Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Πατέρες και Εσχατολογικά

Το Αντίχριστο Θηρίο * Πρόδρομοι τού Αντιχρίστου * Το τέλος τού Αντιχρίστου και η Παρουσία τού Χριστού * 2 ερμηνευτικά επίπεδα της Αποκάλυψης * Το σπέρμα τού Όφεως * Το τέλος τού Αντιχρίστου και η Παρουσία τού Χριστού * Ο Αντίχριστος, η Παρουσία και ο Κατέχων * Ο πόλεμος τού Γωγ * Ιστορική ερμηνεία τής Χιλιετούς Βασιλείας. 2ο Μέρος * Ο χαρακτήρας τής Μέλλουσας Κρίσης * Ο Αντίχριστος κατά τον άγιο Ειρηναίο τής Λυών

Κατά Αιρέσεων Βιβλίο 5ο: Κεφάλαιο 29.

Ο αριθμός τού Θηρίου

Τι συμβολίζει κατά τον άγιο Ειρηναίο

Αγίου Ειρηναίου τής Λυών (2ος - αρχές 3ου αιώνος).

 

Πηγή: "Έλεγχος και Ανατροπή τής Ψευδωνύμου Γνώσεως", βιβλίο 5ο, κεφάλαιο 29, σε μετάφραση αρχιμ. Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη δ. Θ. Θεσσαλονίκη 1991.

1. Στα προηγούμενα βιβλία αναφέραμε τους λόγους, για τους οποίους ο Θεός ανέχθηκε αυτά να γίνουν έτσι, και δείξαμε ότι όλα αυτά έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός προσανατολίζει προς την αθανασία την ελευθέρα βούληση και το αυτεξούσιό του και τον προετοιμάζει για να είναι καταλληλότερος στην αιώνια υποταγή προς τον Θεό. Και γι' αυτό η κτίση έγινε για τη χρήση του ανθρώπου. Όχι ο άνθρωπος για την κτίση, αλλά η κτίση για τον άνθρωπο.

Τα έθνη, και αυτά ακόμη που δεν ύψωσαν τα μάτια τους στον ουρανό ούτε ευχαρίστησαν τον Δημιουργό τους ούτε θέλησαν να δουν το φως της αληθείας, αλλά είναι κρυμμένοι σαν τυφλοπόντικες στο βάθος της μωρίας, δικαίως ο λόγος του Θεού τους χαρακτήρισε «ως σταγών από κάδου και ως ροπή ζυγού και ως ουδέν»1. Είναι τόσο χρήσιμοι και κατάλληλοι για τους δικαίους, όσο όφελος δίδει το καλάμι στην αύξηση του σίτου και το άχυρο που καίγεται στη διεργασία του χρυσού. Και γι' αυτό, όταν στο τέλος ξαφνικά η Εκκλησία θα φύγει από εδώ, «έσται θλίψις, οία ου γέγονεν απ' αρχής ουδ' ου μη γένηται»2. Αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας των δικαίων, στον οποίο νικούν και στεφανώνονται με την αφθαρσία.

2. Και γι' αυτό στο θηρίο, που θα έλθη, [ανακεφαλαιώνεται κάθε αδικία και κάθε δόλος, ώστε όλη η δύναμη της Αποστασίας που συνέρρευσε και κλείσθηκε μέσα στο θηρίο να καταλήξει στην κάμινο του πυρός3. Σωστά, λοιπόν, και το όνομά του θα έχει τον αριθμό χξς'. Διότι σε αυτόν ανακεφαλαιώνει όλη την προ του, κατακλυσμού κακία], η οποία έγινε από την αποστασία των αγγέλων4. [Ο Νώε, δηλαδή, ήταν 600 ετών, όταν επήλθε ο κατακλυσμός5 για να εξαλείψει την αμαρτία], εξ αιτίας της φαύλης γενεάς που υπήρχε στα χρόνια του6.

[Ανακεφαλαιώνει, όμως, και όλη την ειδωλολατρία από την εποχή του κατακλυσμού]7 και το φόνο των Προφητών και την καύση των δικαίων. [Εκείνη, επίσης, η εικόνα, που έστησε ο Ναβουχοδονόσορ, είχε ύψος 60 πήχεων και πλάτος έξι πήχεων8]. Εξ αιτίας αυτής, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, επειδή δεν την προσκύνησαν, ρίχθηκαν στην κάμινο του πυρός9 και με αυτό που τους συνέβη, προφήτευσαν την καύση των δικαίων, η οποία θα συμβεί στο τέλος. [Όλη εκείνη η εικόνα ήταν προτύπωση της παρουσίας του αντίχριστου], ο οποίος έχει την αξίωση μόνον αυτόν να λατρεύουν όλοι οι άνθρωποι.

[Τα 600, λοιπόν, έτη του Νώε, επί του οποίου έγινε ο κατακλυσμός εξ αιτίας της αποστασίας, και οι πήχεις της εικόνος], εξ αιτίας της οποίας οι δίκαιοι ρίχθηκαν στο καμίνι, [σημαίνουν, όπως είπαμε, τον αριθμό του ονόματος, στον οποίο συγκεφαλαιώνεται όλη η Αποστασία των 6000 ετών. Η αδικία, η πονηρία], η ψευδοπροφητεία και ο δόλος, εξ αιτίας των οποίων θα επέλθει και ο κατακλυσμός του πυρός.

 

Σημειώσεις


1. Ησαΐας 40: 15. 17.

2. Ματθαίος 24: 21.

3. Αποκάλυψη 19: 20

4. Βλέπε Βιβλίο 4ο, κεφ. 16: 2 και 36: 4.

5. Γένεση 7: 6.

6. Γένεση 6: 4.

7. Ιωάννου Δαμασκηνού, "Εις τα Ιερά Παράλληλα". Εξέδωσε Halloixius. Παράβαλλε PG 96,525Β (όπως και τα επόμενα).

8. Δανιήλ 3: 1.

9. Δανιήλ 3: 20.

Δημιουργία αρχείου: 24-12-2022.

Τελευταία μορφοποίηση: 24-12-2022.

ΕΠΑΝΩ