (κατά χρονολογία έκδοσης)

 

Σχόλιο τής ΟΟΔΕ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες πως ο Συγγραφέας του βιβλίου αυτού δεν είναι μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά ΓΟΧ. Όμως αναδημοσιεύουμε την μελέτη αυτή με την άδειά του, επειδή πιστεύουμε πως - στο συγκεκριμένο θέμα - είναι επιστημονικά άρτια, και πως συνεισφέρει στον θεολογικό διάλογο για το θέμα που πραγματεύεται.

Η ΟΟΔΕ είναι πιστό τέκνο την Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και δεν εγκρίνει σχίσματα ή διαιρέσεις, πιστή και στις Ορθόδοξες συνοδικές αποφάσεις.

Πιστεύουμε πως το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί, γιατί ο συγγραφέας έχει κάνει μία αξιολόγη επιστημονική εργασία που τεκμηριώνει το θέμα που πραγματεύεται με επιτυχία.

Δημιουργία αρχείου: 22-11-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 24-12-2014.

Πάνω