Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 10ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 12ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

11ο Μέρος

Γ. Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ή ερημώσεως; Εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά.

Αγιογραφική αναίρεσις τού υπό εξέτασιν θέματος

 

7. Ανακεφαλαίωση και συμπέρασμα από την ανάλυση τής προφητείας τού Ιερεμία

Έως τώρα αποδείξαμε, ότι η πρόρρηση τού Ιερεμίου εις το κε΄ 10-12 περί τών εβδομήκοντα ετών, ανεφέρετο εις μίαν περίοδο δουλείας για τα ‘έθνη ταύτα’, τα γύρω από τον Ιούδα έθνη, δηλαδή για μία εβδομηκονταετή κυριαρχία τής Βαβυλώνος επί τών εθνών, που θα τελείωνε με την πτώση της, κι ΟΧΙ εις μίαν περίοδο πλήρους ερημώσεως τής Ιερουσαλήμ, που θα τελείωνε δύο (2) έτη αργότερα, όπως εσφαλμένως ερμηνεύει η Εταιρία Σκοπιά. Τα περίφημα λοιπόν 70 έτη τής προφητείας τού Ιερεμίου, δεν σχετίζονται ειδικώς με την Ιερουσαλήμ και με την εκθρόνιση τού Σεδεκίου, αλλά αφορούν την κυριαρχία τής Βαβυλώνος επί τών εθνών και συνεπώς δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να βρούμε την χρονολογία τής ερημώσεώς της.

Έτσι έχουμε: Πτώση Βαβυλώνος το 539 π.Χ. – (μείον) 70 έτη κυριαρχίας της = 609 π.Χ. η αρχή τών 70 ετών κυριαρχίας της! Ακόμη όμως κι αν (κατά συγκατάβαση) δεχθούμε, ότι η Ιερουσαλήμ ερημώθη εις την αρχή τών 70 ετών τής κυριαρχίας τής Βαβυλώνος κι ότι εις την αρχή τών 70 ετών αρχίζουν οι ‘καιροί τών εθνών’, καταλήγουμε εις το 1912, ως το έτος ενάρξεως τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού, κι όχι εις το 1914 (609 π.Χ. + 2.520 έτη = 1912)!!!

Δείξαμε επίσης, ότι η Βίβλος και οι κοσμικές ιστορικές πηγές, όπως το Βαβυλωνιακό Χρονικό ΒΜ 21946, ο Βηρωσσός καθώς και ο Ιώσηπος συμφωνούν, ότι η δουλεία για αυτά τα έθνη άρχισε πολύ πριν από την καταστροφή τής Ιερουσαλήμ, το 587 π.Χ. Το Βαβυλωνιακό χρονικό ΒΜ 21946 δείχνει ότι ο Ναβουχοδονόσορ άρχισε να κατακτά αυτές τις περιοχές αμέσως μετά από την μάχη τής Χαρχεμίς, το 605 π.Χ.

Το ΔΑΝ. Α:1-6 αναφέρει, ότι το ίδιο έτος ο Ναβουχοδονόσορ πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ και έφερε αιχμαλώτους εις την Βαβυλώνα. Σχετικά με αυτή την πρώτη εκτόπιση (που κατά πάσα πιθανότητα ήτο πολύ μικρή) ο Βηρωσσός και ο Ιώσηπος επιβεβαιώνουν το ΔΑΝ. Α:1-6. Τα κεφάλαια ΚΖ (ΛΔ Ο΄), ΚΗ (ΛΕ Ο΄) και ΛΕ (ΜΒ Ο΄) τού βιβλίου τού Ιερεμίου δείχνουν, ότι ο Ιούδας κατεστάθη υποτελής εις την Βαβυλώνα ήδη από την βασιλεία τού Ιωακείμ, και αυτό αναφέρεται επίσης ευθέως εις το Β΄ ΒΑΣ. (Δ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΚΔ:1-2. Για τον Ιούδα και τα γύρω έθνη η δουλεία προφανώς άρχισε το ίδιο έτος που ο Ιερεμίας εξέφρασε την προφητεία του, δηλαδή το 605 π.Χ.

Από την άλλη μεριά, η εφαρμογή τών εβδομήκοντα ετών που κάνει η Εταιρία Σκοπιά, συγκρούεται άμεσα με την προφητεία τού Ιερεμίου. Συμφώνως προς τον ‘πιστό και φρόνιμο δούλο’, τα εβδομήκοντα έτη εφαρμόζονται μόνον εις τον Ιούδα, παραβλέποντας το γεγονός, ότι η προφητεία τού Ιερεμίου αναφέρεται εις μίαν περίοδο δουλείας για ένα αριθμό εθνών, κι ΟΧΙ εις μίαν κατάσταση πλήρους ερημώσεωςχωρίς κάτοικο’ (Σκοπιά 01.06.1980, σελ.15, Ενόραση, τόμ.2, σελ.332).

 


Kεφάλαιο 10ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 12ο


Δημιουργία αρχείου: 24-6-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 24-6-2021.

ΕΠΑΝΩ