Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Μελέτες

Η μετακόμιση της αυλής μέσα στο... Ναό // Πολύς Όχλος // Η παραβολή των προβάτων // Οι δύο αναστάσεις

Ο "ναός" και το "ιερό"

Πώς η εταιρία Σκοπιά προσπαθεί να δημιουργήσει σύγχυση γι' αυτές τις δύο έννοιες

 

Για να ξεφύγει η Σκοπιά από τη ρητή παρουσίαση του Πολλού Όχλου ως ιερατικής (άρα ουράνιας) τάξης, καταφεύγει σε μια σωρεία αλλοιώσεων, τόσο χωρίων της Αγίας Γραφής, όσο και νοημάτων.

Η λέξη: "ναός", στην Αγία Γραφή, ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, όπως σαφώς φαίνεται στην Αποκάλυψη 11/ια΄ 2: "την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξωθεν, και μη αυτήν μετρήσεις..."

Όμως η εταιρία Σκοπιά, επειδή γνωρίζει το πρόβλημα, προσπαθεί με δόλο να το καλύψει, αλλοιώνοντας κατά τη συνήθειά της το κείμενο τής Αγίας Γραφής στην δική της μετάφραση, καθώς γράφει για το ίδιο εδάφιο: "όσο για την αυλή, όμως, που είναι έξω από (το αγιαστήριο) του ναού, άφησέ την, εντελώς έξω..."

Ασεβώντας προς το ιερό κείμενο, και αψηφώντας την προειδοποίηση τής Αποκάλυψης στο 22/κβ΄ 18, προσθέτει τη λέξη: "αγιαστήριο", για να διασώσει το εκτεθειμένο της δόγμα. (Δες ανάλυση για την αλλοίωση του κειμένου, ΕΔΩ).

Και πού είναι ο ναός, μέσα στον οποίο ο Πολύς Όχλος λατρεύει ως ιερείς τον Θεό;

Αποκάλυψις 11/ια΄ 19: "και ηνοίγει ο Ναός τού Θεού ο εν τω ουρανώ".

Εδώ η Σκοπιά προχωράει και σε αλλοίωση της λέξης "ναός". Λέει λοιπόν:

"Η ελληνική λέξη «ναός» συχνά μεταδίδει την πλατιά έννοια του συνόλου του οικοδομήματος που έχει κατασκευαστεί για λατρεία προς τον Θεό (όχι μόνο το κτίριο –το εσωτερικό αγιαστήριο, η είσοδος στο οποίο ήταν απαγορευμένη- αλλά όλη την έκταση που περιλαμβάνει".

Εδώ η Σκοπιά χρησιμοποιεί την έννοια της Ελληνικής λέξης "ναός", και μάλιστα βάζει και ένα: "συχνά", υπονοώντας τη σημερνή έννοια. Όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει η σημερινή έννοια, αλλά η έννοια της εποχής του Χριστού! και μάλιστα όσον αφορά τον Ιουδαϊκό Ναό, που ήταν σκιά του επουρανίου!

Ήδη είδαμε πιο πάνω, ότι η "αυλή", δεν περιλαμβανόταν στη λέξη: "ναός". Περιελάμβανε ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ, το οποίο φυσικά δεν περιελάμβανε την αυλή. Όταν έλεγε ο Χριστός: «δεν θα μείνει λίθος επί λίθον», φυσικά δεν μιλούσε για την αυλή, αλλά όπως σαφέστατα λέει το εδάφιο «για τις οικοδομές». Ματθαίος κδ΄ : «1 ΚΑΙ εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού· και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτω τας οικοδομάς του ιερού. 2 ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ου βλέπετε ταύτα πάντα; αμήν λέγω υμίν, ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον, ος ου καταλυθήσεται».

Και ενώ εμείς, (ως Χριστιανοί σύμφωνοι με την Αγία Γραφή) δείξαμε προηγουμένως εδάφιο σαφές, που αφήνει την αυλή έξω από τον ναό, η Σκοπιά δεν έχει να επιδείξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΔΑΦΙΟ για τη δική της αντίθετη άποψη. Ακριβώς για το λόγο αυτό, προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την άγνοια των οπαδών της, στηριζόμενη σε ένα (και μοναδικό) άλλο εδάφιο που δεν λέει τίποτα τέτοιο. Η Σκοπιά λέει το εξής:

"Στο εδάφιο Ματθαίος 27/κζ: 5 διαβάζουμε ότι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης έριξε τα αργύρια «εν τω ναώ». Εννοεί μήπως μέσα στο ναό; Πώς θα μπορούσε αφού η είσοδος ήταν απαγορευμένη;"

Το εδάφιο αυτό όμως, δεν λέει ότι μπήκε ο Ιούδας στον Ναό. Ο Ιούδας έριξε τα χρήματα ΣΤΟΝ ΝΑΟ. Ο ναός του Ηρώδη (που υπήρχε τότε), απείχε από την αυλή των ανδρών 20 μέτρα μόνο. Είναι πανεύκολο κάποιος να ρίξει κέρματα σε απόσταση 20 μέτρων μέσα στον Ναό. Άρα το επιχείρημα δεν ισχύει. 

Στο κτίριο του ναού, (και όχι μόνο στα άγια των αγίων), υπήρχε απαγόρευση ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ εκτός από τους ιερείς. Όταν ήθελαν οι ευαγγελιστές να συμπεριλάβουν τις αυλές σε μια λέξη, (όπου μπορούσε να πηγαίνει όλος ο κόσμος), χρησιμοποιούσαν τη λέξη: «ιερό», και όχι ναός. Ο Χριστός και οι απόστολοι, κήρυτταν ΣΤΟ ΙΕΡΟ, και όχι «στο Ναό» (Ιωάννης 18/ιη΄ 20. Πράξεις 2/β΄ 46 κλπ).

Άλλο εδάφιο που δείχνει ότι ο Ναός είναι ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ, είναι και το εξής: Ματθαίος 23/κγ΄ 35:

«όπως έλθη εφ’ υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, ον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου». Το θυσιαστήριο βρισκόταν λοιπόν ΕΞΩ από τον Ναό.

Πέραν αυτών, ο Ναός του Σολομώντα, δεν περιείχε αυλή εθνικών, όπως είχε ο Ναός του Ηρώδη. Ο Ναός του Ηρώδη όμως, δεν ήταν θεόπνευστο σχέδιο. Άρα δεν είναι δυνατόν η Αποκάλυψη να χρησιμοποιεί το ανθρωποποίητο σχέδιο του Ναού του Ηρώδη ως πρότυπο. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί το πρότυπο του ιδίου του Θεού, όπως περιγράφεται για τον Ναό του Σολομώντα, χωρίς «αυλή των εθνικών». Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αυλής "εντός του ναού", όπως προσπαθεί να υποστηρίξει η Σκοπιά.

Τελειώνοντας θα ξανατονίσουμε το εξής χωρίο: Αποκάλυψη 11/ια: 2: "την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξωθεν, και μη αυτήν μετρήσεις..."

Ξεκάθαρα λοιπόν, εφόσον ο Πολύς Όχλος λατρεύει τον Θεό "μέσα στον ναό Του" (Αποκάλυψις 7/ζ: 15), είναι ιερατική τάξη, και όλο το δογματικό οικοδόμημα της Σκοπιάς καταρρέει.

N. M.

Δημιουργία αρχείου: 5-1-2005.

Τελευταία μορφοποίηση: 4-11-2016.

ΕΠΑΝΩ