Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 39ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 41ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

40ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

Τι ακριβώς είναι τα Αστρονομικά Ηερολόγια;

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες τής Σκοπιάς προς μείωση και υποβάθμιση τής αξιοπιστίας τους.

6. Rolf Furuli: Ο βασικότερος υπερασπιστής τής χρονολογήσεως τής Σκοπιάς

Εις το σημείο όμως αυτό, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, να εξηγήσουμε πού οφείλονται οι τρεις διαφορετικές ημερομηνίες (1η, 2α, 3η Μαΐου) που θέσαμε ως αντίστοιχες τής 1ης Nisannu.

Η Εταιρία Σκοπιά, πουθενά εις το άρθρο τής 01.11.2011 δεν αναφέρει, ότι ο κύριος υπεύθυνος για όλες αυτές τις παρατηρήσεις επί τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956, αλλά και ο βασικότερος απολογητής τής Νεο-Βαβυλωνιακής χρονολογήσεώς της, είναι ο λέκτωρ Σημιτικών γλωσσών εις το Πανεπιστήμιο τού Όσλο, κι όχι μόνον γνώστης αυτών, αλλά και τής Ελληνικής, Λατινικής, Ακκαδικής, Αιθιοπικής, Φοινικικής, Συριακής και Ουγκαριτικής γλώσσης Rolf Johan Furuli.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν λέκτωρ ξεκίνησε τις σπουδές του εις την Βαβυλωνιακή χρονολόγηση το 1984. Βασιζόμενος δε εις αυτές τις σπουδές, προσπάθησε να υπερασπίσει την άποψη που διακρατείται υπό τών Μαρτύρων τού Ιεχωβάεις τούς οποίους ήταν μέλος (αφού προ λίγου χρόνου αποκόπηκε) – ότι η Ιερουσαλήμ κατεστράφη υπό τών Βαβυλωνίων το 607 π.Χ. κι όχι το 587 π.Χ.

Το ότι ο συγκεκριμένος λέκτωρ ήταν μέλος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά φαίνεται και από τα κατωτέρω:

«Rolf Furuli is considered one of today's foremost apologists for the Jehovah's Witnesses» (ΕΔΩ) δηλ. «Ο Rolf Furuli θεωρείται σήμερα ως ένας από τούς κυριότερους απολογητές για τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά» Εις δε το αντίστοιχον λήμμα τής Νορβηγικής  και Αγγλικής Wikipedia αναφέρεται ως μέλος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά:

«Furuli er medlem av Jehovas vitner, og fyller vervet som eldste» (ΕΔΩ) δηλ. «Ο Furuli είναι μέλος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά και έχει τη θέση τού πρεσβυτέρου».

«Furuli started his studies of New Babylonian chronology in 1984. Based on these studies, he has attempted to defend the view held by Jehovah's Witnesses - of which Furuli is a member - that Jerusalem was destroyed by the Babylonians in 607 BC rather than 587 BC» (ΕΔΩ) δηλ.

«Ο Furuli ξεκίνησε τις σπουδές του εις την Βαβυλωνιακή χρονολόγηση το 1984. Βασιζόμενος εις αυτές τις σπουδές, προσπάθησε να υπερασπίσει την άποψη που διακρατείται υπό τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά εις τούς οποίους είναι μέλοςότι η Ιερουσαλήμ κατεστράφη υπό τών Βαβυλωνίων το 607 π.Χ. παρά το 587 π.Χ.»

Εις δε Forum Μαρτύρων τού Ιεχωβά αναφέρεται ακόμη και η συνάθροιση εις την οποίαν υπηρέτησε, καθώς και ότι για πολλούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά εις την Νορβηγία θεωρείται ένας «γκουρού»:

«Furuli used to be an elder in Majorstuen congregation in Oslo. The latest inforation I've got is that he has moved to Sandefjord og small town 120 km southwest of Oslo. He is definetly a higly regarded elder. A guru for many JWs in Norway» (ΕΔΩ) δηλ.

«Ο Furuli ήτο πρεσβύτερος εις την συνάθροιση Majorstuen εις το Όσλο. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι μετακόμισε εις Sandefjord, μίαν μικρή πόλη 120 χλμ νοτιοδυτικά τού Όσλο. Είναι κατηγορηματικά ένας εξέχων πρεσβύτερος. Ένας γκουρού για πολλούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά εις την Νορβηγία».

Εις το βιβλίο λοιπόν που εξέδωσε προκειμένου να αναιρέσει την συμβατική χρονολόγηση τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου «Assyrian, Babylonian and Egyptian Chronology. Volume II of Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Oslo: Awatu Publishers, 2007 εις την σελ.311 ρητώς αναφέρει, ότι

«In order to correlate the Babylonian calendar with the Julian calendar, I take as a point of departure that each month began with the sighting of the new moon» δηλαδή «Με σκοπό να συσχετίσουμε το Βαβυλωνιακό ημερολόγιο με το Ιουλιανό, θεωρώ ως σημείο εκκινήσεως, ότι έκαστος μήνας ξεκινάει με την θέαση τής νέας Σελήνης». Κατόπιν προχωράει και εξηγεί, ότι λόγω τών κακών καιρικών συνθηκών, ο μήνας ηδύνατο μερικές φορές «να ξεκινήσει μίαν ημέρα μετά την νέαν Σελήνη».

 


Kεφάλαιο 39ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 41ο


Δημιουργία αρχείου: 23-9-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 23-9-2021.

ΕΠΑΝΩ