Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 33ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 35ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

34ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

7. Ήταν ο Μπελ-Σουμ-Ισκούν Βασιλιάς τής Βαβυλώνας;

Ακόμα μία απέλπιδα προσπάθεια τής Σκοπιάς για αλλοίωση τής Βαβυλωνιακής Χρονολογήσεως

Γιατί όμως η Εταιρία Σκοπιά προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει τούς αναγνώστες, ότι τα Βαβυλωνιακά Χρονικά έχουν ανακολουθίες; Μα φυσικά για να μπορέσει να τούς πείσει, ότι τελικά πρέπει να προστεθούν επιπλέον έτη εις την Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο! Κι αν πρέπει να προστεθούν επιπλέον έτη, τότε εις ποίον τελικά (άγνωστο) βασιλέα θα πρέπει να αποδοθούν; Ας διαβάσουμε όμως τί προτείνει η ίδια η Σκοπιά εις αυτήν την περίπτωση:

«Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι ανακολουθίες; Όπως προαναφέρθηκε, τα κενά στην καταγραφή της ιστορίας σύμφωνα με τα βαβυλωνιακά χρονικά αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως δεν έχουμε συνεχές χρονολογικό υπόμνημα. Θα μπορούσαν άραγε να είχαν παρεμβληθεί και άλλοι βασιλιάδες ανάμεσα σε αυτούς;  Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πρέπει να προστεθούν επιπλέον χρόνια στη νεοβαβυλωνιακή περίοδο. Άρα ούτε τα βαβυλωνιακά χρονικά ούτε οι πινακίδες οικονομικού περιεχομένου τεκμηριώνουν με βεβαιότητα ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587 Π.Κ.Χ. (Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.24)

«Εξετάστε το παράδειγμα του Νηριγλίσαρου. Μια βασιλική επιγραφή σχετικά με αυτόν αναφέρει ότι ήταν «γιος του Μπελ-σουμ-ισκούν», του «βασιλιά της Βαβυλώνας». Άλλη επιγραφή αποκαλεί τον Μπελ-σουμ-ισκούν «σοφό άρχοντα». Η λέξη ρουμπού του πρωτότυπου κειμένου, η οποία αποδίδεται «άρχοντας», είναι τίτλος που σημαίνει επίσης «βασιλιάς, ηγεμόνας». Εφόσον υπάρχει φανερή ανακολουθία ανάμεσα στη βασιλεία του Νηριγλίσαρου και του υποτιθέμενου προκατόχου του, του Αμίλ-Μαρντούκ, θα μπορούσε άραγε αυτός ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ο Μπελ-σουμ-ισκούν, να είχε κυβερνήσει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο; Ο καθηγητής Ρ.Φ. Ντόχερτι αναγνώρισε ότι «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Νηριγλίσαρος ήταν ευγενούς καταγωγής». – Nabinidus and Balshazzar A Study of the Closing Events of the Neo-Babylonian Empire, του Raymond P. Dougherty, έκδοση 1929, σελίδα 61» (Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.28, υποσ.10)

Εις την ανωτέρω υποσημείωση, κάνοντας η Σκοπιά λόγο για βασιλική επιγραφή σχετικά με τον Νηριγλίσαρα, υπονοεί αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, μία από τις Νεο-Βαβυλωνιακές βασιλικές επιγραφές που μετεφράσθησαν υπό τού Stephen Langdon, ο οποίος λέγει ότι η επιγραφή αναφέρει τα εξής:

«I am the son of Bel-sum-iskun, king of Babylon»  

Ο δεύτερος, όμως, τόμος τής εργασίας τού Langdon εις τις Νεο-Βαβυλωνιακές βασιλικές επιγραφές, ο οποίος περιελάμβανε τις επιγραφές από την βασιλεία τού Νηριγλίσαρος, δεν εδημοσιεύθη ποτέ εις την Αγγλικήν γλώσσαν. Το χειρόγραφο μετεφράσθη εις την Γερμανικήν υπό τού Rudolf Zehnphund και εξεδόθη με τον τίτλο «Die neubabylonischen Koniginschriften» (Leipzig 1912).  Η επιγραφή, η οποία υποτίθεται δίδει εις τον Bel-sum-iskun τον τίτλο «βασιλεύς τής Βαβυλώνος», είναι καταγεγραμμένη ως «Niriglissar Nr.1». Το πρωτότυπο Ακκαδικό κείμενο, όπως μετεγγράφη υπό τού Langdon, αναφέρει εις την στήλη 1, γραμμή 14 (σελ.210-211):

«mar bel-sum-iskun sar babili a-na-ku»

Μία δε κατά γράμμα μετάφραση εις την Γερμανικήν γλώσσαν έχει ως εξής:

«der Sohn des Βel-sum-iskun, des Konigs von Babylon, bin Ich»

Μία επίσης κατά γράμμα μετάφραση τού ανωτέρω εις την Αγγλικήν γλώσσαν θα ήτο η εξής:

«the son of Βel-sum-iskun, the king of Babylon, am I» και όχι ως εξής:

«I am the son of Βel-sum-iskun, king of Babylon.»

Πιθανόν είναι επίσης ό,τι έχει γραφεί εις το Αγγλικό χειρόγραφο τού Langdon. Εις το βιβλίο τού W.H. Lane Babylonian Problems (London, 1923), τού οποίου την εισαγωγή έχει συγγράψει ο καθηγητής Stephen Langdon, εις το Παράρτημα 2 (σελ.177-195), υπάρχει ένας αριθμός μεταφράσεων Νεο-Βαβυλωνιακών επιγραφών. Λέγεται ότι έχουν αντληθεί από το έργο «Κτιριακές επιγραφές τής Νεο-Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας» υπό Stephen Langdon, μεταφρασμένο υπό τού E.M. Lamond. Η τελευταία από αυτές τις βασιλικές επιγραφές είναι η «Νηριγλίσαρ Ι» (σελ.194-195). Η γραμμή 14 τού κειμένου λέγει (σελ.194):

«the son of Βel-sum-iskun, King of Babylon, am I»

Είναι προφανές, ότι αυτή η δήλωση ίσως γίνει κατανοητή κατά δύο τρόπους. Ή η φράση «King of Babylon» αναφέρεται εις τον Βel-sum-iskun ως βασιλέα ή αναφέρεται εις τον ίδιο τον Νηριγλίσαρα. Εφόσον δεν έχουν βρεθεί πινακίδες που να χρονολογούνται εις τον Βel-sum-iskun ως βασιλέα τής Βαβυλώνος, η δήλωσις είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, μία αναφορά εις τον Νηριγλίσαρα. Γνωρίζουμε κάτι επιπλέον για τον Βel-sum-iskun, εκτός τού ότι ήτο πατήρ τού Νηριγλίσαρος;

Είναι γνωστόν, ότι ο Νηριγλίσαρ, πριν να γίνει βασιλεύς, ήτο ένας φημισμένος επιχειρηματίας, και εις διάφορες οικονομικές πινακίδες αναφέρεται ως «Νηριγλίσαρ, ο υιός τού Βel-sum-iskun». Εις ουδεμίαν όμως από αυτές τις πινακίδες δεν αναφέρεται ο Βel-sum-iskun να είναι ή να υπήρξε βασιλεύς τής Βαβυλώνος!

Σπουδαιοτάτης επίσης σημασίας είναι το γεγονός, ότι ο Νηριγλίσαρ, εις μίαν κτιριακή επιγραφή με την ονομασία «Neriglissar Nr.2», αναφέρεται εις τον πατέρα του, όχι ως «βασιλέα» αλλά ως «σοφό ηγεμόνα» ή «σοφό άρχοντα», κι όπως μετεφράσθη εις την Αγγλικήν «the wise prince». Είναι η πινακίδα την οποίαν επικαλείται η Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.28, υποσ.10, για να ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ τούς αναγνώστες, ότι ο πατήρ τού Νηριγλίσαρος ενδέχεται να είναι ένας από τούς αγνώστους επιπλέον βασιλείς τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου!

Ο ίδιος επίσης τίτλος έχει αποδοθεί εις τον Βel-sum-iskun και εις έναν κατεστραμμένον πήλινον κύλινδρον που φυλάσσεται εις την βιβλιοθήκη τού St.Louis (Stephen Langdon, 1912, σελ.214-215 και J.A. Brinkman, Alter Orient und Altes Testament, τόμ.25, 1976, σελ.41-50).

Εάν πράγματι ο Βel-sum-iskun ήταν ή υπήρξε πράγματι βασιλεύς, γιατί να έχει υποβιβαστεί εις το επίπεδο ενός ηγεμόνος ή άρχοντος (‘prince’), ακόμη και από τον ίδιο του τον υιό;

Η θέση όμως τού Βel-sum-iskun έχει πλήρως διαλευκανθεί, γι’ αυτό κι εμείς θα παραθέσουμε τις πληροφορίες που η Εταιρία Σκοπιά ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ από τούς αναγνώστες, όσον αφορά εις τον πατέρα τού Νηριγλίσαρος. Η αποκαλούμενη «Court List», που ευρέθη εις την δυτική προέκταση τού νέου παλατιού τού Ναβουχοδονόσορος, αναφέρει ένδεκα επίσημους περιφερειακούς άρχοντες τής Βαβυλώνος. Είς εξ αυτών είναι και ο Βel-sum-iskun, ο οποίος εκεί αναφέρεται ως ο άρχων ή κυβερνήτης τής «Puqudu», μία δηλαδή περιφέρεια εις την Βορειο-ανατολική πλευρά τής Βαβυλώνος. Οι συγκεκριμένοι άρχοντες έλαβον τα αξιώματά τους κατά την διάρκεια τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος. (Eckhard Unger, Babylon, 1931, σελ.291, Donald John Wiseman, Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford University Press, 1985, σελ.62,73-75).

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, γιατί ο Νηριγλίσαρ, εις μίαν βασιλική του επιγραφή, να αποκαλεί τον πατέρα του «Βασιλέα τής Βαβυλώνος», όταν δεν είχε αναρριχηθεί ποτέ εις αυτό το αξίωμα, και αρνείται αυτόν τον τίτλο εις ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ εις τα οποία τον αναφέρει;

Μία λοιπόν πιθανή εξήγηση τής συγκεκριμένης επιγραφής είναι και η εξής: Ο Νηριγλίσαρ, ο οποίος σημειωτέον εσφετερίσθη τον θρόνο τής Βαβυλώνος με coup dtat, δηλαδή πραξικόπημα, επεχείρησε να δικαιολογήσει την πράξη του ισχυριζόμενος βασιλική καταγωγή! Εις την επίμαχη λοιπόν επιγραφή, εις την οποίαν ο Νηριγλίσαρ φαίνεται να αποκαλεί τον πατέρα του «σοφό άρχοντα» («Neriglissar Nr.2»), αυτός ο τίτλος ακολουθείται και από άλλους χαρακτηρισμούς όπως: «ο ήρωας», «ο τέλειος» κ.ά.

Εάν τώρα αυτή η περιγραφή εις την πραγματικότητα αναφέρεται εις τον Βel-sum-iskun και όχι εις τον ίδιο τον Νηριγλίσαρα (το κείμενο είναι κάπως ασαφές), θα αντανακλούσε μίαν τάση να δοξάσει την καταγωγή τού Νηριγλίσαρος. Αλλά η αναφορά εις την βασιλική επιγραφή, ότι ο Βel-sum-iskun υπήρξε «Βασιλεύς τής Βαβυλώνος», θα ήτο ανόητος, εφόσον όλοι εις την Βαβυλώνα εγνώριζον ότι αυτός ο ισχυρισμός ήτο λάθος.

Κλείνοντας, παραθέτουμε την απάντηση που έδωσε εις τις 23 Οκτωβρίου 2006 ο γνωστός Ασσυριολόγος και ειδικός εις την σφηνοειδή γραφή Michael Jursa, όταν τού εζητήθη να αναγνώσει την συγκεκριμένη επιγραφή:

«Εάν κάποιος θέλει θα ηδύνατο να θεωρήσει, ότι η φράσις ‘βασιλεύς τής Βαβυλώνος’ ως να αναφέρεται εις το προηγηθέν όνομα, δηλαδή εις τον πατέρα τού Νηριγλίσαρος, παρά εις τον ίδιο τον Νηριγλίσαρα. Αλλά η άλλη εξήγηση, που θέλει ‘βασιλεύς τής Βαβυλώνος’ να εννοεί τον Νηριγλίσαρα, είναι εξίσου σωστή, και γνωρίζουμε φυσικά ότι είναι σωστή. Το απόσπασμα σημαίνει:

«Είμαι ο Νηριγλίσαρ, υιός τού Βel-sum-iskun, ο βασιλεύς τής Βαβυλώνος»

ή εις την Γερμανικήν όπου είναι εμφανέστερο:

«Ich bin N, der Sohn des BSHI, der König von Babylon»

Είναι πλέον πρόβλημα τής Αγγλικής γλώσσης το ότι μίαν κατά γράμμα μετάφραση, η οποία διατηρεί την σειρά τών λέξεων τής αυθεντικής Ακκαδικής, κάνει τον Βel-sum-isku βασιλέα μάλλον, παρά τον υιό του. Εις την Ακκαδική όμως, δεν υφίσταται αυτό».

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γιά όλους αυτούς λοιπόν αυτούς τούς προαναφερθέντες λόγους, ο Βel-sum-isku ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπήρξε ένας Νεο-Βαβυλώνιος βασιλεύς. ΟΥΤΕ ΕΝΑ ντοκουμέντο (οποιουδήποτε είδους) ευρέθη που να χρονολογείται εις την βασιλεία του. Εις τις πολιτικώς ουδέτερες  οικονομικές πινακίδες ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποκαλείται βασιλεύς. Ακόμη και ο ίδιος ο υιός του τον αποκαλεί άρχοντα («prince»), ο οποίος ήτο προφανώς ο σωστός τίτλος τού Βel-sum-isku. Ο ισχυρισμός ότι ο Νηριγλίσαρ κάποτε, εις μίαν εκ τών κτιριακών επιγραφών, αποκαλεί τον πατέρα του «βασιλέα τής Βαβυλώνος», φαίνεται πλέον καθαρά, ότι αυτό βασίζεται εις μίαν λανθασμένη μετάφραση.

 


Kεφάλαιο 33ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 35ο


Δημιουργία αρχείου: 31-8-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 31-8-2021.

ΕΠΑΝΩ