Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ιστορικά ντοκουμέντα και Ψευδοπροφητείες

Δικαιολογεί η ιστορία τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά τον ισχυρισμό τους περί Πιστού και Φρόνιμου Δούλου; * Οι ψευδοπροφήτες τής Σκοπιάς * Ρώσσελ και Μπάρμπουρ * Τι δείχνει το υπόμνημα της Ιστορίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά;

Η Εταιρία Σκοπιά πλαστογραφεί την ιστορία της

Τι έλεγαν ΤΟΤΕ για το 1914, και τι λένε ΤΩΡΑ ότι έλεγαν τότε...

Του B. J. Kotwall

 

Ίσως το συχνότερα επαναλαμβανόμενο ψέμα στις εκδόσεις της Εταιρίας Σκοπιά είναι ότι από το 1876 και μετά — 38 χρόνια πριν το 1914 — προέβλεψαν πως το 1914 θα σημείωνε την ΕΝΑΡΞΗ «της συντέλειας του συστήματος πραγμάτων».

Προς υποστήριξη αυτού του ψεύδους συχνά παραθέτει από το περιοδικό Βιβλικός Εξεταστής.

 

Αυτό το περιοδικό εκδόθηκε από τον Τζωρτζ Στορς (1796-1879), ο οποίος επηρέασε πολύ τον Κάρολο Ρώσσελ, τον πρώτο Πρόεδρο της Εταιρίας Σκοπιά. Ο Ρώσσελ έγραψε στον Βιβλικό Εξεταστή ένα άρθρο με τίτλο «Καιροί των Εθνών: Πότε Τελειώνουν;» Αυτό το άρθρο αναφέρεται συχνά στις εκδόσεις της Σκοπιάς, αλλά ποτέ δε παρατίθεται ολόκληρο για πολύ ευνόητους λόγους.

 

 «Στην αρχή της Χριστιανικής εποχής, είχαν παρέλθει 606 χρόνια αυτών των Καιρών… τα οποία αφαιρούμενα από τα 2520, θα καταδείκνυαν ότι οι επτά καιροί θα τελείωναν το 1914. Θα ρωτήσουμε, αλλά δεν θα απαντήσουμε τώρα, μια άλλη ερώτηση:

 

Εάν οι Καιροί των Εθνών τελειώνουν το 1914, (και υπάρχουν πολλές άλλες και σαφέστερες αποδείξεις που εστιάζουν σε εκείνον τον καιρό), και έχουμε δηλώσει ότι θα ξεσπάσει μανιωδώς ένας καιρός θλίψεως τέτοιας όπως ποτέ πριν, ούτε θα υπάρξει, μια μέρα οργής κ.λ.π., πόσον καιρό. πριν η εκκλησία θα διαφύγει; Καθώς λέγει ο Ιησούς: «αγρυπνείτε, για να καταξιωθείτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι εις τον κόσμο».

 

Το γεγονός είναι ότι το άρθρο του Ρώσσελ ούτε αναφερόταν ούτε θα μπορούσε να αναφέρεται στο 1914 ως την ΕΝΑΡΞΗ «της συντέλειας του συστήματος πραγμάτων». Ο Ρώσσελ πίστευε σταθερά ότι «η συντέλεια του συστήματος πραγμάτων» (που ονομάζεται επίσης ‘ο καιρός του τέλους’), άρχισε το 1799, και ότι ο Χριστός ήρθε αόρατα το 1874 και ότι η εκκλησία θα ‘διέφευγε’ πριν το 1914. Ο Ρώσσελ δίδασκε μέχρι και το 1914, ότι το 1914 επρόκειτο να είναι ΤΟ ΤΕΛΟΣ «του συστήματος πραγμάτων».

 

Για παράδειγμα:

 

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για ν’ αλλάξουμε τους αριθμούς — ούτε θα μπορούσαμε να τους αλλάξουμε ακόμη κι αν το θέλαμε. Πιστεύουμε ότι είναι χρονολογίες του Θεού, όχι δικές μας. Αλλά αναλογιστείτε τη σημασία του 1914, δεν είναι ημερομηνία για την αρχή αλλά για το τέλος του καιρού της θλίψεως». Σκοπιά 15 Ιουλίου 1894, σελ. 226

 

«… το πλήρες τέλος των καιρών των Εθνών, το πλήρες τέλος της περιόδου της κυριαρχίας των, θα επέλθει το 1914 Κ.Χ και αυτή η χρονολογία θα είναι το απώτατο όριο της διακυβέρνησης του ατελούς ανθρώπου». Ο Καιρός Εστίν Εγγύς (1889) σελ. 76, 77.

 

Ακολουθούν λίγα παραδείγματα παρμένα από το CD ROM της Εταιρίας που υποστηρίζουν ή υπονοούν την ψευδεπίγραφη πρόγνωση ότι το 1914 σημείωνε την ΕΝΑΡΞΗ της «συντέλειας του συστήματος πραγμάτων».

 

Ξύπνα! 22 Ιουνίου 1973, σελ. 8 (στην Ελληνική)

«Από όλους τους προφήτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό, ο Ιησούς εξέχει. Βασιζόμενοι στα λόγια του Ιησού καθώς και στα λόγια του Δανιήλ και του Ιωάννου, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ετόνισαν το έτος 1914 δεκαετηρίδες προηγουμένως* ότι εσημείωσε την αρχή «της συντέλειας του αιώνος» [συστήματος πραγμάτων ΜΝΚ]* Βλέπε, παραδείγματος χάριν, τον «Ερευνητή της Βίβλου» (στην Αγγλική) Τόμος ΧΧΙ, Αριθ. 1  (ολόκληρο τον αριθμό 313), Οκτώβριος 1876,σελίδες 27,28.

 

Ξύπνα! 8 Οκτωβρίου 1973, σελ. 18 (Αγγλική)

«Έτσι, μετρώντας από το 607 Π.Κ.Χ. όταν τα Έθνη απέκτησαν αποκλειστική κυριαρχία στη γη, πότε τελειώνουν αυτοί οι προσδιορισμένοι καιροί; Η απάντηση είναι το1914. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ετόνισαν αυτό το έτος ακόμη από το 1876 σε ένα άρθρο γραμμένο από τον Κ. Τ. Ρώσσελ που δημοσειύθηκε στον Βιβλικό Εξεταστή. Τριάντα οκτώ χρόνια αργότερα το σημειωμένο έτος έφτασε».

 

Βιβλίο του Έτους 1975, σελ. 37 (Αγγλική)

«Ωστόσο, ακόμη πιο πριν, ο Κ. Τ. Ρώσσελ έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Οι Καιροί των Εθνών: Πότε Τελειώνουν;» Δημοσιεύθηκε στον Βιβλικό Εξεταστή τον Οκτώβριο του1876, και εκεί ο Ρώσσελ έλεγε: ‘’Οι επτά καιροί θα τελειώσουν το 1914 μ.Χ.’’. Είχε συνδέσει ορθά τους Καιρούς των Εθνών και τους επτά καιρούς που μνημονεύονται στο βιβλίο του Δανιήλ. (Δανιήλ 4: 16, 23, 25, 32) Επιβεβαιώνοντας αυτούς τους υπολογισμούς, το 1914 σημείωσε το τέλος αυτών των καιρών και τη γέννηση της Βασιλείας του Θεού στον ουρανό με τον Χριστό Ιησού ως Βασιλιά. Σκεφθείτε! Ο Ιεχωβά έδωσε στο λαό του αυτή τη γνώση σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πριν εκπνεύσουν αυτοί οι καιροί.»

 

Σκοπιά 15 Φεβρουαρίου 1981, σελ. 10 (Αγγλική)

«Έτσι, μια άλλη σεβαστή αυθεντία (ο Χάρολντ Μακμίλλαν), προσθέτει τη φωνή του στους πολιτικούς και ιστορικούς, οι οποίοι κοιτάζοντας πίσω, αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα του 1914. Εντούτοις, δεκαετίες πριν φτάσει αυτό το έτος, αφιερωμένοι σπουδαστές της Γραφής ήταν σε θέση να προσδιορίσουν το 1914 ως ένα κλιμακούμενο σημείο καμπής. (Βιβλικός Εξεταστής, Οκτώβριος 1876, σελίδες 27, 28). Αυτές οι Βιβλικές προφητείες αποκαλύπτουν επίσης ότι η «γενεά» που είδε τα γεγονότα που άρχισαν το 1914 θα έβλεπε επίσης τη «συντέλεια του συστήματος πραγμάτων». Ματθ.24: 3, 7-22, 32-35.

 

Σκοπιά 15 Σεπτεμβρίου 1983, σελ. 16 (Ελληνική)

«Ακόμη από το έτος 1876,σ’ ένα άρθρο που υπέβαλε για δημοσίευση στο Δη Μπάϊμπλ Εξάμινερ, ο πρόεδρος [Ρώσσελ] είχε εκ των προτέρων δείξει ότι το 1914 θα ήταν η χρονολογία για να τελειώσουν οι «Καιροί των Εθνών» με σοβαρές συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο του ανθρώπινου γένους. (Λουκ.21: 24) Είναι καταπληκτικό που τον καιρό που ο πρόεδρος ανήγγειλε στην οικογένεια Μπέθελ του Μπρούκλυν ότι οι Καιροί των Εθνών είχαν τελειώσει, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όλης της ανθρώπινης ιστορίας βρισκόταν στην 66η μέρα του».

 

Σκοπιά 15 Σεπτεμβρίου 1983,σελ.16 (Ελληνική)

«Ο πρόεδρος της Εταιρίας [Ρώσσελ] είχε τονίσει και πάλι τη ζωτική σημασία του 1914 στις στήλες του περιοδικού Σκοπιά από το 1879 κι έπειτα, και ειδικά στο βιβλίο Ο Καιρός Εστίν Εγγύς, που εκδόθηκε το 1889. Αλλά μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 1914 είχε δει αρκετά από τα τρέχοντα παγκόσμια γεγονότα εκείνο το αξιομνημόνευτο έτος για να βεβαιωθεί ότι ήταν σωστή η θέση που έλαβε δημόσια. Μπορούσε να αισθάνεται ότι είχε δικαιωθεί, τουλάχιστον απ’ αυτή την άποψη, σαν επιμελής και προσεχτικός σπουδαστής των χρονολογιών ή του χρονοδιαγράμματος της Βίβλου, που προλέγει τους καιρούς και τις εποχές του Θεού».

 

Βιβλίο Αποκάλυψη - Το Μεγαλειώδες Αποκορύφωμα, σελ. 105

«Από τα μέσα της δεκαετίας του 1870, ο λαός του Ιεχωβά ανέμενε ότι το 1914 θα άρχιζαν καταστροφικά γεγονότα τα οποία θα σηματοδοτούσαν το τέλος των Καιρών των Εθνών».

 

Σκοπιά 15 Οκτωβρίου 1990, σελ. 19

«Επί 38 χρόνια πριν το 1914,οι Σπουδαστές της Γραφής, όπως ονομάζονταν τότε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, υποστήριζαν ότι το έτος αυτό θα έληγαν οι Καιροί των Εθνών. Τι καταπληκτική απόδειξη που έδειχνε ότι αυτοί ήταν οι αληθινοί δούλοι του Ιεχωβά!.

 

Η Επερχόμενη Παγκόσμια Κυβέρνησή μας (1977), σελ. 131

«Από το έτος 1876, εκείνοι που συνταυτίσθηκαν με τη Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά και το Σωματείο των Διεθνών Σπουδαστών της Γραφής, δημόσια διεκήρυτταν ότι οι Καιροί των Εθνών θα έληγαν νωρίς το φθινόπωρο του 1914».

 

Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ηγέτες της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά έχουν διασώσει μόνο τη φράση «τέλος των Καιρών των Εθνών» απ’ τις προ του 1914 εκδόσεις τους όπως μπορεί να φανεί από τα παραπάνω αποσπάσματα. Αυτό που με απατηλό τρόπο δεν λένε είναι ότι στις προ του 1914 εκδόσεις τους, το 1914 σημείωνε το τέλος του κόσμου και την είσοδο στον Αρμαγεδδώνα.

Μετάφραση από Συνεργάτη

Δημιουργία αρχείου: 7-12-2011.

Τελευταία μορφοποίηση: 6-3-2017.

ΕΠΑΝΩ