Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 41ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 43ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

42ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

Τι ακριβώς είναι τα Αστρονομικά Ηερολόγια;

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες τής Σκοπιάς προς μείωση και υποβάθμιση τής αξιοπιστίας τους.

8. Ανάλυση τής γραμμής 3 τού Αστρονομικού Ημερολογίου VAT 4956

«Night of the 9th (error for: 8th), the beginning of the night, the moon stood 1 cubit [= 2o] in front of [= west of] β Virginis».

«Νύκτα τής 9ης (λάθος αντί: 8ης), κατά την έναρξιν τής νυκτός, η Σελήνη εστάθη έναν πήχη [= 2 μοίρες] έμπροσθεν από [= δυτικά] τού Β΄ τής Παρθένου»

Πριν αναλύσουμε αστρονομικώς τήν γραμμή 3, ας διαβάσουμε τί ακριβώς ισχυρίζεται και πως ερμηνεύει η Εταιρία Σκοπιά την συγκεκριμένη γραμμή:

«Ένα από τα σημεία όπου οι παρατηρήσεις γαι τη σελήνη ταιριάζουν ακόμη καλύτερα στο 588 Π.Κ.Χ. από ό,τι στο 568 Π.Κ.Χ. επισημαίνεται στην πινακίδα που εικονίζεται σε αυτές τις σελίδες. Στη γραμμή 3 αυτής τής πινακίδας, διαβάζουμε ότι η σελήνη βρέθηκε σε μία ορισμένη θέση τη νύχτα της 9ης [Νισάνου]’. Ωστόσο, οι λόγιοι που για πρώτη φορά τοποθέτησαν χρονικά αυτό το γεγονός στο 568 Π.Κ.Χ. (αστρονομικό -567) παραδέχτηκαν ότι εκείνο το έτος η σελήνη βρέθηκε σ’ αυτή τη θέση την 8η Νισάνου και όχι την 9η. Για να υποστηρίξουν ότι η πινακίδα αναφέρεται στο 568 Π.Κ.Χ., αποφάνθηκαν ότι ο γραφέας έγραψε εσφαλμένα 9 αντί για 8. Αλλά η θέση τής σελήνης σύμφωνα με τη γραμμή 3 αντιστοιχεί ακριβώς στις 9 Νισάνου τού 588 Π.Κ.Χ(Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.27 η υπογράμμιση δική μας)

Εις δε την φωτογραφία τής πινακίδος εις την σελ.26 αναγράφονται τα εξής:

ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ VAT 4956;

«Γιατί τίθεται θέμα; Η τρίτη γραμμή αυτής της πινακίδας αναφέρει ότι, τη ‘νύχτα της 9ης’ του πρώτου μήνα (Νισάνου/Νισάν), η ‘σελήνη στάθηκε 1 πήχη μπροστά από τον β΄ της Παρθένου’. Ωστόσο, οι Νόιγκεμπάουερ και Βάιντνερ έγραψαν το 1915 σχετικά με το 568 Π.Κ.Χ. (το οποίο θα υποδείκνυε το 587 Π.Κ.Χ. ως το έτος κατστροφής της Ιερουσαλήμ) ότι ‘η σελήνη στάθηκε 1 πήχη μπροστά από αυτόν τον αστέρα στις 8 Νισάν, και όχι στις 9 Νισάν’. (Τα πλάγια γράμματα δικά μας). Εντούτοις αυτή η περιγραφή αντιστοιχεί ακριβώς στη θέση της σελήνης στις 9 Νισάν του 588 Π.Κ.Χ., έτος που υποδεικνύει τη χρονολογία 607 Π.Κ.Χ

Δηλαδή η Σκοπιά, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, υπονοεί, ότι εσκεμμένως εις την μετάφραση τής πινακίδος αλλάχθηκε η 9η Nisannu σε 8η Nisannu, για να προκύψει το 568 π.Χ. ως το 37ον  τού Ναβουχοδονόσορος, ενώ η πινακίδα κάνει λόγο για το 588 π.Χ. ως το 37ον έτος, εφόσον αυτό το έτος μάς υποδεικνύει η θέσις τών ουρανίων σωμάτων τής 9ης Nisannu που έχει γραφεί πρωτοτύπως εις την πινακίδα! 

Ας εξετάσουμε όμως έχουν τα πράγματα όπως τα θέλει και όπως βολεύουν την Σκοπιά;

 

Εξέταση χρονολογήσεως ιστορικών: 8η Nisannu = 29η/30η Απριλίου 568 π.Χ.

Κατά το 568 π.Χ. η 8η Nisannu συνέπεσε την 29ην/30ην Απριλίου. Κατά την έναρξιν τής νυκτός την 29ην Απριλίου η Σελήνη εστάθη περίπου 3.6o (μοίρες) βορειοδυτικά τού Β΄ τής Παρθένου ή περίπου 2o (μοίρες) δυτικά (έμπροσθεν) και 3o (μοίρες) βορείως (άνωθεν) τού αστερισμού. Αυτές οι θέσεις ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ με την Βαβυλωνιακή μέτρηση τών 2o (μοιρών).

Εξέταση χρονολογήσεως Σκοπιάς ή Rolf Furuli: 9η Nisannu=11η Μαΐου 588 π.Χ.

Εφόσον ο Furuli (εσφαλμένως) χρονολογεί την 1ην Nisannu εις την 3ην Μαΐου 588 π.Χ., θα έπρεπε να χρονολογήσει την 8ην και 9ην Nisannu εις την 9ην και 10ην Μαΐου αντιστοίχως. Όμως, μεταθέτει τις ημερομηνίες μίαν ακόμη ημέραν μπροστά, δηλαδή εις την 10ην και 11ην Μαΐου αντιστοίχως, όπως είναι εμφανές εις το διάγραμμα εις το τέλος τής σελ.313. Βασιζόμενος εις αυτό το λάθος, ισχυρίζεται ότι «On Nisannu 9 [May 11], the moon stood 1 cubit (2o) in front of β Virginis, exactly what the tablet says» δηλαδή «Κατά την 9ην Nisannu [11ην Μαΐου], η Σελήνη εστάθη έναν πήχη (2o μοίρες) έμπροσθεν τού Β΄ τής Παρθένου, ακριβώς ό,τι αναφέρεται εις την πινακίδα» (Assyrian, Babylonian and Egyptian Chronology. Volume II of Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Oslo: Awatu Publishers, 2007 σελ.313)

Αλλά ΚΑΙ ΑΥΤΟ το συμπέρασμά του είναι επίσης εσφαλμένο, διότι κατά την «έναρξιν τής νυκτός» (όπως αναγράφεται εις την πινακίδα) τής 11ης Μαΐου 588 π.Χ., η Σελήνη ΔΕΝ εστάθη εις τα δυτικά (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ) τού Β΄ τής Παρθένου (όπως αναγράφεται εις το VAT 4956), αλλά μακράν εις τα δυτικά (ΟΠΙΣΘΕΝ) τού Β΄ τής Παρθένου (περίπου 13o  μοίρες ανατολικά τού αστερισμού εις τις 20:00).

Εις το σημείον αυτό να αναφέρουμε, ότι ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ οριζόντιες συντεταγμένες δια τών οποίων προσδιορίζεται η θέση τής Σελήνης, δηλαδή το «αληθές Αζιμούθ» (ή Αζιμούθιο) και το «αληθές ύψος», εις τις δύο στήλες τού Furuli εις την δεξιά μεριά εις το διάγραμμα, είναι επίσης λανθασμένες, εφόσον δείχνουν την θέσιν κοντά «εις τα μεσάνυκτα», κι όχι κατά την «έναρξιν τής νυκτός» όπως αναγράφεται εις την πινακίδα! 

Περατώνοντας την ανάλυσή μας εις το περίφημο αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956, αναφέρουμε το συμπέρασμα τών καθηγητών F. R. Stephenson και Dr. D. M. Willis «The observations analyzed here are sufficiently diverse and accurate to enable the accepted date of the tablet i.e. 568–567 B.C.— to be confidently confirmed.» δηλαδή «Οι παρατηρήσεις που αναλύονται εδώ είναι επαρκώς ποικίλες και ακριβείς ώστε να καταστήσουν την αποδεδεγμένη χρονολογία τής πινακίδος, δηλαδή το έτος 568-567 π.Χ, χρονολογία επιβεβαιωμένη με σιγουριά» (F. R. Stephenson & D. M. Willis in J. M. Steele & A. Imhausen eds., Under One Sky. Astronomy and Mathematics in the Ancient Near East, Munster: Ugarit-Verlag, 2002, σελ.423–428.)

 


Kεφάλαιο 41ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 43ο


Δημιουργία αρχείου: 28-9-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 28-9-2021.

ΕΠΑΝΩ