Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

Διωγμοί

 
Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

 

Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας στην Προκωνσταντίνεια εποχή

Τού Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα

Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Στο βιβλίο αυτό επιχειρήσαμε να εκθέσουμε τους διωγμούς κατά της Εκκλησίας στην προκωνσταντίνεια εποχή, που αποτελούν ασφαλώς ένα από τα πιο συμπαθή και ουσιώδη κεφάλαια της Εκκλησίας μας όχι μόνο γιατί η έκθεση τους μας δείχνει τις δυσκολίες που συνάντησαν το ευαγγελικό κήρυγμα και οι οπαδοί του Χριστού, αποκαλύπτει το νέφος των μαρτύρων, οι οποίοι θυσιάστηκαν για την αγάπη τους στο Χριστό, και διαφωτίζει την πάλη ανάμεσα στο βασίλειο του καίσαρα και τη Βασιλεία του Θεού, αλλά κυρίως γιατί εδραιώνει την πίστη ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι θεοΐδρυτος οργανισμός, που άντεξε τους τρεις πρώτους αιώνες στις σκληρές και συνεχείς επιβουλές για την εκμηδένιση της και τελικά βγήκε νικήτρια.

Το κείμενο αυτό το είχαμε ετοιμάσει πριν από μια δεκαετία, στην ίδια περίπου μορφή, και αποτελούσε τη βάση για τις παραδόσεις μας στο μάθημα της Ιστορίας της Εκκλησίας. Αργότερα, όταν οι ανάγκες το επέβαλαν, αποτέλεσε ένα κεφάλαιο στο πρώτο τεύχος της Ιστορίας της Εκκλησίας, που τυπώθηκε για τους φοιτητές και για τις εξεταστικές ανάγκες τους. Τώρα γίνεται ευρύτερα γνωστό με την ελπίδα ότι οι αναγνώστες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πληρέστερα τους διωγμούς κατά της Εκκλησίας και να έχουν στη διάθεση τους μια συνοπτική έκθεση αυτού του θέματος.

Για τα καινοδιαθηκικά κείμενα, που παραθέτονται, χρησιμοποιήσαμε το μεταφρασμένο στη δημοτική (με μονοτονικό) από τους έξι Καθηγητές κείμενο της Καινής Διαθήκης, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1985 και με τις ευλογίες της Εκκλησίας το 1989.

Αποφύγαμε τις αναφορές στη βιβλιογραφία γιατί πιστεύουμε ότι ελάχιστα θα εξυπηρετούσαν την έκδοση αυτή και τους αναγνώστες · παραθέσαμε όμως στο τέλος τη σχετική με το θέμα μας Ελληνική βιβλιογραφία, την οποία λάβαμε υπόψη μας στη συγγραφή αυτού του βιβλίου.

Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας δίνουν αφορμή για σκέψεις και συμπεράσματα. Για μας τους Χριστιανούς όμως ένα συμπέρασμα προέχει, ότι οι διωγμοί υπογραμμίζουν εμφαντικά τη βεβαία πίστη μας ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι θείο καθίδρυμα «και δε θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη» (Ματθαίος 16,18). Και αυτό το θριαμβευτικό μήνυμα απευθύνουν οι Άγιοι μάρτυρες της εποχής των διωγμών προς όλους τους όπου γης διωκόμενους μαθητές του Χριστού.

 


Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

Δημιουργία αρχείου: 26-4-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 27-4-2010.

Πάνω