Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 34ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 36ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

35ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

8. Δήλωση Σκοπιάς: "Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587 π.Χ. μόνο στην περίπτωση που δεν υφίστανται κενά και ανακολουθίες στη διαδοχή τών Νεο-Βαβυλωνίων Βασιλέων"!

Εις το τεύχος τού Νοεμβρίου που εξετάζουμε, η Σκοπιά, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, εις την σελ.24 έχει μίαν πολύ ενδιαφέρουσα υποσημείωση:

«Υπάρχουν πινακίδες οικονομικού περιεχομένου για όλα τα χρόνια που αποδίδονται κατά παράδοση στους Νεοβαβυλώνιους βασιλιάδες. Ξεκινώντας από τον τελευταίο Νεοβαβυλώνιο βασιλιά, τον Ναβονίδη, και γυρνώντα προς τα πίσω όσα χρόνια συνολικά κυβέρνησαν αυτοί οι βασιλιάδες, προκύπτει το 587 π.Χ. ως το έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος χρονολόγησης ισχύει μόνο εάν ο κάθε βασιλιάς διαδεχόταν τον άλλον μέσα στο ίδιο έτος, χωρίς ενδιάμεσα κενά» (Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.24)

Η Σκοπιά δηλαδή, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, μάς λέγει, ότι το 587 π.Χ. ισχύει ως έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ, εις την περίπτωση τής χωρίς κενά και εν τω αυτώ έτει διαδοχής τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων. Το ερώτημα που γεννάται από την ανωτέρω υποσημείωση είναι εμφανές και εύλογο:

 

Κρίσιμη ερώτηση προς τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά

«Εις την λεπτομερέστατη εξέταση τής διαδοχής τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων που εποιήσαμε διαπιστώσαμε, ότι ούτε κενά υφίστανται ούτε ανακολουθίες εις την διαδοχή εκάστου Νεο-Βαβυλωνίου βασιλέως με τον διάδοχό του, κι εφόσον, συμφώνως προς τα ΙΔΙΑ τα έντυπα τής Οργανώσεως (Ενόραση, τόμ.2, σελ.414, Σκοπιά, 01.11.1986, σελ.5, Σκοπιά, 15.05.2000, σελ.12, Σκοπιά, 01.01.1965, σελ.29, Αγγλική Έκδ., Babylon the great has fallen, έκδ.1963, κεφ.11, σελ.184), τα συνολικά έτη τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων είναι 66 (όπως ανελύσαμε λεπτομερώς εις το κεφάλαιο «Η ‘απάτη’ τού Πτολεμαίου ή η εμφανέστατη ΑΠΑΤΗ τής Εταιρίας Σκοπιά; Μία αριστοτεχνικώς καλοστημένη παγίδα από το (πρώην) Μπρούκλιν»), προστιθέμενα εις το 539 π.Χ. και αφαιρώντας 18 (το έτος βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος που ερήμωσε τον Ιούδα) αυτό σημαίνει, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, συμφώνως πάντα προς την ανωτέρα υποσημείωση τής ίδιας τής Σκοπιάς, ότι Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΤΟ 587 Π.Χ.;;;»

 


Kεφάλαιο 34ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 36ο


Δημιουργία αρχείου: 2-9-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 2-9-2021.

ΕΠΑΝΩ