Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Μελέτες

Mετάγγιση αίματος: Επιτρέπεται; // Οι διάδοχοι τών αποστόλων // Η εταιρία Σκοπιά κατά τών... εμβολίων! // Παλινωδίες τής εταιρίας Σκοπιά για τις Μεταμοσχεύσεις // Σύγχρονες ανθρωποθυσίες στο βωμό μιας οργάνωσης

Πιστεύει η Ηγεσία των Μαρτύρων τού Ιεχωβά

στο δόγμα της για το Αίμα;

Elder Lee

 

22 Ιουνίου 2009 - Αμερικανική Ένωση ΜΤΙ για την Αναθεώρηση στο Ζήτημα του Αίματος

 

Βήμα - βήμα, η εταιρία Σκοπιά έφθασε να δέχεται τη μετάγγιση αίματος... τμηματικά! Αρνείται μεν το αίμα, αλλά δέχεται τα κλάσματα αίματος ξεχωριστά το καθένα! Η ασυνέπεια τής Σκοπιάς σε όλο της το μεγαλείο!

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι γνωστοί για την απόλυτη άρνησή τους να δεχτούν μετάγγιση αίματος, ακόμη κι’ αν αυτό σημαίνει ότι θα υποστούν πρόωρο θάνατο. Αυτή η στάση πηγάζει από τη διδασκαλία της ηγεσίας αυτής της θρησκείας ότι η αποδοχή μιας μετάγγισης αίματος είναι θανάσιμη αμαρτία. Η προηγούμενη ηγεσία των ΜΤΙ εισήγαγε το δόγμα για το αίμα στη βάση ενός συλλογισμού που η σημερινή ηγεσία αυτής θρησκείας υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν τον πιστεύει πλέον. Παρόλα αυτά το δόγμα εξακολουθεί να επιβάλλεται επί ποινή αποκοπής διασυρμού και πλήρους απομόνωσης των μελών της.

Το 1945, η ηγεσία των ΜΤΙ (η Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά) εισήγαγε και εφάρμοσε το νέο της δόγμα στηριγμένο στην υπόθεση ότι το αίμα είναι μια ιερή ουσία. Καθώς αναπτυσσόταν το δόγμα τα επόμενα χρόνια προστέθηκαν και άλλες υποθέσεις. Το ότι ο Θεός περιόρισε τη χρήση του αίματος μόνο στις θυσίες για την εξιλέωση αμαρτιών και το ότι το αίμα ανήκει μόνο στον Θεό είναι δυο τέτοιες υποθέσεις.

Βασιζόμενη σ’ αυτή την κεντρική δογματική υπόθεση, η ηγεσία της Σκοπιάς κατέληξε σε συγκεκριμένα αυστηρά συμπεράσματα σχετικά με το αίμα και για το πώς τα μέλη της δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή την ουσία, ιδιαίτερα τρώγοντάς την ή εισάγοντάς την στο σώμα τους. Ένα από αυτά τα συμπεράσματα ισχυρίζεται ότι είναι αμαρτία να αποδέχονται μια μετάγγιση αίματος, ακόμη κι’ αν ήταν ουσιώδης για τη διάσωση της ζωής ενός μέλους ή του παιδιού του. Από το 1961 η Σκοπιά άρχισε να εφαρμόζει με αυστηρότητα το δόγμα της για το αίμα επιβάλλοντας κοινωνικό αποκλεισμό στα μέλη που συνειδητά αποδέχονταν μια μετάγγιση αίματος. Αυτός ο αποκλεισμός είναι αυστηρός στο έπακρον. Απαιτεί από τα μέλη της να αποφεύγουν κάθε κοινωνική συναναστροφή με το άτομο που παραβίασε αυτή τη θέση. Ακόμη και τα άμεσα οικογενειακά μέλη που δεν ζουν στο ίδιο σπίτι πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συναναστροφή περιλαμβανομένης και της διατήρησης επαγγελματικών σχέσεων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Στην ουσία, αυτός ο αποκλεισμός μετατρέπει το άτομο σε κοινωνικό απόβλητο στο οποίο κανείς δεν πρέπει να λέει ούτε ένα «γεια σου». Αυτός ο αποκλεισμός είναι ισόβιος, ή μέχρι το άτομο να μετανοήσει για την αμαρτία του.

 

Η δεδηλωμένη αιτιολογία γι’ αυτό το Δόγμα

Η Εταιρία Σκοπιά επικαλείται διαρκώς την ίδια βασική αιτία για το περί αίματος δόγμα της, ισχυριζόμενη ότι «το αίμα είναι ιερό». Αυτό ήταν αλήθεια το 1945 όταν πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό το δόγμα, και μέχρι σήμερα η Σκοπιά επικαλείται την ίδια υπόθεση ως τον θεμελιώδη λόγο γι’ αυτή τη θέση της αναφορικά με το αίμα. Για τη στάση της ότι η Αγία Γραφή απαγορεύει τη μετάγγιση αίματος, το 2006 η Σκοπιά δήλωσε ότι «η απαγόρευση ήταν βασισμένη, όχι σε ιατρικούς λόγους, αλλά στην ιερότητα του αίματος».

Ενώ οι βασικοί λόγοι για την ύπαρξη του δόγματος υποστηρίζονται με συνέπεια, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους ισχυρισμούς της Εταιρίας ως προς τον τρόπο με τον οποίον τα μέλη της πρέπει να εκδηλώνουν την πίστη τους ότι το αίμα είναι κάτι ιερό.

Στην αρχή περίπου της καθιέρωσης αυτής της θέσης, τα μέλη διδάσκονταν ότι ο σεβασμός της ιερότητας του αίματος υπονοούσε πως δεν έπρεπε να δέχονται να μεταγγισθεί «καμία μορφή αίματος». Μολονότι εκείνο τον καιρό η θέση της οργάνωσης ήταν κατά της αποδοχής οποιουδήποτε κλάσματος αίματος, κατονομάζονταν συγκεκριμένα η λευκωματίνη και η αιμοσφαιρίνη ως συστατικά του αίματος που έπρεπε να αποφεύγονται. Μέχρι το 1998, η δογματική θέση της Σκοπιάς έθετε την αιμοσφαιρίνη στα συστατικά του αίματος τα οποία τα μέλη δεν έπρεπε να αποδέχονται.

Δεκαετίες μετά τη διατύπωση του δόγματος ότι είναι αμαρτία η αποδοχή αίματος με οποιαδήποτε μορφή, η θέση της Σκοπιάς άλλαξε επιτρέποντας την αποδοχή κάποιων συστατικών του αίματος. Το 1978, η Σκοπιά δήλωσε ότι δεν ήταν κατά της αποδοχής από τα μέλη της λευκωματίνης που προερχόταν από αίμα. Αργότερα, το 2000, η Σκοπιά δήλωσε ότι δεν ήταν κατά της αποδοχής από τα μέλη της αιμοσφαιρίνης προερχόμενης από αίμα. Σήμερα, τα μέλη διδάσκονται ότι «μπορούν να δεχτούν όλα τα κλάσματα που εξάγονται από οποιοδήποτε βασικό συστατικό του αίματος».

Η δεδηλωμένη από τη Σκοπιά αιτία για το δόγμα της σχετικά με το αίμα έχει παραμείνει η ίδια, εντούτοις, το περιεχόμενό του έχει αλλάξει. Έχουμε τις ακόλουθες σαφώς διαφορετικές παρουσιάσεις του δόγματος:

«Το αίμα είναι ιερό και ως εκ τούτου η αποδοχή αίματος με οποιαδήποτε μορφή μέσω μετάγγισης είναι εσφαλμένη και τα μέλη που ενεργούν διαφορετικά πρέπει ν’ αποκόπτονται από την οικογένεια και τους φίλους στη θρησκεία για το υπόλοιπο της ζωής τους ή εωσότου μετανοήσουν για την παράβασή τους».

«Το αίμα είναι ιερό και οι μόνες μορφές αίματος που είναι εσφαλμένο να αποδεχόμαστε είναι το ολικό ή πλήρες αίμα, τα ερυθρά κύτταρα, τα λευκά κύτταρα, και τα αιμοπετάλια ή πλάσμα. Διαφορετικά, εάν το αίμα έχει επαρκώς μετατραπεί σε κλάσματα, δεν είναι κατ’ ανάγκην εσφαλμένη η αποδοχή τους».

Επομένως, το περιεχόμενο του δόγματος αλλοιώθηκε τόσο ώστε μετέβη από την πλήρη απαγόρευση του αίματος στην πλήρη αποδοχή του αίματος, εφόσον αυτό έχει μετατραπεί σε κλάσματα.

Αυτή η δραματική αλλαγή στο περιεχόμενο του δόγματος εγείρει την ερώτηση: Πιστεύει η παρούσα ηγεσία της Σκοπιάς στο δόγμα ότι «το αίμα είναι ιερό;» Εάν ναι, αυτό σημαίνει ότι η ηγεσία πιστεύει πως ο σεβασμός σε μια υποτιθέμενη ‘ιερή ουσία’ που ανήκει μόνο στον Θεό είναι συνεπής με την πλήρη κατανάλωση αυτής της ιερής ουσίας, εφόσον αυτή έχει μετατραπεί πριν σε κλάσματα. Με άλλα λόγια, μπορούμε χωρίς τη ρητή άδεια του ιδιοκτήτη να αποσυναρμολογήσουμε ένα αυτοκίνητο και να το κάνουμε δικό μας, και μετά να πούμε ότι δεν το κλέψαμε; Εφόσον μια τέτοια δικαιολογία θα ήταν παράλογη, είναι συνεπώς, τουλάχιστον αμφίβολο, εάν πραγματικά οι σημερινοί ηγέτες της Σκοπιάς πιστεύουν στην υπόθεση ότι «το αίμα είναι ιερό».

 

Συμπέρασμα

Οι ηγέτες της Σκοπιάς θα αποκόπτονταν από προηγούμενους ηγέτες της θρησκείας για την τρέχουσα θέση τους. Χωρίς καμιά αμφιβολία, η ηγεσία των ΜΤΙ έχει βιώσει μια βαθιά αλλαγή των απόψεών της σχετικά με το αίμα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ηγεσία δεν πιστεύει πλέον στο βασικό δόγμα ότι το αίμα είναι μια ιερή ουσία που ανήκει μόνο στον Θεό. Εντούτοις, εξακολουθεί να διδάσκει και να επιβάλλει το δόγμα της σχετικά με το αίμα στα μέλη της ωσάν να το πιστεύει.

Μετάφραση από Συνεργάτη

Δημιουργία αρχείου: 11-1-2010.

Τελευταία μορφοποίηση: 18-10-2016.

ΕΠΑΝΩ