Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ομιλίες μελών τής ΟΟΔΕ

Προτείνουμε να ακούσετε επίσης τις σειρές ομιλιών: "Χριστιανικές Αλήθειες", "Ορθοδοξία και Αίρεση", "Σχόλια για τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά", "Πηγές τής Ορθόδοξης πίστης" και "Θεός, Λογική και Επιστήμη".

Ερμηνευτικά κλειδιά

Σύντομες ερμηνείες Ιερών Κειμένων

Σε σύντομες ομιλίες 5-20 λεπτών

 

Αναζήτηση ερμηνευτικών κλειδιών για την κατανόηση Ιερών Κειμένων, με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους.

Η σειρά αυτή ομιλιών, σκοπό έχει να βοηθήσει στην κατανόηση θεμάτων τής Χριστιανικής πίστης, σε ομιλίες 5-20 λεπτών, ώστε να μπορεί εύκολα κάποιος να τις ακούει, να τις θυμάται και να τις κατατάσσει στη σκέψη και στα αρχεία του.

Ο Νικόλαος Μαυρομάγουλος μέλος τής ΟΟΔΕ, τις ετοίμασε για την κατασκευή βίντεο στο Γιουτιούμπ, αλλά θεώρησε ότι θα ήταν χρήσιμο να φιλοξενηθούν μόνο σε ηχητική μορφή και στην ενότητα τών Ομιλιών στην ΟΟΔΕ.

Θέματα ομιλιών

Ομιλητής Νικόλαος Μαυρομάγουλος

Διαμόρφωση αρχείου: 5-11-2021.

Τελευταία μορφοποίηση 28-12-2023.

ΕΠΑΝΩ