Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Διαστροφές ΜΝΚ

Ο Ναός και το Ιερό // Πολύς Όχλος

Η μετακόμιση της αυλής μέσα στον... Ναό

Ερμηνευτικές και... Αρχιτεκτονικές αυθαιρεσίες τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά

 

Για να "αφοπλίσει" ένα επιχείρημα εναντίον βασικού της δόγματος, η Σκοπιά έκανε επέμβαση ακόμα και στην ορολογία τού Ναού!

 

Το ότι ο Πολύς Όχλος δεν είναι ιερατική τάξη, είναι σημαντικό δόγμα για τη Σκοπιά. Όμως της χαλάει τη συνταγή μεταξύ άλλων, το ότι εμφανίζονται ως ιερείς της Καινής Διαθήκης, λατρεύοντας τον Θεό ΜΕΣΑ στον Ναό Του, εκεί που μόνο οι ιερείς μπορούσαν να μπουν! Επειδή όμως κατά τη Σκοπιά μόνο οι 144.000 είναι ιερείς, έπρεπε να βρουν μια δικαιολογία. Είπαν λοιπόν, ότι ο Πολύς Όχλος ήταν "στην αυλή του Ναού". Όμως η Αγία Γραφή δεν σηκώνει παρερμηνείες. Τους χάλαγαν τα σχέδια αρκετά εδάφια, που έδειχναν ότι η αυλή ήταν έξω από τον Ναό. Ένα από αυτά, (το πιο ξεκάθαρο), αποφάσισαν να το... σκοτώσουν!Ο Ιησούς Χριστός, κατά τη Θεϊκή του φύση, είναι ίσος με τον Πατέρα. Και κατώτερος είναι μόνο κατά την αιτία, καθώς ο Πατέρας είναι η πρώτη αιτία, και γεννά τον Υιό, ενώ εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Τη Θεϊκή αυτή ισότητα του Πατρός με τον Υιό, την αναφέρει καθαρά και ρητά η Αγία Γραφή, στην προς Φιλιππισίους επιστολή του αποστόλου Παύλου. Όμως η εταιρία Σκοπιά, κατά τη συνήθειά της, φρόντισε να διαστρέψει και αυτό το εδάφιο, εκμεταλλευόμενη μια λέξη, η οποία χρησιμοποιείται σπάνια, και περιέχει μια έννοια εν πολλοίς άγνωστη. 

Αποκάλυψις 11/ια΄ 2:

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς

2 και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσης, ότι εδόθη τοις έθνεσι, και την πόλιν την αγίαν πατήσουσι μήνας τεσσαράκοντα δύο.

2 Την αυλή, όμως, που είναι έξω από το αγιαστήριο του ναού, άφησέ την εντελώς έξω και μην τη μετρήσεις, επειδή έχει δοθεί στα έθνη. Και αυτά θα καταπατήσουν την άγια πόλη σαράντα δύο μήνες.

Παρατηρήστε στο παραπάνω εδάφιο, την αλλοίωση των παρερμηνευτών της Σκοπιάς! Έχουν προστεθεί οι τρεις λέξεις που τονίσαμε παραπάνω με έντονο κόκκινο: "το αγιαστήριο" και "εντελώς". Και οι τρεις λέξεις αυτές, έχουν τη σημασία τους, καθώς η Σκοπιά προσπαθεί εδώ να δημιουργήσει ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ. Χωρίς να δείχνει το στοιχειώδη σεβασμό στο ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής, αλλοιώνει το νόημα για να παραπλανήσει τους οπαδούς της!

Προσπαθούν εδώ, να δώσουν την εντύπωση, ότι η λέξη "ναός", συμπεριλαμβάνει και την αυλή! Το πρωτότυπο κείμενο γράφει ξεκάθαρα ότι η αυλή είναι έξω από το ναό, ότι η λέξη: "ναός" δεν συμπεριλαμβάνει την "αυλή". Με την αλλοίωση αυτή της Σκοπιάς όμως, δίνεται η εντύπωση ότι η αυλή είναι έξω από το αγιαστήριο του ναού, και όχι από τον ίδιο τον ναό. Θέλουν να φανεί ότι η λέξη "ναός" συμπεριελάμβανε και την "αυλή των εθνικών", άρα να μη σκεφθεί ο αναγνώστης, ότι ο Πολύς Όχλος που λατρεύει τον Θεό ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ (Αποκάλυψις 7/ζ: 15), είναι ιερατική τάξη!

Η λέξη: "ναός" στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ΠΑΝΤΟΤΕ, ΜΟΝΟ στο κτίριο. Ποτέ δεν συμπεριλαμβάνει την "αυλή". Η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να μιλήσει για ολόκληρο το οικοδομικό συγκρότημα του ναού, (συμπεριλαμβανομένων και των αυλών), είναι η λέξη: "ιερό". Δείτε για παράδειγμα το εδάφιο Πράξεις 3/γ: 1-3: " 1 Επι το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ωραν της προσευχής την ενάτην. 2 και τις ανήρ χωλός εκ κοιλίας μητρός αυτού υπάρχων εβαστάζετο, ον ετίθουν καθ’ ημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγομένην ωραίαν του αιτείν ελεημοσύνην παρά των εισπορευομένων εις το ιερόν". Στο ιερό λοιπόν, και όχι "στον ναό" συμπεριλαμβανόταν η αυλή των εθνικών. Όμως η Σκοπιά επιχειρεί να αλλοιώσει εντελώς την έννοια της λέξης. Και είναι σαφές ότι αυτό το κάνει ΕΠΙΤΗΔΕΣ, και όχι τυχαία. Και αυτό θα το δούμε ακόμα πιο καθαρά, σε άλλη αναλυτικότερη μελέτη.

Εκτός όμως από τις λέξεις: "το αγιαστήριο" που προσθέτει η Σκοπιά στην Αγία Γραφή, προσθέτει και η λέξη: "εντελώς". (Την αυλή, όμως, που είναι έξω από το αγιαστήριο του ναού, άφησέ την εντελώς έξω). Με αυτή τη λέξη: "εντελώς", υπονοεί, ότι η αυλή δεν είναι "εντελώς" έξω από τον ναό! Δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό αυτό καθώς κάποιος διαβάζει, όμως αυτή την εντύπωση του αφήνει στο τέλος. Τι θα πει δηλαδή: "εντελώς"; Δεν έφθανε μόνο η λέξη: "έξω" που υπάρχει δύο φορές στο εδάφιο του πρωτοτύπου κειμένου; Γιατί "εντελώς έξω"; Για να υπονοήσει ότι το προηγούμενο: "έξω" που υπάρχει στο εδάφιο, δεν είναι "εντελώς" έξω, όπως το δεύτερο!!! Λες και αν χρειαζόταν, δεν θα το έγραφε έτσι ο Ιωάννης!

Για να δικαιολογήσει λοιπόν η Σκοπιά το εσφαλμένο της δόγμα, ότι ο Πολύς Όχλος δεν είναι ιερατική τάξη, φθάνει σε μία ακόμα ασέβεια, να προσθέσει τρεις λέξεις στο αρχαίο κείμενο. Προφανώς οι ασεβείς ηγέτες της Σκοπιάς, δεν έχουν λάβει στα σοβαρά τα παρακάτω εδάφια που υπάρχει στο τέλος της Αποκάλυψης, και τολμούν να το διαβάζουν οι ίδιοι στη Μετάφραση Νέου Κόσμου χωρίς να ντρέπονται:

"Εγώ δίνω μαρτυρία σε όποιον ακούει τα λόγια της προφητείας αυτού του ρόλου: Αν κάποιος κάνει μια προσθήκη σε αυτά τα πράγματα, ο Θεός θα του προσθέσει τις πληγές που είναι γραμμένες σε αυτόν το ρόλο. Και αν κάποιος αφαιρέσει οτιδήποτε από τα λόγια του ρόλου αυτής της προφητείας, ο Θεός θα αφαιρέσει τη μερίδα του από τα δέντρα της ζωής και από την άγια πόλη, πράγματα που είναι γραμμένα σε αυτόν το ρόλο" (Αποκάλυψις 22/κβ: 18,19).

Εσείς φίλοι Μάρτυρες του Ιεχωβά, συνειδητοποιείτε τι λέει αυτό το χωρίο; Συνειδητοποιείτε σε τι ασεβείς παραχαράκτες της Αγίας Γραφής εμπιστεύεστε τη σωτηρία σας; Αντιλαμβάνεστε ότι μαζί με αυτούς, θα δώσετε ΚΙ ΕΣΕΙΣ λόγο στον Θεό, χρησιμοποιώντας το ασεβές και αλλοιωμένο κείμενο της Μετάφρασης Νέου Κόσμου;

Ακόμα την κρατάτε στα χέρια σας;

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 7-12-2004.

Τελευταία μορφοποίηση: 29-10-2016.

ΕΠΑΝΩ