Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ομιλίες μελών τής ΟΟΔΕ

Άλλες σειρές ομιλιών: "Χριστιανικές Αλήθειες", "Ορθοδοξία και Αίρεση", "Ερμηνευτικά κλειδιά", "Πηγές τής Ορθόδοξης πίστης" και "Θεός, Λογική και Επιστήμη".

Σχόλια για τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά

Ματιές στο δόγμα, την ιστορία και την ψυχολογία τους

Σε σύντομες ομιλίες 5-20 λεπτών

 

Από τα βασικά χαρακτηριστικά τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, είναι η αντιφατικότητα, η παραπληροφόρηση και η ημιμάθεια. Σε αυτή τη σειρά θα βρείτε σύντομες αναλύσεις διαφόρων τομέων τής ιστορίας αυτής τής οργάνωσης, και τής ζωής τών μελών της.

Ο ομιλητής, ως πρώην Μάρτυρας τού Ιεχωβά, γνωρίζει την οργάνωση τής Σκοπιάς και από μέσα και από έξω. Γι' αυτό και πολλές από τις πληροφορίες αυτές, τις γνωρίζει βιωματικά, ενώ άλλες τις έχει συγκεντρώσει σε μία περίοδο δεκαετιών, κατά την πορεία ανακαίνισης τού νου του ως μέλος Χριστιανικής Εκκλησίας, κατά την πορεία του προς το καθ' ομοίωσιν.

Θέματα ομιλιών

Ομιλητής Νικόλαος Μαυρομάγουλος

Διαμόρφωση αρχείου: 21-2-2023.

Τελευταία μορφοποίηση 18-11-2023.

ΕΠΑΝΩ