Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εσχατολογικά θέματα

To σπέρμα τού Όφεως * Tο Αντίχριστο Θηρίο * Ο Αντίχριστος, η Παρουσία και ο Κατέχων * Το τέλος τού Αντιχρίστου και η Παρουσία τού Χριστού * Παρερμηνείες Πεντηκοστιανών για την Αρπαγή

Αντίχριστος και Αρπαγή

Η 2η Παρουσία τού Κυρίου είναι ΜΟΝΟ ΜΙΑ και τελική

Δεν υπάρχει αρπαγή πριν από τον Αντίχριστο

 

 

Δυστυχώς, εξ' αιτίας τών αιρέσεων, οι Χριστιανοί είναι συχνά αναγκασμένοι να ασχολούνται με δευτερεύοντα και συχνά προφανή θέματα, που όμως οι εκάστοτε αιρέσεις, τα αναγάγουν σε θέματα υψίστης σημασίας, μπερδεύοντας και αποπροσανατολίζοντας τους συνανθρώπους τους. Στα πλαίσια αυτής τής ανάγκης, η μελέτη αυτή θα ασχοληθεί με μία αιρετική άποψη, κοινή μεταξύ τών Ευαγγελικών, που κυρίως τονίζεται από την αυτοαποκαλούμενη "Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία τής Πεντηκοστής".

Οι Πεντηκοστιανοί τής "Ελευθέρας", εσφαλμένα διδάσκουν, ότι η "αρπαγή" τών Χριστιανών θα γίνει πριν από την έλευση τού Αντιχρίστου, και συνεπώς αφήνει τους ανθρώπους απροετοίμαστους, ώστε οι σκληρές εκείνες ημέρες, να τους βρουν σε έκπληξη, ακόμα και να τους οδηγήσει να δεχθούν τον Αντίχριστο αντί τού Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς θα περιμένουν τον Κύριο, και όχι τον άνομο.

Στη συνέχεια, θα αποδείξουμε τη φαυλότητα αυτών τών αιρετικών απόψεων, καθώς η πραγματική Αποστολική Εκκλησία τής Πεντηκοστής, που σήμερα είναι γνωστή ως Ορθόδοξη, επί 2000 χρόνια διδάσκει (ορθοδόξως), ότι: η Εκκλησία θα βρίσκεται στη γη τις ημέρες τού Αντιχρίστου, και θα υποστεί όλη την οργή του, προτού ο Κύριος τον "αναιρέσει με την επιφάνεια τής Παρουσίας Του" (Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 8).

 

1. Η σειρά Παρουσίας, Αναστάσεως και Αρπαγής

Α΄ Θεσσαλονικείς 4/δ΄ 15-17: "15. ...ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την Παρουσίαν τού Κυρίου ου μη φθάσωμεν τους κοιμηθέντας. 16. Ότι αυτός ο Κύριος, εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβήσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ ΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΝ. 17. ΕΠΕΙΤΑ ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι, ΑΜΑ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν τού Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα".

Στην Παρουσία τού Κυρίου λοιπόν, πρώτα γίνεται η ανάσταση, και μετά η αρπαγή, αναστημένων και ζώντων ταυτόχρονα ("άμα"). Πώς λένε λοιπόν οι παραχαράκτες τής αληθείας, ότι η αρπαγή θα γίνει πριν από την έλευση τού Αντιχρίστου;

 

2. Το τέλος τού Αντιχρίστου θα συμβεί στην Παρουσία

Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 8: "8. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος Ιησούς ανελεί τω πνεύματι τού στόματος αυτού, και καταργήσει τη επιφανεία τής Παρουσίας αυτού".

Εφ' όσον λοιπόν ο Αντίχριστος θα αναιρεθεί στην Παρουσία τού Κυρίου, και στην Παρουσία θα γίνει (όπως είδαμε) η Ανάσταση και η Αρπαγή, πώς η αρπαγή θα γίνει πριν από την έλευση τού Αντιχρίστου;

 

3. Η σωματική ανάσταση θα γίνει μόνο μία φορά

Α΄ Κορινθίους 15/ιε΄ 22 - 24: "22. ...ούτως και εν τω Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται. 23. Έκαστος δε εν τω ιδίω τάγματι: Απαρχή Χριστός, έπειτα οι τού Χριστού εν τη παρουσία αυτού. 24. Είτα το τέλος..."

Η ανάσταση λοιπόν, γίνεται σε δύο "δόσεις": α. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, ως απαρχή. β. Έπειτα, οι υπόλοιποι στην Παρουσία Του. "Μετά είναι το τέλος". Δεν ανασταίνονται άλλοι υποτιθέμενοι καθυστερημένοι πιστοί, όπως λένε οι κήρυκες τών διεστραμμένων προφητειών. Επειδή, αν οι Χριστιανοί έφευγαν πριν από τον Αντίχριστο, και πίστευαν άλλοι στον καιρό του, θα έπρεπε και αυτοί να αναστηθούν, και μετά να αρπαχθούν. Τότε όμως θα είχαμε και τρίτη φάση αναστάσεως, και δεύτερη αρπαγή, και τρίτη Παρουσία... Το εδάφιο 24 όμως, λέει καθαρά, πως "μετά είναι το τέλος". Δεν υπάρχουν άλλες Παρουσίες και αναστάσεις και αρπαγές. Άλλωστε, όλοι οι άλλοι θα έχουν σφραγισθεί από τον Αντίχριστο, χωρίς ελπίδα σωτηρίας!

 

4. Η εναπομείνασα Παρουσία τού Κυρίου, είναι μόνο μία

Το ότι μία μόνο φορά θα επιστρέψει ο Κύριος, είναι ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο Χριστιανικό δόγμα. Για το λόγο αυτό, στην Αγία Γραφή, δεν γίνεται διαχωρισμός σε δεύτερη και τρίτη παρουσία, αλλά χρησιμοποιείται το οριστικό άρθρο: "η", όταν γίνεται αναφορά για "ΤΗΝ" Παρουσία τού Κυρίου. Αν οι παρουσίες που περιμένουν οι Χριστιανοί είναι πολλές, τότε δεν θα υπήρχε το οριστικό άρθρο, και θα υπήρχε κάπου πληθυντικός αριθμός (Παρουσίες).

Α΄ Θεσσαλονικείς 4/δ΄ 15: "οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την Παρουσίαν τού Κυρίου".

Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 8: "καταργήσει τη επιφανεία τής Παρουσίας αυτού".

Α΄ Κορινθίους 15/ιε΄ 23: "έπειτα οι τού Χριστού εν τη Παρουσία αυτού".

Η παρουσία τού Κυρίου λοιπόν είναι μόνο μία, και τότε καταργείται ο Αντίχριστος

 

5. Ψευδοεπιχειρήματα

Οι υποστηρικτές αυτών τών θεωριών, προβάλλουν κάποια αληθοφανή επιχειρήματα, που όμως καταρρέουν αμέσως με μια προσεκτική κριτική.

Κατ' αρχήν, χρησιμοποιούν τα λεγόμενα τού Κυρίου στο Ματθαίος 24/κδ΄ 37 - 44, ότι "κανείς δε θα γνωρίζει την ημέρα και την ώρα, πότε ο Κύριος θα έλθει να παραλάβει" κάποιους ανθρώπους. Αν η αρπαγή γινόταν μετά τον Αντίχριστο, τότε θα γνωρίζαμε την ημέρα και την ώρα, μια και γνωρίζουμε ότι θα βασιλέψει 7 χρόνια! λένε.

Αυτό όμως που δε σκέπτονται, είναι ότι τα 7 χρόνια τού Αντιχρίστου, δεν είναι κατ' ανάγκην κατά γράμμα! Ξεχνούν επίσης, ότι τα εδάφια αυτά, συνδέουν τη (μία και μοναδική) Παρουσία τού Κυρίου με την αρπαγή. Και όπως είδαμε, η αρπαγή θα γίνει στην Παρουσία, και τότε θα χαθεί και ο Αντίχριστος ως κυβερνήτης.

Ακόμα και αν η αρπαγή γινόταν όπως αυτοί λένε, πριν απ' τον Αντίχριστο, και πάλι θα υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, μια και θα γνωρίζαμε την Παρουσία τού Κυρίου, αν τα χρόνια τού Αντιχρίστου ήταν κατά γράμμα 7!

Τα εδάφια Ματθαίος 24/κδ΄ 37 - 42, λένε: 37. Ώσπερ γαρ αι ημέραι τού Νώε, ούτως έσται η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου. 38. Ως γαρ ήσαν εν ταις ημέραις εκείναις ταις προ τού κατακλυσμού τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και γαμίζοντες, άχρι ής ημέρας εισήλθεν Νώε εις την κιβωτόν, 39. και ουκ έγνωσαν... ...ούτως έσται και η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου. 40. Τότε δύο έσονται εν τω αγρώ, εις παραλαμβάνεται, και εις αφίεται..."

Τα λεγόμενα τού Κυρίου όμως, θα μπορούσαν να εννοηθούν και αλλοιώς, ακόμα και αν τα χρόνια τού Αντιχρίστου ήταν πράγματι 7. Και αυτά που εξετάζουμε, αλλά και τα επόμενα εδάφια, δίνουν έμφαση στην προετοιμασία για την αρπαγή, και όχι στο χρόνο τής αρπαγής.

Στα 3,5 τελευταία χρόνια τού Αντιχρίστου, όπου θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, τα γεγονότα τής εποχής εκείνης θα είναι τόσο σκληρά, και θα γίνονται με τέτοια ταχύτητα, που δεν θα υπάρχει πλέον χρόνος προετοιμασίας. Δεν θα υπάρχει τρόπος σωτηρίας, ώστε να συμμετάσχει κάποιος στην αρπαγή τής εκκλησίας, και να μη κλειστεί απ' έξω, όπως φαίνεται και στην παραβολή τών 10 παρθένων, που ακολουθεί στο Ματθαίος 25/κε΄ 1-13.

Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν, είναι το χωρίο Β΄ Θεσσαλονικείς, 2/β΄ 6,7, όπου αναφέρεται κάποιος "κατέχων", (κείμενο), που θα εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανισθεί. Λένε λοιπόν αναπόδειχτα, ότι ο "κατέχων", είναι η Εκκλησία, η οποία όταν θα αρπαχθεί, θα πάψει να τον εμποδίζει. Ο "κατέχων" όμως, δεν είναι κατ' ανάγκην η Εκκλησία, αλλά θα μπορούσε να είναι και το πνευματικό αγγελικό πλάσμα, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη 20/κ΄ 1 - 3. Εκεί, αυτός ο άγγελος "κρατάει" το Σατανά, και δεν τον αφήνει να επιτύχει το σκοπό του, στην προκειμένη περίπτωση, να φέρει τον Αντίχριστο. Και είναι ενδιαφέρον, ότι "κατέχω", σημαίνει "κρατώ"!

Επειδή όμως το θέμα τού "κατέχοντος" είναι ευρύτερο, το εξετάζουμε σε άλλη μελέτη μας.

 

6. Η Εκκλησία θα είναι στη γη, στον καιρό τού Αντιχρίστου

Υπάρχουν όμως και εδάφια, που δείχνουν ότι πράγματι, στον καιρό τού Αντιχρίστου, η Εκκλησία θα είναι στη γη και μάλιστα θα νικηθεί για λίγο καιρό:

Αποκάλυψις 13/ιγ΄ 7: "Και εδόθη αυτώ ποιήσαι πόλεμον μετά τών αγίων, και νικήσαι αυτούς".

Δανιήλ 7/ζ΄ 21: "και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά τών αγίων, και υπερίσχυε κατ' αυτών.

Εφ' όσον λοιπόν θα υπάρχουν άγιοι στη γη, δε θα έχουν αρπαχθεί ακόμα. Και δεν πρόκειται εδώ για άλλους που δήθεν θα αγιάσουν, επειδή αυτοί δεν θα προλάβαιναν την αρπαγή, ούτε την ανάσταση που θα γίνει μαζί της όπως είδαμε.

Αν ο "κατέχων"είναι η Εκκλησία, που "κατέχει" το Άγιο Πνεύμα, όπως λένε κάποιοι απ' αυτούς, πώς θα αγίαζαν οι άλλοι χωρίς Άγιο Πνεύμα; Ο "κατέχων" θα ήταν πάλι εδώ.

 

7. Προειδοποίηση τού αποστόλου Παύλου

Ο Θεός προβλέποντας ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι (σαν τους ανωτέρω αυτοαποκαλουμένους "Ευαγγελικούς" και "Πεντηκοστιανούς") θα δίδασκαν διαστρεβλωμένες τις προφητείες τής Εκκλησίας, ενέπνευσε τον απόστολο Παύλο να προειδοποιήσει τα υποψήφια θύματά τους:

Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 1 - 8: "1. Σας παρακαλούμε λοιπόν αδελφοί περί τής Παρουσίας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και τής επισυναγωγής μας (αρπαγής μας) σ' αυτόν, 2. να μη κλονιστείτε εύκολα από αυτό που πιστεύετε, (μη γίνετε εύπιστοι), ούτε να θορυβηθείτε, ούτε μέσω πνεύματος, (ψευδοπροφητείες σαν αυτές που πείθουν τους "Πεντηκοστιανούς"), ούτε μέσω λόγων, ούτε μέσω επιστολής που δήθεν γράψαμε εμείς (οι απόστολοι), ότι τάχα πλησίασε η (μία) ημέρα τού Κυρίου.

3. Μη σας εξαπατήσει οποιοσδήποτε κατά οποιοδήποτε τρόπο. Επειδή πρώτα πρόκειται να έλθει η αποστασία, και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος τής ανομίας, ο υιός τής απωλείας, 4. ο αντιτιθέμενος και υπερηφανευόμενος μπροστά σε κάθε λεγόμενο θεό ή σέβασμα... 8. τον οποίον ο Κύριος Ιησούς θα τον εξαφανίσει με το πνεύμα τού στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια τής παρουσίας Του".

Τα λόγια τού αποστόλου, δείχνουν σαφώς ότι η αρπαγή και η Παρουσία τού Κυρίου, δεν πρόκειται να έρθει αν δεν εμφανιστεί πρώτα ο Αντίχριστος. Και μόνο τότε θα έρθει η Παρουσία, η οποία θα τον καταργήσει.

Όσοι λοιπόν δίνουν απρόσεκτα την προσοχή τους στους λόγους τέτοιων ομάδων, ας προσέξουν τα λόγια τού αποστόλου, επειδή με την ακρόαση αυτών τών διεστραμμένων και αυθαίρετων ερμηνειών, για δήθεν αρπαγή πριν τον Αντίχριστο, μόνο μπέρδεμα και απώλεια μπορούν να φέρουν στις ψυχές τους.

N. M.

Δημιουργία αρχείου: 17-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 21-10-2017.

ΕΠΑΝΩ