Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ορθοδοξία για την Παναγία

Είναι οι άγιες εικόνες είδωλα; * Οι αδελφοί τού Χριστού * Η τιμή προς την Παναγία * Η συμμετοχή της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου * Οι άγιοι και η τιμή τους * Η Μαρία, Θεοτόκος και Παναγία: Δύο χαρακτηριστικά που "σκανδαλίζουν" τους Προτεστάντες * Το αειπάρθενον της Θεοτόκου * Άγιος εξ όρους κατασκίου δασέος * Η πάντα κλειστή Ανατολική Πύλη * Είναι λατρεία η προσκύνηση; * Η έννοια τής λέξεως: "Ειδωλολατρεία"

Ο άρτος που έτρεφε την Παναγία

δεν ήταν κτιστή  τροφή

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

 

Πηγή: Περιοδικό "Εκκλησιαστική Παρέμβαση" τεύχος 292, Νοέμβριος 2020. Από: Ναυπάκτου Ιεροθέου: Ενιαύσιον 2012.

Αναδημοσίευση από: https://www.parembasis.gr

Τι ήταν αυτός ο άρτος από τον οποίον τρεφόταν η Παναγία;

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφερόμενος σε αυτόν τον ευλογημένο άρτο που έτρεφε την Παναγία λέγει ότι ο Θεός έστελνε «τροφήν άνωθεν απόρρητον εκεί τη Παρθένω δι' αγγέλου». Όμως δεν ήταν ένας συνηθισμένος άρτος τον οποίον ο άγγελος έπαιρνε από κάποιο σπίτι και τον μετέφερε στην Παναγία, αλλά στην πραγματικότητα ήταν η άκτιστη ενέργεια τού Θεού, δια τής οποίας, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, «την τε φύσιν κρειττόνως ανερρώννυτο (εδυνάμωνε) και κατά σώμα τών ασωμάτων καθαρωτέρα και υπερτέρα και συνετηρείτο και ετελείτο».

Είναι προφανές ότι δεν ήταν μια κτιστή τροφή, ένας υλικός άρτος, αλλά μια άλλη διαφορετική, ξένη τροφή, δηλαδή ήταν η ενέργεια τού Θεού η οποία ενδυνάμωνε το σώμα τής Παναγίας για να έχη νοερά προσευχή και θεωρία Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία για δώδεκα χρόνια ήταν μέσα στο Φως τού Θεού και είχε κοινωνία μαζί Του, είχε φθάσει στην θέωση. Στην πραγματικότητα ζούσε, όπως ζούσαν ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο πριν την πτώση, γι' αυτό και όταν την επισκέφθηκε ο άγγελος κατά τον Ευαγγελισμό για να τής αναγγείλη ότι θα γίνη Μητέρα τού Χριστού την απεκάλεσε Κεχαριτωμένη.

Η εορτή τών Εισοδίων τής Θεοτόκου στον Ναό και η διατροφή της από την ουράνια τροφή που τής έφερνε ο άγγελος μάς υποδεικνύει ότι πρέπει να στραφούμε περισσότερο σε αυτήν την ουράνια τροφή, τον πνευματικό ουράνιο Άρτο, διότι έτσι θα χορτάσουμε από την πνευματική πείνα.

Δημιουργία αρχείου: 17-12-2020.

Τελευταία μορφοποίηση: 17-12-2020.

ΕΠΑΝΩ