Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ομιλίες μελών τής ΟΟΔΕ

Προτείνουμε να ακούσετε επίσης τη σειρά ομιλιών: "Χριστιανικές Αλήθειες".

Θεός, Λογική και Επιστήμη

Σύντομες αναλύσεις για τη σχέση πίστης, Θεού και Επιστήμης

Σε σύντομες ομιλίες 5-20 λεπτών

 

Η Επιστήμη είναι η έρευνα τού κτιστού, ενώ η Θεολογία είναι η αποκάλυψη τού Ακτίστου. Και τα δύο μαζί, είναι τα δύο πόδια που βοηθούν κάποιον να σταθεί σωστά στον κόσμο, έχοντας καλή γνώση τού περιβάλλοντός του, αλλά και τού Πλάστη του.

Σε αυτή τη σειρά ομιλιών 5-20 λεπτών, θα συζητήσουμε με περιληπτικό τρόπο, θέματα που όχι μόνο δείχνουν την ενότητα επιστήμης και πίστης, αλλά επίσης είτε επιβεβαιώνουν τα ζητήματα τής πίστης, είτε βοηθούν σε εμβάθυνση τών πορισμάτων τής επιστήμης.

Πιστεύουμε ότι αν σε κάποιον λείπει το ένα από τα δύο αυτά πόδια, θα χωλαίνει στην κατανόηση τής πραγματικότητας και τού σκοπού τής ζωής.

Θέματα ομιλιών

Ομιλητής Νικόλαος Μαυρομάγουλος

Διαμόρφωση αρχείου: 27-7-2020.

Τελευταία μορφοποίηση 28-9-2022.

ΕΠΑΝΩ