Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ομιλίες μελών τής ΟΟΔΕ

Προτείνουμε να ακούσετε επίσης τις σειρές ομιλιών: "Χριστιανικές Αλήθειες", "Ορθοδοξία και Αίρεση", "Ερμηνευτικά κλειδιά", "Θεός, Λογική και Επιστήμη", "Σχόλια για τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά" και Χριστιανική Απολογία

Πηγές τής Χριστιανικής πίστης

Από πού αντλούνται τα Χριστιανικά δόγματα;

Σε σύντομες ομιλίες 5-20 λεπτών

 

Σε αυτή τη σειρά βίντεο, θα ασχοληθούμε με τις πηγές τής Θείας αποκάλυψης, από τις οποίες αντλούνται τα Χριστιανικά δόγματα. Παράλληλα, θα παρουσιασθούν οι λόγοι για τους οποίους είναι λάθος, διαφορετικές θεωρήσεις τού ιδίου ζητήματος, τις οποίες θεωρήσεις προωθούν διάφορες άλλες χριστεπώνυμες ομολογίες.

Θέματα ομιλιών

Ομιλητής Νικόλαος Μαυρομάγουλος

Διαμόρφωση αρχείου: 4-2-2023.

Τελευταία μορφοποίηση 24-6-2024.

ΕΠΑΝΩ