Νεοπαγανιστικές απάτες

Απάντηση στις συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Αγία Γραφή (Αντιπαγανιστικά), Αγία Γραφή (ΟΟΔΕ)

Η αδιάστατη και υπερχρονική Βασιλεία τού Θεού. Η Εκκλησία και η Ουράνια Γραμματική * Η ερμηνευτική κακοήθεια των εχθρών του Χριστιανισμού * Είδαν κάποιοι Απόστολοι τον Χριστό να έρχεται στη Βασιλεία Του πριν πεθάνουν; * Η χριστιανική αντίληψη τού χρόνου και η Ιστορία ως Παράδοση * Η προφητεία τού Ιησού Χριστού για τη γενιά τού 70 μ.Χ.

Είπε ο Ιησούς Χριστός ψευδοπροφητείες

για το τέλος τού κόσμου;  

Αγιογραφική τεκμηρίωση τής αληθινής έννοιας  τών λόγων Του

 

Προφήτευσε άραγε ο Ιησούς Χριστός το τέλος σε αρχαιότερες εποχές και απέτυχε; Τι σήμαιναν τα λόγια που είπε και πώς η αληθινή έννοια τών λόγων Του, τεκμηριώνεται από την ίδια την Αγία Γραφή;

Αν ο Ιησούς Χριστός είχε πει κάτι άστοχο και αποδεδειγμένα ψευδές, οτιδήποτε που θα αποδείκνυε ότι έκανε αποτυχημένες προφητείες, αυτό θα ήταν το "άγιο δισκοπότηρο" τών απανταχού Αντιχριστιανών. Για τον λόγο αυτό, σε όλους τους αιώνες οι εχθροί Του, ψάχνουν απελπισμένα να βρουν κάτι που θα τον αποδείκνυε ψευδοπροφήτη.

Επειδή όμως ο Ιησούς Χριστός, ως Θεάνθρωπος που ήταν, ΔΕΝ έκανε καμία απολύτως ψευδοπροφητεία, οι εχθροί του προσπαθούν να "ανακαλύψουν" τέτοιες ψευδοπροφητείες, διαστρεβλώνοντας τα λόγια του, και αποδίδοντάς τους μία άλλη, δική τους ερμηνεία. Και φυσικά αυτό που τελικά αποδεικνύουν λάθος, είναι η δική τους ερμηνεία, και όχι το πραγματικό νόημα τών λόγων Του.

Μία τέτοια απόπειρα τών εχθρών Του, βρίσκεται στην προσπάθειά τους να Τον κατηγορήσουν για ψευδοπροφητείες, ως προς την εγγύτητα τού τέλους τού κόσμου. Λένε ότι δήθεν στην Αγία Γραφή, έχει προφητεύσει το τέλος τού κόσμου σε πολύ αρχαίους καιρούς, κάτι που φυσικά δεν έγινε.

Σε άλλο άρθρο μας, είδαμε ειδικά ένα τέτοιο εδάφιο, όπου ο Κύριος προφήτευσε ότι "κάποιοι από τους μαθητές Του δεν θα έβλεπαν θάνατο, μέχρι να τον έβλεπαν στη Βασιλεία Του", και εξηγήσαμε ότι εκεί ο Χριστός ΔΕΝ μιλούσε για τη 2η Παρουσία Του, αλλά για τη Μεταμόρφωσή Του, που συνέβη πράγματι τότε.

Ας δούμε λοιπόν εδώ κάποια ακόμα εδάφια που παρεξηγούνται, και ποια ήταν στην πραγματικότητα η έννοια τών λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού.

 

1. Ο γρήγορος καιρός εκπλήρωσης τής Αποκάλυψης

Και ας αρχίσουμε από ένα πολύ γνωστό εδάφιο τής Αποκάλυψης, που συχνά παρεξηγείται:

"Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους τής προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα· ο γαρ καιρός εγγύς". (Αποκάλυψη 1: 3).

Όμως, η φράση: "Ο γαρ καιρός εγγύς", (δηλαδή, "επειδή ο καιρός είναι κοντά"), ΔΕΝ αναφέρεται ΜΟΝΟ στην 2η Παρουσία τού Χριστού, δεδομένου ότι οι προφητείες τής Αποκάλυψης, καλύπτουν ΟΛΗ τη Χριστιανική περίοδο, από την 1η ως τη 2η Παρουσία, και ήδη ΤΟΤΕ άρχισαν να εκπληρώνονται, πράγματι. Όπως  για παράδειγμα η όραση τών 4ων Ιππέων, που είναι απεικόνιση τών λόγων τού Κυρίου στον Ματθαίο 24ο κεφάλαιο.

Το λάθος που κάνουν ορισμένοι στο εδάφιο αυτό, είναι που λόγω αγνοίας, νομίζουν ότι η Αποκάλυψη μιλάει ΜΟΝΟ για τις τελευταίες ημέρες τού κόσμου. Λάθος! Η Αποκάλυψη καλύπτει όλη την περίοδο, από την 1η ως τη 2η Παρουσία τού Χριστού. Για ποιον καιρό μιλάει λοιπόν; Μιλάει για τον καιρό ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ τής προφητείας αυτής! Και φυσικά ήδη από τότε, ο καιρός εκπλήρωσης τής προφητείας τής Αποκάλυψης, είχε ήδη αρχίσει!

 

2. Γρήγορη έκβαση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Και τι θα πούμε για τα λόγια τού Χριστού, ότι "έρχεται γρήγορα";

Ας δούμε κάποια τέτοια εδάφια:

Αποκάλυψις 22:7: "και ιδού έρχομαι ταχύ. μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου".

Αποκάλυψις 3:11 "έρχομαι ταχύ· κράτει ό έχεις, ίνα μηδείς λάβη τον στέφανόν σου".

Αποκάλυψις 22:12: "Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετ’ εμού, αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού".

Αποκάλυψις 22:20: "Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· ναί έρχομαι ταχύ. αμήν, ναί έρχου, Κύριε Ιησού".

Στα εδάφια αυτά, παρατηρούμε την ίδια φράση να επαναλαμβάνεται, μάλιστα να αποτελεί και την επιθυμία τών πιστών, που τού ζητούν: "ναί έρχου, Κύριε Ιησού".

Παρατηρούμε επίσης, στο Αποκάλυψις 22: 12, να μας εξηγεί και μία παράμετρο αυτής τής έλευσης τού Χριστού: "αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού". Δηλαδή να δώσει στον καθένα κατά το έργο του.

Μήπως αυτό το "έρχομαι ταχύ", δηλαδή "έρχομαι γρήγορα", σημαίνει ότι ο Χριστός προφήτευσε ότι θα ερχόταν ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ; Επειδή τα εξεταζόμενα εδάφια δεν λένε τίποτα τέτοιο! Αυτοί που θέλουν αυτά τα λόγια να εννοούν δήθεν αποτυχημένη προφητεία τού Χριστού, ότι θα ερχόταν τότε στη 2η παρουσία του, βάζουν ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ λόγια στο στόμα τού Χριστού!

Μία σειρά άλλων ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ, δείχνουν τι εννοούσε ο Χριστός, λέγοντας ότι "έρχεται  γρήγορα". Ας τα δούμε:

Αποκάλυψις 2:5: "μνημόνευε ουν πόθεν πέπτωκας, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον· ει δε μη, έρχομαί σοι ταχύ και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσης."

Αποκάλυψις 2:16: "μετανόησον ουν· ει δε μη, έρχομαί σοι ταχύ και πολεμήσω μετ’ αυτών εν τη ρομφαία του στόματός μου".

Τι παρατηρούμε; Ότι στα εδάφια αυτά, ο Χριστός μιλάει για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ενέργειες σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ περιπτώσεις! Γιατί λέει: "έρχομαί ΣΟΙ ταχύ". Δηλαδή "έρχομαι σ' εσένα γρήγορα"!

Δεν μιλάνε λοιπόν αυτά τα σχετικά εδάφια για τη 2η Έλευση τού Χριστού, όπως θέλουν να τα κατανοούν ορισμένοι, αλλά κάθε φορά, μιλάνε για συγκεκριμένη επέμβαση τού Χριστού, σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις!

 

3. Έλευση τού Θεού για κρίση και έκβαση διαφόρων έργων

Από την προ Χριστού εποχή ακόμα, ο Θεός χρησιμοποιούσε την έκφραση τής "έλευσης", για συγκεκριμένους σκοπούς, μεμονωμένων περιπτώσεων, και όχι κατ' ανάγκην για να φέρει το τέλος τού κόσμου, όπως θέλουν να το κατανοούν ορισμένοι. Ας δούμε μερικά τέτοια χαρακτηριστικά εδάφια:

Ησαΐας 66:18: "Διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών· και έρχομαι διά να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας· και θέλουσιν ελθεί και ιδεί την δόξαν μου".

Χρονικών Α' 16:33: "Τότε θέλουσιν αγάλλεσθαι τα δένδρα του δάσους εν τη παρουσία του Κυρίου· διότι έρχεται διά να κρίνη την γην".

Ψαλμοί 37:13: "Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτώ, επειδή βλέπει ότι έρχεται η ημέρα αυτού".

Ψαλμοί 96:13: "διότι έρχεται, διότι έρχεται διά να κρίνη την γήν· θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού".

Ψαλμοί 98:9: "διότι έρχεται διά να κρίνη την γήν· θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητι".

Ησαΐας 13:9: "Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς, διά να καταστήση την γην έρημον· και θέλει εξαλείψει απ' αυτής τους αμαρτωλούς αυτής".

Ησαΐας 62:11: "Ιδού, ο Κύριος διεκήρυξεν έως των άκρων της γης, Είπατε προς την θυγατέρα της Σιών, Ιδού, ο Σωτήρ σου έρχεται· ιδού, ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και το έργον αυτού ενώπιον αυτού".

Ιωήλ 2: 1-3: "Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, και αλαλάξατε εν τω όρει τω αγίω μου· ας τρομάξωσι πάντες οι κατοικούντες την γήν· διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς· 2 ημέρα σκότους και γνόφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης· ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός· όμοιος αυτού δεν εστάθη απ' αιώνος ουδέ μετ' αυτόν θέλει σταθή πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. 3 Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού· η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού, και όπισθεν αυτού πεδιάς ηφανισμένη· και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει απ' αυτού ουδέν"

Ζαχαρίας 14:1: "Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρόν σου θέλει διαμερισθή εν τω μέσω σου".

Ζαχαρίας 2:10: "Τέρπου και ευφραίνου, θύγατερ Σιών· διότι ιδού, εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος".

Μαλαχίας 3:1: "Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου· και ο Κύριος, τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε· ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων".

Παρατηρούμε εδώ, ότι η "έλευση" τού Κυρίου, ή τής "ημέρας τού Κυρίου", δεν είναι πάντα ή ίδια για όλες τις περιπτώσεις. Είναι όπως συχνά λέμε κι εμείς: "ήρθε η ώρα σου". Και αυτό μπορούμε να το πούμε σε κάποιον, πολλές φορές, για διαφορετικά πράγματα.

Ομοίως κι εδώ, παρατηρούμε να χρησιμοποιείται η φράση "έρχεται", τόσο για την 1η, όσο και τη 2η παρουσία τού Κυρίου. Τόσο για αρχαίες καταστροφές τού Ισραήλ από αρχαία στρατεύματα, όπως τής Βαβυλώνας, όσο και για ανεκπλήρωτες ακόμα προφητείες, σαν αυτή για τον ισχυρότερο στρατό τής ιστορίας.

Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, τού εδαφίου Ιωήλ 2: 1-3, όπου μιλάει ταυτόχρονα για δύο προφητείες, λέγοντας: "είναι εγγύς", παρατηρούμε ότι το "εγγύς" εφαρμόζεται πράγματι στην πρώτη εκπλήρωση τής προφητείας στην Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, αλλά όχι στη δεύτερη εσχατολογική εκπλήρωση.

Θέλει λοιπόν διάκριση και προσοχή, για να κατανοούμε κάθε φορά για τι πράγμα μιλάει το κάθε χωρίο, και όχι να τα "τσουβαλιάζουμε" όλα μαζί, σαν να μιλάνε για το ίδιο πράγμα.

 

4. Η "έλευση" συνώνυμη με τον Θεό

Μάλιστα το ότι ο Θεός "έρχεται" να κάνει κρίση "ταχέως", σε όλη την ιστορία, (ανάλογα φυσικά με την κάθε περίσταση), είναι τόσο χαρακτηριστικό και σύνηθες, που καταντάει να γίνεται ένα με το όνομά Του!

Ας δούμε μερικά από τα σχετικά εδάφια:

Αποκάλυψις 1:4: "χάρις υμίν και ειρήνη από Θεού, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος".

Αποκάλυψις 1:8: "Εγώ ειμι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ".

Αποκάλυψις 4:8: "άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος".

Αποκάλυψις 11:17: "λέγοντες· ευχαριστούμέν σοι, Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ότι είληφας την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας".

Και φυσικά ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για τον εαυτό Του, τονίζοντας έτσι την ταύτισή Του με τον "ερχόμενο Θεό", για να εκπληρώσει το θέλημά Του:

Αποκάλυψις 16:15: "Ιδού έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ιμάτια αυτού, ίνα μη γυμνός περιπατη και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού".

Ιωάννης 14:28: "Ηκούσατε ότι εγώ σας είπον, Υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με ηγαπάτε, ηθέλετε χαρή ότι είπον, Υπάγω προς τον Πατέρα· διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλήτερός μου".

Ιωάννης 14:18: "Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς".

Ιωάννης 14:3: "και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ".

Ιωάννης 8:42: "Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς· Εάν ο Θεός ήτο Πατήρ σας, ηθέλετε αγαπά εμέ· διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι· επειδή δεν ήλθον απ' εμαυτού, αλλ' εκείνος με απέστειλε".

Ιωάννης 5:25: "Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσιν ακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει".

Ιωάννης 14: 18-20: "ουκ αφήσω υμάς ορφανούς· έρχομαι προς υμάς. 19 έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτι θεωρεί, υμείς δε θεωρείτέ με, ότι εγώ ζω και υμείς ζήσεσθε. 20 εν εκείνη τη ημέρα γνώσεσθε υμείς ότι εγώ εν τω πατρί μου και υμείς εν εμοί καγώ εν υμίν."

Σε όλα αυτά τα χωρία, παρατηρούμε σαφώς, ότι ο Χριστός λέει ότι "έρχεται", ακόμα και όταν είναι ΗΔΗ εδώ στη γη! Το "έρχομαι", είναι μία λέξη "εγρήγορσης", δείχνοντάς τους ότι βρίσκεται σε διαρκή πορεία εκπλήρωσης τού θελήματός Του!

Τους μιλάει με την ίδια λέξη: "έρχομαι", τόσο για τη 2η Παρουσία Του, όσο και για την ΤΟΤΕ πρώτη ανάσταση που έγινε κατά την κάθοδό Του στον Άδη, ακόμα και για τη διαρκή του φροντίδα που θα έχει γι' αυτούς, σε όλη τη διάρκεια τής Χριστιανικής εποχής! Τους μιλάει και για την έλευσή Του την Πεντηκοστή, όταν θα τούς έστελνε το Άγιο Πνεύμα!

Ο Χριστός θα ερχόταν για βοήθεια προς τον ΚΑΘΕ πιστό, σε όλη τη Χριστιανική περίοδο!

Ματθαίος 28: 20: "ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.".


5. Πώς θα προφήτευε κάτι που δήλωσε άγνωστο;

Όμως, η πιο καταλυτική απόδειξη τής παρερμηνείας τών λόγων τού Χριστού, από αυτούς που θέλουν να τον βγάλουν δήθεν "ψευδοπροφήτη", είναι ο διαρκής τονισμός από μέρους Του, ότι η ημέρα τής 2ης Παρουσίας Του ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ! Πώς θα μπορούσε να δίνει αποτυχημένο χρόνο για το τέλος, όταν ο Ίδιος έλεγε διαρκώς ότι ΔΕΝ θα  γνωρίζει κανείς πότε θα έρθει το τέλος;

Λουκάς 17:20: "Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε· Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρήται".

Πώς είναι δυνατόν να προφητεύει ο Χριστός ότι το τέλος είναι κοντά, όταν ο Ίδιος ξεκαθάρισε ότι σε όλη την ιστορία θα υπήρχαν ένα σωρό δεινά, αλλά "ΔΕΝ θα ήταν ακόμα το τέλος";

Ματθαίος 24:42: "Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών".

Ματθαίος 24:43: "Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού".

Ματθαίος 24:44: "Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου".

Πράξεις 1: 7: "Δεν ανήκει σ' εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς".

Ματθαίος 24: 36: "Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος".

Πώς θα τούς προφήτευε το τέλος, όταν τούς έλεγε ότι ακόμα και ο Ίδιος, ως άνθρωπος, δεν γνώριζε την ημέρα και την ώρα;

 

6. Διαρκής πορεία και εγρήγορση

Ο "Ερχόμενος" Κύριος, έχοντας κάνει την "έλευσή" Του συνώνυμη με το όνομά Του, κρατάει έτσι σε εγρήγορση τον κάθε Χριστιανό, σαν το τέλος να είναι σήμερα.

Από την Ανάληψη τού Κυρίου ως τη 2η Παρουσία Του, όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένα διαρκές "ταξίδι" τού Κυρίου προς εμάς, ως την προσωπική του άφιξη στο τέλος αυτής τής "κίνησης".

Όποτε και αν έρθει στην άγνωστη 2η Παρουσία του ο Κύριος, για τον καθένα μας, η συνάντησή μαζί Του ΔΕΝ είναι μακριά, γιατί η μέρα τού θανάτου μας, για τον καθένα μας, δεν απέχει περισσότερο από λίγες δεκαετίες. Και όποιος βρεθεί σ' εκείνη τη στιγμή, και σταθεί έτσι στο βήμα τού Χριστού, ήδη βρίσκεται στην Παρουσία Του.

Αλλά ακόμα και ΠΡΙΝ κάποιος πεθάνει, μπορεί σήμερα κιόλας, την κάθε μέρα, να συναντήσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μπορεί να τού ανοίξει την πόρτα τής καρδιάς του και να Τον προσκαλέσει σ' αυτή, και Τον συναντήσει προσωπικά και να Τον γνωρίσει:

"Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, και εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού." (Αποκάλυψη 3: 20).

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 31-3-2022.

Τελευταία μορφοποίηση: 14-5-2022.

ΕΠΑΝΩ