Ελληνικός παρατηρητής της Εταιρίας Σκοπιά Εκδόσεις της Σκοπιάς Κεντρική σελίδα της ΟΟΔΕ

 

"Έλα να γίνεις ακόλουθός μου"

 

 

 

Χριστιανική κριτική στο βιβλίο αυτό της Σκοπιάς

Από τον Ν. Μ.

Το βιβλίο αυτό, που παρουσιάσθηκε στη Συνέλευση Περιφερείας του 2007, είναι "μία από τα ίδια". Ο κεντρικός στόχος του είναι προφανής: Να παρουσιάσει τους Μάρτυρες της Σκοπιάς ως ακολούθους του Χριστού. Η εμφανής έλλειψη σχέσεως με τον Χριστό, που παρουσιάζουν τα μέλη της Σκοπιάς, μια και τη θέση Του την έχουν δώσει στην Οργάνωση, οδηγεί πολλούς οπαδούς τους, σε περισσότερο Χριστιανικές ομολογίες. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, είναι ένας τρόπος για να πείσει η Σκοπιά τα μέλη της, ότι η λατρεία της είναι πράγματι αυτή που ακολουθεί τον Χριστό, και να σταματήσει τις διαρροές.

Περιεχόμενο του βιβλίου

Πρόκειται ένα βιβλίο 192 σελίδων, με μαλακό δέσιμο. Απ' έξω εικονίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό να καλεί με τα λόγια του τίτλου, τον υποψήφιο ακόλουθο. Μόνο που διαβάζοντάς το, ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι η πρόσκληση αυτή στην πραγματικότητα είναι της Σκοπιάς για νέα θύματα, και ο Ιησούς Χριστός απλώς λειτουργεί ως δόλωμα προς το σκοπό αυτό. Άλλωστε, μόνο ως δόλωμα θα μπορούσε η Σκοπιά να χρησιμοποιήσει τον Κύριο του Σύμπαντος, σε ένα βιβλίο που τον εξισώνει με ένα απλό κτίσμα - Αρχάγγελο.

Όσοι θα δουν κάποιον Μάρτυρα της Σκοπιάς να τους προσεγγίζει με αυτό το βιβλίο βλασφημίας κατά του Κυρίου Ιησού Χριστού λοιπόν, είναι καλό να έχουν υπ' όψιν τους τα εξής:

Τα 18 κεφάλαιά του, είναι χωρισμένα σε δύο προλογικά κεφάλαια, και σε άλλα 3 μέρη, το καθένα με στόχο να τονίσει διαφορετικά ζητήματα.

Το πρώτο μέρος κεφαλαίων, με τίτλο: "Έλα και δες" τον Χριστό, είναι κατά κάποιον τρόπο, μια γνωριμία με τον Χριστό, που σκοπό έχει να τονίσει την ταπεινότητά Του, την υπακοή Του, τη σοφία Του, τις ικανότητές Του, και την υπομονή Του. Βεβαίως αυτά τα χαρακτηριστικά τίθενται ως στόχος και για τον αναγνώστη.

Το δεύτερο μέρος κεφαλαίων, με τίτλο: "Δίδασκε... και κήρυττε τα καλά νέα", έχει στόχο να εμφυσήσει στους Μάρτυρες της Σκοπιάς "ιεραποστολικό πνεύμα".

Και το τρίτο τμήμα, με τίτλο: "Η αγάπη την οποία έχει ο Χριστός μας αναγκάζει", σκοπεύει να φέρει τους οπαδούς της Σκοπιάς "στο φιλότιμο", και να αυξήσει τη συνοχή των μελών της οργάνωσης.

 

Εισαγωγικά κεφάλαια

Ας δούμε λοιπόν μερικά πράγματα από το ίδιο το βιβλίο

Εξ' αρχής το εκδοτικό σημείωμα, γραμμένο σε προσωπικό τόνο προς τον αναγνώστη, του κάνει σαφές ότι τα όσα θα διαβάσει, είναι παραδείγματα προς μίμησιν. Έτσι, τα όσα ο αναγνώστης θα δει, να έχει κατά νου ότι θα πρέπει να τα εφαρμόσει.

Το βιβλίο ξεκινάει με την ελεύθερη πρόσκληση του Κυρίου προς κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γίνει ακόλουθός του. Μόνο που η Σκοπιά το ίδιο αυτό παράδειγμα ελευθερίας και αγάπης, ΔΕΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ. Η τακτική της αποκοπής και των δεινών που επιφέρει αυτή στα μέλη της, αναγκάζει πολλές χιλιάδες ανθρώπους, να παραμένουν στην οργάνωσή της, παρά τη θέλησή τους, μόνο και μόνο για να μην υποστούν τα δεινά της αποκοπής. Δάσκαλε που δίδασκες!

Στη σελίδα 12, ρίχνει ένα πρώτο δηλητήριο, ενάντια σε εκατομμύρια πιστούς ανθρώπους άλλων θρησκειών, αποφαινόμενη η Σκοπιά με πλάγιο τρόπο, ότι αυτοί ακολουθούν συναισθηματισμούς και όχι έργα, και ότι τους λείπει "η ολόψυχη αγάπη", κάτι που προφανώς θέλει να μας πείσει ότι έχουν... τα μέλη της! Και καρδιογνώστης η Σκοπιά! Και μάλιστα ανθρώπων που δεν γνωρίζει!

Στην παράγραφο 18 της ίδιας σελίδας (12), κάνει άλλη μία διαστρέβλωση των λόγων της Αγίας Γραφής. Αναφερόμενη η Σκοπιά στο χωρίο Ιωάννης 17/ιζ: 3, που στο κείμενο λέει: "αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν", καταλήγει ότι αυτό που σώζει, είναι το να αποκτούμε ακριβή γνώση για τον Χριστό και να κάνουμε στην καρδιά μας στοχασμούς που θα την επηρεάσουν... Υποβιβάζει δηλαδή η Σκοπιά τη Χριστιανική πίστη σε ένα "κατηχητικό", που πρέπει να μελετάει διαρκώς τα έντυπα της Σκοπιάς, και να ακούει τις ατέλειωτες πλύσεις εγκεφάλου στις συναθροίσεις της! Αποκρύπτει όμως από τα μέλη της, ότι η λέξη: "γνώση" στην Αγία Γραφή, σημαίνει ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ! Έτσι τα μέλη της Σκοπιάς, νομίζουν ότι θα σωθούν με την πλύση εγκεφάλου της Σκοπιάς, και δεν υποψιάζονται ότι έτσι στερούνται την αιώνια Ζωή, που είναι αποτέλεσμα ΕΝΩΣΗΣ με τον Χριστό τον Πατέρα Του. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, εξυπηρετεί ένα πονηρό εργαλείο της Σκοπιάς, που στόχο έχει να παροδηγήσει τον κόσμο σε μία ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, που απέχει μακριά όμως, από την Οδό της Σωτηρίας.

Στη σελίδα 16, η Σκοπιά επαναλαμβάνει τη γνωστή διαστρέβλωση του ρόλου του Χριστού στη γη, ότι δήθεν "ήρθε για να πληρώσει λύτρο για τη σωτηρία μας, μια τέλεια ανθρώπινη ζωή, αντί για μια τέλεια του Αδάμ που παράκουσε", και να δικαιώσει τον... Θεό στο θέμα της Παγκόσμιας Κυριαρχίας! Έρχεται δηλαδή για να ξελασπώσει τον Ίδιο τον Θεό!!! Το κτίσμα να ξελασπώσει τον Κτίστη! Και αυτό η Σκοπιά το λέει ως "ακριβή γνώση που οδηγεί σε αιώνια ζωή"!!!

Στη σελίδα 18, η Σκοπιά συνεχίζει τις βλασφημίες κατά του Ιησού Χριστού. Τον παρουσιάζει ως ένα χωροχρονικό κτίσμα, που "απορροφούσε και μάθαινε για αιώνες τις σκέψεις του Πατέρα"!!! Λες και ο Χριστός έχει αρχή, λες και ο Χριστός δεν είναι Παντογνώστης, λες και ο Χριστός δεν ήταν εκτός χρόνου στην προανθρώπινη ύπαρξή Του! Λες και η Αγία Γραφή, δεν γράφει σαφώς, ότι ο Χριστός έπλασε "και τους αιώνες" (Εβραίους 1/α: 2). Όμως η Σκοπιά τον θέτει ΜΕΣΑ στους αιώνες, υποκείμενο σε αυτούς, και όχι Δημιουργό τους!

Στη σελίδα 21, σπεύδει η Σκοπιά να παρουσιάσει την ταξική διάκριση σεσωσμένων, σε "Πολύ Όχλο" και 144.000, κλείνοντας έτσι ευθύς εξ αρχής την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκατομμύρια οπαδών της!

Ήδη από τα 2 εισαγωγικά του κεφάλαια, το βιβλίο αυτό, έχει βλασφημίσει τον Πατέρα και τον Υιό, έχει διαστρέψει το Χριστιανικό Ευαγγέλιο (Γαλάτας 1/α: 7-9), έχει συκοφαντήσει πιστούς ανθρώπους άλλων θρησκειών, έχει παρερμηνεύσει τα περί σωτηρίας, και έχει κλείσει τη Βασιλεία των Ουρανών για εκατομμύρια ανθρώπους! Κι ακόμα έπεται συνέχεια!

 

1ο μέρος: Έμφαση στις ιδιότητες του Χριστού προς μίμησιν

Έχοντας πλέον μπει στο πρώτο μέρος, στη σελίδα 28, και ενώ μιλάει για την ταπεινότητα του Κυρίου Ιησού, η Σκοπιά βλασφημεί και πάλι τον Κύριο των Δυνάμεων, αποκαλώντας τον αρχάγγελο Μιχαήλ! Ο Δημιουργός εξισώνεται με κτίσμα, και η Σκοπιά καμαρώνει ότι μέσω τέτοιων βλασφημιών, δίνει "ακριβή γνώση" για τον Κύριο της Δόξης! Ο άκτιστος άγγελος Γιαχβέ, εξισώνεται από τη Σκοπιά με τον κτιστό αρχάγγελο Μιχαήλ!

Κι ενώ η Σκοπιά ζητάει από τους άλλους να δείξουν ταπεινοφροσύνη, οι ίδιοι οι ηγέτες της, αποδεδειγμένοι ψευδοπροφήτες και διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής, εξακολουθούν να θεωρούν τους εαυτούς τους ως "Πιστό και Φρόνιμο Δούλο", και να θέλουν να γίνουν "Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη"!

Το βιβλίο συνεχίζει ζητώντας από τους οπαδούς του να δείξουν το θάρρος του Χριστού απέναντι σε αλλοθρήσκους, και να εκθέσουν τα ψεύδη της θρησκείας τους, αλλά από την άλλη τους απαγορεύει να μιλούν με τα πρώην μέλη της Σκοπιάς, μήπως και μάθουν ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΗ, και τις εκούσιες διαστρεβλώσεις της αληθείας που κάνει!

Μάλιστα στη σελίδα 39 κατηγορεί τις άλλες θρησκείες ότι δήθεν γεμίζουν την καρδιά των οπαδών τους με νοσηρό φόβο που δηλητηριάζει τη σχέση τους με τον Θεό. Και αυτό το λέει ποιος; Η Σκοπιά! Που το κήρυγμά της είναι για να σώσει τους ανθρώπους από τον Πατέρα τους τον Θεό!!! Που διδάσκει ότι ο Θεός θα αφανίσει χωρίς ανάσταση, ακόμα και τα μωρά που οι γονείς τους δεν ανήκουν στην οργάνωσή της, σαν μικρά φιδάκια! Που διδάσκει ότι ο Θεός "ικανοποιήθηκε" με τον θάνατο του δικαίου Ιησού στη θέση των αδίκων! Ποιος είναι που δηλητηριάζει τη σχέση με τον Θεό; Ποιος παρουσιάζει τον Θεό ως δολοφόνο; Ποιος εκτός από την ίδια τη Σκοπιά;

Και προχωράει το βιβλίο να μιλήσει για "δικαιοσύνη". Έτσι στη σελίδα 41, παροτρύνει τους οπαδούς της να γίνουν ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ των ομοπίστων τους, αν τους δουν να αμαρτάνουν! Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Σκοπιάς. Δικαιοσύνη ρουφιάνων και καταδοτών! Και με δεδομένο το τι περιμένει τον αμαρτάνοντα από το Ιεροεξεταστικό σύστημα της Αποκοπής, αντιλαμβάνεται κανείς, όχι μόνο τους λόγους που αναγκάζουν τα μέλη της Σκοπιάς να αμαρτάνουν κρυφά, αλλά και το πόσο σοβαρή ζημιά μπορεί να προκαλέσει σε αυτούς και στην οικογένειά τους μια τέτοιου είδους ρουφιανιά!

Προχωρώντας στη σελίδα 44, βρίσκουμε μια φωτογραφία Μαρτύρων του Ιεχωβά με στολές κρατουμένων, προφανώς στα Ναζιστικά στρατόπεδα, όπου τα μέλη αυτής της αίρεσης διώχθηκαν από τον Χίτλερ. Και η ηγεσία της Σκοπιάς καλύπτεται πίσω από το δικό τους θάρρος και τη δική τους πίστη. Αλλά δεν μαρτυράει την αλήθεια, για την κρυφή συμφωνία που επιχείρησε ο ηγέτης της Ρόδερφορδ με τον Χίτλερ!

Συνεχίζει το βιβλίο για τη σοφία του Χριστού. Μόνο που με τρόπο την ταυτίζει με το... κήρυγμα των δούλων της Σκοπιάς! Το ρεζουμέ του εν λόγω κεφαλαίου είναι, ότι αντί να κάνουν οτιδήποτε άλλο, πρέπει να κηρύττουν για να αυξάνουν τα πρόβατα της Σκοπιάς για άρμεγμα!

Στις σελίδες 56 και 57, η Σκοπιά μας εκπλήσσει! Ενώ κοιτάζω με περιέργεια και κρυφό χαμόγελο να δω πώς θα εξηγήσει τη φράση ότι ο Χριστός "έμαθε την υπακοή", που είναι και το θέμα του κεφαλαίου αυτού, ανακαλύπτω ότι επιτέλους η Σκοπιά πιάνει αυτό το θέμα σωστά! Αντιλαμβάνεται (και εξηγεί σωστά στους οπαδούς της), ότι ο Χριστός ήταν ήδη υπάκουος, αλλά "έμαθε" την υπακοή ΠΡΑΚΤΙΚΑ! Πολύ σωστά! Είναι αυτό που λέμε για τους αγίους εμείς οι Χριστιανοί στις γιορτές τους: "άγιος Τάδε, ξίφει τελειούται". Πρόκειται για την τελείωση της εν έργοις υπακοής, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την θεωρητική και αόριστη υπακοή, που δεν περνάει μέσα από τον διωγμό και τον κίνδυνο του θανάτου. Γι' αυτό και τελειοποιεί (ολοκληρώνει) τον άνθρωπο. Είναι ευχάριστο να βρίσκουμε ίχνη ακτίνων φωτός, ακόμα και σε βιβλία της Σκοπιάς!

Και το πρώτο αυτό μέρος του βιβλίου, ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο για την υπομονή του Χριστού. Ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει η Σκοπιά για να στηρίξει τα μέλη της από την αποθάρρυνση, όταν δεν βρίσκουν ευήκοα αυτιά στο κήρυγμά τους! Και η σχετική εικόνα στη σελίδα 70 είναι χαρακτηριστική αυτού του γεγονότος, δείχνοντας μια Μάρτυρα να φεύγει από ένα σπίτι "σαν βρεγμένη γάτα", αλλά παρ' όλα αυτά γελαστή!

 

2ο μέρος: Έμφαση στο κήρυγμα

Και έτσι εισέρχεται η Σκοπιά πλέον στο κεντρικό μέρος του βιβλίου, που σκοπό έχει να σπρώξει τα μέλη της για κήρυγμα! Αναπτύσσει το κηρυγματικό έργο του Κυρίου Ιησού στο πρώτο κεφάλαιο, και κατόπιν προχωράει στο δεύτερο για να πείσει τα μέλη της, ότι έχουν ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ εντολή να κηρύξουν ως πρώτο μέλημα της ζωής τους, και με την αίσθηση του επείγοντος, όπως τόνισε στο πρώτο κεφάλαιο για τον Χριστό. Βεβαίως τους αποκρύπτει τα λόγια του Ιακώβου, (τα οποία σχεδόν ποτέ δεν ακούγονται στις συναθροίσεις της): "Μη  γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, γιατί μεγαλύτερη κατάκριση θα λάβουμε" (Ιάκωβος 3/γ: 1). Αυτό το χωρίο που κάποτε συγκλόνισε τον Ραίημοντ Φρανς μέλος του Κυβερνώντος Σώματος της Σκοπιάς, απουσιάζει από τη διδασκαλία της οργάνωσης. Πρέπει να εξαφανισθεί αυτό το χωρίο, γιατί χαλάει τη συνταγή της Σκοπιάς, που θέλει ΚΑΘΕ μέλος της "δάσκαλο" των άλλων!

Παρεμπιπτόντως, στη σελίδα 93, σε ανύποπτο χρόνο, η Σκοπιά ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ότι η προσκύνηση είναι δυνατόν να έχει την έννοια του χαιρετισμού ή της τιμής, και όχι της λατρείας, όπως ισχυρίζεται, στην πολεμική της εναντίον των αγίων εικόνων! Ας το έχουμε αυτό υπ' όψιν μας οι Χριστιανοί, για να το δείχνουμε στα θύματά της, από τα ίδια τους τα βιβλία, όταν αρνούνται τις δύο διαφορετικές έννοιες της προσκύνησης.

Στο 10ο κεφάλαιο, η Σκοπιά επαναλαμβάνει διαρκώς ξανά και ξανά, την αιρετική άποψη ότι η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού είναι το ίδιο πράγμα. Το Προτεσταντικό αυτό δόγμα του 16ου αιώνα, που περιορίζει τον λόγο του Θεού σε ένα μόνο βιβλίο, την Αγία Γραφή, αν και η Σκοπιά το δέχεται και το διδάσκει, δεν το σέβεται! Γι' αυτό, όχι μόνο έχει αρνηθεί τις υπόλοιπες Θεόπνευστες καταγραφές του Λόγου του Θεού, όχι μόνο έχει αφαιρέσει 10 βιβλία από την Αγία Γραφή, αλλά και στα βιβλία που διατήρησε έχει αλλοιώσει πλήρως την Άγία Γραφή στη ΜΝΚ που έχει "κατασκευάσει" κατ' εικόνα και ομοίωση της απάτης των δογμάτων της. Παρ' όλα αυτά, έχοντας παραβιάσει όλα αυτά, η Σκοπιά στο κεφάλαιο αυτό έχει τη θρασύτητα να κατηγορεί άλλους για όσα έχει κάνει η ίδια!

Το 11ο κεφάλαιο αναλώνεται σε συμβουλές για μεθόδους διδασκαλίας των άλλων από τους Μάρτυρες της Σκοπιάς. Το όλο κλίμα του κεφαλαίου, στοχεύει στο να πείσει τους αναγνώστες, ότι οι Μάρτυρες έχουν να διδάξουν σπουδαία, λογικά και σοφά πράγματα, μοναδικά παγκόσμια. Κάτι βεβαίως που κάθε ενημερωμένος Χριστιανός γνωρίζει ότι είναι εντελώς ανυπόστατο, όσον αφορά τις διαστρεβλώσεις και τις παιδιάστικες σοφιστείες της Σκοπιάς.

Και στο ίδιο μοτίβο κινείται το 12ο κεφάλαιο, καθώς διδάσκει τους επίδοξους "δασκάλους" - οπαδούς της Σκοπιάς, να κηρύττουν με παραβολές. Τονίζει μάλιστα ότι οι παραβολές ήταν παρμένες από συνηθισμένα και γνωστά πράγματα της καθημερινής ζωής, και από τη δημιουργία του Θεού. Κάτι που βεβαίως η Σκοπιά ΞΕΧΝΑΕΙ, όταν έρχεται αντιμέτωπη με την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Εκεί, για να αρνηθεί την αληθινότητα της αθανασίας της ψυχής, οι παραβολές ξαφνικά γίνονται "πλήρως συμβολικά θέματα, που δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα"!!!

 

3ο μέρος: Έμφαση στην αγάπη

Με το 13ο κεφάλαιο, το βιβλίο μπαίνει στο τελευταίο μέρος του, που σχετίζεται με την αγάπη. Πολύ ενδιαφέρουσες στο κεφάλαιο αυτό, είναι οι σελίδες 130 και 131. Εκεί η Σκοπιά "τα δίνει όλα", προκειμένου να μας κάνει να γελάσουμε με την καρδιά μας! Αφού στην παράγραφο 6 ξεκαθαρίζει ότι στις Παροιμίες της Αγίας Γραφής, ο Χριστός είναι η προσωποποιημένη Σοφία του Θεού, στην επόμενη ακριβώς παράγραφο (7η), "τα βρίσκει μπαστούνια"! Επειδή θέλει να στηρίξει στο χωρίο Παροιμίες 8/η: 22 την ασεβή κακοδοξία της ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και έχει αρχή, έχει αλλοιώσει εντελώς το εδάφιο. Ενώ το εδάφιο λέει: "Κύριος έκτισέ με (=με απέκτησε) αρχήν οδών αυτού εις έργα αυτού", η Σκοπιά στη ΜΝΚ το έχει αλλοιώσει ως εξής: "Ο ίδιος ο Ιεχωβά με έφερε σε ύπαρξη ως αρχή της οδού του, το πρώτο από τα επιτεύγματά του". Έτσι ο Χριστός από "απόκτημα" μετατρέπεται από τη Σκοπιά σε "κτίσμα", και από "αρχή (αρχηγός) των έργων του Θεού", μετατρέπεται σε "πρώτο επίτευγμα"! Και εδώ πλέον η Σκοπιά στην παράγραφο 7, τα βρίσκει δύσκολα! Βρίσκεται ξαφνικά (από μόνη της) απολογούμενη, πώς είναι δυνατόν να έχει χρονική αρχή η Σοφία του Άναρχου Θεού! Και σπεύδει να εξηγήσει ότι "Εδώ δεν πρέπει να εξηγείται απλώς η σοφία, επειδή αυτή η ιδιότητα ποτέ δεν "φέρθηκε σε ύπαρξη". Ποτέ δεν άρχισε να υπάρχει, επειδή ο Ιεχωβά υπήρχε ανέκαθεν και ήταν πάντα σοφός" Φέξε μου και γλύστρησα! Αφού η Σκοπιά τα έχει κάνει θάλασσα, αλλοιώνοντας το χωρίο, και βάζοντας τη Σοφία του Θεού, τον Ιησού Χριστό, να έχει αρχή, μετά προσπαθεί να τα μπαλώσει, λέγοντάς μας ότι "αυτή η Σοφία, δεν είναι η Σοφία του Θεού..." Μόνοι τους γίνανε κουβάρι! και για να ξεμπλεχθούν, δημιουργούν νέους κόμπους που αδυνατούν να λύσουν! Γιατί αν αυτή δεν είναι η Σοφία του Θεού, τότε η Αγία Γραφή λέει ψέματα! Ή στην καλύτερη περίπτωση, χρησιμοποιεί χαζά παραδείγματα χωρίς αντίκρισμα και αντιστοιχία!

Στην δε παράγραφο 8, τα γέλια από την ανάγνωση γίνονται πλέον ηχηρά για έναν Χριστιανό, όταν διαβάζει με το ξεκίνημά της, την εξής βαθυστόχαστη ερώτηση: "Με τι ασχολούνταν ο Γιος στο τεράστιο χρονικό διάστημα που πέρασε προτού έρθει στη γη;" Λες και ο άναρχος και άχρονος Δημιουργός των Αιώνων (Εβραίους 1/α: 2), Θεός Λόγος και Σοφία, μετρούσε χρόνια! Πρόκειται για πραγματικά μαθήματα από άσχετους για αφελείς"! Και αυτή τη διδασκαλία τολμούν να την εξισώνουν με τη Σοφία που δίδαξε ο Κύριος Ιησούς!

Και συνεχίζει η 8 παράγραφος, για να μας "πληροφορήσει" ότι όλα ο Θεός τα έκανε με πρωτεργάτη τον Χριστό. Λες και δεν λέει η Αγία Γραφή σαφέστατα ότι ο Θεός τα έπλασε όλα ΜΟΝΟΣ! (Ψαλμός οβ: 18: «ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ο ποιών θαυμάσια μόνος». Το ίδιο λέει και στον Ησαϊα 44/μδ: 24: "εγώ Κύριος ο συντελών πάντα, εξέτεινα τον ουρανόν μόνος και εστερέωσα την γην." Άρα δεν είχε βοηθό κανέναν ο Θεός). Αυτά όμως είναι ψιλά γράμματα για τη Σκοπιά. Δεν θα ασχοληθούμε όμως περισσότερο με το τμήμα αυτό του βιβλίου, γιατί θα μπορούσαμε να γράψουμε τόμους για τις "σοφίες" του, περί της Σοφίας του Θεού Ιησού Χριστού, που όμως κατά τη Σκοπιά δεν είναι η σοφία γιατί εκείνη δεν έχει αρχή ενώ ο Χριστός θέλουν σώνει και καλά να έχει...

Το 14ο κεφάλαιο εξηγεί ότι όπως ο Χριστός ήταν προσιτός σε όλους, έτσι πρέπει να είναι προσιτοί και οι ακόλουθοί του. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται εδώ από τη Σκοπιά να πείσει τα μέλη της να είναι προσιτοί με τους πρεσβυτέρους της, ώστε να ελέγχονται καλύτερα.

Προχωρώντας στο 15ο κεφάλαιο, τονίζεται η ευσπλαχνία και η συμπόνια του Χριστού προς τους άλλους, κάτι που τονίζεται ότι πρέπει να το ακολουθούν οι ακόλουθοί του. Μόνο η Σκοπιά δεν το ακολουθεί, καθώς είναι από τις ελάχιστες θρησκείες που δεν διαθέτουν κανένα κοινωφελές ίδρυμα, αλλά επενδύει όλες τις (αμύθητες) εισπράξεις της από τις εισφορές των προβάτων της, για επεκτάσεις της προσηλυτιστικής της δραστηριότητας. Αλλά γι' αυτό κρατάει μια απάντηση όπως θα δούμε στο τελευταίο κεφάλαιο...

Στη σελίδα 158 του ιδίου αυτού 15ου κεφαλαίου, η Σκοπιά τολμάει να κατηγορήσει για μια φορά ακόμα τα μέλη άλλων θρησκειών ως "γδαρμένα και παραπεταμένα πρόβατα". Και το λέει αυτό ποια; Η Σκοπιά! Ο κατ' εξοχήν εκδορέας και διώκτης προβάτων! Η προσωπική εμπειρία του γράφοντος, αλλά και πολλών εξ ημών που κάποτε υπήρξαμε μέλη της, και διωχθήκαμε και γδαρθήκαμε μέχρις αίματος, είναι μαρτυρία αληθινή και καταπέλτης απέναντι στη θρασύτητα της Σκοπιάς να εμφανίζεται κατήγορος άλλων θρησκειών, ακριβώς για εκείνο που κάνει με περισσότερο ζήλο από όλες τους σχεδόν! Η "διανοητική στάση" της Σκοπιάς από τον Χριστό, (στον οποίο μας ζητάει να προσαρμόσουμε τη διανοητική μας στάση), απέχει όσο ο ουρανός από τη γη!

Στο επόμενο κεφάλαιο Νο 16, το βιβλίο καταπιάνεται με την αγάπη που έδειξε ο Χριστός προς τους ακολούθους Του. Όταν όμως στη σελίδα 164 μας λέει ότι ο Χριστός διόρισε τα μέλη της Σκοπιάς "Πιστό και Φρόνιμο Δούλο", μας θυμίζει στην πραγματικότητα, "τον κακό εκείνο δούλο που δέρνει τους συνδούλους του", και που ο Κύριος "θα θέσει τη μερίδα του μετά των υποκριτών" (Ματθαίος 24/κδ: 48-51). Ασχέτως βέβαια του  γεγονότος, ότι η Σκοπιά, όχι μόνο είναι πονηρός και κακός δούλος, αλλά και... αυτοδιορίσθηκε! Και μοιάζει τόσο πολύ στον Χριστό η Σκοπιά, που βλέπει τους οπαδούς της σαν... νούμερα σε εταιρικές στατιστικές!

Ας προχωρήσουμε όμως στη σελίδα 165, όπου σε ανύποπτο χρόνο, προσπαθεί να "βάλει στο μυαλό" των αναγνωστών, μια απάντηση σε επιχείρημα εναντίον της αιρετικής της θέσης, ότι δήθεν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά. Με αφορμή το ότι ο Κύριος την παρέδωσε στον Ιωάννη να τη φροντίζει κατά τη σταύρωσή του, με τα λόγια: "μητέρα, να ο γιος σου", λένε ότι δήθεν την παρέδωσε σε αυτόν, επειδή "προφανώς τα άλλα της παιδιά δεν είχαν γίνει ακόμα μαθητές του Χριστού"!!! Μια εντελώς κουτοπόνηρη δικαιολογία, που απλώς μπερδεύει τους οπαδούς της, γιατί το να γηροκομίσουν τη μητέρα τους, δεν είναι μόνο Χριστιανική υποχρέωση, αλλά και Ιουδαϊκή! Και ακόμα και αν ήταν άπιστοι, είχαν την ευθύνη και την υποχρέωση να τη φροντίσουν, και ο Χριστός ποτέ δεν θα τους αφαιρούσε αυτή την υποχρέωση και προνόμιο απέναντι στη μητέρα τους, με το πρόσχημα της πίστης. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Παναγία δεν είχε παιδιά, και τα αδέλφια του Χριστού ήταν ετεροθαλή από τον πρώτο γάμο του γέροντα Ιωσήφ, που ήδη είχε κοιμηθεί τότε, και η Παναγία έμενε ολομόναχη. Γι' αυτό και την παρέδωσε στον Ιωάννη. Τα παιδιά του Ιωσήφ, ήταν ήδη μεγάλα με οικογένειες, όταν ο γέρων Ιωσήφ μνηστεύθηκε την Παναγία! Η Σκοπιά όμως, παντού ρίχνει δηλητήριο και βλασφημεί σε κάθε Ιερό πρόσωπο της Αγίας Γραφής, προκειμένου να διατηρήσει τα αιρετικά της δόγματα.

Το προ τελευταίο 17ο κεφάλαιο, δίνει έμφαση στην αυτοθυσιαστική αγάπη που πρέπει να έχει ο κάθε ένας για τον άλλον. Μόνο που για τα μέλη της Σκοπιάς, αυτή η αγάπη σταματάει στους ομοθρήσκους τους. Οι άλλοι είναι άξιοι καταστροφής, και μάλιστα αν είναι και αποκομμένοι από τη Σκοπιά, πρέπει να τους μισούν "με τέλειο μίσος", όπως είχε γράψει η Σκοπιά σε παλιό της έντυπο γι' αυτούς. Ακριβώς δηλαδή σαν την αγάπη του Χριστού προς κάθε αμαρτωλό!

Και τελειώνει η Σκοπιά με το 18ο κεφάλαιο, που θέμα έχει την παρότρυνση: "Συνέχισε να με ακολουθείς". Αυτή η φράση, στο διαστρεβλωμένων προϋποθέσεων μυαλό των οπαδών της Σκοπιάς, παίρνει την έννοια: "Συνέχισε να είσαι οπαδός της Σκοπιάς". Γιατί τελικά αυτό είναι που καίει τη Σκοπιά. Τα μέλη της παγκόσμια προσχωρούν σε άλλες θρησκείες, και προσπαθεί απελπισμένα να ανακόψει αυτή τη διαρροή. Γι' αυτό, όπως έκανε και στην αρχή, φυλάει σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, μια τελευταία επίθεση προς τους πιστούς των άλλων θρησκειών. Εκεί είναι το πρόβλημά της!

Στη σελίδα 188 παρ. 16, υπενθυμίζει τους διωγμούς που έχουν υποκινήσει εναντίον οπαδών της άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες άλλων θρησκειών. ΞΕΧΝΑΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ ΠΟΥ ΕΞΑΠΟΛΥΕΙ Η ΙΔΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ μέσω της αποκοπής!

Πριν μάλιστα το πει αυτό, στη σελίδα 186, προσπαθεί να αφαιρέσει από τις άλλες θρησκείες κάθε καλό που κάνουν με κοινωφελή έργα, λέγοντας ότι ο Χριστός θα πει γι' αυτούς: "ποτέ δεν σας εγνώρισα", έστω και αν έχουν κάνει τέτοια έργα. Με τον τρόπο αυτό, αντί να ντραπεί για την εντελώς συμφεροντολογική στάση της προς τους αναξιοπαθούντες, πάει να βγει και από πάνω, κατηγορώντας όσους τους βοηθούν!!!

Σε ολόκληρο το βιβλίο αυτό, προσπάθησε η Σκοπιά να θέσει ως πρωτεραιότητα το "κήρυγμα" του ψευδούς της ευαγγελίου. ΠΟΥΘΕΝΑ δεν μίλησε για την αναγκαιότητα της ελεημοσύνης ως ίση αναγκαιότητα με το κήρυγμα! Μήπως αυτά είναι δικά μας λόγια; Όχι βέβαια! Είναι λόγια της Αγίας Γραφής: "έδωσαν το δεξί τους χέρι σε μένα και στον Βαρνάβα σε ένδειξη συμμετοχής, για να πάμε, εμείς μεν στα έθνη, αυτοί δε σ' αυτούς που είχαν κάνει την περιτομή· 10 μας παρήγγειλαν μονάχα να θυμόμαστε τους φτωχούς· το οποίο και επιμελήθηκα με ζήλο, τούτο το πράγμα να το κάνω" (Γαλάτες 2/β: 9,10). Αυτό το χωρίο στις συναθροίσεις της Σκοπιάς σπανίως ακούγεται, και οι περισσότεροι οπαδοί της δεν το γνωρίζουν καν. Μόνο να κατηγορούν τις άλλες θρησκείες ξέρουν, που κάνουν τα κοινοφελή έργα, που η Σκοπιά απαξιοί να κάνει!

Η Σκοπιά για να πείσει ότι οι άλλες θρησκείες κακώς ελεούν τους φτωχούς και φτιάχνουν ορφανοτροφεία και γηροκομεία, θέτει ως παράδειγμα μια Μπέιμπι Σίτερ, που δεν φροντίζει τα παιδιά που της εμπιστεύθηκαν, αλλά αντιθέτως περιποιείται το σπίτι, και αφήνει τα παιδιά χωρίς βοήθεια. Και καταλήγει, ότι θα είναι αδικαιολόγητη στους γονείς όταν αυτοί γυρίσουν, επειδή δεν φρόντισε τα παιδιά, όσο πολλά και αν έκανε για το σπίτι. Έτσι και οι ηγέτες των θρησκειών αυτών, (λέει η Σκοπιά), αντί να διδάξουν τα παιδιά (τους ακολούθους τους), τα εγκατέλειψαν για να ασχολούνται με "το σπίτι". Γι' αυτό και όταν γυρίσει ο Κύριος θα τους δείξει την οργή του.

Για σκεφθείτε όμως! Ποια θρησκεία δεν διδάσκει πράγματι τους πιστούς της; Μα κάθε θρησκεία, εκτός από κοινωφελή έργα, και βέβαια διδάσκει τη δική της διδασκαλία!

Μήπως λοιπόν το παράδειγμα η Σκοπιά το λέει "λίγο" ανάποδα; Ποιος ασχολείται με τα "παιδιά" και τις ανάγκες τους; Οι θρησκείες εκείνες που ακολουθώντας την προτροπή των αποστόλων, εκτός από τη διδασκαλία "θυμούνται και τους φτωχούς", ή η Σκοπιά που δεν ασχολείται καθόλου με τις ανάγκες των παιδιών, αλλά τη νιάζει μόνο να τα στέλνει να "επαιτούν" για εισφορές στις πόρτες των άλλων, και για προσέλκυσή τους στο εκμεταλλεύσιμο κοπάδι της; Τελικά, όταν θα γυρίσει ο Κύριος, ποιος λέτε ότι θα βρεθεί εκτεθειμένος, επειδή δεν φρόντισε "και τους φτωχούς" και τις ανάγκες τους;

"Μα εγώ τρέφω πνευματικά τα παιδιά που έχω στην επίβλεψή μου!" ίσως πει η Σκοπιά. Σκεφθείτε λοιπόν πόσο μεγαλύτερη οργή θα υποστεί από τον Κύριο, όταν Εκείνος επιστρέψει, και βρει με τα παιδιά Του μια Μπέιμπι Σίτερ που Εκείνος ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΣΕ, να τα έχει αφρόντιστα για τις φυσικές τους ανάγκες, και επιπλέον, να τα έχει υποβάλει σε βασανιστήρια, σε επαιτεία στις πόρτες, και να τα ταϊζει με δηλητηριασμένη πνευματική τροφή, πλήρη ακαθαρσιών και δηλητηρίου!

 

Μη πλανάσθε φίλοι Μάρτυρες της Σκοπιάς. Σε αυτή την αίρεση δεν υπάρχει σωτηρία. Ακούστε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου Ιησού, και γίνετε ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ, και όχι μιας οργάνωσης που διαστρεβλώνει τα πάντα με δόλο. "Εξέλθετε απ' αυτήν, για να μη συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της, και να μη λάβετε εκ των πληγών της".

Ο Κύριος Ιησούς σας περιμένει για να γίνετε πραγματικοί δικοί Του ακόλουθοι, και όχι μιας Αμερικανόφερτης οργάνωσης που σας οδηγεί σε βέβαιη απώλεια.

 

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 16-7-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 2-12-2009.

ΕΠΑΝΩ