Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 12ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 14ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

13ο Μέρος

Γ. Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ή ερημώσεως; Εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά.

Αγιογραφική αναίρεσις τού υπό εξέτασιν θέματος

 

Λεπτομερής εξέταση τών 70 ετών κατά το Ιερεμίας 29: 10

1. Η μετάφραση τής Εβραϊκής λέξης ‘λε’ (לְ ) ως "στην" ή "για την"

«Διότι ούτω λέγει Κύριος· Ότι αφού πληρωθώσιν εβδομήκοντα έτη εν Βαβυλώνι, θέλω επισκεφθή υμάς, και θέλω εκτελέσει προς υμάς τον λόγον μου τον αγαθόν, να επαναφέρω υμάς εις τον τόπον τούτον.» (ΙΕΡ. ΚΘ:10 Εβρ.)

«Ότι ούτως είπε Κύριος· Όταν μέλλη πληρούσθαι Βαβυλώνι εβδομήκοντα έτη, επισκέψομαι υμάς και επιστήσω τούς λόγους μου εφ’ υμάς τού αποστρέψαι τον λαόν υμών εις τον τόπον τούτον.» (ΙΕΡ.ΛΣΤ:10 Ο΄)

«Αυτό είπε ο Ιεχωβά: Με τη συμπλήρωση εβδομήντα χρόνων στη Βαβυλώνα, θα στρέψω την προσοχή μου σε εσάς, και θα επιβεβαιώσω προς εσάς τον καλό μου λόγο με το να σας επαναφέρω σε αυτόν τον τόπο». (ΙΕΡ. ΚΘ:10 Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής ΕταιρίαςΣκοπιά’, έκδ.1997)

Και εις το χωρίο αυτό τού Ιερεμίου η Σκοπιά ερμηνεύει, ότι αναφέρεται εις μίαν εβδομηκονταετή περίοδο αιχμαλωσίας τών Εβραίων και άρα ερημώσεως τού Ιούδα! (Όλη η Γραφή Θεόπνευστος, σελ.84, παρ.35 και σελ.87, παρ.14, Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, σελ.190, Σκοπιά 15.01.1986, σελ.29, Σκοπιά 01.09.1986, σελ.24, Σκοπιά 01.10.2011, σελ.26)

Το χωρίο αυτό μάλιστα είναι ίσως ένα εκ τών βασικωτέρων επιχειρημάτων τής Εταιρίας Σκοπιά και στηρίζεται εις την πρόθεση ‘ΕΝ’. Το επιχείρημα έχει ως εξής: Εφόσον ο Θεός απευθύνεται εις τούς Εβραίους αιχμαλώτους και τούς λέγει ότι θα έμενον 70 έτη ΜΕΣΑ (‘ΕΝ) εις την Βαβυλώνα, σημαίνει ότι γίνεται λόγος περί 70 ετών Ιουδαϊκής αιχμαλωσίας και άρα ερημώσεως τού Ιούδα. Κι εφόσον η Ιερουσαλήμ εκατοικήθη πάλι το 537 π.Χ., η ερήμωσή της πρέπει να συνέβη 70 έτη ενωρίτερα, δηλαδή το 607 π.Χ. (537 + 70 = 607). Εις την πραγματικότητα όμως, είδαμε εις το προηγούμενο χωρίο τού Ιερεμίου (ΚΕ:11-12), ότι τα 70 έτη ήσαν έτη κυριαρχίας τής Βαβυλώνος εις τα γύρω έθνη. Τί συμβαίνει λοιπόν;

Η απάντηση, αγαπητοί αναγνώστες, ευρίσκεται εις την πρόθεση ‘εν’. Το πρωτότυπο Εβραικό κείμενο, έχει εκεί την πρόθεση ‘λε’ (לְ ) που ναι μεν εις ορισμένες εκφράσεις ενδέχεται να έχει τοπική έννοια, αλλά η γενική της έννοια είναι ‘για’, ‘σχετικά με, ‘όσον αφορά’.

Η άποψη, ότι η βασική έννοια τής ‘λε’ έχει να κάνει με τόπο ή κατεύθυνση, απερρίφθη υπό τού καθηγητού Ernst Jenni, ο οποίος είναι εις την εποχή μας ηγετική αυθεντία εις τις Εβραϊκές προθέσεις (Ernst Jenni, Die Hebräischen Präpositionen, Band 3: Die Präposition Lamed, Stuttgart, etc.: Verlag Kohlhammer, 2000, pp.134-135). Το βιβλίο λοιπόν ‘Οι Εβραϊκές Προθέσεις’ τού ανωτέρω καθηγητού, αφιερώνει 350 σελίδες εις την εξέταση και μόνον τής συγκεκριμένης προθέσεως ‘λε’ (!!!). Ο αυτός δε καθηγητής αναφέρει, ότι η συγκεκριμένη πρόθεση εμφανίζεται 20.725 φορές εις την Παλαιά Διαθήκη, εκ τών οποίων οι 1352 ευρίσκονται εις το βιβλίο τού Ιερεμίου (ένθ. ανωτ. σελ.17)

Με την έννοια λοιπόν ‘για’, ‘σχετικά με, ‘όσον αφορά’ αναφέρεται εις το συγκεκριμένο χωρίο, κι έτσι αποδίδεται από τις περισσότερες μεταφράσεις τις οποίες και παραθέτουμε:.

«After seventy years are accomplished for Babylon» (Αmerican Standard Version 1901)

«When seventy years are ended for Babylon» (Bible in Basic English 1949/1964)

«When 70 years for Babylon are complete» (Holman Christian Standard Bible 2004)

«When seventy years shall be accomplished for Babylon» (The Darby Bible 1884/1890)

«After seventy years be accomplished for Babylon» (English Revised Version 1885)

«When seventy years are completed for Babylon» (English Standard Version 2007)

«When Babylon' s 70 years are over» (God’s Word Translation)

«After seventy years are accomplished for Babylon» (Jewish Publication Society O.T. 1917)

«As soon as Babylon's seventy years are up and not a day before» (Complete Jewish Bible)

«Only after seventy years have elapsed for Babylon» (The New American Bible)

«When seventy years have been completed for Babylon» (New American Standard Bible 1973, 1977/1995)

«Only when the seventy years of Babylonian rule are over» (New English Translation Bible)

«When seventy years are completed for Babylon» (New International Version 1978/1984)

«When the seventy years granted to Babylon are over» (The New Jerusalem Bible 1966/1985)

«Only when Babylon's seventy years are completed» (New Revised Standard Vesion 1989/1990)

«When seventy years are completed for Babylon» (Revised Standard Version 1952)

«When seventy years are completed for Babylon» (Today’s New International Version)

«When Babylon's seventy years are over» (JPS Tanakh 1985)

«Surely at the fulness of Babylon seventy years» (Young’s Literal Translation 1862/1898)

«As soon as Babylon's seventy years are up and not a day before» (Τhe Bible in Contemporary Language)

«Babylon will be powerfull for seventy years» (New Century Version)

«After seventy years are accomplished for Babylon» (World English Bible)

«When seventy years are completed for Babylon» (Amplified Bible)

«When Babylonia's seventy years are over» (Good News Translation)

«When 70 years for Babylon are complete» (Holman Christian Standard Bible)

«When Babylonia's seventy years are over» (Today’s English Version)

«That as soon as there are fulfilled to Babylon seventy years» (Rotherham's The Emphasized Bible (3rd ed., 1897)

«As soon as Babylon has finished seventy years» (Smith-Goodspeed’s The Complete Bible 1931)

«As soon as Babylon has had a full seventy years» (Byington’s The Bible In Living English 1972)

«Only when Babylon’s seventy years have been completed» (The Anchor Bible, John Bright: Jeremiah, 2nd ed., 1986)

«When Babylon’s seventy years are over» (Tanakh. The Holy Scriptures, The Jewish Publication Society, 1988)

«When a full seventy years have passed over Babylon» (The Revised English Bible 1989)

«to be completed seventy years for Babylon» John R. Kohlenberger III (ed.), New International Version Interlinear Hebrew-English Old Testament, (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1979)

Όλες λοιπόν οι προαναφερθείσες μεταφράσεις, αγαπητοί αναγνώστες, εκφράζουν το αυτό, ότι δηλαδή τα 70 έτη αναφέρονται εις την κυριαρχία ή υπεροχή τής Βαβυλώνος και ΟΧΙ εις την αιχμαλωσία τών Ιουδαίων ή την ερήμωση που ακολούθησε τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. Το νόημα δε τού συγκεκριμένου χωρίου (ΙΕΡ. ΚΘ:10) είναι σε πλήρη συμφωνία με την προφητεία τού ΙΕΡ. ΚΕ:11 περί τής εβδομηκονταετούς δουλείας. Όσο δηλαδή η Βαβυλώνα κυριαρχούσε, τα υπόλοιπα έθνη έπρεπε να δουλεύσουν εις αυτήν.

Η Μετάφραση Νέου Κόσμου, όμως, δεν είναι η μόνη μετάφραση που αποδίδει την Εβραϊκή πρόθεση ‘λε’ με τοπική έννοια εις το ΙΕΡ. ΚΘ:10. Κι άλλες επίσης μεταφράσεις χρησιμοποιούν τοπική έννοια εις αυτό το χωρίο. Η πιο ευρέως γνωστή απ’ όλες είναι η μετάφραση τού Βασιλέως Ιακώβου, που αρχικώς εξεδόθη το 1611, η οποία για πλέον τών τριών αιώνων παρέμεινε η Εξουσιοδοτημένη Έκδοση για την Αγγλικανική και πολλές άλλες Προτεσταντικές Ομολογίες. Κατά την πάροδο τού χρόνου αυτή η μετάφραση απέκτησε το κύρος και την ιερότητα που τής άρμοζε. Αυτό αντανακλάται και εις τις σύγχρονες αναθεωρήσεις της.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η Νέα Έκδοση τής μεταφράσεως τού Βασιλέως Ιακώβου που εξεδόθη το 1982. Αν και είναι σε εκσυγχρονισμένη γλώσσα, οι εκδότες προσπάθησαν να διατηρήσουν το κείμενο τής παλαιάς σεβάσμιας μεταφράσεως, όσο αυτό ήτο εφικτό. Η πρόοδος που έχει γίνει τούς τελευταίους δύο αιώνες (ειδικώς με τίς ανακαλύψεις τών πολυάριθμων αρχαίων χειρογράφων τής Βίβλου), είναι εμφανής εις τις υποσημειώσεις κι όχι εις το κυρίως κείμενο.

Το ότι λοιπόν αυτή η συντηρητική μετάφραση διατηρεί την απόδοση τής τοπικότητος εις το ΙΕΡ. ΚΘ:10 δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μάς κάνει να αναρωτιώμαστε ή να μάς βάζει σε σκέψεις.

Είναι όμως άξιον προσοχής το γεγονός, ότι άλλες, ολιγότερον παραδοσιακές αναθεωρήσεις τής μεταφράσεως τού Βασιλέως Ιακώβου, όπως οι RV (Revised Version - «After seventy years be accomplished for Babylon»), RSV (Revised Standard Version - «When seventy years are completed for Babylon) και ASV (Αmerican Standard Version - «After seventy years are accomplished for Babylon…») έχουν αντικαταστήσει την τοπική πρόθεση ‘at’ με την ‘for’ εις το ΙΕΡ. ΚΘ:10. Η δε πλέον πρόσφατη αναθεώρηση αυτού τού είδους, η New Revised Standard Version (1990), έχει αντικαταστήσει την φράση ‘εβδομήκοντα έτη...εις την Βαβυλώνα’ με την φράση ‘εβδομήκοντα έτη τής Βαβυλώνος’ («Only when Babylon's seventy years are completed»).

Γιατί λοιπόν αυτές, αλλά και πολλές άλλες σύγχρονες μεταφράσεις, απορρίπτουν την απόδοση ‘εις την Βαβυλώνα’ εις το ΙΕΡ. ΚΘ:10 για χάριν τής αποδόσεως ‘για την Βαβυλώνα’ ή για κάποιες παρόμοιες παραφράσεις που εμπεριέχουν το ίδιο νόημα; Το αυτό δε με τις ανωτέρω μεταφράσεις αναφέρουν και άλλοι επιφανείς λόγιοι ερμηνευτές. Ας διαβάσουμε λοιπόν τί έχουν να μάς πουν οι ειδικοί επί τού συγκεκριμένου χωρίου.

«The sense of the Hebrew original might even be rendered thus: ‘After seventy years of (the rule of) Babylon are accomplished etc.’ The seventy years counted here evidently refer to Babylon and not to the Judeans or to their captivity. They mean seventy years of Babylonian rule, the end of which will see the redemption of the exiles» (Dr. Avigdor On, The seventy years of Babylon, Vetus Testamentum, Vol. VI, 1956, p.305)

«Η έννοια τού Εβραϊκού πρωτοτύπου θα ηδύνατο να αποδοδεί ως εξής: ‘Αφού συμπληρωθούν εβδομήκοντα έτη (κυριαρχίας) Βαβυλώνος κτλ’. Τα εβδομήκοντα αριθμημένα εδώ έτη προφανώς αναφέρονται εις την Βαβυλώνα και όχι εις τούς Ιουδαίους ή εις την αιχμαλωσία τους. Εννοούνται ως εβδομήκοντα έτη Βαβυλωνιακής κυριαρχίας, το τέλος τών οποίων θα έφερνε την λύτρωση τών εξορίστων».

«It is appropriate to begin with the passages of Jeremiah and to observe, with On, that the references in Jer. 25:11-12 and 29:10whether original to the passages or notare to a period of seventy years of Babylonian rule, and not to a period of seventy years of actual captivity» (Dr. Peter R. Ackroyd, Two Old Testament historical problems of the early Persian period, Journal of Near Eastern Studies, Vol. XVII, 1958, p. 23)

«Είναι σωστό να ξεκινήσουμε με τα χωρία τού Ιερεμίου και να παρατηρήσουμε, μαζί με τον Avigdor On, ότι οι παραπομπές εις τα Ιερ. 25:11-12 και 29:10 – είτε είναι αυθεντικές εις τα χωρία είτε όχι – αφορούν εις μίαν περίοδο εβδομήκοντα ετών Βαβυλωνιακής κυριαρχίας, κι όχι εις μίαν περίοδο εβδομήκοντα ετών πραγματικής αιχμαλωσίας».

«Certainly it must be stressed that the seventy years refer primarily to the time of Babylonian world dominion and not to the time of the exile, as is often carelessly supposed. As an estimate of Babylon’s domination of the ancient Near East it was a remarkably accurate figure, for from the Battle of Carchemish (605) to the fall of Babylon to Cyrus (539) was sixty-six years» (Professor Norman K. Gottwald, All the Kingdoms of the Earth, New York, Evanston, London: Harper & Row, Publishers, 1964, pp.265-266)

«Βεβαίως πρέπει να τονισθεί ότι τα εβδομήκοντα έτη αναφέρονται κυρίως εις την εποχή τής Βαβυλωνιακής παγκοσμίου κυριαρχίας και όχι εις την εποχή τής εξορίας, όπως απρόσεκτα αποδίδεται. Ως μίαν εκτίμηση τής κυριαρχίας τής Βαβυλώνος εις την αρχαίαν Εγγύς Ανατολή ήτο μίαν αξιοσημείωτα ακριβής εικόνα, από την μάχη τής Χαρχεμίς (605) έως την πτώση τής Βαβυλώνος εις τον Κύρο (539) ήσαν 66 έτη»

«It has often been pointed out that the textually unobjectionable verse with its seventy years does not have in view the length of the exile, but rather the duration of the Babylonian dominion, which from its beginning until the Persian conquest of Babylon may be calculated to about seven decades» (Dr. Otto Plöger, Aus der Spätzeit des Alten Testaments Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971), p.68)

«Έχει συχνά επισημανθεί, ότι το αδιαμφισβήτητο φιλολογικώς χωρίο με τα εβδομήκοντα έτη δεν αναφέρεται εις το μήκος τής εξορίας, αλλά μάλλον εις την διάρκεια τής Βαβυλωνιακής κυριαρχίας, η οποία από την αρχή της έως την Περσική κατάκτηση τής Βαβυλώνος δύναται να υπολογισθεί εις περίπου επτά δεκαετίες»

Τα αυτά λέγει και ο μεγάλος λόγιος Jack Finegan, ένας από τούς πλέον ειδικούς εις τον κόσμο όσον αφορά εις την Βιβλική Χρονολόγηση:

 

«In Jeremiah 29:10 the promise of the Lord is to bring the people back when seventy years are completed for Babylon» (Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology, Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1998, σελ.177)

«Εις τον Ιερεμία 29:10 η υπόσχεση τού Κυρίου είναι να φέρει πίσω τον λαό ‘όταν συμπληρωθούν εβδομήκοντα έτη για την Βαβυλώνα’».

 

2. Τελικά θα κατασταλάξει η εταιρία Σκοπιά σε μία συγκεκριμένη μετάφραση;

Η Σουηδική Εκκλησιαστική Βίβλος (The Swedish Church Bible) εκδόσεως 1917, έχει προσφάτως αντικατασταθεί υπό δύο νέων μεταφράσεων, Bibel-2000 and Folkbibeln (1998). Αμφότερες έχουν μεταφράσει το επίμαχο χωρίο τού Ιερεμίου ‘για την Βαβυλώνα’. Αξιοσημείωτο δε είναι και το εξής γεγονός, ότι ακόμη και εις την νέα αναθεωρημένη Σουηδική έκδοση τής Μεταφράσεως Νέου Κόσμου, η παλαιοτέρα μετάφραση ‘in Babylon (εις τα Σουηδικά: ‘i Babylon’) τής εκδόσεως τού 1992, άλλαξε σε ‘for Babylon’ (εις τα Σουηδικά: ‘för Babylon’) εις την έκδοση τού 2003!!!

«Ty detta ar vad Jehova har sagt: Nar sjuttio ar har gatt for Babylon skall jag vanda min uppmarksamhet til er, och jag skall gentemot er befasta mitt goda ord genom att for a er tillbaka till denna plats»

Η δε Μετάφραση Νέου Κόσμου τής Δανίας εκδόσεως 1985 αποδίδει το χωρίο για την Βαβυλώνα’!

«For saledes har Jehova sagt: ’Forst nar halvfjerds ar er udlebet for Babylon vil jeg vende min opmeerksomhed mod jer, og jeg vil over for jer stadfaeste mit gode ord ved at fore jer tilbage til dette sted»

Για να μην κουράζουμε τούς αναγνώστες με πληθώρα παραπομπών εκ τού Εβραϊκού κειμένου, θα αρκεστούμε να αναφέρουμε απλώς κάποια χωρία εις τα οποία απαντά η συγκεκριμένη Εβραική πρόθεση ‘λε’ (לְ ) και μεταφράζεται ‘για’: ΓΕΝ. ΙΑ:5, ΚΓ:2,18, ΚΗ:20, ΛΑ:19, ΜΖ:4, ΨΑΛ. ΡΓ (ΡΔ Εβρ.):14, ΙΩΗΛ Δ (Γ Εβρ.):20

Μία δε ακόμη ενδιαφέρουσα παράθεση προέρχεται από το ίδιο το (παιδικό) βιβλίο τής Εταιρίας Σκοπιά με τον τίτλο ‘Το Βιβλίο Μου με τις Βιβλικές Ιστορίες’, έκδ.1980, ιστορία Νο39, εις το οποίο εικονίζεται ο Αρχιερεύς τού Ισραήλ. Επάνω εις το χρυσό πέταλο [ή ‘χρυσούν έλασμα’ κατά τον Ιώσηππο Ιουδαϊκές Αρχαιότητες, Βιβλίο ΙΑ, κεφ.331 Βιβλίο ΙΑ, κεφ.8, παρ.5)], που φορούσε εις το κεφάλι του, ανέγραφε: ‘Καδός λε (לְ ) Γιαχβέ’ (Qadhosh le Yahweh) που φυσικά δεν δύναται να μεταφραστεί ‘Άγιος ΜΕΣΑ εις τον Γιαχβέ’ αλλά ‘Άγιος ΓΙΑ τον Γιαχβέ’! Δείτε την εικόνα τής Σκοπιάς, με τη χαρακτηριστική επιγραφή και το "λε", εκεί που δείχνει το βέλος:

Όλες λοιπόν οι προαναφερόμενες μεταφράσεις εκφράζουν την ίδια σκέψη: Τα εβδομήκοντα έτη αναφέρονται εις την Βαβυλωνιακή επικυριαρχία κι όχι εις την Ιουδαϊκή αιχμαλωσία ή εις την πλήρη ερήμωση που επηκολούθησε τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. Επίσης, η απόδοση αυτή, συμφωνεί κατά πάντα και με την προηγηθείσα προφητεία τού Ιερεμίου εις το ΚΕ:11, την οποίαν και αναλύσαμε διεξοδικώς. Όσον καιρό ο βασιλεύς τής Βαβυλώνος είχε την υπεροχή, τα άλλα έθνη έπρεπε να δουλεύουν εις αυτόν.

Αυτήν την αλήθεια, ότι υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο πλήθος μεταφράσεων που αποδίδουν διαφορετικά το επίμαχο χωρίο, η Σκοπιά ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να την παραδεχθεί εις την πιο πρόσφατη δημοσίευσή της, περί τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ:

«Πολλές μεταφράσεις δεν μιλούν για 70 χρόνια στη Βαβυλώνα’, αλλά έχουν αποδόσεις όπως: Μόλις η Βαβυλών συμπληρώσει εβδομήκοντα έτη.(Η Αγία Γραφή, Ν.Λούβαρι-Α.Χαστούπη) Γι’ αυτό μερικοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι η περίοδος των 70 ετών εφαρμόζεται στη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με την εξωβιβλική χρονολόγηση, οι Βαβυλώνιοι εξουσίαζαν τη γη τού αρχαίου Ιούδα και την Ιερουσαλήμ 70 περίπου χρόνια, κατά ποσέγγιση από το 609 Π.Κ.Χ. ως το 539 Π.Κ.Χ., οπότε και κατακτήθηκε η πρωτεύουσα τής Βαβυλώνας» (Σκοπιά, 01.10.2011, σελ.27)

(Εις το ανωτέρω κείμενο παρατηρούμε επίσης, αγαπητοί αναγνώστες, την απέλπιδα προσπάθεια που κάνει η Σκοπιά προκειμένου να συνδιάσει τα 70 έτη τής κυριαρχίας τής Βαβυλώνος ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με τον Ιούδα και τήν Ιερουσαλήμ! Το τι κρύβεται πίσω από αυτήν την προσπάθεια τής Σκοπιάς αναλύεται διεξοδικώς εις την ειδική μελέτη μας με τον τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011»).

 

3. Συμφραζομενική μελέτη τού Ιερεμίας 29: 10 και κατάρριψη του σκεπτικού τής Σκοπιάς

Είναι σημαντικό, αγαπητοί αναγνώστες, να σημειώσουμε το πότε και εις ποιον ειπώθηκαν τα λόγια τού Ιερεμίου, που είναι καταγεγραμμένα εις το χωρίο ΚΘ:10. Ο στίχ.2 λέει ότι ο καιρός ήταν «αφού Ιεχονίας ο βασιλεύς, και η βασίλισσα, και οι ευνούχοι, οι άρχοντες τού Ιούδα και τής Ιερουσαλήμ, και οι ξυλουργοί, και οι χαλκείς, εξήλθον από Ιερουσαλήμ» (Εβρ.). Αυτή η αναφορά τοποθετεί την προφητεία χρονικά εις την αρχή τής βασιλείας τού Σεδεκίου, και πλέον συγκεκριμένως εις το 4ον αυτού έτος, όπως εμφανέστατα αναφέρεται εις το ΚΗ:1 «Και εν τω αυτώ έτει, εν τη αρχή τής βασιλείας τού Σεδεκίου βασιλέως τού Ιούδα, εν τω τετάρτω έτει...» (Εβρ.).

Το ιστορικό υπόβαθρο είναι το αυτό και για τα δύο κεφάλαια: Τα ευρέως διαδεδομένα σχέδια ανταρσίας, τα οποία δημιουργούσαν ελπίδες απελευθερώσεως από τον Βαβυλωνιακό ζυγό εις τον Ιούδα και τα γύρω έθνη, έφθασαν και εις τούς εξορίστους εις την Βαβυλώνα. Όπως και εις τον Ιούδα (ΚΗ:1 και εξής), ψευδοπροφήτες ηγέρθησαν ανάμεσα και εις τούς Ιουδαίους εν Βαβυλώνι και υπόσχονταν σύντομη απελευθέρωση και συντριβή τών Βαβυλωνίων (ΚΘ: 8-9).

Αυτός είναι και ο λόγος που, αρκετά έτη προ τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ, ο Ιερεμίας απέστειλε μίαν επιστολή από την Ιερουσαλήμ εις τούς αιχμαλώτους εν Βαβυλώνι, και τούς καλούσε να μην ταράσσωνται κι επαναστατούν εναντίον τών Βαβυλωνίων και να προσέξουν την προφητεία τών εβδομήκοντα ετών ‘για την Βαβυλώνα’.

Αυτά τα λόγια σαφώς προϋπέθεταν, ότι τα εβδομήκοντα έτη ‘για την Βαβυλώναευρίσκοντο τότε εις πρόοδο. Αν αυτή η πρόοδος δεν είχε ακόμη αρχίσει (όπως ισχυρίζεται η Εταιρία Σκοπιά), τότε γιατί ο Ιερεμίας τη συνέδεσε μετά τών εξορίστων που ΗΔΗ ευρίσκοντο εν Βαβυλώνι; Εάν η εν λόγω εβδομηκονταετής περίοδος δεν είχε ΗΔΗ αρχίσει, ποία σχέση έχει η αναφορά τού Ιερεμίου εις αυτήν;

Ο προφήτης δεν παρότρυνε τούς εξορίστους να αναμένουν έως ότου θα ήρχιζαν τα εβδομήκοντα έτη, αλλά έως να συμπληρωθεί αυτή η περίοδος! Εφόσον ο Ιερεμίας έστειλε την επιστολή του επτά (7) περίπου έτη προ τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ, είναι προφανές, ότι υπελόγιζε την αρχή τών εβδομήκοντα ετών εις κάποιο χρονικό σημείο πολλά έτη προ εκείνου τού γεγονότος!

ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΚΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, όπως μαρτυρούν τα χωρία ΚΘ:3 (εφόσον αυτός στέλνει τούς αγγελιαφόρους με την επιστολή τού Ιερεμίου εις την Βαβυλώνα) και ΚΘ:16 εις το οποίο κάνει λόγο περί ‘καθημένου επί τού θρόνου Δαυίδκαι αυτός δεν είναι άλλος από τον Σεδεκία!!!

Άρα, αυτό και μόνο το γεγονός είναι αρκετό από μόνο του για να γκρεμίσει το σκεπτικό και την ερμηνεία τής Εταιρίας Σκοπιά, ότι τα 70 έτη τού Ιερεμίου έχουν σχέση με την ερήμωση και καταστροφή τής Ιερουσαλήμ, εφόσον ζει ο Σεδεκίας και τα 70 έτη ευρίσκονται ΗΔΗ εν εξελίξει!!! Τα 70 δηλαδή έτη μετράνε ΖΩΝΤΟΣ ΗΔΗ τού Σεδεκίου!!!

Το υπό εξέταση λοιπόν χωρίο (ΚΘ:10), ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχει με την θεωρία περί ΤΑΧΑ εβδομηκονταετούς αιχμαλωσίας τών Ιουδαίων εν Βαβυλώνι και πλήρους ερημώσεως τής Ιερουσαλήμ, όπως απεγνωσμένα επιθυμεί η Εταιρία Σκοπιά!

Είναι λοιπόν εμφανές, αγαπητοί αναγνώστες, ότι τα 70 έτη αναφέρονται εις δουλεία και ΟΧΙ εις πλήρη ερήμωση, δεδομένου ότι είχαν ΗΔΗ αρχίσει πολύ πριν την καταστροφή τής Ιερουσαλήμ. Αυτή την εφαρμογή τής προφητείας ποιεί ο ίδιος ο προφήτης, και άρα εσφαλμένως εκβιάζει την προφητεία η Εταιρία Σκοπιά προκειμένου να εξυπηρετήσει τούς σκοπούς της!

Επισημαίνουμε επίσης το εξής γεγονός, το οποίο εάν αξιολογήσει κάθε Μάρτυρας τού Ιεχωβά προσεκτικά, δύναται ευχαίρως να ανακαλύψει την ΠΛΑΝΗ που κηρύσσει η Σκοπιά, όσον αφορά εις το συγκεκριμένο χωρίο. Αυτά τα λόγια τού Ιερεμίου που αναφέρονται εις τον στίχ.10, ειπώθησαν, ΟΧΙ εις τούς αιχμαλώτους τής τελικής καταστροφής (που έλαβε χώρα το 18ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος), αλλά εις τούς αιχμαλώτους τού 11ου έτους τού Βαβυλωνίου βασιλέως [εφόσον το 8ον έτος του αντιστοιχεί με το 1ον τού Σεδεκίου (Β΄ ΒΑΣ. ΚΔ: 12,17), το 4ον έτος τού Σεδεκίου, που διαδραματίζονται τα υπό εξέταση γεγονότα (ΙΕΡ. ΚΗ:1), αντιστοιχεί με το 11ον τού Ναβουχοδονόσορος]!

Αυτοί δε οι αιχμάλωτοι είχαν μεταφερθεί εκεί από την επιδρομή που έκανε ο Βαβυλώνιος βασιλεύς κατά το 8ον έτος τής βασιλείας του, όπως εμφανέστατα αναφέρεται αυτό εις το (Β΄ ΒΑΣ. ΚΔ: 12).

Όλα λοιπόν τα υπό εξέταση γεγονότα τών δύο κεφαλαίων (ΙΕΡ. ΚΗ-ΚΘ), διαδραματίζονται το 4ον έτος τού τελευταίου βασιλέως τού Ιούδα, τού Σεδεκίου, άρα επτά (7) ολόκληρα έτη προ τής καταστροφής της!

Αυτήν άλλωστε την αλήθεια η Εταιρία Σκοπιά ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να την παραδεχθεί αναφέροντας, ότι το έτος θανάτου τού προφήτου Ανανίου, ταυτίζεται με το 614 π.Χ., επτά (7) δηλαδή έτη προ τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ. (συμφώνως πάντοτε προς την εσφαλμένη χρονολόγηση τής Σκοπιάς). «Και απέθανεν Ανανίας ο προφήτης εν εκείνω το έτει [614 π.Χ.], τον έβδομον μήνα» (Σκοπιά, 01.02.1980, σελ.26 η υπογράμμιση δική μας).

Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, δώστε προσοχή με ποιον τρόπο, ακολουθώντας τον συλλογισμό τής ΙΔΙΑΣ τής Σκοπιάς, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της περί εβδομηκονταετούς ερημώσεως και καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ.: Κατά συγκατάβαση λοιπόν δεχόμεθα, ότι το χωρίο λέγει ‘ΕΝ Βαβυλώνι’, συμφώνως προς την Μετάφραση Νέου Κόσμου και την σφοδρή επιθυμία τής Σκοπιάς.

Οι αιχμάλωτοι εις τούς οποίους απευθύνεται ο Ιερεμίας, λέγοντας ότι πρέπει να μείνουν ‘70 έτη ΕΝ Βαβυλώνι’, είναι οι αιχμάλωτοι τού 11ου έτους τού Ναβουχοδονόσορος, οι οποίοι μετεφέρθησαν εις την Βαβυλώνα το 8ον έτος αυτού (Β΄ ΒΑΣ. ΚΔ: 12). Έως δηλαδή την στιγμή που εγράφη η επιστολή, οι εξόριστοι είχαν ΗΔΗ συμπληρώσει τρία (3) τουλάχιστον έτη ‘ΕΝ Βαβυλώνι’! Η Ιερουσαλήμ κατεστράφη επτά (7) έτη μετά από τότε που εγράφη η συγκεκριμένη επιστολή υπό τού Ιερεμίου. Άρα αυτοί οι εξόριστοι, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, έως την καταστροφή τής Ιερουσαλήμ, θα είχαν ΗΔΗ 10 έτηΕΝ Βαβυλώνι!

Εφόσον έπρεπε να μείνουν 70 έτη συνολικά ‘ΕΝ Βαβυλώνι’ (συμφώνως πάντα προς την ερμηνεία τής Σκοπιάς), τούς απέμεναν μόνον 60 έτη (70–10=60) αιχμαλωσίας έως την επιστροφή τους, με το διάταγμα τού Κύρου, το 537 π.Χ. Τότε έχουμε το εξής παράδοξο και τραγελαφικό συνάμα για την Εταιρία Σκοπιά: 537 + 60 = 597 π.Χ. Η καταστροφή τής Ιερουσαλήμ, συμφώνως προς το ΙΕΡ. ΚΘ:10 (ΛΣΤ΄ Ο΄) και τον συλλογισμό τής Σκοπιάς, δεν συνέβη το 607 π.Χ. αλλά το 597 π.Χ., οπότε ‘οι καιροι τών εθνών’ δεν έληξαν το 1914 αλλά το 1924, και ΤΟΤΕ έλαβε χώρα και η αόρατη Β΄ Παρουσία τού Χριστού!!!

Το συμπέρασμα λοιπόν εις το οποίο καταλήγουμε από την εξέταση και τού δευτέρου χωρίου [ΙΕΡ. ΚΘ:10 (ΛΣΤ΄ Ο΄)], είναι ότι με κανέναν τρόπο δύναται να τεκμηριωθεί το έτος 607 π.Χ. ως το έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ, ώστε από αυτό να αρχίσει η μέτρηση τής θεωρουμένης περιόδου ‘τών καιρών τών εθνών’ τής διδασκαλίας τής Εταιρίας Σκοπιάς. Συνοψίζοντας λοιπόν λέμε, ότι εις το ΙΕΡ. ΚΘ:10 (ΛΣΤ΄ Ο΄) γίνεται λόγος περί 70 έτη κυριαρχίας τής Βαβυλώνος εις τα γύρω έθνη κι ΟΧΙ για 70 έτη Ιουδαϊκής αιχμαλωσίας.

 

Το λάθος είναι μεταφραστικό κι έπρεπε η ορθή μετάφραση να είναι: ‘εβδομήκοντα έτη για την Βαβυλώνα’ και όχι ‘εβδομήκοντα έτη στην Βαβυλώνα’. Με όποια όμως μετάφραση κι αν το δεχθούμε, η χρονολογία 607 π.Χ. τής Εταιρίας Σκοπιάς, δεν επιβεβαιώνεται με κανέναν τρόπο!

 


Kεφάλαιο 12ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 14ο


Δημιουργία αρχείου: 2-7-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 2-7-2021.

ΕΠΑΝΩ