Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Αθεϊσμός

 

Απλά μαθήματα ορθής σκέψης

Πώς να εντοπίζουμε τις λογικές "παγίδες" που συναντάμε σε κάθε μας προσπάθεια να δούμε την πραγματικότητα, και πώς να τις αφοπλίζουμε

Περιεχόμενα

____________

Σε μια δήθεν "ορθολογική" εποχή, πολλοί κορδώνονται ότι είναι "αντικειμενικοί" αναλυτές της πραγματικότητας, θεματοφύλακες της επιστήμης και του "ορθού λόγου", "υπεράνω προκαταλήψεων" και "φωταδιστές", και ότι αναλύουν δήθεν "απροκατάληπτα" διάφορα ζητήματα για τα οποία δεν έχουν παρά μια επιφανειακή και μακρινή ιδέα. Καταγράφοντας λοιπόν τις συχνότερες τέτοιες λογικές παγίδες, και τον τρόπο εντοπισμού τους, θα είναι ευκολότερο να τις καταλαβαίνουμε και να τις αποφεύγουμε.

____________

 

Περιεχόμενα

Διαμόρφωση σελίδας: 24-6-2006.

Τελευταία μορφοποίηση: 11-9-2021.

Πάνω