Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ψευδοπροφητείες και Ιστορία τής Σκοπιάς

Πώς η ίδια η Σκοπιά ορίζει τους ψευδοπροφήτες! * Οι ψευδοπροφήτες τής Σκοπιάς * Πίνακας ψευδοπροφητειών της Σκοπιάς για το τέλος * Πώς ο Θεός εκθέτει τους ψευδοπροφήτες * Η διάψευση των ψευδοπροφητειών της Σκοπιάς για την έλευση του τέλους * Μάρτυρες του Ιεχωβά: Οι κατ' εξοχήν σύγχρονοι ψευδοπροφήτες

Δικαιολογεί η ιστορία τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά

τον ισχυρισμό τους περί Πιστού και Φρόνιμου Δούλου;

 

Αντικειμενικός σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξηγήσει πώς η Εταιρία Σκοπιά χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή για να εδραιώσει τον ισχυρισμό της ότι είναι η μοναδική θρησκεία που αντιπροσωπεύει τον Θεό επί της γης. Η αφοσίωση και η οσιότητα των πιστών της βασίζεται στην πίστη ότι αυτό το Νομικό Σωματείο είναι «ο αγωγός επικοινωνίας» του Θεού προς τους ανθρώπους στη γη, η αόρατη επίγεια Οργάνωσή Του. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι, κανένας δεν μπορεί να σταθεί ως δίκαιος ενώπιον του Θεού, παρά μόνον, αν είναι πρόθυμος να υποταχθεί στην Εταιρία Σκοπιά. Αυτοί που αρνούνται να αποδεχθούν την εξουσία της παραμένουν εκτός της εύνοιας του Θεού και δεν μπορούν να σωθούν, παρότι ομολογούν πίστη σ’ Αυτόν και τον Χριστό. Ας δούμε, λοιπόν.

Μια φράση που χρησιμοποιείται συχνά από τους Μ.τ.Ι. για να προσδιορίσουν την Εταιρία Σκοπιά είναι ο «πιστός και φρόνιμος δούλος». Είναι παρμένη από τα εδάφια Ματθαίος 25:45-47, όπως εμφανίζονται στη Μετάφραση Νέου Κόσμου:

«Ποιος άραγε είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίο ο Κύριός του διόρισε υπεύθυνο στο υπηρετικό προσωπικό του για να τους δίνει την τροφή τους στον κατάλληλο καιρό; Ευτυχισμένος είναι εκείνος ο δούλος αν ο Κύριός του, όταν έρθει, τον βρει να ενεργεί έτσι. Αληθινά σας λέω: θα τον διορίσει υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά του».

Η Εταιρία Σκοπιά διδάσκει ότι αυτός ο «δούλος» αντιπροσωπεύει την Χριστιανική Εκκλησία από το 33 μ.Χ. έως σήμερα.

«Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι αυτή η παραβολή αναφέρεται στη Μία Αληθινή Εκκλησία των κεχρισμένων ακολούθων του Ιησού Χριστού. Αρχίζοντας από την Πεντηκοστή του 33 κ. Χ. (εννοεί μ. Χ.) και συνεχίζοντας επί δέκα εννέα αιώνες από τότε, αυτή η όμοια με δούλο εκκλησία τρέφει τα μέλη της πνευματικά, κάνοντάς το αυτό πιστά και φρόνιμα. –Σκοπιά 1 Μαρτίου 1981 σελ. 24.

Σημειώστε ότι αυτή η μία αληθινή εκκλησία αναφέρεται πως πρέπει να έχει ‘συνεχή παρουσία’, αδιάκοπα, επί δέκα εννέα αιώνες από το ξεκίνημά της. Κατά τη διάρκεια αυτών των πολλών αιώνων έπρεπε να παρέχει τροφή για τα μέλη της ‘πιστά και φρόνιμα’. Ως προς το πώς αυτό το πρόγραμμα διατροφής έχει λειτουργήσει στη διάρκεια των αιώνων, η Εταιρία Σκοπιά λέει:

«Από την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. (εννοεί μ. Χ.) έως την παρούσα ώρα αυτό έχει επιτελεσθεί στοργικά και προσεκτικά. Ναι, κι αυτοί οι ‘οικείοι’ έχουν τραφεί με προοδευτική πνευματική τροφή η οποία τους βοηθάει να συμβαδίζουν με το «λαμπρό φως που φέγγει επί μάλλον και μάλλον, ώσπου να γίνει τέλεια η μέρα». Σκοπιά 15 Ιουλίου 1960, σελ. 435.

Συνοψίζοντας όσα έχουμε παρουσιάσει μέχρι εδώ, σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα δόγματα της Εταιρίας Σκοπιά, ‘ο δούλος’ είναι η Χριστιανική Εκκλησία η οποία 1ον ήρθε σε ύπαρξη το 33 μ.Χ., 2ον Έχει μια συνεχή και αδιάκοπη παρουσία από τότε και 3ον Έχει διαθρέψει τον εαυτό της με ‘προοδευτική πνευματική τροφή’ με μια αδιάκοπη συνέχεια. Αν αυτό αληθεύει, θα σήμαινε ότι αυτή η καλά διατρεφόμενη Χριστιανική Εκκλησία ή ‘δούλος’ θα είχε ηλικία μεγαλύτερη από 1800 χρόνια τον καιρό που εμφανίσθηκε ο Κάρολος Τέϊζ Ρώσσελ στη σκηνή, στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Ο επόμενος παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η διδασκαλία ότι ο Ιησούς επέστρεψε ‘αόρατα’ τον Οκτώβριο του 1914 και τρεισήμισυ χρόνια μετά, το 1918, λέγουν, Ο Ιησούς έκανε ‘Κρίση στο Ναό’ η οποία κατέληξε στην απόρριψη όλων των θρησκειών, εκτός απ’ τη δική τους.

«Όταν ο Ιησούς ήλθε στον πνευματικό Ναό του Θεού το 1918 για να κρίνει τους ανθρώπους, ο Χριστιανικός κόσμος απερρίφθη». Σκοπιά 1 Αυγούστου 1960, σελ. 462.

Εντούτοις, σύμφωνα με τη δική τους άποψη, κι αυτοί επίσης ήταν πνευματικά ακάθαρτοι εκείνο τον καιρό.

«Οι Γραφές τους περιγράφουν ως έχοντες ακάθαρτα ενδύματα, λόγω της μακράς συνταύτισής τους με τη Χριστιανική αποστασία. Είχαν πολλές συνήθειες, χαρακτηριστικά και απόψεις παρόμοιες με τις σαν ζιζάνια αιρέσεις του Χριστιανικού κόσμου». Σκοπιά 15 Ιουλίου 1960, σελ. 435, 436.

Η παράδοση της Εταιρίας Σκοπιά λέει ότι η Οργάνωσή τους επέζησε απ’ αυτή την περίοδο κρίσεως, παρά την ακάθαρτη κατάστασή τους, και την άνοιξη του 1919 της ανατέθηκε η ευθύνη πάνω σε όλα τα υπάρχοντα του Χριστού, δηλαδή, πάνω σε όλα τα επίγεια συμφέροντα της βασιλείας. Και ποια ήταν τα κριτήρια που έθεσε ο Ιησούς για να καταλήξει σ’ αυτή την Κρίση; Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Εταιρίας, το κριτήριο ήταν το πόσο πιστά παρείχαν τη κατάλληλη πνευματική τροφή.

«Η παροχή τροφής, το σωστό είδος τροφής, στον κατάλληλο καιρό, ήταν το επίμαχο ζήτημα».

Όσον αφορά την ποιότητα της πνευματικής τροφής που εχορηγείτο από αυτή τη μικρή ομάδα, υπό την κατεύθυνση του Πάστορα Ρώσσελ, έχουν παραδεχθεί ότι έτρεφαν τους εαυτούς τους με μολυσμένη τροφή, μολυσμένη με ‘απόψεις παρόμοιες με τις σαν ζιζάνια αιρέσεις του Χριστιανικού κόσμου’, αλλά, όπως δείχνει το υπόμνημα, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Επιπλέον αυτού, δίδασκαν και κήρυτταν ότι «ο καιρός του τέλους», άρχισε το 1799, ότι η ‘επάνοδος του Χριστού’ ‘αοράτως’ έγινε το 1874, τον Οκτώβριο, και ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν το 1914. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα θεωρούν όλα αυτά τα σοβαρά λάθη μικρής σπουδαιότητας, παρά τα όσα λέει η Αγία Γραφή γι’ αυτά τα πράγματα. (Δευτ.18: 20-22). Ο Ρώσσελ υπολόγισε τον ‘καιρό του τέλους’ ως μια περίοδο 115 ετών: 1799-1914.

«Ο προσεκτικός σπουδαστής θα έχει παρατηρήσει ότι αυτή η περίοδος, που ορίζεται ως «ο καιρός του τέλους», έχει πολύ κατάλληλα ονομαστεί έτσι, αφού σ’ αυτήν δεν περιλαμβάνεται μόνον η Εποχή του Ευαγγελίου, αλλά επίσης, και όλες οι προφητείες που αναφέρονται στο τέλος αυτής της εποχής, οι οποίες ολοκληρώνονται φτάνοντας στην πλήρη εκπλήρωσή τους. Η ίδια κατηγορία αναγνωστών θα έχει επίσης σημειώσει τη μεγάλη σπουδαιότητα των τελευταίων σαράντα (40) από αυτά τα 115 χρόνια που ονομάζονται «Το Τέλος» ή ο «Θερισμός». Γραφικές Μελέτες, Τόμος 3, σελ.121, Αγγλική.

Στη Σκοπιά της Σιών το 1894, παρουσιάστηκε η ερώτηση: Μπορεί να καθυστερήσει μέχρι το 1914; Απαντώντας, έλεγε εν μέρει:

«Τώρα, εν όψει των παρόντων εργατικών αναταραχών και της επαπειλούμενης αναρχίας, οι αναγνώστες μας γράφουν για να μάθουν μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος με τη χρονολογία του 1914. Λένε ότι δεν βλέπουν ότι οι παρούσες συνθήκες μπορούν να αντέξουν επί πολύ αυτή την ένταση… Πιστεύουμε ότι είναι χρονολογίες του Θεού, ΟΧΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ. Αναλογισθείτε όμως, ότι το 1914 δεν είναι η χρονολογία για την αρχή, αλλά για το τέλος της περιόδου των αναταραχών. Σκοπιά της Σιών 15 Ιουλίου 1894, σελ. 228, Αγγλική.

Όλες οι προβλέψεις του Ρώσσελ απέτυχαν παταγωδώς. Όλα αυτά τα λάθη κηρύχθηκαν στο όνομα του Ιησού, και δημοσιεύθηκαν σε εκατομμύρια αντίτυπα ως ‘αλήθεια’. Αυτή ήταν η τροφή που προμήθευε η Εταιρία Σκοπιά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1914-1918, προσέθεσαν ακόμη περισσότερη μολυσματική τροφή στο πνευματικό τους διαιτολόγιο. Το 1917, μετά το θάνατο του Ρώσσελ, έθεσαν σε κυκλοφορία ένα νέο βιβλίο, Το Τετελεσμένο Μυστήριο. Το βιβλίο αυτό προέβλεπε την καταστροφή όλων των Εκκλησιών και των μελών τους μέσα στο 1918, την ‘ανάληψη’ στον ουρανό των πιστών ακολούθων του Χριστού το 1918 και την καταστροφή όλων των κυβερνήσεων το 1920.

«Επίσης, στο 1918, όταν ο Θεός θα καταστρέψει όλες τις Εκκλησίες ολοσχερώς, και τα μέλη των εκκλησιών κατά εκατομμύρια, τότε, οποιοσδήποτε εκφύγει θα προστρέξει στα έργα του Πάστορα Ρώσσελ για να μάθει τη σημασία της Πτώσεως του Χριστιανικού Κόσμου». Το Τετελεσμένο Μυστήριο,1917, σελ.485.

«Η εισήγησή μας είναι ότι, η ενδόξαση του Μικρού Ποιμνίου την Άνοιξη του 1918 μ.Χ. θα λάβει χώρα μεταξύ του Τέλους των Καιρών των Εθνών και του τέλους της ουράνιας κλήσης το 1921 μ.Χ.» Τετελεσμ. Μυστήριο,1917, σελ. 64.

«Ακόμη και οι Δημοκρατίες θα αφανιστούν προς το τέλος του 1920. Κάθε Βασίλειο της γης θα παρέλθει πνιγμένο στην αναρχία». Τετ. Μυστήριο, σελ.258.

Την άνοιξη του 1919, Ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ, ο νέος Πρόεδρος της Εταιρίας Σκοπιά, διεκήρυξε: Εκατομμύρια Ήδη Ζώντων Ουδέποτε Θέλουσιν Αποθάνει. Το ακόλουθο έτος, το 1920, εξεδόθη υπό τη μορφή βιβλιαρίου η ίδια διακήρυξη. Αυτό το βιβλιάριο προέβλεπε ότι το 1925 θα έβλεπε την ανάσταση των ‘αρχαίων αριστέων’, και την έναρξη της αποκατάστασης της γης κάτω από την Αρχοντική διακυβέρνησή τους.

«Επί τη βάσει των επιχειρημάτων που εκτέθηκαν προηγουμένως, δυνάμεθα να προσδοκώμεν με εμπιστοσύνη ότι η παλαιά τάξις πραγμάτων, ο παλαιός κόσμος τελειώνει, και ως εκ τούτου παρέρχεται και ότι η νέα τάξις έρχεται, και ότι το 1925 θα σημειώσει την ανάσταση των πιστών αρχαίων αριστέων και την έναρξιν της ευλογίας, και είναι λογικόν να συμπεράνωμεν ότι, εκατομμύρια ανθρώπων που είναι τώρα στη γη, θα είναι ακόμη στη γη το 1925. Έτσι λοιπόν, με βάση τις υποσχέσεις που εκτίθενται στον Θείο Λόγο, πρέπει να φθάσωμεν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι, Εκατομμύρια Ήδη Ζώντων Ουδέποτε Θέλουσιν Αποθάνει». Απόσπασμα από το Ομότιτλο Βιβλιάριο, σελ.97.

Με ποιο άλμα της φαντασίας μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι ‘τέτοια τροφή’ ήταν το σωστό είδος διατροφής που εχορηγείτο στον κατάλληλο καιρό; Επιπρόσθετα, το 1914 η Οργάνωσή τους ήταν ηλικίας μικρότερης των 40 ετών. Ο Ρώσσελ είχε απορρίψει όλες τις άλλες ομάδες και είχε σχηματίσει τη δική του. Εντούτοις, σχετικά με τον αποκαλούμενο ‘διορισμό’ τους το 1919, λένε:

«Τώρα, η από πολλού αναμενόμενη Βασιλεία είχε καταστεί μια εδραιωμένη πραγματικότητα στον ουρανό, και ασφαλώς, τα αυξανόμενα συμφέροντά της δεν θα αφήνονταν στα χέρια μιας πρωτόπειρης οργάνωσης πνευματικών νηπίων. Και αυτό απεδείχθη αληθινό. Ήταν ο ηλικίας 1900 ετών «Πιστός και Φρόνιμος Δούλος» η αρχαία Χριστιανική Εκκλησία, στον οποίον ανατέθηκε αυτή η πολύτιμη Βασιλική υπηρεσία». Σκοπιά 15-7-1960, σελ. 436.

Ελέχθη ότι ο Ρώσσελ «αναζωογόνησε τις μεγάλες αλήθειες που διδάχθηκαν από τον Ιησού και τους Αποστόλους». (Βλέπε βιβλίο ‘Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στο Θείο Σκοπό’ σ.17).

Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αναγκαίο αν, όπως λένε, υπήρχε επί της γης ένας Πιστός και Φρόνιμος Δούλος ηλικίας 1900 ετών! Αυτή είναι μια άλλη αντίφαση. Η Οργάνωση της Σκοπιάς ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Κι’ αυτό επίσης, διαψεύδει τον ισχυρισμό τους.—

Μετάφραση από Συνεργάτη

Δημιουργία αρχείου: 10-2-2010.

Τελευταία μορφοποίηση: 15-11-2022.

ΕΠΑΝΩ