Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Περί Θεού και Μελέτες Παρατηρητή

Η σχέση Αγίας Γραφής και Αγίας Τριάδος * Πίστευε η αρχαία Εκκλησία στην Αγία Τριάδα; * Για τις υποστάσεις τής Αγίας Τριάδος * Μέρος 1ο: Τριαδικά Χωρία. Μυστηριώδεις Ενικοί και Πληθυντικοί * Τριαδικοί Ενικοί και Πληθυντικοί στην Αγία Γραφή

Μέρος 2ο

Μιλάει η Αγία Γραφή για την Αγία Τριάδα;

Η σχέση Αγίας Γραφής και Αγίας Τριάδος

Papyrus 52

 

Στο πρώτο άρθρο αυτής τής σειράς, δείξαμε το άτοπο τού επιχειρήματος: "Πού λέει η Αγία Γραφή για την Αγία Τριάδα;" Επίσης, έχουμε δείξει πλήθος χωρίων τής Αγίας Γραφής, που αποδεικνύουν την Τριαδικότητα τού Θεού, σε πάρα πολλά άρθρα όπως αυτό, ή αυτό. Εδώ θα δούμε μερικά ακόμα πράγματα για τη σχέση Αγίας Γραφής και Τριαδικότητας τού Θεού.

«Τριάδα» είναι μια λέξη της ελληνικής γλώσσας που ερμηνεύεται ως «σύνολο τριών» και η έννοια αυτή δεν εξαρτάται από τα θρησκευτικά πιστεύω κάποιου αλλά ισχύει για όλους, αφού είναι δεδομένο ότι σε πολλά εδάφια της Καινής Διαθήκης εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τριάδα ονομάτων:

 

Ματθ. 28,19

α) του Πατρός, και β) του Υιού, και γ) του Αγίου Πνεύματος

 

Β΄ Κορ. 13,13

α) του κυρίου Ιησού Χριστού, β) του Θεού, γ) του Αγίου Πνεύματος

 

Α΄ Θεσ. 1,3-5

α) του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, β) του Θεού και Πατρός ημών, γ) εν Πνεύματι Αγίω

 

Α΄ Πέτρ. 1,2

α) Θεού Πατρός, β) Πνεύματος, γ) Ιησού Χριστού.

 

Αυτά τα ονόματα της Τριάδας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αφορούν πρόσωπα, καθώς η Γραφή μας δείχνει ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι Πρόσωπο αφού μιλά και δίνει εντολές: «είπε το Πνεύμα το Άγιον, ‘’Αφορίσατε δή μοι τον Βαρναβάν και τον Σαύλον εις το έργον ό προσκέκλημαι αυτούς’’» (Πράξ. 13,2).

 

Επίσης, αυτά τα τρία Πρόσωπα είναι και άγια:

Άγιος ο Πατέρας (Ιω. 17,11),

Άγιος ο Υιός (Λουκ. 1,35),

Άγιο το Πνεύμα (Ματθ. 1,18).

 

Γι’ αυτό ονομάζονται και Αγία Τριάδα.

Και μάλιστα, σύμφωνα πάλι με την Καινή Διαθήκη, ο Θεός δεν είναι μόνο ο Πατέρας.

 

Ο Θεός είναι και ο Υιός:

«Επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» (Τίτ. 2,13).

 

αλλά και το Άγιο Πνεύμα:

«Είπεν δέ ο Πέτρος Ανανία … ψεύσασθαί σε το πνεύμα το άγιον … ουκ εψεύσω ανθρώποις αλλά τώ Θεώ» (Πραξ. 5,3-4)

 

Αυτή η πίστη της Καινής Διαθήκης υπάρχει στην Εκκλησία από τα αρχαία χρόνια. Ο άγιος Ιγνάτιος που ήταν επίσκοπος μόλις το 70 μ.Χ. και γνώρισε τους Αποστόλους, μας λέει:

- «Ο γαρ Θεός ημών Ιησούς Χριστός εκυοφορήθη υπό Μαρίας κατ’ οικονομίαν Θεού» (Εφεσίους 18.2, Patrologia Graeca 5,660A).

 

Και ο Ιππόλυτος Ρώμης, στα τέλη του 2ου αι., πολύ πριν "δυναμώσει η Εκκλησία" γράφει:

 

«Άλλως τε ένα Θεόν νομίσαι μη δυνάμεθα, εάν μη όντως Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι πιστεύσωμεν» (Patrologia Graeca 10,821B).

 

Στην περί Θεού ενότητα τού ιστοτόπου μας, υπάρχουν αμέτρητες αποδείξεις τής διαχρονικής πίστης τής Εκκλησίας στην Αγία Τριάδα, καθώς και εκατοντάδες αγιογραφικά εδάφια, που δείχνουν αυτή την αλήθεια. Σάς προσκαλούμε να τα εξετάσετε.

Papyrus 52

 

Δείτε το πρώτο μέρος: Η σχέση Αγίας Γραφής και Αγίας Τριάδος

Δημιουργία αρχείου: 13-11-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 13-11-2018.

ΕΠΑΝΩ