Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 11ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 13ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

12ο Μέρος

Γ. Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ή ερημώσεως; Εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά.

Αγιογραφική αναίρεσις τού υπό εξέτασιν θέματος

 

8. Η ερμηνευτική Βαβέλ τής Σκοπιάς στην εξήγηση τών 70 ετών τού Ιερεμία

Ας θαυμάσουμε όμως τώρα, αγαπητοί αναγνώστες, την ΣΥΓΧΥΣΗ που επικρατεί εις τον ‘πιστό και φρόνιμο δούλο’ όσον αφορά εις το τι ακριβώς είναι τα περίφημα εβδομήκοντα έτη τής προφητείας τού Ιερεμίου. (Οι υπογραμμίσεις που ακολουθούν εις τις παραθέσεις τής Οργανώσεως είναι δικές μας)

 

1ον) Τα 70 έτη είναι έτη ερημώσεως τού Ιούδα!

«Ο πιστός Ιερεμίας αποδείχτηκε ότι ήταν αυτός που καθόρισε σωστά πως η ερήμωση της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα θα διαρκούσε 70 χρόνια, έπειτα από τα οποία θα ερχόταν η αποκατάσταση. (Ιερ 25:11, 12· 29:10-14· 30:3, 18)» (Ενόραση, τόμ.1, σελ.144)

«Έτσι λοιπόν, τα 70 χρόνια ερήμωσης έληξαν ακριβώς στην ώρα τους!» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.332)

«Η Βιβλική προφητεία δεν μας επιτρέπει να ταυτίσουμε την 70ετή αυτή περίοδο με καμιά άλλη περίοδο εκτός από το διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην ερήμωση του Ιούδα, η οποία ήταν συνέπεια της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, και στην επιστροφή των Ιουδαίων εξορίστων στην πατρίδα τους ως αποτέλεσμα του διατάγματος του Κύρου. Η προφητεία διευκρινίζει ότι τα 70 χρόνια θα ήταν χρόνια ερήμωσης της γης του Ιούδα.» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.1327)

«Έτσι η 70χρονη ερήμωση τελειώνει ακριβώς στον καθορισμένο της καιρό!» (Όλη η Γραφή Θεόπνευστος, σελ.86, παρ.8)

«Όταν οι εξόριστοι Ιουδαίοι νήστευαν στη διάρκεια των εβδομήντα χρόνων ερήμωσης της γης του Ιούδα...» (Ο Παράδεισος Αποκαθίσταται, κεφ.14, σελ.237, παρ.9)

«Η αγαπημένη τους πατρίδα είχε παραμείνει έρημη εβδομήντα χρόνια εξαιτίας της κακίας και της ανυπακοής στο νόμο του Θεού» (Ο Παράδεισος Αποκαθίσταται, κεφ.14, σελ.238, παρ.12)

«Ο προφήτης τού Ιεχωβά Ιερεμίας είχε προείπει ότι η ερήμωση θα διαρκούσε 70 χρόνια (Ιερεμία κε΄ 12· κθ΄ 10)» (Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, σελ.136)

«Ο Βαβυλωνιακός στρατιωτικός οδοστρωτήρας επέφερε την ερήμωσι της γης του βασιλείου του Ιούδα για 70 χρόνια. (Ιερ. 25:11, 12· 29:10· Δαν. 9:1, 2· 2 Χρον. 36:17-21) Αυτή η πλήρης ερήμωσις της γης του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ επί επτά δεκαετίες άρχισε τον φθινοπωρινό μήνα Τισρί του 607 π.Χ.» (Σκοπιά 15.12.1979, σελ.23)

«Αυτός ο Ναβουχοδονόσορ ήταν ο Εθνικός άρχων για τον οποίο είχε προείπει ο Ιερεμίας ότι επρόκειτο ν’ ανατρέψη τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ, και ότι μετά απ’ αυτό θα ακολουθούσε η ερήμωσις της γης, χωρίς ανθρώπους και κατοικίδια ζώα, επί 70 χρόνια.—Ιερ. 36:6· 25:1-11» (Σκοπιά 01.05.1980, σελ.19)

«Με την έξοδο των ανυπότακτων Ιουδαίων από τη γη του Ιούδα, άρχισαν τα προειπωμένα 70 χρόνια ερημώσεως της γης, χωρίς Ισραηλίτη κάτοικο και χωρίς κατοικίδιο ζώο». (Σκοπιά 01.06.1980, σελ.15)

«Τα προειπωμένα 70 χρόνια ερήμωσης τελειώνουν ακριβώς στον καιρό τους!—Ιερεμίας 25:11· 29:10» (Σκοπιά 15.01.1986, σελ.29)

«Οι Ιουδαίοι εξόριστοι χρειαζόταν να επιστρέψουν στον Ιεχωβά με το να μετανοήσουν από τις κακές τους πράξεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αιχμαλωσία τους στη Βαβυλώνα και την προειπωμένη 70χρονη ερήμωση της πατρίδας τους». (Σκοπιά 15.09.1992, σελ.19)

«Το άγγελμα του Αββακούμ δεν ήταν λιγότερο τολμηρό, και ήταν το ίδιο αντιδημοφιλές με του Ιερεμία, ο οποίος προείπε υπό θεϊκή έμπνευση την 70ετή ερήμωση του Ιούδα. (Ιερεμίας 25:8-11)» (Σκοπιά 15.01.2000, σελ.10)

«Ύστερα από μια 70χρονη ερήμωση της γης, το 537 Π.Κ.Χ. ένα Ιουδαϊκό υπόλοιπο επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. (Ιερεμίας 25:11· Δανιήλ 9:1, 2)» (Σκοπιά 15.01.2002, σελ.12)

«Λόγω κάποιου διατάγματος που εξέδωσε ο Κύρος, ένα Ιουδαϊκό υπόλοιπο έφυγε από τη Βαβυλώνα και έφτασε στην πατρίδα του το 537 Π.Κ.Χ. Αυτό σήμανε το τέλος της 70χρονης ερήμωσης του Ιούδα, η οποία σύμφωνα με το Γραφικό υπόμνημα είχε αρχίσει το 607 Π.Κ.Χ.» (Σκοπιά 15.05.2003, σελ.4)

«Ο Δανιήλ, για παράδειγμα, διέκρινε από τα γραφόμενα του Ιερεμία πόσο καιρό θα έμενε έρημη η Ιερουσαλήμ. (Ιερεμίας 25:11· Δανιήλ 9:2)» (Σκοπιά 15.12.2004, σελ.15)

«Όπως προειπώθηκε, η 70χρονη ερήμωση της Ιερουσαλήμ τελείωσε ακριβώς στον προσδιορισμένο καιρό. (Ιερεμίας 25:11· 29:10)» (Σκοπιά 15.01.2006, σελ.19)

«Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ προείπε ότι η γη του βασιλείου του Ιούδα θα ερημωνόταν από τους Βαβυλωνίους και θα παρέμενε ερημωμένη μέχρι την επιστροφή των Ιουδαίων εξορίστων. (Ιερεμίας 25:8-11)» (Σκοπιά 15.11.2006, σελ.32)

 

2ον) Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας εις τον Ναβουχοδονόσορα!

«Ωστόσο, ο Θεός της στοργικής καλοσύνης δεν επρόκειτο να αφήσει για πάντα το λαό του στην εξορία. Προείπε ότι “θα υπηρετούσαν το βασιλιά της Βαβυλώνας εβδομήντα χρόνια”, έπειτα από τα οποία Εκείνος θα απελευθέρωνε ένα πιστό υπόλοιπο. (Ιερ 25:11, 12· 29:10-14)» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.332)

«Εφόσον τα έθνη που αναφέρονται στην προφητεία του Ιερεμία επρόκειτο να «υπηρετήσουν το βασιλιά της Βαβυλώνας εβδομήντα χρόνια» (Ιερ 25:8-11), αυτό υποδηλώνει ότι τόσο η προφητεία του Ησαΐα όσο και η προφητεία του Ιερεμία συνδέονταν με την εκστρατεία του Ναβουχοδονόσορα εναντίον της Τύρου.» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.1149)

«Επειδή αποστάτησαν, οι κάτοικοι του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα εξοριστούν στη Βαβυλώνα το 607 Π.Κ.Χ. Αλλά αυτοί οι Ιουδαίοι αιχμάλωτοι δεν θα υπηρετούν τους Βαβυλωνίους για πάντα. Όχι, η δουλεία τους θα διαρκέσει μόνο μέχρι να “πληρωθεί” το σφάλμα τους. Πόσος καιρός θα χρειαστεί για αυτό; Σύμφωνα με τον προφήτη Ιερεμία, 70 χρόνια. (Ιερεμίας 25:11, 12)» (Η προφητεία του Ησαΐα Α΄, κεφ.30, σελ.399, παρ.4)

«Τελικά, οι Ιουδαίοι θα εξοριστούν στη Βαβυλώνα όπου θα μείνουν υποδουλωμένοι 70 χρόνια. (Ιερεμίας 25:11)» (Η προφητεία του Ησαΐα Β΄, κεφ.11, σελ.157, παρ.8)

«Η αναφορά του αγγέλου σε αυτά τα «εβδομήντα χρόνια» φέρνει στο νου τα εβδομήντα χρόνια που είχε αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας. Στη διάρκεια αυτών των εβδομήντα χρόνων το έθνος του Ιούδα και αυτό του Ισραήλ έπρεπε να υπηρετήσουν τη δυναστεία των βασιλιάδων της Βαβυλώνας, και στο τέλος αυτών των εβδομήντα χρόνων ο Ιεχωβά θα ζητούσε λογαριασμό από το βασιλιά της Βαβυλώνας και από τους Χαλδαίους για την εσφαλμένη συμπεριφορά τους και θα τους τιμωρούσε για αυτήν. (Ιερεμίας 25:11-13)» (Ο Παράδεισος αποκαθίσταται, κεφ.8, σελ.131, παρ.20)

«Πολλές προφητείες τής Γραφής αναφέρονται στην αιχμαλωσία τού αρχαίου Ισραήλ. Αφού δούλεψαν τη Βαβυλώνα για 70 έτη, ένα πιστό υπόλοιπο ξαναγύρισε στη γη τους το 537 π.Χ.» (Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, σελ.23)

«Σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, και μετά από δουλεία 70 χρόνων, οι Ιουδαίοι αποκαταστάθηκαν στην πατρίδα τους. (Ιερεμίας 25:12·» (Σκοπιά 15.01.1986, σελ.29)

 

3ον) Τα 70 έτη είναι έτη ερημώσεως τού Ιούδα ΚΑΙ τών γύρω εθνών!

«Τον καιρό του Ιερεμία, η ερήμωση του Ιούδα και των γειτονικών εθνών διήρκεσε 70 χρόνια» (Σκοπιά 01.03.1994, σελ.19, παρ.10)

«Πρώτα-πρώτα, κατονομάζεται ο Ναβουχοδονόσορ ως ο δούλος που χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά για να ερημώσει τον Ιούδα και τα γύρω έθνη, «και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος εβδομήκοντα έτη» (Όλη η Γραφή θεόπνευστος, σελ.127, παρ.20)

 

4ον) Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ΚΑΙ ερημώσεως!

«Σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, και μετά από δουλεία 70 χρόνων, οι Ιουδαίοι αποκαταστάθηκαν στην πατρίδα τους. (Ιερεμίας 25:12· Ησαΐας 44:28–45:7)», «Τα προειπωμένα 70 χρόνια ερήμωσης τελειώνουν ακριβώς στον καιρό τους!—Ιερεμίας 25:11· 29:10». (Σκοπιά 15.01.1986, σελ.29)

«Αλλ’ αυτό δεν θα συνέβαινε μέχρις ότου ολοκληρωνόταν μια περίοδος 70 ετών από την έναρξι «των ερημώσεων της Ιερουσαλήμ» στα χέρια των Βαβυλωνίων το 607 π.Χ.—Δαν. 9:2.Το σημείο στροφής ήλθε τη νύχτα μεταξύ 5/6 Οκτωβρίου του 539 π.Χ., 68 χρόνια αφότου ο Ιούδας εισήλθε σε 70-ετή δουλεία στη Βαβυλώνα. (Ιερ. 25:9-11)» (Σκοπιά 01.07.1980, σελ.4-5)

 

5ον) Τα 70 έτη είναι έτη αιχμαλωσίας!

«Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι προφητείες που σχετίζονται με τους Ιουδαίους και τη Βαβυλώνα. Η ιστορία αναφέρει ότι η Βαβυλώνα πήρε τους Ιουδαίους αιχμαλώτους. Ωστόσο, περίπου 40 χρόνια προτού συμβεί αυτό ο Ιερεμίας το προείπε. Ο Ησαΐας το προφήτευσε αυτό γύρω στα 150 χρόνια προτού συμβεί. Προείπε επίσης ότι οι Ιουδαίοι θα επέστρεφαν από την αιχμαλωσία. Το ίδιο κι ο Ιερεμίας, που είπε ότι θα επέστρεφαν για να εγκατασταθούν στη γη τους μετά από 70 χρόνια.—Ησαΐας 39:6, 7· 44:26· Ιερεμίας 25:8-12· 29:10» (Η Αγία Γραφή – Είναι πράγματι θεόπνευστη; κεφ.18, σελ.218, παρ.7)

«Εβδομήντα χρόνια—όσο ζει συνήθως ένας άνθρωπος—τόσο θα μείνει το έθνος του Ιούδα αιχμάλωτο στη Βαβυλώνα. (Ψαλμός 90:10· Ιερεμίας 25:11· 29:10)» (Η προφητεία του Ησαΐα Β΄, κεφ.12, σελ.165, παρ.1)

«Ο προφήτης Δανιήλ έζησε στη Βαβυλώνα καθ’ όλη τη διάρκεια της 70χρονης αιχμαλωσίας των Ιουδαίων. Κάποια στιγμή στη διάρκεια του 68ου έτους της εξορίας, ο Δανιήλ διέκρινε από την προφητεία του Ιερεμία ότι η εκεί παραμονή του Ισραήλ πλησίαζε στο τέλος της. (Ιερεμίας 25:11· 29:10· Δανιήλ 9:1, 2)» (Η προφητεία του Ησαΐα Β΄, κεφ.25, σελ.362)

«Η πόλη και ο ναός ερημώθηκαν και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι σύρθηκαν στη Βαβυλώνα. (2 Χρονικών 36:6, 7, 12, 13, 17-21) Ολόκληρο το έθνος παρέμεινε αιχμάλωτο επί 70 χρόνια, όπως είχε προείπει ο Ιερεμίας» (Κόσμος χωρίς πόλεμο, σελ.7)

«Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι προφητείες που σχετίζονται με τους Ιουδαίους και τη Βαβυλώνα. Η ιστορία αναφέρει ότι η Βαβυλώνα πήρε τους Ιουδαίους αιχμαλώτους. Ωστόσο, περίπου 40 χρόνια προτού συμβεί αυτό ο Ιερεμίας το προείπε. Ο Ησαΐας το προφήτευσε αυτό γύρω στα 150 χρόνια προτού συμβεί. Προείπε επίσης ότι οι Ιουδαίοι θα επέστρεφαν από την αιχμαλωσία. Το ίδιο κι ο Ιερεμίας, που είπε ότι θα επέστρεφαν για να εγκατασταθούν στη γη τους μετά από 70 χρόνια.—Ησαΐας 39:6, 7· 44:26· Ιερεμίας 25:8-12· 29:10.» (Δημιουργία, έκδ.1987, κεφ.18, σελ.218, παρ.7)

«Πολλές προφητείες τής Γραφής αναφέρονται στην αιχμαλωσία τού αρχαίου Ισραήλ. Αφού δούλεψαν τη Βαβυλώνα για 70 έτη, ένα πιστό υπόλοιπο ξαναγύρισε στη γη τους το 537 π.Χ.» (Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, σελ.23)

«Έχοντας υπόψη την επικείμενη καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη μεταφορά εξορίστων σε Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία για 70 χρόνια εγέρθηκαν κατάλληλα οι εξής ερωτήσεις» (Σκοπιά 15.02.1986, σελ.12)

«Λίγο αργότερα, ο Κύρος εξέδωσε το πασίγνωστο διάταγμά του, και περίπου 50.000 Ιουδαίοι αιχμάλωτοι επέστρεψαν για να ανοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ και το ναό του Ιεχωβά, φτάνοντας εκεί ακριβώς στο τέλος των προειπωμένων 70 χρόνων της αιχμαλωσίας» (Σκοπιά 01.03.1988, σελ.31)

«Για να συλλάβουμε την πλήρη σημασία που έχει η πτώση της Βαβυλώνας της Μεγάλης, πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβηκε όταν έπεσε η αρχαία Βαβυλώνα, το 539 π.Χ. Εκείνο τον καιρό, ο λαός του Θεού, οι Ισραηλίτες, είχε μείνει στην αιχμαλωσία σχεδόν 70 χρόνια. Τώρα αυτοί περίμεναν μια απελευθέρωση, σύμφωνα με τα λόγια των προφητών τους. (Ιερεμίας 25:11, 12· 29:10)» (Σκοπιά 01.05.1989, σελ.3)

«Ο Βασιλεύς Κύρος, στο πρώτο έτος της βασιλείας του (538-537 π.Χ.), εξέδωσε ένα διάταγμα απελευθερώσεως για τους Ιουδαίους μετά από εβδομήντα χρόνια Βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας» (Ξύπνα, 22.09.1976, σελ.22)

 

6ον) Τα 70 έτη είναι έτη αιχμαλωσίας ΚΑΙ ερημώσεως!

«Γρήγορα κατόπιν, ο Δανιήλ έκρινε από την προφητεία τού Ιερεμία ότι σύντομα θα τελείωναν τα 70 χρόνια αιχμαλωσίας και ερημώσεως τής Ιερουσαλήμ» (Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, σελ.136-137)

 

7ον) Τα 70 έτη είναι έτη εξορίας!

«Κατά τη διάρκεια της 70ετούς βαβυλωνιακής εξορίας που επακολούθησε, ο πέμπτος αυτός μήνας ήταν καιρός νηστειών και θρήνων για τους Ιουδαίους σε ανάμνηση της καταστροφής του ναού στην Ιερουσαλήμ» (Ενόραση, τόμ.1, σελ.12)

«Προτού ακόμη λήξουν τα 70 χρόνια εξορίας, η Βαβυλώνα έπεσε το 539 Π.Κ.Χ. με την εισβολή των στρατευμάτων του Πέρση Βασιλιά Κύρου... Τον πέμπτο μήνα εκείνου του έτους (το μήνα Αβ, που αντιστοιχεί σε μέρος του Ιουλίου και μέρος του Αυγούστου) η πόλη πυρπολήθηκε, τα τείχη κατεδαφίστηκαν και η πλειονότητα του λαού οδηγήθηκε σε εξορία» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.332 και 1331)

«Για να υπομείνει ο Δανιήλ ως το τέλος, έπρεπε να εξακολουθεί να μελετάει και να στοχάζεται τις συναρπαστικές υποσχέσεις του Θεού. Γνωρίζουμε ότι ο Δανιήλ ήταν αφοσιωμένος μελετητής του Λόγου του Θεού. Αλλιώς, πώς θα γνώριζε την υπόσχεση που είχε δώσει ο Ιεχωβά στον Ιερεμία ότι η εξορία θα διαρκούσε 70 χρόνια; Ο ίδιος ο Δανιήλ έγραψε: «Διέκρινα από τα βιβλία τον αριθμό των χρόνων». (Δανιήλ 9:2· Ιερεμίας 25:11, 12)» (Η προφητεία τού Δανιήλ, κεφ.18, σελ.309, παρ.6)

«Ακόμη αντηχούν στα αφτιά του λαού του Ιεχωβά τα λόγια του Ησαΐα, του Ιερεμία, του Ιεζεκιήλ και άλλων προφητών οι οποίοι, σαν να μιλούσαν με μια φωνή, προείπαν την εξορία του Ιούδα και τη θαυματουργική του απελευθέρωση από αυτή την εξορία. (Ιερεμίας 25:11, 12)» (Η προφητεία του Ησαΐα Β΄, κεφ.4, σελ.53, παρ.12)

«Ο Υπηρέτης του Θεού υποφέρει εθελοντικά. Αν και αθώος, υποφέρει για τις αμαρτίες των άλλων. Αυτό δεν μπορεί να λεχθεί για το Ιουδαϊκό έθνος, το οποίο εξορίστηκε εξαιτίας των αμαρτωλών οδών του. (2 Βασιλέων 21:11-15· Ιερεμίας 25:8-11)» (Η προφητεία του Ησαΐα Β΄, κεφ.14, σελ.195, παρ.4)

«Ο προφήτης Δανιήλ έζησε στη Βαβυλώνα καθ’ όλη τη διάρκεια της 70χρονης αιχμαλωσίας των Ιουδαίων. Κάποια στιγμή στη διάρκεια του 68ου έτους της εξορίας, ο Δανιήλ διέκρινε από την προφητεία του Ιερεμία ότι η εκεί παραμονή του Ισραήλ πλησίαζε στο τέλος της. (Ιερεμίας 25:11· 29:10· Δανιήλ 9:1, 2)» (Η προφητεία του Ησαΐα Β΄, κεφ.25, σελ.362)

«Οι προβλέψεις των προφητών επαληθεύτηκαν και η 70ετής εξορία του Ισραήλ, που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του έκτου αιώνα Π.Κ.Χ., είναι ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός.—2 Χρονικών 36:20, 21· Ιερεμίας 25:11, 12· Δανιήλ 9:2» (Ο άνθρωπος σε αναζήτηση τού Θεού, κεφ.9, σελ.212, παρ.14)

«Ύστερα από 70 χρόνια εξορίας, αυτοί οι απόγονοι συγκεντρώθηκαν πάλι στη Θεόδοτη πατρίδα τους» (Σκοπιά 01.03.1980, σελ.21, παρ.21)

«Ποτέ δεν άφησε ελεύθερους τους Ιουδαίους εξόριστους να επιστρέψουν στη Θεόδοτη πατρίδα τους, μολονότι ο χρόνος της εξορίας πλησίαζε στα 70 χρόνια» (Σκοπιά 01.10.1980, σελ.12)

«Οι Ιουδαίοι εκείνοι που αγαπούσαν την ορατή οργάνωση του Ιεχωβά τον καιρό εκείνο στον έκτο αιώνα π.Χ., θα χαίρονταν γι’ αυτό, και θα έπαυαν να πενθούν για το γεγονός ότι για εβδομήντα χρόνια που ήταν εξόριστοι σε μια ειδωλολατρική γη δεν υπήρχε η Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του εκλεκτού λαού του Ιεχωβά.» (Σκοπιά 01.11.1982, σελ.20, παρ.3)

«Σύμφωνα με Βιβλικές ενδείξεις, αυτό συνέβη το έτος 607 π.Χ., από τον Αυτοκράτορα Ναβουχοδονόσορ. Αυτός ήταν εκείνος που πήρε αιχμαλώτους στη γη της Βαβυλώνας, για να περάσουν εκεί 70 χρόνια εξορίας» (Σκοπιά 15.02.1986, σελ.12)

«Και εν τω πρώτω έτει Κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθή ο λόγος του Κυρίου [Ιεχωβά (ΜΝΚ)] ο δια στόματος του Ιερεμίου [σχετικά με την 70χρονη διάρκεια της εξορίας (Ιερεμίας 25:12· 29:10, 14)...» (Σκοπιά 01.09.1987, σελ.27)

«Το 607 Π.Κ.Χ. ο Ναβουχοδονόσορ ερήμωσε την Ιερουσαλήμ με το ναό της και οδήγησε τους επιζώντες Ιουδαίους σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Αλλά ύστερα από 70 χρόνια εξορίας, οι μετανοημένοι Ιουδαίοι μπόρεσαν να επιστρέψουν για να ανοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ και το ναό της. (Ιερεμίας 25:11)» (Σκοπιά 01.02.1999, σελ.15)

«Η απόφαση που πήρε ο Ιεχωβά να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα και να οδηγήσει το έθνος σε 70χρονη εξορία στη Βαβυλώνα—πληροφορίες που αποκάλυψε ο Ιεχωβά το ίδιο εκείνο έτος και ίσως περιλαμβάνονταν στο ρόλο—πρέπει να είχε συγκλονίσει τον Βαρούχ. (Ιερεμίας 25:1-11)» (Σκοπιά 15.08.2006, σελ.17)

«Η Γραφή δηλώνει ξεκάθαρα ότι υπήρξε μία εξορία 70 ετών» (Σκοπιά 01.10.2011, σελ.31)

«Εφόσον η Γραφή δηλώνει ρητά ότι η εξορία διήρκεσε 70 χρόνια, πρέπει να άρχισε το 607 Π.Κ.Χ…. Εντούτοις, οι Βιβλικοί συγγραφείς Ιερεμίας και Δανιήλ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι οι Ιουδαίοι παρέμειναν εξόριστοι 70 χρόνια, όχι 50(Σκοπιά 01.11.2011, σελ.22, 27)

Το δε αποκορύφωμα τής ερμηνευτικής συγχύσεως που επικρατεί εις την Σκοπιά, φαίνεται από την τελευταία ερμηνεία που ακολουθεί, κατά την οποίαν, τα 70 έτη τού Ιερεμίου δεν σχετίζονται ΟΥΤΕ με δουλεία εθνών ή τού Ιούδα, ΟΥΤΕ με αιχμαλωσία ή εξορία Ιουδαίων ή ερήμωση τής γης τής Ιερουσαλήμ, αλλά είναι έτη κυριαρχίας τής Βαβυλώνος επάνω εις διάφορα έθνη!!! Η ερμηνεία δηλαδή που προτείνεται από τούς περισσοτέρους ειδικούς, όσον αφορά την προφητεία τού Ιερεμίου, η Σκοπιά τελικά ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να την δημοσιεύσει, εις ΕΝΑ και ΜΟΝΟΝ έντυπο. Άξιον προσοχής το ρήμα ‘φαίνεται’ με το οποίο ξεκινάει η πρόταση, που δηλώνει αβεβαιότητα για το εάν τελικά είναι ορθή η συγκεκριμένη ερμηνεία!

 

8ον) Τα 70 έτη είναι έτη κυριαρχίας τής Βαβυλώνος επάνω εις διάφορα έθνη!!!

«Ο Ιεχωβά, μέσω του Ιερεμία, συγκαταλέγει την Τύρο στα έθνη που θα ξεχωριστούν για να πιουν το κρασί της οργής Του. Λέει: «Αυτά τα έθνη θα υπηρετήσουν το βασιλιά της Βαβυλώνας εβδομήντα χρόνια». (Ιερεμίας 25:8-17, 22, 27) Ομολογουμένως, η νησιωτική πόλη της Τύρου δεν παραμένει υποτελής στη Βαβυλώνα επί 70 πλήρη χρόνια, εφόσον η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία πέφτει το 539 Π.Κ.Χ. Φαίνεται ότι τα 70 χρόνια αναφέρονται στην περίοδο κατά την οποία η Βαβυλωνία ασκεί τη μεγαλύτερη κυριαρχίαόταν η βαβυλωνιακή βασιλική δυναστεία καυχιέται ότι έχει υψώσει το θρόνο της ακόμη και πάνω από «τα άστρα του Θεού». (Ησαΐας 14:13) Διάφορα έθνη έρχονται κάτω από αυτή την κυριαρχία σε διάφορες εποχές. Αλλά στο τέλος των 70 χρόνων, αυτή η κυριαρχία θα συντριφτεί.» (Η προφητεία του Ησαΐα Α΄, κεφ.19, σελ.253, παρ.21)

 


Kεφάλαιο 11ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 13ο


Δημιουργία αρχείου: 29-6-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 30-6-2021.

ΕΠΑΝΩ