Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 24ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 26ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

25ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Με ποιον τρόπο η Σκοπιά (προκειμένου να δικαιολογήσει το παντελώς αστήρικτο 607 π.Χ.), εισάγει επιπλέον μη Βαβυλώνιους (Ασσυρίους) Βασιλείς στην Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο, ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ έτσι τους αναγνώστες της, όσον αφορά το ακριβές μήκος τής περιόδου αυτής.

 

Ι. Η αξιοπιστία και η "διαφωνία" τών Ιστορικών τών Νεο-Βαβυλώνιων Βασιλέων

4. Οι εκ μέρους τής Σκοπιάς προσπάθειες προς υπονόμευση και υποτίμηση τού Βασιλικού Κανόνος

Εν συνεχεία, οι αρθογράφοι τής Σκοπιάς, παραθέτουν τις δηλώσεις δύο λογίων, διατυπωμένες όμως κατά τέτοιον, που δίδουν την εσφαλμένη εντύπωση, ότι αμφότεροι αμφισβητούν την αξιοπιστία τού Βασιλικού Κανόνος τού Πτολεμαίου. Η πρώτη δήλωση προέρχεται από τον Christopher Walker, πρώην αναπληρωτή φύλακα τών Δυτικών Ασιατικών Αρχαιοτήτων εις το Βρετανικό Μουσείο.

«(ο κανόνας) ήταν κάτι που φτιάχτηκε για να παρέχει στους αστρονόμους σταθερή χρονολόγηση... όχι για να παρέχει στους ιστορικούς ακριβές υπόμνημα τής ανάρρησης και τού θανάτου διαφόρων βασιλιάδων» (Σκοπιά, 01.10.2011, σελ.30)

Οι αρθρογράφοι όμως σταματάνε την παράθεση τών λόγων του εις το σημείον αυτό, χωρίς να επιθυμούν να παραθέσουν και την συνέχεια η οποία έχει ως εξής:

«Nevertheless it has served as the backbone of the chronology of the Neo-Babylonian and Achaemenid periods, and served reliably» (η υπογράμμιση δική μας)

«Ωστόσο, έχει χρησιμεύσει ως η σπονδυλική στήλη τής Νεο-Βαβυλωνιακής και Αχαιμενιδικής περιόδου, και έχει εξυπηρετήσει αξιόπιστα αυτόν τον σκοπό».

Επίσης ο Walker συνεχίζει και διευκρινίζει τα εξής:

«Τhere is no difficulty in correlating Ptolemy's chronology with the vast accumulation of data now available from cuneiform sources. The explanation must lie in the nature of the data to which he had access» (Christopher B. F. Walker, Achaemenid Chronology and the Babylonian Sources εις το Mesopotamia and Iran in the Persian Period: Conquest and Imperialism, 539-331 BC, London: The British Museum Press, έκδ. John Curtis, 1997, σελ.18)

«Δεν υπάρχει δυσκολία εις το να συσχετίσουμε την χρονολόγηση τού Πτολεμαίου με την μεγάλη συσσώρευση τών δεδομένων που είναι διαθέσιμα τώρα από τις σφηνοειδείς πηγές. Η εξήγηση πρέπει να βρίσκεται εις την φύσιν τών δεδομένων εις τα οποία είχε πρόσβαση».

Παρατηρούμε λοιπόν, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ότι οι αρθρογράφοι τής Σκοπιάς ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ την πραγματική άποψη τού Walker για τον Βασιλικό Κανόνα τού Πτολεμαίου, το ότι δηλαδή είναι «αξιόπιστος» και εις πλήρη συμφωνία «με την μεγάλη συσσώρευση τών δεδομένων που είναι διαθέσιμα τώρα από τις σφηνοειδείς πηγές».

Η άποψη τώρα τού δευτέρου λογίου, καθηγητού Leo Depuydt, ΑΛΛΟΙΩΘΗΚΕ κατά έναν παρόμοιο με πριν τρόπο. Ο Leo Depuydt είναι ένας φημισμένος Αιγυπτιολόγος, ο οποίος διδάσκει Αιγυπτιολογία εις το Brown University, Providence, Rhode Island, USA. Είναι επίσης ειδικός εις την χρονολόγηση τής Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Για σειρά ετών εξετάζει λεπτομερώς την ιστορία και αξιοπιστία τού Βασιλικού Κανόνος. Οι αρθρογράφοι λοιπόν τής Σκοπιάς τον παρουσιάζουν να λέγει τα εξής:

«Γνωρίζουμε από παλιά ότι ο Κανόνας είναι αξιόπιστος από αστρονομική άποψη, αλλά κάτι τέτοιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι έγκυρος και από ιστορική άποψη. Όσον αφορά τους παλαιότερους ηγεμόνες [στους οποίους περιλαμβάνονται οι Νεοβαβυλώνιοι βασιλιάδες], ο κανόνας πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα κείμενα σφηνοειδούς γραφής βασιλεία προς βασιλεία» (Σκοπιά, 01.10.2011, σελ.30, η παράθεσις εκ τού Journal of Cuneiform Studies, τόμ. 47, 1995, σελ.106-107, από το άρθρο τού Leo Depuydt, More Valuable than All Gold: Ptolemy's Royal Canon and Babylonian Chronology, σελ.97-117)

Οι παραθέσεις ΚΑΙ ΕΔΩ, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, έχουν επιλεγεί από την Σκοπιά κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δίδουν την εντύπωση, ότι ο Leo Depuydt πιστεύει ότι ο Κανόνας ίσως είναι ιστορικώς αναξιόπιστος, το οποίο βεβαίως δεν είναι αληθές. Αντιθέτως, εις την ίδιαν παράγραφο, αναφέρει τα εξής: «No one has, to my knowledge, refuted any aspect of the Canon on good grounds» δηλαδή «Εξ όσων γνωρίζω, κανείς δεν έχει διαψεύσει (ή αντικρούσει) οποιαδήποτε πτυχή τού Κανόνος με βάσιμα επιχειρήματα». Επίσης λίγο πιο κάτω ο Leo Depuydt αναφέρει τα εξής:

«In his work on the chronology of the Ptolemaic Dynasty in Egypt, Skeat states that the Canon isabsolutely accurate—a fact which historians have been curiously unwilling to recognize’. Only an examination of a much larger scope than the present paper might be able to allay all doubts regarding the Canon, or at least reveal what it is that we owe exclusively to the Canon and to no other source».

«Εις το έργο του για την χρονολόγηση τής Πτολεμαϊκής Δυναστείας τής Αιγύπτου, ο Skeat αναφέρει ότι ο Κανών είναι ‘απολύτως ακριβής – ένα γεγονός το οποίο οι ιστορικοί είναι περιέργως απρόθυμοι να αναγνωρίσουν’. Μόνον μία εξέτασις μίας ευρυτέρας εκτάσεως από το παρόν έγγραφο να είναι σε θέση να εξαλείψει όλες τις αμφιβολίες σχετικά με τον κανόνα, ή τουλάχιστον να αποκαλύψει τι είναι αυτό που οφείλουμε αποκλειστικώς εις τον Κανόνα και εις καμίαν άλλη πηγή».

Για ποίον λόγο λοιπόν, κύριοι αρθρογράφοι τής Σκοπιάς, δεν τα αναφέρατε όλα αυτά; Αυτό δεν ονομάζεται «ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ»;

 


Kεφάλαιο 24ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 26ο


Δημιουργία αρχείου: 4-8-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 4-8-2021.

ΕΠΑΝΩ