Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ψευδοπροφητείες

Οι ψευδοπροφήτες τής Σκοπιάς // Πίνακας ψευδοπροφητειών της Σκοπιάς για το τέλος // Πώς ο Θεός εκθέτει τους ψευδοπροφήτες // Μάρτυρες του Ιεχωβά: Οι κατ' εξοχήν σύγχρονοι ψευδοπροφήτες

Η διάψευση των ψευδοπροφητειών της Σκοπιάς

για την έλευση του τέλους

 
Μιχάλης Μαυροφοράκης και Μηνάς Αναστασάκης

 

Απομαγνητοφώνηση από εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας, της σειράς εκπομπών: "Ορθοδοξία και Αίρεση", του Β΄ Βιβλικού και των συνεργατών του.

Ομιλία Νο 53

Ομιλίας Νο 53. (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ // ΕΠΟΜΕΝΗ).

(Εκφωνήθηκε για πρώτη φορά: 26-2-1993).

Ακούστε από την ΟΟΔΕ σε MP3 την ομιλία Νο 53

Και στη μελέτη αυτή συνεχίζουμε το λόγο περί των ψευδοπροφητειών της Οργάνωσης των αυτοαποκαλουμένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά», της Εταιρείας Σκοπιά.

Το ζήτημα των ψευδών προφητειών καταδικάζεται από την Αγία Γραφή σαφώς και τελεσίδικα.

Στην Παλαιά Διαθήκη οι ψευδοπροφήτες τιμωρούνται με θάνατο. Στην Καινή Διαθήκη, καταδικάζονται από τον Ιησού Χριστό αλλά και από τους Αποστόλους και όλη την Εκκλησία.

Σε προηγούμενη μελέτη, αναφέραμε το χαρακτηριστικό γνώρισμα όπως αναφέρεται στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 18 και στίχους 20-22: «Ο προφήτης όμως όστις ασεβήση και λαλήση εν τω ονόματί μου λόγον τον οποίον εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήση, ή όστις λαλήση εν τω ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθή. 21 Και εάν είπης εν τη καρδία σου, Πώς θέλομεν γνωρίσει τον λόγον, τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν; 22 Όταν τις προφήτης λαλήση εν τω ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γείνη ουδέ συμβή, ούτος είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν· ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία· δεν θέλετε φοβηθή απ' αυτού».

Είναι σαφές το χωρίο αυτό και μας δίνει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για να μπορούμε να διακρίνουμε τους ψευδοπροφήτες από τους γνησίους προφήτες. Το γνώρισμα είναι ότι όταν κάποιος κάνει μια προφητεία στο όνομα του Θεού και η προφητεία αυτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε ο προφήτης αυτός χαρακτηρίζεται ως ψευδοπροφήτης και μάλιστα στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, τιμωρούνταν με θάνατο.

Η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι μία Οργάνωση που στηρίζεται σε εσχατολογικό μήνυμα,  σε εσχατολογικό ευαγγέλιο. Δηλαδή, θεμελιώνει την ύπαρξή της στο ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες αιρέσεις, ομάδες στην εποχή μας, αλλά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μία από τις χαρακτηριστικές. Είναι γνωστό ότι συνδέει την ύπαρξή της η οργάνωση αυτή και με ένα σωρό σχετικές προφητείες που μάλιστα ορίζουν και σαφείς χρονολογίες.

Σε προηγούμενη μελέτη αναφερθήκαμε στην πρώτη μεγάλη ψευδοπροφητεία της Οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία αναφέρεται στο έτος 1914.

Τι έλεγαν λοιπόν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά για το έτος 1914; Τι συνέβη τελικά;

Η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά προ του έτους 1914, επί μακρά σειρά ετών, 40 περίπου χρόνια, είχε κάνει τις εξής ψευδείς προφητείες:

1ον : με την έλευση του 1914 θα καταστρεφόταν ολόκληρος ο πονηρός κόσμος, αφού λίγο πριν το έτος αυτό θα δοξαζόταν η Εκκλησία και θα πραγματοποιούταν ανατροπή όλων των κυβερνήσεων του κόσμου. Αυτά έγραφε τη Οργάνωση στα βιβλία της προ του 1914. Όταν ήλθε το 1914 αντί να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά, δηλαδή να καταστραφεί ο πονηρός κόσμος και να αρχίσει η ευτυχία πάνω στη γη όπως είχαν προφητεύσει, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Κηρύχθηκε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πίστευαν ότι θα άρχιζε ο επίγειος παράδεισος και αντί να συμβεί αυτό, ξεκίνησε ο πόλεμος και μάλιστα ένας πόλεμος του οποίου οι συνέπειες εκτός του ότι ήταν καταστρεπτικές για την ανθρωπότητα, έθεσαν και τις βάσεις για να γίνει και ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ευτυχία είχαν προφητεύσει, δυστυχία ήλθε. Ειρήνη είχαν προβλέψει, πόλεμος ξέσπασε. Είναι φανερό λοιπόν, ότι δεν απεδείχθησαν αληθινοί προφήτες. Σήμερα, όταν αναφέρονται στο έτος 1914 [για το οποίο λένε άλλα τώρα], λένε ότι εμείς, προ του 1914 λέγαμε ότι θα κηρυχθεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και βγήκαμε αληθινοί. Αυτό όμως είναι ψέματα. Ποτέ δεν είπαν και ποτέ δεν έγραψαν στα βιβλία τους ότι θα κηρυσσόταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά ότι θα άρχιζε η ευτυχία πάνω στη γη, δια της Βασιλείας του Θεού. Το έγραψαν αυτό στο δεύτερο τόμο των Γραφικών Μελετών στη σελίδα 114 και σε πλήθος σελίδων στο περιοδικό «Σκοπιά». Οι σύγχρονοι Μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι δεν έχουν τα προ του 1914 βιβλία, πιστεύουν ότι έτσι πράγματι προφήτευε η Οργάνωση, την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Προκαλούμε και προσκαλούμε την Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά να μας δείξει κείμενα προ του 1914 δικά της, όχι εφημερίδες αλλά κείμενα μέσα από δικά της έντυπα, που να αναφέρουν προφητείες δικές της σχετικές με έναρξη παγκοσμίου πολέμου το 1914. Δεν υπάρχουν τέτοια κείμενα. Δηλαδή, η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά και οι ηγέτες της προφανώς, δεν χαρακτηρίζονται μόνο ως ψευδοπροφήτες, αλλά λέγουν και περαιτέρω ψέματα. Τους χαρακτηρίζει μάλιστα και μεγάλη αμετανοησία.

Ήρθε λοιπόν το 1914 και δεν επαληθεύτηκαν ως προς εκείνο το οποίο είχαν προφητεύσει. Δε μετανόησαν όμως, αλλά τι έκαναν; Όρισαν νέα ημερομηνία για την καταστροφή του πονηρού κόσμου, εμμέσως αυτή τη φορά. Η χρονολογία αυτή ήταν το 1918. Στη «Σκοπιά» της 1ης Ιανουαρίου 1915 σελίδα 11 (ελληνική έκδοση) διαβάζουμε: «Πολλάκις υπεδείξαμεν ότι η μεγάλη μάχη του Αρμαγεδώνος (η καταστροφή δηλαδή του πονηρού κόσμου και η έναρξη της βασιλείας του Θεού στη γη), είναι πλησίον και ότι θα επακολουθήσει αμέσως μετά τον παρόντα παγκόσμιο πόλεμο». Ποιος είναι ο παρών παγκόσμιος πόλεμος για τον οποίο μιλάει εδώ η «Σκοπιά» το 1915; Είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που είχε ήδη εκραγεί. Πότε τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος; Το 1918. Τότε θα γινόταν ο Αρμαγεδώνας. Ήρθε και το έτος 1918 και δεν έγινε ασφαλώς τίποτε. Για άλλη μια φορά η Οργάνωση απεδείχθη ψευδής προφήτης.

Δε μετανόησε όμως! Όρισε νέα χρονολογία. Πώς το ξέρουμε αυτό; Το βλέπουμε μέσα στο δικό της βιβλίο με τίτλο: «Εκατομμύρια ήδη ζώντων ουδέποτε θα αποθάνωσι» το οποίο έχει εκδοθεί το έτος 1920. Στη σελίδα 77 διαβάζουμε τα εξής: «το 1925 θα παραστεί μάρτυς της επιστροφής των πιστών ανδρών του Ισραήλ (δηλαδή του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και των άλλων) εκ τη καταστάσεως του θανάτου, οίτινες θα αναστηθώσι τέλειαι ανθρώπιναι υπάρξεις και θα γίνωσι ορατοί, μόνιμοι αντιπρόσωποι της νέας καταστάσεως πραγμάτων ήτις θα επικρατεί επί της γης». Το 1925 λοιπόν θα γινόταν η ανάσταση. Αυτά έλεγαν το 1920. Τα ίδια επαναλαμβάνουν στη σελίδα 78 του προαναφερομένου βιβλίου, απ’ όπου διαβάζουμε: «επομένως δυνάμεθα μετ’ εμπιστοσύνης να προσδοκώμεν ότι το 1925 θα σημειώσει την επιστροφή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και των γνωστών απ’ αιώνος προφητών, εν καταστάσει ανθρωπίνης τελειότητος». Τα ίδια επίσης λέγουν και στη σελίδα 85 ως εξής: «το 1925 θα σημειώσει την ανάσταση των πιστών αριστέων του παρελθόντος και την έναρξιν της αποκαταστάσεως». Στη σελίδα 100 μας δίνουν και ένα θα λέγαμε πρωταπριλιάτικο αστείο. Διαβάζουμε: «την 1ην Απριλίου 1925 δυνάμεθα να προσδοκώμεν την ανάστασιν των αρχαίων αριστέων και την έναρξιν της ευλογίας πασών των φυλών της γης, των τε ζώντων και των νεκρών». Παρατηρούμε ότι όρισαν ακόμη και την ακριβή ημερομηνία! Να μια ψευδοπροφητεία – «πρωταπριλιάτικο ψέμα» της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά! Άλλωστε για να μη μακρηγορεί κανείς και ο ίδιος ο τίτλος του βιβλιαρίου που προαναφέραμε αποτελεί ψευδοπροφητεία της Εταιρείας λέγοντας «Εκατομμύρια ήδη ζώντων (σημ. ΟΟΔΕ: το 1920) ουδέποτε θα αποθάνωσι».

Γεννάται επομένως το ερώτημα: πού θα πήγαιναν αυτοί που θα ανασταίνονταν, ο Αβραάμ και οι άλλοι για να κυβερνήσουν τον κόσμο; Μας το λέει η Οργάνωση σε άλλο βιβλίο της με τίτλο «Επιθυμητή Κυβέρνηση», γραμμένο το 1924 (ένα χρόνο δηλαδή προ του 1925) από το οποίο διαβάζουμε στη σελίδα 33 τα εξής: «Η πρωτεύουσα του κόσμου» (επικεφαλίδα) «Εν τω φωτί των Γραφών δυνάμεθα λογικώς να αναμένουμε ότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει η Πρωτεύουσα του κόσμου μετά των τελείων πιστών ανδρών, ήτοι του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Δαυΐδ, Δανιήλ και των άλλων αγίων ανδρών, οίτινες θα αναλάβωσι την διεύθυνση των υποθέσεων της γης, ενώ τινές εξ αυτών θα εγκατασταθώσι εις τα κυριότερα μέρη της γης ως κυβερνήται. Διότι τότε εκείνος όστις θα εδρεύει εν Ιεροσολύμοις, θα δίδει οδηγίες σχετικώς με την διεκπεραίωσιν των κυβερνητικών υποθέσεων εις τα διάφορα μέρη της γης». Και το βιβλίο της Οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά συνεχίζει: «με τους τελείους τότε ραδιοφωνικούς σταθμούς ευλόγως δυνάμεθα να πιστεύσωμεν ότι ο Αβραάμ θα διευθύνει τας υποθέσεις της γης επί του όρους Σιών». Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Αβραάμ έτσι με τη γενειάδα όπως τον ξέρουμε από την εικονογραφία θα έπαιρνε το μικρόφωνο και θα κυβερνούσε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω από το βουνό Σιών. Αυτά, το λιγότερο γελοία πράγματα διακήρυττε η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο όνομα του Θεού! (σημ. ΟΟΔΕ: αλλά και τραγικά συνάμα, διότι η Οργάνωση αυτή κυβερνά και τρομοκρατεί ακόμη και σήμερα τις ζωές και τις οικογένειες πολλών πλανημένων αδελφών μας, κρατώντας τους μακριά από την αιώνια και αναλλοίωτη αλήθεια του Ευαγγελίου της Μίας Αγίας και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, καταστρέφοντάς τους τη ζωή και υποθηκεύοντας το αιώνιο μέλλον τους).

Ήρθε λοιπόν το έτος 1925 και ούτε ο Αβραάμ φάνηκε, ούτε ο Ισαάκ ακούστηκε. Για άλλη μια φορά η Οργάνωση αποδείχθηκε ψευδοπροφήτης.

Πώς όμως αντιμετώπισαν τη διάψευση αυτή οι ίδιοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά που πίστευαν πως την 1η Απριλίου 1925 θα γινόταν η Ανάσταση; Όσοι από αυτούς είχαν την ελάχιστη, ας πούμε, κριτική σκέψη, εγκατέλειψαν την Οργάνωση. Η Εταιρεία μετατόπισε προς τα πίσω (!) τη χρονολογία ελεύσεως της Βασιλείας στο έτος 1914, λέγοντας πως αυτή έλαβε χώρα στους ουρανούς αοράτως! Με τον τρόπο αυτό, απέφυγαν, κατά τη γνώμη τους, να χαρακτηριστούν ως ψευδοπροφήτες. Το παραπάνω γράφτηκε στη «Σκοπιά» τεύχος της 15ης Μαρτίου 1925. Με τον πονηρό αυτό τρόπο, αποπροσανατόλισαν τους οπαδούς τους όσον αφορά στην συγκεκριμένη διαψευσθείσα προφητεία του 1925, αλλά και του 1914. Και τι υποστήριξαν στην ουσία; Υποστήριξαν ότι αυτά τα πράγματα που είχαν «προφητεύσει» ότι θα συμβούν στη γη, έγιναν τάχα αοράτως στον ουρανό.

Είναι πάντως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, οι ηγέτες της Οργάνωσης χρειάστηκαν 11 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να εφεύρουν μια λογικοφανή έστω δικαιολογία. Λέμε «λογικοφανή» εντός εισαγωγικών, γιατί στην ουσία πρόκειται για μια εντελώς παράλογη δικαιολογία. Ο υποτιθέμενος «λαός του Θεού» πήρε είδηση ότι έγινε η εγκαθίδρυση της Βασιλείας 10 χρόνια μετά!!! Ας μη ζητάμε σοβαρότητα από την Οργάνωση αυτή.

Παρόλα αυτά και πάλι η Οργάνωση δεν μετανόησε!!! Όρισε νέα χρονολογία το έτος 1931. Έτος καταστροφής του πονηρού συστήματος πραγμάτων. Αυτό το διαβάζουμε σε ένα βιβλίο της Οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά που έχει κυκλοφορήσει το έτος 1923. Έχει γραφεί το έτος 1917 και έχει τίτλο: «Το τετελεσμένον Μυστήριο». Στη σελίδα 719 αυτού του βιβλίου διαβάζουμε τα εξής: «ο χρόνος της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας εν δυνάμει, καταδεικνύεται ως μέλλων  να λάβει χώραν εις το έτος 1931».

Μάλιστα, συμβαίνει το εξής εκπληκτικό τότε: η Οργάνωση, περιμένοντας να συμβεί το τέλος του πονηρού κόσμου και η ανάσταση του Αβραάμ και των άλλων το έτος 1931, έσπευσε να αγοράσει και ένα σπίτι εις το San Diego της Καλιφόρνια για να μείνουν τάχα ο Αβραάμ και οι άλλοι. Πώς το ξέρουμε αυτό; Αυτό το διαβάζουμε σε ένα άλλο βιβλίο της Οργάνωσης που έχει τον τίτλο «Σωτηρία» και έχει γραφεί το έτος 1939. Στη σελίδα 330 του βιβλίου αυτού διαβάζουμε τα εξής εκπληκτικά: «εις το San Diego της Καλιφόρνια υπάρχει μικρά έκτασις γης, επί της οποίας κατά το 1929 (σημ. ΟΟΔΕ: δύο χρόνια δηλαδή προ της ελεύσεως τάχα του Αβραάμ), εκτίσθη μια οικία η οποία καλείται και είναι γνωστή ως Μπεθ Σαρίμ (σημ. ΟΟΔΕ: οι εβραϊκές λέξεις Μπεθ Σαρίμ σημαίνουν: οίκος αρχόντων). Ο δε σκοπός της αποκτήσεως της ιδιοκτησίας αυτής και της οικοδομής του οικήματος, ήτο όπως υπάρχει απτή απόδειξις του ότι υπάρχουν μερικοί σήμερον επί της γης οι οποίοι πλήρως πιστεύουν εις τον Θεόν και στον Ιησούν Χριστόν και εις την Βασιλείαν του και οι οποίοι πιστεύουν ότι οι πιστοί άνδρες του πάλαι ταχέως θα αναστηθούν υπό του Κυρίου, θα επανέλθουν επί της γης και θα αναλάβωσι την φροντίδα των ορατών υποθέσεων της γης. Ο τίτλος του Μπεθ Σαρίμ είναι υπό την φύλαξιν της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρείας «Η Σκοπιά», όπως χρησιμοποιηθεί υπό του προέδρου της Εταιρείας και των βοηθών του επί του παρόντος και ακολούθως να είναι εις την διάθεσιν των προαναφερθέντων αρχόντων επί της γης». Ώστε λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, ότι πήραν ένα σπίτι, προσωρινά θα κατοικούσε η ηγεσία της Οργανώσεως και να είναι έτοιμο να το κατοικήσουν εκείνοι που θα ανασταίνονταν το έτος 1931 όπως είδαμε στο άλλο βιβλίο. Υπάρχει και η φωτογραφία του σπιτιού αυτού, όπου πρόκειται για μια βίλα αγροτικού τύπου, με πατώματα, υπόγεια, μπαλκόνια, κήπους με ωραίους μαντρότοιχους. Στο σπίτι αυτό κατοίκησε ο τότε πρόεδρος της Εταιρείας, ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ μέχρι το θάνατό του το έτος 1942.

Ήρθε στο μεταξύ το έτος 1931, ο Αβραάμ ασφαλώς δεν φάνηκε και το σπίτι έμεινε κατοικούμενο βέβαια, δεν πήγε χαμένο, από τους ηγέτες της Οργάνωσης.

Δημιουργείται στο σημείο αυτό η εξής απορία: είδαμε προηγουμένως ότι ακόμα και το 1924 έλεγαν ότι την 1η Απριλίου 1925 θα γινόταν η ανάσταση. Διαβάσαμε πιο πριν από το «Τετελεσμένον Μυστήριον» που εγράφη το 1917, ότι η ανάσταση θα συμβεί το έτος 1931. Πώς συμβιβάζονται αυτά; Πρόκειται περί πλήρους συγχύσεως. Όταν κανείς δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, οπωσδήποτε έχει σύγχυση φρενών. Το εκπληκτικό είναι ότι, όταν η Οργάνωση σήμερα (σημείωση ΟΟΔΕ: Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε το 1993), αναφέρεται στην αγορά εκείνου του σπιτιού δεν λέει την αλήθεια στους οπαδούς της. Δεν λέγει για ποιο σκοπό αγόρασε η Οργάνωση αυτό το σπίτι. Το κρύβει!!! Πώς το ξέρουμε αυτό; Το βλέπουμε σε ένα επίσημο κείμενο της Οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο λεγόμενο «Βιβλίο του έτους 1983» στη σελίδα 204 όπου μας εξηγεί η Οργάνωση γιατί αγόρασε το σπίτι. Τι λέγει λοιπόν στους οπαδούς της; Λέγει τα εξής: «με τον καιρό έγινε μια άμεση προσφορά για να κτιστεί ένα σπίτι στο San Diego, για να το χρησιμοποιήσει ο αδελφός Ρόδερφορδ». Όσον αφορά αυτή την ιδιοκτησία το βιβλίο «Σωτηρία» του 1939 δήλωσε: στο San Diego της Καλιφόρνια υπάρχει ένα μικρό κομμάτι γης στο οποίο το έτος 1929 κτίστηκε ένα σπίτι που ονομάζεται και είναι γνωστό σαν Μπεθ Σαρίμ». Τι μας λέει το βιβλίο εδώ; Ότι το σπίτι αυτό αγοράστηκε για να το χρησιμοποιήσει ο αδελφός Ρόδερφορδ. Εδώ μας λέει μισή την αλήθεια. Πράγματι το χρησιμοποίησε ο Ρόδερφορδ. Ο κύριος σκοπός όμως της αγοράς δεν ήταν για να κατοικήσει ασφαλώς ο πρόεδρος, αλλά για να κατοικήσει ο Αβραάμ που θα ανασταινόταν το έτος 1931. Εδώ η Οργάνωση επαναλαμβάνουμε, κρύβει την αλήθεια και τη λέγει μισή. Δηλαδή, στην ουσία λέγει ένα πλήρες ψέμα.

Η παράθεση των αποσπασμάτων αυτών πιστεύουμε, είναι ικανή να κάνει τους αγαπητούς ειλικρινείς Μάρτυρες του Ιεχωβά [και είμαστε σίγουροι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι], να καταλάβουν ότι στην Οργάνωση αυτή, υπάρχει πολλή ψευδοπροφητεία, πολύς δόλος, πολύ ψέμα, πολλή σύγχυση, που επιστρατεύονται για να καλυφθεί το άνομο παρελθόν της.

Ήρθε λοιπόν το έτος 1931, όπου θα γινόταν κατ’ αυτούς η ανάσταση και το τέλος του πονηρού κόσμου. Δεν έγινε ασφαλώς τίποτε. Η Οργάνωση απεδείχθη για άλλη μία φορά ψευδοπροφήτης, αλλά κάτι έπρεπε να κάνει. Άλλαξε όνομα! Από «Σπουδασταί των Γραφών» που ονομάζονταν μέχρι τότε, ονομάστηκαν με το βαρύγδουπο όνομα «Μάρτυρες του Ιεχωβά». Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.

Δε μετανόησαν όμως!!! Όρισαν πάλι νέα χρονολογία. Εμμέσως αυτή τη φορά. Το έτος 1935. Ό,τι δεν έγινε τις άλλες φορές θα γινόταν τότε. Πώς το ξέρουμε αυτό; Διαβάζουμε από το περιοδικό της Οργάνωσης «Ο Χρυσούς Αιών» που εξέδιδαν την εποχή εκείνη. (Σημ. ΟΟΔΕ: Το μετέπειτα "Ξύπνα!"). Είναι το τεύχος του Μαρτίου του 1932. Στη σελίδα 13 διαβάζουμε τα εξής: «τους εν τη Αγία Γραφή αναφερομένους πιστούς αυτούς άνδρες από του Άβελ μέχρι του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Θεός θα τους αναστήσει εκ του θανάτου ως τελείους ανθρώπους και θα τους δώσει ζωή. Τούτο θα το κάνει αμέσως μετά την συμπλήρωσιν της βασιλικής οικογενείας του ουρανού. Δηλαδή μετά την εκλογή εκείνων που θα είναι στον Ουρανό με τον Ιησού Χριστό». Είναι σαφές ότι η ανάσταση θα γίνει μόλις συμπληρωθούν οι 144.000 συμβασιλείς του Χριστού (κατά την άποψη των Μαρτύρων του Ιεχωβά). Αυτά τα γράφουν το έτος 1932. Πότε όμως συμπληρώθηκαν οι 144.000, ώστε μετά να γίνει η ανάσταση των αριστέων του παρελθόντος; Αυτό μας το λέει το τεύχος της  Σκοπιάς στις 15 Ιουνίου 1982 στη σελίδα 30: «η ουράνια κλήση γενικά ολοκληρώθηκε περί το έτος 1935». Η πληροφορία αυτή υπάρχει και σε παλαιότερα έντυπα της Οργάνωσης. Ότι δηλαδή οι 144.000 «συμβασιλείς» τάχα του Χριστού  συμπληρώθηκαν περί το έτος 1935. Αλλά τότε είχε πει η Οργάνωση, όταν γίνει η συμπλήρωση του αριθμού αυτού, τότε θα γίνει και η ανάσταση. Άρα το 1935 που έγινε η συμπλήρωση των 144.000 θα γινόταν και η ανάσταση. Φυσικά τίποτε δεν έγινε!!! Η Οργάνωση απεδείχθη και πάλι ψευδοπροφήτης!

Όμως δεν μετανόησε! Όρισε νέα χρονολογία, εμμέσως και αυτή τη φορά. Γύρω στο 1940. Πώς το ξέρουμε αυτό; Στο βιβλίο της Οργάνωσης «Αντιμετωπίσατε τα γεγονότα» του έτους 1938 και στη σελίδα 46 διαβάζουμε τα εξής: «υπάρχουν τώρα επί της γης οι «Ιωναδαβίται» = Μάρτυρες του Ιεχωβά του Πολύ Όχλου, αφοσιωμένοι εις τον Κύριο και οι οποίοι αναμφιβόλως θα αποδειχθούν πιστοί. Θα ήτο γραφικώς κατάλληλο δι’ αυτούς να νυμφεύονται τώρα και να αρχίσουν να ανατρέφουν τέκνα; Όχι είναι η απάντησις, ήτις υποστηρίζεται υπό των Γραφών». Να μη παντρεύονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά του 1938, ούτε να μεγαλώνουν παιδιά. Γιατί; Την απάντηση τη δίνει η Οργάνωση στη σελίδα 49 του ίδιου βιβλιαρίου: «οι Ιωναδαβίται εκείνοι οι οποίοι τώρα σκέπτονται να νυμφευθούν φαίνεται ότι θα έκαναν καλύτερα εάν ανέμεναν ολίγα έτη, έως ότου η πύρινος θύελλα του Αρμαγεδώνος παρέλθει και τότε να εισέλθουν εις γάμου κοινωνίαν». Όσοι αφελείς πίστεψαν την Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά και δεν παντρεύτηκαν, ειδικά επειδή περίμεναν το τέλος του κόσμου γύρω στο 1939, 40, 41, έμειναν άγαμοι και άτεκνοι, πιστεύοντες διδασκαλίες δαιμονίων και εντάλματα ανθρώπων όπως λέγει η Αγία Γραφή.

Πέρασε και το έτος 1940, 1941, 1942. Ο Αρμαγεδώνας ασφαλώς δεν έγινε. Έγινε παγκόσμιος πόλεμος πάλι. Τα αντίθετα πράγματα απ’ ότι είχαν προφητεύσει. Πολλοί Μάρτυρες του Ιεχωβά εγκατέλειψαν την Οργάνωση. Όμως οι ηγέτες δε μετανόησαν και πάλι. Όρισαν νέα χρονολογία. Τώρα επρόκειτο περί του έτους 1975. Πριν όμως διατυπώσουν ρητώς τη νέα τους αυτή ψευδή προφητεία, βασάνισαν κυριολεκτικά τους οπαδούς τους ως εξής: τους παρότρυνε, τους πίεζε 1ον να εγκαταλείψουν τα σχολεία τους γιατί έφθανε το τέλος του κόσμου! Πώς το ξέρουμε αυτό; Το διαβάζουμε από μια εσωτερική εγκύκλιο της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά του Μαΐου 1973, η οποία παροτρύνει τους οπαδούς της να εγκαταλείψουν το σχολείο και αυτό το σπίτι τους γιατί το τέλος έφθανε. Γιατί έπρεπε να κάνουν κήρυγμα σκαπανέων, να κηρύττουν γρήγορα τα νέα αυτά που θα έρχονταν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Σε άλλη εσωτερική εγκύκλιο του Ιουνίου του 1972 η Οργάνωση παροτρύνει τα παιδιά, αντί να ξεκουραστούν κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών, να κάνουν έργο σκαπανέως, γιατί, γράφει ακριβώς: «διότι πόσα καλοκαίρια υπολείπονται προτού αρχίσει η μεγάλη θλίψις; Δεν είναι πολλά». Αυτά τα λέγουν το 1972.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, παροτρύνουν τους οπαδούς τους οι Μάρτυρες του Ιεχωβά να κάνουν έργο σκαπανέως, να μην παντρεύονται, να μην κάνουν παιδιά και το κυριότερο να δίνουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους στην Οργάνωση, όχι με τη σύσταση να ζήσουν μια αγία ζωή τόσο, όσο επειδή το τέλος είναι κοντά. Πρόκειται δηλαδή για μια τυχοδιωκτική προσέγγιση του χριστιανισμού θα λέγαμε. Δεν είναι μια προσέγγιση η οποία είναι γνήσια, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην αγιότητα, αλλά είναι σαν να τους λέγει ότι «επειδή ούτως ή άλλως λίγα χρόνια έχετε ακόμα στο σύστημα αυτό, τουλάχιστον επενδύστε σωστά για να κερδίσετε το νέο».

Σε μια άλλη εσωτερική εγκύκλιο που ονομάζεται «WatchTower» του Αυγούστου του 1973 υπάρχει η εξής γελοία, ας επιτραπεί η φράση, παρότρυνση προς τους Μάρτυρες του Ιεχωβά: ένα ανδρόγυνο από την Ανατολική Γερμανία που είχε καταφύγει στη Δυτική χρειαζόταν νέα επίπλωση. Αλλά, η Οργάνωση τους είπε ότι ο παλιός καναπές και η πολυθρόνα που έσπασαν κατά τη μεταφορά, θα τους εξυπηρετούσαν μέχρι τον Αρμαγεδώνα, οπότε ήταν καλύτερο να πάνε να επισκεφθούν τα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης στο Μπρούκλιν.

Σε άλλη εσωτερική εγκύκλιο τον Μάιο του 1974 διαβάζουμε τα εξής εξοργιστικά: «λαμβάνονται ειδήσεις από αδελφούς που πωλούν σπίτια και ιδιοκτησίας των, σχεδιάζοντας να τελειώσουν το υπόλοιπο των ημερών των σ’ αυτό το παλαιό σύστημα, με τη υπηρεσία σκαπανέως. Ασφαλώς, πρόκειται για ένα πολύ καλό τρόπο με τον οποίον θα χρησιμοποιήσουν το βραχύ διάστημα που υπολείπεται πριν τελειώσει αυτός ο κόσμος». Εδώ παροτρύνει η Οργάνωση τους δυστυχείς οπαδούς της να πουλήσουν τα πάντα, τα σπίτια τους, τα οικόπεδά τους, όλα γιατί το τέλος έφθασε. Και ποιο είναι το φοβερό; Την ίδια περίοδο που η Οργάνωση παροτρύνει τους οπαδούς της να πουλήσουν τα πάντα, εκείνη κάνει επενδύσεις και αγορές μηχανημάτων. Πώς το ξέρουμε αυτό; Τον Αύγουστο του 1974, τρεις μήνες μετά, διαβάζουμε σε μία άλλη εσωτερική εγκύκλιο τα εξής: «η Εταιρεία φρόντισε τελευταίως να αγοράσει ένα νέο περιστροφικό ταχυπιεστήριο, παραδοτέο το επόμενο έτος» (σημ. ΟΟΔΕ: το έτος παράδοσης του μηχανήματος ήταν το 1975, που θα συνέβαινε υποτίθεται το τέλος και επομένως θα είχαν περισσέψει χιλιάδες τυπογραφεία στον κόσμο, ώστε η Οργάνωση να κάνει το έργο της). «Αυτό το πιεστήριο πολύ μεγαλύτερο απ’ όσα έχουμε τώρα, έχει μήκος 19 περίπου μέτρα και βάρος περίπου 42 τόνους. Είναι μοναδικό διότι έχει 3 μεγάλους κυλίνδρους εκτυπώσεως, που ο καθένας τους έχει πλάτος 1,80μέτρα περίπου και διάμετρο 1,25μέτρα. Αυτό μπορεί να τυπώσει από 40.000.000 βιβλία σε ένα έτος χωρίς τις υπερωρίες».

Ώστε λοιπόν η Οργάνωση δείχνει με τις πράξεις της πως δεν πιστεύει αυτά που κηρύττει στους άλλους, διότι αν τα πίστευε, δεν θα αγόραζε τέτοια πράγματα και παροτρύνει τους οπαδούς της να φύγουν από το σχολείο, να μην αγοράζουν έπιπλα, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, να μη κάνουν διακοπές, να πουλήσουν τα πάντα, γιατί τάχα το τέλος θα έφθανε το έτος 1975.

Ως μια πιο άμεση απόδειξη της ψευδοπροφητείας του 1975, θα παρουσιάσουμε ακόμη μια τελευταία πηγή, η οποία δικαιώνει το χαρακτηρισμό μας προς την Εταιρεία «Σκοπιά» ότι είναι ψευδοπροφήτης. Διαβάζουμε στη «Σκοπιά» της 1ης Αυγούστου του έτους 1970 στη σελίδα 446 τα εξής υπό τον τίτλο: «Ένας κρίσιμος καιρός»: «ο καθένας θα ήθελε να γνωρίζει πόσον καιρό θα διαρκέσει το παρόν σύστημα και πότε θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός του Θεού στη με τον ίδιο πλήρη τρόπο που πραγματοποιείται στον ουρανό. Ο Ιησούς απήντησε ότι: θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη και τότε θέλει έλθει το τέλος. Εδώ χρησιμοποίησε τη λέξη «τέλος» για να κάνει διάκριση από αυτό που εννοούσε με τη συντέλεια του αιώνος ή συστήματος πραγμάτων, την περίοδο του θερισμού στην οποία ζούμε τώρα. Το πόσο ακριβώς κοντά είμαστε στο τέλος του παρόντος συστήματος πραγμάτων, δεν μπορεί να προλεχθεί καθώς ο Ιησούς ανέφερε, ότι ούτε αυτός δεν γνώριζε την ημέρα ή την ώρα, στον καιρό της επιγείου διακονίας του. Εν τούτοις, η βιβλική χρονολογία η οποία δείχνει ότι ο Αδάμ έχει δημιουργηθεί το Φθινόπωρο του έτους 4026 π.Χ μας οδηγεί ως το έτος 1975 μΧ, ως το έτος της συμπληρώσεως 6000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας με 1000 ακόμη χρόνια που απομένουν για τη διακυβέρνηση της βασιλείας του Χριστού». Λέγει εδώ, ότι το έτος 1975 συμπληρώνονται 6000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας με 1000 ακόμη χρόνια να απομένουν για τη διακυβέρνηση της βασιλείας του Χριστού. Παρακάτω το κείμενο γίνεται ακόμη σαφέστερο: «έτσι οποιαδήποτε και αν είναι η ημερομηνία του τέλους αυτού του συστήματος (σημ. ΟΟΔΕ: αγνοεί προφανώς την ημερομηνία), είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει έχει μειωθεί σε μόλις 6 περίπου χρόνια». Πότε τα λέει αυτά; Το έτος 1970. Έξι περίπου χρόνια λοιπόν απομένουν για το τέλος του πονηρού συστήματος πραγμάτων λέγει εδώ η Οργάνωση το 1970.

Ήρθε και το έτος 1976 και δεν έγινε ασφαλώς τίποτε. Πώς δικαιολόγησε η Οργάνωση την αποτυχία; Σε τεύχος της Σκοπιάς του έτους 1976 λέγει πως, «δεν πέσαμε έξω», «δεν έγινε η συντέλεια του κόσμου γιατί δεν ξέρουμε πότε γεννήθηκε η Εύα, διότι άρχισε να μετράει το χρόνο ο Θεός όχι από τότε που γεννήθηκε ο Αδάμ για να τελειώσουν τα 6000 χρόνια το 1975, αλλά θα έπρεπε να μετράμε από τότε που δημιουργήθηκε και η Εύα. Δεν ξέρουμε όμως πότε γεννήθηκε η Εύα». Αυτά βέβαια τα υποστηρίζουν το 1976 μετά τη διάψευση και λένε ψέματα, διότι σε τεύχος της Σκοπιάς της 1ης Αυγούστου του 1968 στη σελίδα 468 αναφέρουν το έτος δημιουργίας της Εύας και μάλιστα έχουν κάνει και μάθημα πάνω σ’ αυτό. Διαβάζοντας την υποσημείωση βλέπουμε τα εξής: «πότε δημιουργήθηκαν ο Αδάμ και η Εύα;» και απαντούν επάνω: «Εφόσον ήταν επίσης ο σκοπός του Ιεχωβά να πληθυνθεί ο άνθρωπος και να γεμίσει τη γη, είναι λογικό, ότι θα δημιουργούσε την Εύα λίγο ύστερα από τον Αδάμ, ίσως μόλις λίγες εβδομάδες ή μήνες αργότερα, το ίδιο έτος 4026 πΧ».

Με τον τρόπο αυτό έριξαν «στάχτη» στα μάτια των οπαδών τους. Δεν μπόρεσαν όμως να επιτύχουν και πολλά πράγματα, διότι την εποχή εκείνη έφυγαν από την Οργάνωση εκατοντάδες χιλιάδες Μάρτυρες του Ιεχωβά σε όλο τον κόσμο, τους οποίους η Εταιρεία ονόμασε «εβδομηνταπεντάρηδες». Αυτό είναι το θλιβερό και θρασύ παρελθόν της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά σε ότι αφορά τις ψευδείς προφητείες.

Η τελευταία ψευδοπροφητεία της Οργάνωσης διατυπωμένη με έμμεσο τρόπο είναι για το έτος 2000. Αυτό αναφέρεται στο περιοδικό «Ξύπνα» στις 8 Νοεμβρίου 1986 στη σελίδα 7. Το λέγει όμως έμμεσα. Βέβαια, γνωρίζουμε πως και το 2000 ήλθε και τίποτα δεν έγινε.

Βλέπουμε ότι, παρ’ όλες τις επανειλημμένες και τρομερές αποτυχίες τους, εντούτοις δεν βάζουν μυαλό, αλλά δημιουργούν προσδοκίες και φόβο συνάμα και απειλή, στους οπαδούς τους λέγοντας πως, πρέπει να βρίσκονται μέσα στην Οργάνωση, ώστε να μην σφαγούν κατά τον Αρμαγεδώνα, ο οποίος έρχεται προ της χιλιετούς βασιλείας.

Συνοψίζοντας, βλέπουμε πως τουλάχιστον 8 είναι μέχρι τώρα (1993) οι διαψευσθείσες χρονολογίες του τέλους που κήρυξε η Εταιρεία «Σκοπιά».

 

Σημείωση ΟΟΔΕ:

Η ανωτέρω ομιλία, μεταδόθηκε όπως είπαμε από τον Ραδιοσταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, για πρώτη φορά το 1993. Από τότε, ως τη στιγμή που γράφονται αυτά, στο τέλος του 2008, πέρασαν ακόμα σχεδόν 16 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, η Εταιρία Σκοπιά διαψεύσθηκε, όπως είναι γνωστό, και σε μία ακόμα ψευδοπροφητεία της, σχετική με τη γενιά του 1914. Για δεκαετίες, στο εξώφυλλο της Σκοπιάς έγραφε ότι "το τέλος" θα ερχόταν πριν παρέλθει η γενιά που είδε τα γεγονότα του 1914. Αλλά και σε αυτό διαψεύσθηκε η Σκοπιά, και η ψευδοπροφητεία αυτή, με τη σειρά της εγκαταλείφθηκε. Μάλιστα εγκαταλείφθηκε, (και άλλαξε και δύο φορές μάλιστα), η ερμηνεία της οργάνωσης της Σκοπιάς για την έννοια της γενιάς του 1914!

Και σήμερα, εν έτει 2008, η μόνιμη σαν καραμέλα επωδός της Εταιρείας, είναι ότι βρισκόμαστε στον καιρό του τέλους. Αυτό αναφέρεται συχνά πυκνά στα έντυπά της. Και σήμερα οι οπαδοί της παροτρύνονται να καθυστερήσουν το γάμο τους δουλεύοντας ως σκαπανείς, ή να μη παντρευτούν και καθόλου, ή να αποφύγουν την τεκνοποίηση γιατί το τέλος έφθασε, και σήμερα οι μαθητές παροτρύνονται να μη συνεχίζουν πολύχρονες σπουδές διότι χάνουν χρόνο σε πράγματα που δεν θα έχουν αξία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και μεταξύ τους ψιθυρίζεται (εν μέσω της οικονομικής κρίσης του 2008), ότι δήθεν "αρχίζει η Μεγάλη Θλίψη"!!! Και σήμερα οι «επίσκοποι» της Εταιρείας απειλούν στις ομιλίες που κάνουν στις «Αίθουσες Βασιλείας» και στις συνελεύσεις, με τον Αρμαγεδώνα, το «τέλος» και την τύχη των αποκομμένων και αποστατών.

Η εταιρεία Σκοπιά είναι ένας σύγχρονος ψευδοπροφήτης της εποχής μας. Ο Θεός να φωτίσει τους πλανημένους οπαδούς της οργάνωσης αυτής, ώστε να γνωρίσουν την Αληθινή Εκκλησία του Χριστού και να ενταχθούν σ’ αυτή.

Απομαγνητοφώνηση Ν. Τ.

Δημιουργία αρχείου: 29-12-2008.

Τελευταία μορφοποίηση: 18-2-2017.

ΕΠΑΝΩ