Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ερμηνευτικές μελέτες

Το σπέρμα τού Όφεως || Οι 144.000 εσφραγισμένοι || Tο Αντίχριστο Θηρίο || Το τέλος του Αντιχρίστου

Η παρερμηνεία τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά

για τα δύο σπέρματα

Αναίρεση μιας παρερμηνείας για πονηρούς σκοπούς

 

 

Η εταιρία Σκοπιά στην προσπάθειά της να κάνει τους οπαδούς της να μη συζητάνε με ανθρώπους τους οποίους θεωρεί επικίνδυνους, έχει σκεφτεί κάποια κόλπα, κάποιες παρερμηνείες εδαφίων της Αγίας Γραφής έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσει και να τους τρομοκρατήσει και να τους κρατήσει μακριά από αυτούς που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν.

 

1. Η παρερμηνεία τής Σκοπιάς για τα δύο σπέρματα

Ένα από αυτά τα εδάφια τα οποία η εταιρία Σκοπιά κακοποιεί με στόχο να εγκλωβίσει τους οπαδούς της, είναι το εδάφιο της Γενέσεως τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 15 και ειδικότερα το πρώτο μισό του 15 εδαφίου, το οποίο λέει:

"Και έχθραν θήσω ανά μέσον σου και ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον του σπέρματός σου και ανά μέσον του σπέρματος αυτής".

Η ερμηνεία της Σκοπιάς στο συγκεκριμένο εδάφιο λέει το εξής:

"Εδώ η προφητεία μιλάει για δύο διαφορετικές οικογένειες. Μία είναι η οικογένεια του Θεού, το "σπέρμα της γυναικός", που αποτελείται από τους πιστούς ανθρώπους και η άλλη οικογένεια είναι η οικογένεια τού όφεως, του διαβόλου, ο οποίος έχει και αυτός το δικό του σπέρμα. Αφού λοιπόν υπάρχουν μόνο δύο οικογένειες και δεν αναφέρεται κάποια τρίτη, όλος ο κόσμος είναι χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα: Στο στρατόπεδο του Θεού και στο στρατόπεδο του διαβόλου.

Δεν υπάρχει γκρίζο. Υπάρχει μόνο μαύρο και άσπρο. Ή με τον Θεό θα είσαι ή με τον διάβολο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μην δίνουμε καμιά απολύτως προσοχή σε οτιδήποτε μας λέει κάποιος, οποίος δεν είναι Μάρτυρας του Ιεχωβά. Δεν πρέπει να ακούμε τίποτα από αυτά που μας λέει, ακόμα και αν είναι καλοπροαίρετος, γιατί χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος αυτός εξυπηρετεί τα σχέδια του στρατοπέδου του διαβόλου".

 

2. Τα προβλήματα μιας τέτοιας ερμηνείας

Με τον τρόπο αυτό οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά χωρίζουν τον κόσμο σε δύο ομάδες:   Σε αυτή την οποία ανήκει η οργάνωσή τους και σε αυτή στην οποία ανήκουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Είναι προφανές ότι η ερμηνεία αυτή έχει πολλά προβλήματα. Και κατ' αρχήν υπερεκτιμά τον διάβολο, και τον κολακεύει, λες και ο Θεός έφτιαξε μόνο ανθρώπους - μαριονέτες, είτε τού Θεού, είτε τού Διαβόλου, χωρίς καμία ελεύθερη βούληση, και όλα όσα κάνουν, υπαγορεύονται είτε από τον Θεό, είτε από τον διάβολο. Λες και δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανήκουν είτε στη μία, είτε στην άλλη οικογένεια.

Σκεφθείτε ακόμα, ότι αν εφάρμοζαν μία τέτοια προσέγγιση στο εδάφιο αυτό όλες οι θρησκείες, θα δημιουργούσαν στεγανά ανάμεσα τους. Κάθε άνθρωπος από κάθε θρησκεία, θα έπρεπε να αποφεύγει τους άλλους ανθρώπους, θεωρώντας τους ότι ανήκουν σε ένα εχθρικό στρατόπεδο, στο στρατόπεδο του διαβόλου. Αυτό όχι μόνο θα δημιουργούσε σχέσεις μίσους μεταξύ των ανθρώπων, αλλά θα εμπόδιζε και τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Μία τέτοια προσέγγιση θα δημιουργούσε αμέτρητα στρατόπεδα εχθρικά μεταξύ τους τον κόσμο.

Με τέτοιες προσεγγίσεις το Ισλάμ για παράδειγμα, κόβει λαιμούς και σκοτώνει ανθρώπους, γιατί τους θεωρεί εχθρούς του προφήτη. Με την ίδια λογική η εταιρία Σκοπιά κάνει τους ανθρώπους να μην μιλάνε καν σε μέλη της οικογένειάς τους, επειδή ανήκουν σε άλλη θρησκεία. Με τον τρόπο αυτό διασπώνται οικογένειες, καταστρέφονται φιλίες και δημιουργείται αντί για την αγάπη την οποία κήρυξε ο Ιησούς Χριστός, πολύ μίσος μεταξύ των ανθρώπων.

Με βάση αυτό το εδάφιο λοιπόν, ένας Μάρτυρας του Ιεχωβά ο οποίος συζητάει με κάποιον άλλο άνθρωπο, δεν δίνει σημασία στο τι του λέει ο άλλος, δεν προσπαθεί καν να σκεφτεί ότι ο άλλος μπορεί να έχει σε κάτι δίκιο. Θεωρεί τον άλλον επικίνδυνο, και μέλος του στρατοπέδου του διαβόλου. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία Σκοπιά καταφέρνει να εγκλωβίσει τους οπαδούς της σε ένα σύστημα φόβου, έτσι που να φοβούνται και να συζητήσουν ακόμα και να αμφισβητήσουν αυτά τα οποία τους λέει.

 

3. Αναίρεση τής παρερμηνείας τής Σκοπιάς

Πού όμως βρίσκεται το σφάλμα στην ερμηνεία που δίνει η εταιρία Σκοπιά στο συγκεκριμένο εδάφιο της Γενέσεως; Ας το δούμε λίγο προσεκτικότερα.

Η Εταιρία Σκοπιά όπως είδαμε, λέει ότι στο εδάφιο αυτό αναφέρονται μόνο δύο οικογένειες. Όμως, πού τις είδε αυτές τις δύο οικογένειες; Βλέπετε εσείς πουθενά να αναφέρεται σε οικογένειες το εδάφιο;

Το συγκεκριμένο χωρίο, αναφέρεται σε δύο σπέρματα: Στο "Σπέρμα της γυναικός", και στο "Σπέρμα του φιδιού".

Άραγε θα μπορούσαν αυτά τα δύο σπέρματα, να είναι δύο ομάδες ανθρώπων; θα μπορούσαν να είναι δύο οικογένειες;

Ας αφήσουμε την ίδια την Αγία Γραφή να μας δώσει την απάντηση, πέρα από τις κακές ερμηνείες της εταιρίας Σκοπιά.

Την απάντησή μας τη δίνει ο απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή τρίτο κεφάλαιο και εδάφια 16, 28 και 29. Εκεί μας δίνει το κλειδί για να κατανοήσουμε ποια είναι η ορθή ερμηνεία του εδαφίου αυτού, το οποίο κακοποιεί τόσο βάναυσα η εταιρία Σκοπιά.

Εκεί μας εξηγεί ότι οι προφητείες που μιλούσαν για κάποιο "Σπέρμα", μιλούσαν κυρίως για τον Ιησού Χριστό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που θα αναφέρονταν ως "σπέρμα τού Αβραάμ", θα γίνονταν σπέρμα του, κατ' επέκτασιν, λόγω τής πίστεώς τους στον Ιησού Χριστό: "τω δε Αβραάμ ερρέθησαν αι επαγγελίαι και τω σπέρματι αυτού. ου λέγει: "και τοις σπέμασιν" ως επί πολλών, αλλ' ως επ' ενός: "και τω σπέρματί σου", ος εστιν Χριστός...πάντες γαρ υμείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού. Ει δε υμείς Χριστού, άρα τού Αβραάμ σπέρμα εστε..." (Γαλάτας 3/γ΄ 16,28,29).

Περί τού Ιησού Χριστού μιλάει η Αγία Γραφή στον Ενικό για ένα σπέρμα, και παρ' όλα αυτά πολλοί είναι αυτοί που γίνονται σπέρμα τού Αβραάμ, ενδυόμενοι το Χριστό. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η Αγία Γραφή μιλάει στη Γένεση για το "σπέρμα τού Όφεως", μιλάει στον Ενικό, "ως περί ενός σπέρματος", ο οποίος είναι ο Αντίχριστος. Και κατά τον ίδιο τρόπο, όπως αυτοί που έχουν το "Πνεύμα τού Χριστού" γίνονται "σπέρμα τού Αβραάμ", αυτοί που έχουν το πνεύμα τού Αντιχρίστου, γίνονται "σπέρμα τού Όφεως". Οι μεν ντύνονται το Χριστό, οι δε τον Αντίχριστο. (Ρωμαίους 8/η΄ 9. Εφεσίους 2/β΄ 2).

Δεν θα επεκταθούμε όμως περισσότερο στο θέμα αυτό, καθώς έχουμε αναλύσει εκτενέστερα το θέμα τού σπέρματος τού Όφεως και τού Σπέρματος τής Γυναικός, σε άλλο μας σχετικό άρθρο.

 

4. Προβληματική ερμηνεία και για τη δογματική τής Σκοπιάς

Το πρόβλημα με τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά, είναι ότι η εταιρεία του Σκοπιά τους έχει κάνει να μην μπορούν να ασκήσουν κριτική σκέψη σε αυτά τα οποία τους λέει. Να μην μπορούν να αμφισβητήσουν τα παράλογα που τους ερμηνεύει, όσο παράλογα και αν είναι. Για το σκοπό αυτό αποδέχονται με κλειστά τα μάτια όλη αυτή τη μασημένη τροφή την οποία τους δίνει, όσο μολυσμένη και αν είναι. Δεν μπορούν λοιπόν να δουν από μόνοι τους, ότι εδώ το εδάφιο αυτό τής Γενέσεως, δεν μιλάει για δύο οικογένειες, αλλά μιλάει για δύο πρόσωπα. Μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι το σπέρμα της γυναικός, και για το πρόσωπο του Αντίχριστου που είναι το σπέρμα του όφεως. Και δεν μπορούν να το δουν, επειδή η Σκοπιά, με την "οργανωσιομανία" της, τους έχει πει, ότι ο Αντίχριστος δεν είναι πρόσωπο, αλλά "η ομάδα τών κληρικών"!

Δεν μπορεί να μιλάει για δύο ομάδες ανθρώπων το εδάφιο, γιατί μας λέει ο απόστολος Παύλος, ότι "δεν λέει προς τα σπέρματα σαν να μιλάει για πολλούς αλλά λέει προς το σπέρμα, μιλώντας για ΕΝΑΝ". Εκτός αν ο απόστολος Παύλος δεν ήξερε τι έλεγε!

Ας υποθέσουμε όμως ότι πράγματι θα μπορούσε να είναι αποδεκτή μία τέτοια ερμηνεία, ότι δήθεν μιλάει για δύο ομάδες, για δύο οικογένειες κατά την οργάνωση. Τότε όμως, η ίδια η εταιρία Σκοπιά θα είχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, όσον αφορά τη θέση που έχει η ομάδα του Πολλού Όχλου στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού.

Ας υποθέσουμε ότι μιλάει πράγματι για κάποια "οικογένεια του σπέρματος της γυναικός", και ότι αυτή η οικογένεια είναι ο λαός του Θεού, σε αντίθεση με την οικογένεια τού διαβόλου. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το σπέρμα της γυναικός, ο λαός του Θεού, θα ταυτιζόταν με το "σπέρμα του Αβραάμ", που επίσης είναι ο λαός του Θεού.

Και πώς γίνεται κάποιος σπέρμα του Αβραάμ;

Γίνεται με το άγιο βάπτισμα, καθώς ντύνεται τον Χριστό. Κάποιος ο οποίος ντύνεται τον Χριστό, γίνεται "αδελφός του Χριστού" και υιοθετημένο τέκνο του Θεού κατά την Αγία Γραφή. Σύμφωνα όμως με τη δογματική των Μαρτύρων τού Ιεχωβά, μόνο 144.000 άνθρωποι μπορούν να είναι μέλη του σπέρματος της γυναικός ή μέλη του σπέρματος του Αβραάμ. Μόνο 144.000 μπορούν να είναι υιοθετημένα τέκνα του Θεού, άρα αδελφοί του Χριστού, και να ανήκουν στην "οικογένεια τού σπέρματος τής γυναικός", ή τού "σπέρματος τού Αβραάμ".

Μα τότε τι γίνονται όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι; Τι γίνονται τα εκατομμύρια των Μαρτύρων τού Ιεχωβά οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν είναι μέλη της εκκλησίας, του σώματός του Χριστού, αλλά μέλη τού Πολλού Όχλου, με επίγεια ελπίδα, και δεν είναι "υιοθετημένοι υιοί τού Θεού";

Αφού κατά τη Σκοπιά δεν υπάρχει τρίτη ενδιάμεση "οικογένεια", αλλά μόνο "μαύρο και άσπρο, και καθόλου γκρίζο", τότε αφού ο Πολύς Όχλος ΔΕΝ ανήκει στους υιοθετημένους αδελφούς τού Χριστού, ως μέλος τής Οικογενείας τού Θεού, κατ' ανάγκην ανήκει στην οικογένεια τού διαβόλου!

Πιστεύουμε ότι από τα παραπάνω έχει  γίνει φανερή, όχι μόνο η αυθαιρεσία και παρερμηνεία τής εταιρίας Σκοπιά, αλλά και η αντιφατικότητα τής ευκαιριακής και πρόχειρης ερμηνευτικής της τακτικής. Και ελπίζουμε ότι πάντα θα υπάρχουν ελάχιστοι ακόμα λογικοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, που θα σκεφθούν το θέμα σοβαρά και προσεκτικά, και θα αρχίσουν να ασκούν τη θεόδοτη λογική τους, απορρίπτοντας τέτοιες παρερμηνείες.

Δ΄ Βιβλικός

Δημιουργία αρχείου: 22-11-2016.

Τελευταία μορφοποίηση: 22-11-2016.

ΕΠΑΝΩ