Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 23ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 25ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

24ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Με ποιον τρόπο η Σκοπιά (προκειμένου να δικαιολογήσει το παντελώς αστήρικτο 607 π.Χ.), εισάγει επιπλέον μη Βαβυλώνιους (Ασσυρίους) Βασιλείς στην Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο, ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ έτσι τους αναγνώστες της, όσον αφορά το ακριβές μήκος τής περιόδου αυτής.

 

Ι. Η αξιοπιστία και η "διαφωνία" τών Ιστορικών τών Νεο-Βαβυλώνιων Βασιλέων

3. Ο κανών τού Κλαυδίου Πτολεμαίου ή ορθότερα ο "Βασιλικός Κανών"

Συνεχίζοντας την εξέτασιν τού άρθρου τής υπό έρευνα Σκοπιάς, οι αρθρογράφοι κάνουν λόγο για τον λεγόμενο «Κανόνα Βασιλέων» τού Κλαυδίου Πτολεμαίου γράφοντας τα εξής:

«Ο κατάλογος των βασιλιάδων του Πτολεμαίου θεωρείται η ραχοκοκαλιά τής χρονολόγησης όσον αφορά την αρχαία ιστορία, περιλαμβανομένης της νεοβαβυλωνιακής περιόδου» (Σκοπιά, 01.10.2011, σελ.29-30)

Αυτά που γράφουν οι αρθρογράφοι τής Σκοπιάς είναι μεν αληθή, αλλά ίσχυαν τον 19ον αιώνα! Δεν ισχύουν πλέον, διότι το δεύτερο μισό τού 19ου αιώνος ευρέθησαν εις την Μεσοποταμία χιλιάδες Βαβυλωνιακών σφηνοειδών ντοκουμέντων, τα οποία βοήθησαν πολύ τούς ειδικούς επιστήμονες, να βασίσουν την χρονολόγηση τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου κατ’ ευθείαν εις πρωτογενείς πηγές.

Οι ιστορικοί, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, βασίζουν την χρονολόγηση τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ εις τις σφηνοειδείς γραφές, οι περισσότερες τών οποίων ανάγονται ή χρονολογούνται εις την ίδια την Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο. Αυτές οι γραφές περιλαμβάνουν Χρονικά, Λίστες Βασιλέων, Βασιλικές Επιγραφές, και πολλές χιλιάδες οικονομικών-διοικητικών και νομικών εγγράφων, που χρονολογούνται από την εποχή τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων! Επιπροσθέτως, υπάρχει ένας ικανός αριθμός αστρονομικών πινακίδων επί τών οποίων καταγράφεται πλήθος παρατηρήσεων που χρονολογούνται εις τις βασιλείες διαφόρων Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων, οι οποίες θεμελιώνουν την βασική χρονολόγηση τής όλης περιόδου.

Ο ισχυρισμός λοιπόν τών αρθρογράφων, ότι «Ο κατάλογος των βασιλιάδων του Πτολεμαίου θεωρείται η ραχοκοκαλιά τής χρονολόγησης όσον αφορά την αρχαία ιστορία, περιλαμβανομένης της νεοβαβυλωνιακής περιόδου» είναι ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ. Την σημερινή εποχή, κανένας καλά πληροφορημένος λόγιος δεν διακρατεί την άποψη, ότι τα γραπτά τού Κλαυδίου Πτολεμαίου είναι η βάσις τής χρονολόγησης για την Αρχαία Εγγύς Ανατολή. Πράγματι οι Parker & Dubberstein ανέφεραν πριν από 64 περίπου χρόνια, ότι εχρησιμοποίησαν τον Κανόνα τού Πτολεμαίου και μερικές άλλες κλασικές πηγές ως γενική βάση για την Βαβυλωνιακή χρονολόγηση. Αλλά εν συνεχεία διευκρίνισαν ότι πρωτίστως ήλεγξαν, επιβεβαίωσαν και βελτίωσαν την χρονολόγηση, χρησιμοποιώντας Βαβυλωνιακά σφηνοειδή κείμενα όπως Χρονικά, Βασιλικές Λίστες, Οικονομικά κείμενα και Αστρονομικές Πινακίδες (R.A. Parker & W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology: 626 Β.C.–AD 75, Providence: Brown University Press, 1956, σελ.10).

Η δήλωση άλλωστε τής μεγαλύτερης ηγετικής αυθεντίας εις τα αστρονομικά κείμενα, τού καθηγητού Abraham J. Sachs, είναι υπεραρκετή για να καταρρίψει τούς ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥΣ ισχυρισμούς τών αρθρογράφων τής Σκοπιάς:

«Even more important, this absolute chronology has been independently confirmed by cuneiform texts from Babylon which contain astronomical observations. These number more than 1000 pieces of day-to-day astronomical observations of positions and phases of the Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, beginning around 650 B.C. and continuing, in increaingly dense numbers, into the first century before the beginning of our era» (Abraham J. Sachs, Absolute dating from Mesopotamian records, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Ser. A, τόμ. 26, 1971, σελ.20)

«Επίσης ακόμη πιο σημαντικό, αυτή η απόλυτη χρονολόγηση έχει ανεξαρτήτως επιβεβαιωθεί από σφηνοειδή κείμενα από την Βαβυλώνα τα οποία περιέχουν αστρονομικές παρατηρήσεις. Αυτά απαριθμούν πλέον τών 1000 κομματιών από καθημερινές αστρονομικές παρατηρήσεις θέσεων και φάσεων τής Σελήνης, τού Ερμού, τής Αφροδίτης, τού Άρη, τού Δία και τού Κρόνου, ξεκινώντας περίπου από το 650 π.Χ. και συνεχίζοντας αυξητικώς εις όλο και πιο πυκνούς αριθμούς, έως τον πρώτον αιώνα, πριν την έναρξη τής εποχής μας».

Ο Κανών τού Πτολεμαίου ή «Βασιλικός Κανών» επί το ορθότερον, είναι ένας κατάλογος 53 βασιλέων με τα μήκη βασιλειών εκάστου εξ αυτών, που ξεκινάει με την βασιλεία τού Ναβονάσσαρος εις την Βαβυλώνα (747-734 π.Χ) και περνάει εις Βαβυλωνίους, Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίους και Βυζαντινούς κυβερνήτες. Ο συγκεκριμένος λοιπόν κατάλογος περιελήφθη εις το Handy Tables που κατασκευάσθηκε υπό τού φημισμένου Αστρονόμου και Γεωγράφου Κλαυδίου Πτολεμαίου (70-165 μ.Χ.), ο οποίος ολοκλήρωσε τον κατάλογο με τον σύγχρονό του Ρωμαίο κυβερνήτη Αντωνίνο Πίο (138-161 μ.Χ.). Γι’ αυτό δε τον λόγο έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο Κανών τού Πτολεμαίου».

Επιπλέον, εις το σημείο αυτό, να αναφέρουμε κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ο Κλαύδιος Πτολεμαίος αρχικά δεν δημιούργησε τον Πτολεμαϊκό Κανόνα, αλλά απλώς αναπαρήγαγε έναν ΗΔΗ υπάρχοντα κατάλογο βασιλέων. Όπως άλλωστε επεσήμανε και ο καθηγητής Otto Neugebauer (ο οποίος έως την κοίμησή του εθεωρείτο μία ηγετική αυθεντία εις τις σφηνοειδείς αστρονομικές πινακίδες), η κοινή ονομασία τού Βασιλικού Καταλόγου «Κανών Πτολεμαίου», είναι μία εσφαλμένη ονομασία, ένας εσφαλμένος χαρακτηρισμός.

«It is a misnomer to call such chronological tables Ptolemaic canon’. Ptolemy's Almagest never contained such a canon (in spite of assertions to the contrary often made in modern literature), but we know that a βασιλέων χρονογραφία (chronicle of kings) had been included in his Handy Tables...On the other hand, there is no reason whatsoever to think that royal canons for astronomical purposes did not exist long before Ptolemy» (Otto Neugebauer, Years in Royal Canons, A Locust’s Leg. Studies in honour of S. H. Taqizadeh, έκδ. W. B. Henning and E. Yarshater, London: Percy Lund, Humphries & Co., 1962, σελ.209-210. Πρλβ. επίσης J. A. Brinkman A Political History of Post-Kassite Babylonia, 1158–722 B.C., Rome: Pontificium Institutum Biblicum, 1968, σελ.22).

«Αποτελεί εσφαλμένο χαρακτηρισμό να αποκαλούμε τέτοιες χρονολογικές πινακίδες ‘Πτολεμαϊκό Κανόνα’. Η ‘Αλμεγίστη’ τού Πτολεμαίου δεν εμπεριείχε ποτέ τέτοιο κανόνα (παρά τούς αντιθέτους ισχυρισμούς που συχνά διατυπώνονται σε σύγχρονα έντυπα), όμως γνωρίζουμε, ότι μία ‘βασιλέων χρονογραφία’ συμπεριελαμβάνετο εις το έργο του ‘Handy Tables’...Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πιστεύουμε, ότι βασιλικοί κανόνες για αστρονομικούς σκοπούς δεν υπήρχαν πολύ προ τού Πτολεμαίου»

Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις, ότι Βασιλικοί Κατάλογοι τέτοιου τύπου, πρέπει να ήτο σε χρήση πολύ πριν από την εποχή τού Κλαυδίου Πτολεμαίου. Αυτό ήτο γνωστό εις την επιστημονική κοινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Franz Xaver Kugler (Γερμανός Μαθηματικός και Ασσυριολόγος) και Eduard Meyer (Γερμανός καθηγητής τής Αρχαίας Ιστορίας) επί παραδείγματι, επεσήμαναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος ήτο σε χρήση για αιώνες προ τού Κλαυδίου Πτολεμαίου. Έτσι λοιπόν η δήλωση τών αρθρογράφων τής Σκοπιάς ότι «ο Πτολεμαίος συνέταξε τον κατάλογό του περίπου 600 χρόνια μετά το τέλος τής νεοβαβυλωνιακής περιόδου» (σελ.30) καταρρίπτεται από τις δηλώσεις τών ειδημόνων που ακολουθούν:

«Αs it belonged to the traditional material of knowledge of the astronomers, it was inherited from scholar to scholar; not even Hipparchus (2nd century BCE) could have gone without the Babylonian list» (Eduard Meyer, Forschungen zur alien Geschichte, Halle a. S., 1899, σελ.453-454 η υπογράμμιση δική μας)

«Επειδή ανήκε εις το παραδοσιακό γνωστικό αντικείμενο (υλικό) τών αστρονόμων, κληροδοτήθηκε από τον έναν λόγιο εις τον άλλον (από λόγιο σε λόγιο). Ακόμη και ο Ίππαρχος (2ος αιώνας Π.Κ.Χ.) δεν θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς τον Βαβυλωνιακό κατάλογο».

Ο δε Franz Xaver Kugler συμπέρανε ότι «Τhe canon had evidently been drafted by one or more experts in Babylonian astronomy and chronology, and through its use in the Alexandrian school successfully had passed scrupulous indirect tests» (Franz Xaver Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel, II. Buch, II. Teil, Heft 2. Munster in Westfalen, 1924, σελ.390 η υπογράμμιση δική μας )

«Ο Κανόνας είχε προφανώς σχεδιασθεί από έναν ή περισσοτέρους ειδικούς εις την Βαβυλωνιακή αστρονομία και χρονολογία, και δια μέσου τής χρήσεώς του εις την Αλεξανδριανή σχολή είχε περάσει με επιτυχία σχολαστικές έμμεσες εξετάσεις»

Την ίδια επισήμανση μπορούμε επίσης να βρούμε και σε διάφορες εγκυκλοπαίδειες. Εις την εγκυκλοπαίδεια James Hastings δηλώνεται με έμφαση, ότι ο Κλαύδιος Πτολεμαίος δεν ήτο ο συγγραφεύς τού Κανόνος:

«It was carried further for several centuries after Christ. Claudius Ptolemaeus is by no means the author. Ηe had collected the traditions and preserved them in their true form» James Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, New York: Charles Scribner's Sons, 1951, σελ.186)

«Διετηρήθη περαιτέρω επί μερικούς αιώνες μετά τον Χριστό. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος δεν είναι σε καμία περίπτωση ο συγγραφέας. Είχε συλλέξει τις παραδόσεις και τις διεφύλαξε εις την πραγματική τους μορφή»

Γι’ αυτόν λοιπόν τον λόγο και ο καθηγητής που προαναφέραμε Otto Neugebauer, χαρακτηρίζει την έκφραση «Κανών τού Πτολεμαίου» ως «misnomer», δηλαδή εσφαλμένο χαρακτηρισμό, εσφαλμένη ονομασία, επισημαίνοντας επίσης, ότι η «Αλμεγίστη» τού Πτολεμαίου ποτέ δεν εμπεριείχε τέτοιον Κανόνα. Περιελήφθη αργότερα εις μερικά χειρόγραφα τού έργου του Handy Tables, πιθανόν όχι από τον Πτολεμαίο, αλλά από τον μαθηματικό και αστρονόμο τού 4ου αιώνος Theon τον Αλεξανδρέα εις την αναθεώρηση τού Handy Tables που έκανε.

 


Kεφάλαιο 23ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 25ο


Δημιουργία αρχείου: 3-8-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 3-8-2021.

ΕΠΑΝΩ