Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ομιλίες μελών τής ΟΟΔΕ

Προτείνουμε να ακούσετε επίσης τις σειρές ομιλιών: "Ερμηνευτικά κλειδιά", "Ορθοδοξία και Αίρεση", "Σχόλια για τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά", "Πηγές τής Ορθόδοξης πίστης" και "Θεός, Λογική και Επιστήμη".

Χριστιανικές αλήθειες

Σύντομες αναλύσεις Χριστιανικών θεμάτων

Σε σύντομες ομιλίες 5-20 λεπτών

 

Η σειρά αυτή ομιλιών, σκοπό έχει να παρουσιάσει βασικές αλήθειες τής Χριστιανικής πίστης, σε μικρές ομιλίες 5-20 λεπτών, ώστε να μπορεί εύκολα κάποιος να τις ακούει, να τις θυμάται και να τις κατατάσσει στη σκέψη και τα αρχεία του.

Ο Νικόλαος Μαυρομάγουλος μέλος τής ΟΟΔΕ, τις ετοίμασε για την κατασκευή βίντεο στο Γιουτιούμπ, αλλά θεώρησε ότι θα ήταν χρήσιμο να φιλοξενηθούν μόνο σε ηχητική μορφή και στην ενότητα τών Ομιλιών στην ΟΟΔΕ.

Θα εμπλουτισθούν στο βαθμό που θα το επιτρέψει ο χρόνος τού ομιλητή, με στόχο να αποτελέσουν ένα ακόμα βοήθημα για βαθύτερη κατανόηση τής Χριστιανικής Ορθόδοξης πίστης.

Θέματα ομιλιών

Ομιλητής Νικόλαος Μαυρομάγουλος

Διαμόρφωση αρχείου: 30-12-2019.

Τελευταία μορφοποίηση 30-4-2024.

ΕΠΑΝΩ