Νεοπαγανιστικές απάτες

Απάντηση στις συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Αγία Γραφή (Αντιπαγανιστικά) και Αγία Γραφή (ΟΟΔΕ)

Ομιλία στην σεπτή Μεταμόρφωση τού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού * Η ερμηνευτική κακοήθεια των εχθρών του Χριστιανισμού * Ο Υιός ως ο Μέγας Βασιλεύς * Χαρακτηριστικά της Θεϊκής Βασιλικής εξουσίας * Οι έννοιες της Βασιλείας του Θεού * Είπε ο Ιησούς Χριστός ψευδοπροφητείες για το τέλος τού κόσμου;

Είδαν κάποιοι Απόστολοι τον Χριστό  

να έρχεται στη Βασιλεία Του πριν πεθάνουν;  

Αγιογραφική τεκμηρίωση τής αληθινής έννοιας  τών λόγων Του

 

Κάποιοι, παρεξηγώντας τα λόγια τού Κυρίου Ιησού Χριστού, νομίζουν ότι ο Χριστός απέτυχε να προβλέψει τη Βασιλεία Του, και... ψευδοπροφήτευσε! Το λάθος όμως βρίσκεται στη δική τους παρερμηνεία τών λόγων Του.

Ας δούμε λοιπόν τι ισχυρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, και ποια ήταν στην πραγματικότητα η έννοια τών λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Το χωρίο που παρεξηγείται είναι το Ματθαίος 16: 28: "Σας διαβεβαιώνω, υπάρχουν μερικοί απ' αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο, μέχρις ότου δουν τον Υιό τού ανθρώπου να έρχεται μέσα στη βασιλεία του"

"Να λοιπόν που ο Χριστός απέτυχε! Πού είναι η Βασιλεία του; Οι μαθητές του πέθαναν όλοι, αλλά η Βασιλεία του δεν ήρθε!" λένε.

Αυτό βέβαια το λένε επειδή δεν κατάλαβαν τίποτα ούτε από τα λόγια τού Χριστού, ούτε από τη σημασία τής Βασιλείας Του. Οι άνθρωποι αυτοί μπερδεύουν το τέλος τού παρόντος κόσμου, με τη Βασιλεία τού Χριστού! Επειδή αντιλαμβάνονται τη Βασιλεία Του, ως κατ' ανάγκην επίγεια επέμβαση, και όχι μία κατάσταση που ΗΔΗ υπήρχε ήδη από τότε!

Ο Χριστός: "όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους, πότε έρχεται η βασιλεία τού Θεού, τους απάντησε, και είπε: Δεν έρχεται η βασιλεία τού Θεού έτσι, ώστε να παρατηρείται· ούτε θα πουν: Να! εδώ είναι, ή: Να! εκεί· επειδή, προσέξτε, η βασιλεία τού Θεού είναι μέσα σας" (Λουκάς 17: 20-21). Και με τα λόγια αυτά έδειξε ότι η Βασιλεία δεν ταυτίζεται με το "τέλος", αλλά είναι μία εσωτερική πραγματικότητα ήδη από τότε. "είναι μέσα σας" είχε πει!

Άλλωστε, είχε δηλώσει και άλλες φορές, ότι η Βασιλεία Του ήδη ήταν εκεί:

"Ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία, κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας τού Θεού, και λέγοντας, ότι: Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο." (Μάρκος 1: 14,15).

Το ότι "η Βασιλεία τού Θεού πλησίασε", ΔΕΝ σημαίνει κάτι μακρινό βέβαια! Σαφώς λέει ο Χριστός, ότι "ο καιρός συμπληρώθηκε". Αφού λοιπόν ΤΟΤΕ συμπληρώθηκε ο καιρός, ΤΟΤΕ πλησίασε και η Βασιλεία τού Θεού! Και τι σημαίνει: "πλησίασε"; Σημαίνει ότι ο καθένας πλέον μπορούσε να την αγγίξει, αφού ήταν κοντά! Όπως είδαμε στο προηγούμενο χωρίο, ήταν ήδη "μέσα τους"!

Δεν ήταν η Βασιλεία κάτι που "παρατηρείται", ούτε το τέλος τού κόσμου! Ήταν κάτι διαφορετικό, απαρατήρητο, αλλά εφικτό!

Όμως το εδάφιο που εξετάζουμε και που παρεξηγείται, λέει και κάτι ακόμα. Λέει: "μερικοί απ' αυτούς που στέκονται εδώ... δεν θα γευτούν θάνατο, μέχρις ότου δουν τον Υιό τού ανθρώπου να έρχεται μέσα στη βασιλεία του". Συνεπώς, το εδάφιο, ΔΕΝ μιλούσε απλώς για την ύπαρξη τής Βασιλείας, αλλά για ΦΑΝΕΡΩΣΗ τού Χριστού ως Βασιλιά αυτής τής Βασιλείας!

Στο σημείο αυτό, εκείνοι που παρεξηγούν το εδάφιο, τονίζουν ότι στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο απ' αυτό, ο Χριστός φαίνεται να μιλάει για τη 2η Παρουσία Του, "άρα, για τη 2η Παρουσία μιλούσε, βάσει τού συμφραζομενου!" επιμένουν.

Το εδάφιο στο οποίο αναφέρονται, είναι το αμέσως προηγούμενο απ' αυτό που εξετάζουμε, και λέει το εξής: "ο Υιός τού ανθρώπου πρόκειται νάρθει μέσα στη δόξα τού Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του· και τότε θα αποδώσει στον καθέναν σύμφωνα με την πράξη του" (Ματθαίος 16: 27)

Το προηγούμενο εδάφιο το είδαν. Το αμέσως επόμενο εδάφιο όμως, ΔΕΝ το είδαν! Και δεν το είδαν, επειδή με το επόμενο εδάφιο ξεκινάει το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το 17ο!

Όταν γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, ΔΕΝ ήταν χωρισμένα σε κεφάλαια. Αυτό έγινε πολύ αργότερα, από τους μετέπειτα αντιγραφείς. Το ότι το κεφάλαιο λοιπόν τελειώνει με το εδάφιο 28, ΔΕΝ σημαίνει, ότι εκεί τελειώνει η θεματική ενότητα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την ανάγνωση, για να καταλάβουμε και τη συνέχεια τών λόγων τού Ματθαίου!

Ο Ματθαίος λοιπόν, συνεχίζει στο επόμενο κεφάλαιο, για να δείξει ποιο ακριβώς ήταν το νόημα τών λόγων του Χριστού, και πότε ακριβώς φανερώθηκε σε κάποιους Αποστόλους με τη Βασιλική Του εξουσία, ΠΡΙΝ αυτοί "δουν θάνατο", όπως ακριβώς τους είχε πει:

"Και ύστερα από έξι ημέρες, ο Ιησούς παίρνει τον Πέτρο, και τον Ιάκωβο, και τον αδελφό του, τον Ιωάννη, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό, κατ' ιδίαν. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους· και το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο, και τα ιμάτιά του έγιναν άσπρα σαν το φως." (Ματθαίος 17: 1, 2).

Να λοιπόν τι σήμαιναν τα λόγια του ότι "θα έβλεπαν τον Χριστό στη Βασιλεία Του". Θα τον έβλεπαν, όχι σαν απλό άνθρωπο, αλλά με τη ΘΕΪΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ! Επειδή αν και η Βασιλεία στον παρόντα κόσμο, κατά κανόνα είναι κάτι εσωτερικό και ΔΕΝ παρατηρείται, (όπως τους είχε πει), Εκείνος φρόντισε να τους τη φανερώσει και με ορατό τρόπο! Και πράγματι, 6 μόνο μέρες αργότερα, κάποιοι απ' αυτούς τον είδαν έτσι ακριβώς. Σαν λαμπρό Βασιλιά αυτής τής Βασιλείας!

Η Βασιλεία τού Θεού λοιπόν, δεν ταυτίζεται με τη 2η Παρουσία και την έλευσή της "στη γη, όπως στον ουρανό", (κατά την Κυριακή προσευχή). Είναι κάτι πολύ ευρύτερο και εκτενέστερο. Η 2η Παρουσία, είναι μόνο ένα "επεισόδιο" στα πλαίσια τής Βασιλείας τού Θεού! Και κακώς την ταυτίζουν, αυτοί που δεν κατανοούν τι διαβάζουν.

Και ακριβώς έτσι κατανόησαν το εδάφιο αυτό οι Χριστιανοί σε όλους τους αιώνες, γνωρίζοντας εκ πείρας, την έννοια τής Βασιλείας τού Θεού. Γι' αυτό λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς:

"Ο Κύριος, διδάσκοντας τους μαθητές του, έλεγε ότι πρόκειται να έλθει ο Υιός τού ανθρώπου μέσα στη δόξα του Πατρός Του, και προσέθετε, «ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο, έως ότου δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία Του» “Δόξα του Πατρός” και “βασιλεία Του” καλεί εδώ το φως τής μεταμορφώσεώς Του". (Ομιλία στην σεπτή Μεταμόρφωση τού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού).

Δ΄ Βιβλικός

Δημιουργία αρχείου: 9-4-2022.

Τελευταία μορφοποίηση: 30-4-2022.

ΕΠΑΝΩ