Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 37ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 39ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

38ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

Τι ακριβώς είναι τα Αστρονομικά Ηερολόγια;

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες τής Σκοπιάς προς μείωση και υποβάθμιση τής αξιοπιστίας τους.

3. Το εσκεμένο «μοντάζ» τής Σκοπιάς στα Αστρονομικά Ημερολόγια VAT 4956 και ΒΜ 38462 αναλυόμενο λεπτομερώς

Πριν προχωρήσουμε εις την ανάλυση τού συγκεκριμένου αστρονομικού ημερολογίου, να αναφέρουμε ενημερωτικά, ότι το αστρονομικό πρόγραμμα που εχρησιμοποιήθη για την εξέταση είναι το Chris Marriotts SkyMap Pro 11.04, το οποίο χρησιμοποιεί την σύγχρονη ολοκληρωμένη Σεληνιακή θεωρία ΕLP2000-82B. Η τιμή «delta-T» που εχρησιμοποιήθη για την κοσμική επιτάχυνση τής Σελήνης είναι 1,7 milliseconds ανά αιώνα, η οποία είναι το αποτέλεσμα τής εκτενούς ερεύνης τού Richard Stephenson εις το έργο του Historical Eclipses and Earths Rotation, Cambridge, 1997. Το πρόγραμμα ως εκ τούτου διατηρεί υψηλή ακρίβεια εις βάθος χρόνου, η οποία ακρίβεια δεν υφίσταται εις πολλά άλλα σύγχρονα αστρονομικά προγράμματα.

Εις την παραδοσιακή χρονολόγηση για το 37ον έτος τού Ναβουχοδονόσορος, η συγκεκριμένη έκλειψη δύναται ευκόλως να ταυτοποιηθεί με την έκλειψη τής 4ης Ιουλίου 568 π.Χ. (κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο). Έτσι, η Βαβυλωνιακή ημερομηνία τής 15ης τού 3ου μήνα, αντιστοιχεί προς την 4ην Ιουλίου 568 π.Χ. Από αυτήν την ημερομηνία δυνάμεθα να μετρήσουμε προς τα πίσω προς την 1ην τού 3ου μήνα, η οποία ήτο η 20η/21η Ιουνίου 568 π.Χ. (από ηλιοβασίλεμα εις ηλιοβασίλεμα). Όπως επιπλέον δείχνει η πινακίδα, ότι δηλαδή ο προηγηθείς 2ος μήνας (Ayyaru) είχε 29 ημέρες και ο 1ος μήνας (Nisannu) 30 ημέρες, είναι εύκολο να διαπιστώσουμε, ότι η 1η Ayyaru πέφτει εις την 22αν/23ην Μαΐου 568 π.Χ. και ότι η 1η Nisannu, δηλαδή η πρώτη ημέρα τού 37ου έτους τού Ναβουχοδονόσορος, εις την 22αν/23ην Απριλίου 568 π.Χ.

Μετακινώντας όμως προς τα πίσω το 37ο έτος τού Ναβουχοδονόσορος, δηλαδή εις το 588/587 π.Χ., όπως προτείνει η Σκοπιά αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ευρίσκουμε ότι και εις αυτό το έτος επίσης υπήρξε μία Σεληνιακή έκλειψη (η οποία όμως δεν ήτο ορατή από τον Βαβυλωνιακό ορίζοντα) και η οποία έλαβε μέρος την 15ην Ιουλίου 588 π.Χ. Συμφώνως προς την Σκοπιά, αυτή είναι η έκλειψη που το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956 χρονολογεί εις την 15ην τού 3ου μήνα (Simanu). Μετρώντας τώρα προς τα πίσω από την 15ην Ιουλίου, η Σκοπιά υπολογίζει την 1ην τού 3ου μήνα (Simanu) εις την 30ην Ιουνίου/1ην Ιουλίου 588 π.Χ., την 1ην τού 2ου μήνα (Ayyaru) εις την 1ην Ιουνίου 588 π.Χ. και την 1ην τού 1ου μήνα (Nisannu) εις την 2αν/3ην Μαΐου 588 π.Χ. (Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.28, υποσ.17).

 

4. Οι δύο λόγοι που εκθέτουν ως εσφαλμένη την χρονολόγηση τής Σκοπιάς όσον αφορά εις την γραμμή 1 τού Αστρονομικού Ημερολογίου VAT 4956

Εις το σημείον όμως αυτό, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, με την συγκεκριμένη χρονολόγηση που προτείνει και αποδέχεται η Εταιρία Σκοπιά, αναφύονται τα εξής προβλήματα, για τα οποία βεβαίως δεν τολμάει να ενημερώσει τούς αναγνώστες:

1ον) Η πρώτη ημέρα τού Βαβυλωνιακού έτους, δηλαδή η 1η Nisannu, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟΣΟ ΑΡΓΑ, όσο προτείνει η Σκοπιά, δηλαδή τον Μάιο μήνα! Όπως άλλωστε φαίνεται από τούς πίνακες τών Parker & Dubberstein, εις μίαν περίοδο 700 ετών (626 π.Χ.–75 μ.Χ.), η 1η Nisannu ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΣΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΑΪΟ ΜΗΝΑ!!!

Η ίδια δε διαπίστωση υφίσταται και για τούς ακόλουθους μήνες: Η 1η Ayyaru ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟΣΟ ΑΡΓΑ, όσο προτείνει η Σκοπιά, δηλαδή τον Ιούνιο μήνα, όπως και η 1η Simanu ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟΣΟ ΑΡΓΑ, όσο προτείνει η Σκοπιά, δηλαδή εις την 30ην Ιουνίου/1ην Ιουλίου! (όρα R.A. Parker & W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology: 626 Β.C.–AD 75, Providence: Brown University Press, 1956, σελ.27-47)

Γι’ αυτούς και μόνον τούς λόγους, η συγκεκριμένη Σεληνιακή έκλειψη (που το υπό έρευναν αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956 χρονολογεί εις την 15ην τού 3ου μήνα Simanu), δεν δύναται να είναι αυτή που προτείνει η Εταιρία Σκοπιά, δηλαδή η 15η Ιουλίου 588 π.Χ. Με την ανωτέρω λοιπόν επιχειρηματολογία, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός «τού πιστού και φρονίμου δούλου», ότι ΔΗΘΕΝ το συγκεκριμένο αστρονομικό ημερολόγιο υποδεικνύει ως το 37ον έτος τού Ναβουχοδονόσορος το 588 π.Χ., και άρα, το 18ον έτος του που κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, το 607 π.Χ.!

Συνεχίζοντας την μελέτην μας, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, θα παραθέσουμε επιπλέον πληροφορίες τις οποίες η Σκοπιά ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ από τους αναγνώστες.

 


Kεφάλαιο 37ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 39ο


Δημιουργία αρχείου: 16-9-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 16-9-2021.

ΕΠΑΝΩ