Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Μελέτες

Η Οδός των δικαίων και ο φωτισμός // Οι ψευδοπροφήτες της Σκοπιάς // Οι... περιπέτειες του "Πολλού Όχλου" στη δογματική της Σκοπιάς

Το Χριστιανικό Ευαγγέλιο,

και το ευαγγέλιο αναθέματος της Σκοπιάς

Τού Μορφέα

 

 

Για χρόνια η Εταιρεία Σκοπιά μας διακηρύσσει  ότι μόνο αυτή κάνει το έργο του Κυρίου, και κατηγορεί της άλλες Εκκλησίες ότι έχουν αποτύχει στην διακήρυξη των «καλών νέων». Όμως τι κηρύττει και τι κήρυττε στο παρελθόν η Σκοπιά; Και τι κήρυτταν οι πρώτοι Χριστιανοί; Τι περιλαμβάνει το Χριστιανικό Ευαγγέλιο; Και είναι κάτι που αλλάζει ανάλογα με τα κέφια του κάθε αιρεσιάρχη;

 

1. Ποιο ήταν το Ευαγγέλιο των αποστόλων;

Θα αρχίσουμε με το Βιβλίο των Πράξεων όπου είναι και το πιο κατάλληλο να μας περιγράψει τι κήρυτταν οι Απόστολοι τότε.

Πρώτο εδάφιο έχουμε το Πράξεις 8:35-37 όταν ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Αιθίοπα αξιωματούχο. ¨Και ο Φίλιππος ανοίγοντας το στόμα του, και αρχίζοντας από τούτη την γραφή ευαγγέλισε σ’ αυτόν τον Ιησού. Και καθώς εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήρθαν σε κάποιον τόπο με νερό ¨και ο ευνούχος λέει: Να, νερό! τι με εμποδίζει να βαπτισθώ;¨ Και ο Φίλιππος είπε: Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, μπορείς. Κι αποκρινόμενος είπε: Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού.

Πράξεις 9:20 το οποίο αναφέρει: ¨Και αμέσως κήρυττε τον Χριστό μέσα στις συναγωγές, ότι αυτός είναι ο υιός του Θεού¨. Το κήρυγμα εδώ του Απ. Παύλου είχε να κάνει με τον Ιησού Χριστό.

Πράξεις 10:34-43 την περίπτωση που ο Απ. Πέτρος κήρυξε στον εθνικό Κορνήλιο. Στο 42 αναφέρει ¨και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε στον λαό, και να δώσουμε μαρτυρία ότι αυτός είναι ο ορισμένος από τον Θεό κριτής ζώντων και νεκρών. Σε τούτο όλοι οι προφήτες δίνουν μαρτυρία ότι διαμέσου του ονόματος του θα λάβει άφεση αμαρτιών καθένας που πιστεύει σε αυτόν.

Πράξεις 17:30 Η γνωστή ομιλία του Απ. Παύλου στον Άρειο Πάγο όπου στο τέλος αναφέρει ¨παραβλέποντας, λοιπόν, ο Θεός  τους καιρούς της αγνοίας, παραγγέλλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε και αν είναι, να μετανοούν,  επειδή, προσδιόρισε ημέρα να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, διαμέσου ενός ανδρός, που τον διόρισε, και έδωσε για αυτό διαβεβαίωση σε όλους, ανασταίνοντας τον από τους νεκρούς¨.

Α Κορινθίους 1:23 ο Απ. Παύλος αναφέρει για το Ευαγγέλιο: ¨εμείς, όμως κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, για μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μωρία.

Α Κορινθίους 2:1-4 ο Απ. Παύλος αναφέρει: ¨Αδελφοί, κι εγώ ήρθα σε σας, ήρθα όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττοντας σας την μαρτυρία του Θεού. Επειδή, αποφάσισα να μη ξέρω ανάμεσα σας τίποτε άλλο παρά μονάχα τον Ιησού Χριστό, κι αυτόν εσταυρωμένον. Κι εγώ ήρθα σε εσάς με ασθένεια, και με φόβο, και με πολύν τρόμο. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονταν με καταπειστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με υπόδειξη Πνεύματος και δύναμης¨.

Κολοσσαείς 1:27,28 ο Απ. Παύλος αναφέρει: ¨στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου στα έθνη, που είναι ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας, τον οποίο εμείς κηρύττουμε νουθετώντας κάθε άνθρωπο, και διδάσκοντες κάθε άνθρωπο με κάθε σοφία για να παραστήσουμε κάθε άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού.

Εφεσίους 3:1-13 και πάλι ο Απ. Παύλος αναφέρει για την χάρη που του δόθηκε από τον Θεό να ευαγγελίσει το μυστήριο του Ιησού Χριστού στα έθνη που ήταν κρυμμένο, καθώς και την κοινωνία του μυστηρίου για να γνωριστεί καλύτερα ο Χριστός και να δοξαστεί δια μέσου της Εκκλησίας Του.

Αυτά είναι μόνο μερικά αλλά βασικά εδάφια που μας αναφέρουν το τι ήταν το κήρυγμα των καλών νέων για τους Χριστιανούς. Με λίγα λόγια όλοι κήρυτταν την έλευση του Ιησού, τον Μαρτυρικό του θάνατο πάνω στον Σταυρό, την ανάσταση Του, και ότι ο Θεός δια μέσω του Χριστού θα κρίνει ζώντες και νεκρούς με δικαιοσύνη την μέρα της κρίσεως. Αυτά ήταν το Ευαγγέλιο που κήρυτταν οι πρώτοι Χριστιανοί και οι Απόστολοι της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας.

Μήπως κήρυτταν τότε ότι υπάρχουν δύο κλήσεις και δύο διαφορετικά βαπτίσματα όπως λέει σήμερα η Σκοπιά; Τι λέει η Αγία Γραφή;

Εφεσίους 4/δ: 4 "εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδι της κλήσεως υμών· 5 εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα".

Μήπως κήρυτταν ότι η παρουσία του Χριστού έγινε στο παρελθόν ή ότι θα γίνει στο μέλλον; Τι λέει η Αγία Γραφή;

Α΄ Θεσσαλον. 4/δ: "15 τούτο γαρ υμίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου ου μη φθάσωμεν τους κοιμηθέντας· 16 ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστω αναστήσονται πρώτον, 17 έπειτα ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα".

Οι πρώτοι Χριστιανοί λοιπόν κήρυτταν πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που κηρύττει σήμερα η Σκοπιά. Κήρυτταν όχι τη σωτηρία από έναν άγριο "θεό" στον Αρμαγεδδώνα. Κήρυτταν τον Ιησού Χριστό, ως ένα Σώμα, με μία Κλήση, και με ένα Βάπτισμα. Κήρυτταν ως παρελθούσα την πρώτη παρουσία τού Χριστού, αλλά τη δεύτερη την κήρυτταν ως μέλλουσα.

 

2. Το Ευαγγέλιο της Σκοπιάς και οι αλλαγές του

Ποιο είναι το άγγελμα της Σκοπιάς; Η Σκοπιά πιστεύει ότι αυτή και μόνο διδάσκει αυτά που ζήτησε ο Ιησούς. Και τι μας διδάσκει η Σκοπιά; Μας λέει για μια αόρατη παρουσία του Χριστού που έγινε στον ουρανό το 1914 και που την είδε (ερμήνευσε με βάση προφητείες που είχαν σαν κύριο οδηγό τους τις Πυραμίδες) μόνο μια ομάδα οπαδών της, με αρχηγό τον ιδρυτή της τον Κάρολο Ρώσσελ. Ότι σύντομα ο Ιησούς θα καταστρέψει όλους τους μη Μάρτυρες ( που σημαίνει ότι δεν είναι και πολύ καλά νέα αυτά για το 99,6% του πληθυσμού της γης!!!) και μέσω της Χιλιετούς Βασιλείας θα φέρει την ανθρωπότητα στην τελειότητα. Μια ανθρωπότητα που θα αποτελείται κυρίως από τους αναστημένους νεκρούς και τους Μάρτυρες που θα επιζήσουν από την καταστροφή του Αρμαγεδώνα.

Όμως υπάρχει και το εξής παράδοξο. Η ίδια η Σκοπιά ερμηνεύει το Γαλάτας 1:6-9 κατηγορώντας της άλλες χριστιανικές θρησκείες ότι κηρύττουν άλλο ευαγγέλιο. Κρίνοντας την Σκοπιά με τα ίδια της τα λόγια βλέπουμε το εξής:

Η ίδια η Σκοπιά στην σύντομη ιστορία της έχει αλλάξει το ευαγγέλιό της αρκετές φορές. Σε μελέτες μας που έχουμε στην ιστοσελίδα μας αναφερόμαστε στις αλλαγές που έκανε η Σκοπιά στην πάροδο τον ετών, και περιληπτικά έχουμε τα εξής :

Από το 1874 που άρχισε ο Ρώσσελ να γράφει, τότε πίστευε ότι: Η αόρατη παρουσία του Χριστού έγινε το 1874, και το 1914 θα λάμβανε χώρα ο Αρμαγεδδώνας. Με αυτό τον πόλεμο ο Ιησούς θα κατέστρεφε το σύστημα των κυβερνήσεων και την ψεύτικη θρησκεία, όπου όλοι οι κάτοικοι της γης θα είχαν την ευκαιρία να δουν την δίκαιη βασιλεία του Χριστού που θα διαρκούσε χίλια χρόνια. Οι άνθρωποι θα έρχονταν στην τελειότητα και θα κρίνονταν βάσει των πράξεών τους. Τότε μόνο θα γίνονταν η τελική κρίση. Και μάλιστα θα ήταν αδιανόητο για τον Θεό να καταστρέψει τον κόσμο γιατί η ανθρωπότητα βρίσκεται στο σκοτάδι και στην αμαρτία βουτηγμένη. Τόσο ο πολύς όχλος τόσο και οι 144,000 θα κληρονομούσαν τον ουρανό, όπου οι 144,000 κατείχαν μια πιο εξέχουσα θέση από τον Όχλο. Ο χωρισμός των προβάτων και τον εριφίων θα γίνει στην διάρκεια της Βασιλείας του Χριστού.

Μπορούμε να πούμε ότι ο Ρώσσελ ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα της Αγίας Γραφής παρά ο Ρόδερφορδ, ο οποίος αυτός είναι ο πραγματικός ιδρυτής της Σκοπιάς, αφού μετά που σφετερίστηκε την εξουσία το 1916 αποσχίστηκε από τους Σπουδαστές της Γραφής. Ακόμα μέχρι και σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Σπουδαστών της Γραφής που δεν διαφοροποιήθηκαν από την διδασκαλία του Ρώσσελ μέχρι σήμερα. Μάλιστα δεν δέχονται την Σκοπιά να λέει ότι ο Ρώσσελ είναι ο ιδρυτής της.

Έτσι κατά τον Ρόδερφορδ έχουμε το εξής άγγελμα. Το 1925 θα γίνονταν ανάσταση των προφητών που... θα έρχονταν να μείνουν στην πολυτελή βίλα του Δικαστή στην Καλιφόρνια!!! Αφού θα λάμβαναν τα διοικητικά τους καθήκοντα θα άρχιζε ο Αρμαγεδδώνας.

Όταν και αυτό δεν έγινε, το άγγελμα της Σκοπιάς αλλάζει για τρίτη φορά. Ο Δικαστής με την πάροδο του χρόνου σβήνει από την μνήμη των οπαδών της Σκοπιάς το 1874 που μέχρι το 1930 αναφέρεται στην έλευση του Χριστού και την μετάφερε στο 1914 όπου άρχισε ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο χωρισμός των προβάτων και των εριφίων άρχισε από το 1914 και γίνεται αυτό αν οι άνθρωποι θα είναι θετικοί στο κήρυγμα της Σκοπιάς. Ο πολύς όχλος δεν είναι ουράνια τάξη, και το τέλος, (ο Αρμαγεδδώνας) θα άρχιζε το 1942. Αφού ο Β Παγκόσμιος πόλεμος ήταν η αρχή του Αρμαγεδδώνα.

Με την προεδρία του Νορρ του 1942 μέχρι το 1977 βλέπουμε η Σκοπιά να εξελίσσεται σε ακόμα πιο απολυταρχική, και η αρχίζει η  εμπέδωση στους οπαδούς της για το δόγμα του Πιστού και Φρονίμου Δούλου, σαν τον απόλυτο εκπρόσωπο του Θεού στην γη που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση στα δόγμα του. Ο χωρισμός των προβάτων και των εριφίων παραμένει όπως το ερμήνευσε ο Ρόδερφορδ. Και εδώ αρχίζει να πλασάρεται στους οπαδούς το δόγμα της γενεάς που θα δει το σημείο της έλευσης του Κυρίου το 1914 και δεν θα παρέλθει, μάλιστα θα δει το τέλος. Το 1975 είναι η νέα ανεπίσημη ημερομηνία και με ομιλίες καθώς και με άρθρα στο περιοδικό Σκοπιά οδηγούν τους οπαδούς τους να πιστέψουν ότι το τέλος θα έρθει το 1975 με την λήξη 6000 χρόνων από την δημιουργία του Αδάμ.

Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση τίποτε δεν γίνεται και πολλοί Μάρτυρες αποχωρούν μεταξύ των ετών 1975 -1977. Στην προεδρία του Φρανς έχουμε το ίδιο μοτίβο με το να δίνεται η έμφαση στην γενιά και ότι το τέλος θα ερχόταν πριν το 2000, αφού η περίφημη γενιά δεν πρέπει να παρέλθει. Αυτό κρατάει μέχρι το 1995 όπου ο νέος πρόεδρος της Σκοπιάς Χένσελ Μίλτον αλλάζει τα δεδομένα.

 Εδώ έχουμε την πιο συνταρακτική αλλαγή στο δόγμα της Σκοπιάς. Αν και αφήνουν το 1914 για την αόρατη έλευση του Κυρίου, η  έννοια της γενεάς αλλάζει, και εδώ δεν έχει χρονική διάρκεια 70 ή 80 ετών όπως πριν, αλλά μπορεί να επεκταθεί για μεγαλύτερο χρονικό όριο. Το πιο σημαντικό, ο χωρισμός των προβάτων και των εριφίων δεν έγινε ακόμα και θα αρχίσει στην διάρκεια της Χιλιετούς βασιλείας, επαναφέροντας και πάλι το αρχικό δόγμα που είχε ο Ρώσσελ!!!

Εδώ έχουμε μια «θρησκεία» η οποία δεν μπορεί να κρατήσει σταθερό ένα δόγμα, και συνεχώς αλλάζει το άγγελμά της. Η ανικανότητα της ηγεσίας της Σκοπιάς είναι έκδηλη στο σύντομο χρονικό πλαίσιο ύπαρξής της, των 140 ετών,  όπου σε καμιά περίπτωση δεν φαίνεται ικανή να δει το απλό μήνυμα της έλευσης του Χριστού, και μέσα από ένα λαβύρινθο διδασκαλιών και «λογικεύσεων» προσπαθεί να επιβάλει και να πείσει ότι είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στην γη. Το παράδοξο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η εμμονή της Σκοπιάς ότι οι άνθρωποι για να σωθούν πρέπει να ακούσουν και να πιστέψουν στο άγγελμα της. Εδώ θα σταθούμε για λίγο και θα ρωτήσουμε: Για πιο άγγελμα μας μιλά που πρέπει να ακούσουμε; Αφού μέσα σε 140 χρόνια αυτό άλλαξε πέντε φορές στα βασικά του θέματα. Και πως μπορεί η Σκοπιά να πείσει με τα ίδια της τα γραφόμενα ότι εκπληρώνει το Γαλάτας 1:6-9 αφού και η ίδια συνεχώς αλλάζει το άγγελμα της; Και αν αυτό γίνεται συχνά πως μπορεί να είναι πειστική στον κόσμο ότι είναι ο πραγματικός ακόλουθος του Χριστού;

Σαν μια εσχατολογική αίρεση που ρίζα της έχει τις θρησκείες νέας εποχής που ξεκίνησαν στον 19ο αιώνα στην Αμερική, η Σκοπιά απέτυχε να δει και να κηρύξει το απλό άγγελμα της έλευσης του Ιησού Χριστού, όπως αυτό έχει μείνει αναλλοίωτο από την Εκκλησία, στα 2000 χρόνια της Χριστιανοσύνης. Αυτό το απλό άγγελμα που βασίζεται στην πίστη της Σταύρωσης του Κυρίου και την ανάσταση, και ότι πιστεύοντας σε αυτή την θυσία του θα έχουμε άφεση αμαρτιών. Η μανία της Σκοπιάς στο να κάνει τα εύκολα δύσκολα και να θέλει να έρθει η καταστροφή του κόσμου, την έχει οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο που μόνη της εγκλωβίστηκε και δεν μπορεί να βγει. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός ανάφερε στον Λουκά 22:8 στα σημεία της ορατής του Δευτέρας Παρουσίας:

"Κι εκείνος είπε: Βλέπετε μην πλανηθείτε επειδή, πολλοί θα έρθουν στο όνομα μου λέγοντας, ότι Εγώ Είμαι, και ο καιρός πλησίασε. Μη τους ακολουθήσετε!"

Ένα εδάφιο που η Σκοπιά το προσπερνά και σε καμιά περίπτωση δεν έχει καθίσει να το αναλύσει γιατί γνωρίζει ότι εφαρμόζεται σε αυτήν. Γιατί είναι ένοχη για ψευδοπροφητείες και γιατί πάσχει από καταστροφικό σύνδρομο αφού για 140 χρόνια έχει προφητεύσει ότι το τέλος θα έρθει τουλάχιστον πέντε φορές, και δεν ήρθε.

 

3. Αλλάζει ποτέ το Ευαγγέλιο;

Τώρα μήπως το Ευαγγέλιο που κήρυτταν οι απόστολοι, θα άλλαζε στην πάροδο τον χρόνων και θα ήταν διαφορετικό; Η απάντηση βρίσκεται στην Επιστολή του Απ. Παύλου προς Γαλάτες 1:6-9. Ο ίδιος ο Άγιος Παύλος που ήταν ο Απόστολος των εθνών μας αναφέρει:

¨Υπάρχουν μερικοί που σας ταράζουν, και θέλουν να μετατρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε εσάς ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και ξανά: Αν κάποιος κηρύττει σε εσάς άλλο ευαγγέλιο, παρά από εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα¨

Ο Απ. Παύλος ήταν ξεκάθαρος!!! Όσα χρόνια και αν περάσουν, το άγγελμα των καλών νέων θα ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ. Ο ίδιος μάλιστα το τονίζει έντονα αυτό, επαναλαμβάνοντάς το δύο φορές. Να μην δεχτούν άλλο κήρυγμα παρά μόνο αυτό που άκουσαν. Και όποιος τολμούσε να κηρύξει κάτι διαφορετικό θα είναι ανάθεμα. Ανάθεμα σημαίνει: "παραδομένος στον Διάβολο" εξ' αιτίας της ανομίας του.

Ο Απ. Παύλος ήταν ξεκάθαρος. Αν ακόμα και οι ίδιοι οι απόστολοι,  ή άγγελοι από τον ουρανό, κηρύξουν άλλο άγγελμα από αυτό που παρέλαβαν αρχικά οι Χριστιανοί, ας είναι ανάθεμα. Και η Σκοπιά για χρόνια τώρα είναι κήρυκας άλλου αγγέλματος. Ανάθεμα!

Κείμενο-Έρευνα: Μορφέας

Δημιουργία αρχείου: 22-11-2004.

Τελευταία μορφοποίηση: 11-11-2016.

ΕΠΑΝΩ