Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ιστορικά ντοκουμέντα για τη Σκοπιά

Αντβεντιστικές κινήσεις // Η "ημέρα - έτος" και "οι Καιροί τών Εθνών" // Η μετεξέλιξη των Αντβεντιστικών δογμάτων από τον Ρώσσελ // Το αποκρυφιστικό ξεκίνημα τής Σκοπιάς στον καιρό τών Ρώσσελ και Ρόδερφορδ // Ρώσσελ και Μπάρμπουρ

Μέρος 1ο:

Η αληθινή ιστορία τής Σκοπιάς

Η μετεξέλιξη των Αντβεντιστικών δογμάτων από τον Ρώσσελ

 

(...Συνέχεια από το τρίτο μέρος της "Προϊστορίας της Σκοπιάς")

 

Ενότητες

 

Η ιστορία της Σκοπιάς είναι η ιστορία μιας εμπορικής επιχείρησης, που εμπορεύεται "ιδεολογία" και "δογματικά πακέτα". Αδιάφορο αν αυτά είναι αληθινά ή ψευδή, αν η Σκοπιά τα κράτησε ή τα άλλαξε. Αληθινά ή ψευδή, αρκεί να είναι "προϊόντα" της Σκοπιάς, για να χαρακτηρισθούν από τους οπαδούς της Σκοπιάς "φως". Το ανάθεμα του "άλλου Ευαγγελίου" (Γαλάτας 1/α: 9) και της Ψευδοπροφητείας, δεν τους ενδιαφέρει.

1. Σύσταση της Εταιρίας Σκοπιά

Μετά τις αποτυχημένες ψευδοπροφητείες των Ρώσσελ και Μπάρπουρ, (στο πρώτο περιοδικό με το οποίο συνεργάστηκε ο Ρώσσελ), ο Ρώσσελ έβαλε την ουρά του απ' έξω, και "τον Ιούλιο τού 1879 έκανε την εμφάνισή του το πρώτο τεύχος τού περιοδικού "Η Σκοπιά τής Σιών και Κήρυξ τής Παρουσίας τού Χριστού"." ιβλίο τού Έτους 1983 των Μαρτύρων του Ιεχωβά σελ. 38)

Όμως ο Ρώσσελ είχε μεγάλα σχέδια, και όχι την απλή έκδοση ενός περιοδικού. Το 1881 οι διάφορες ομάδες οπαδών του Ρώσσελ που είχαν συγκροτηθεί σε διάφορες περιοχές, σχημάτισαν τη μετοχική "Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά της Σιών", και το 1884 έλαβε νομική υπόσταση ως εταιρία.  Το 1896 μετονομάσθηκε σε "Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά" με έδρα την Πενσυλβανία. (Σύγχρονες Αιρέσεις. Α΄ Χιλιαστικές Αιρέσεις. Β. Ν. Γιαννόπουλου Αθήνα 1989 σελ. 121).

Στην αρχή η ιδιοκτησία της Εταιρίας Σκοπιά, "κατείχετο νόμιμα από την Εκδοτική Εταιρία του Πύργου, ιδιωτική επιχείρηση που διευθύνετο προσωπικά από τον Κ.Τ. Ρώσσελ. Τον Απρίλιο του 1898, η ιδιοκτησία της εγκαταστάσεως αυτής και του ακινήτου, μετεβιβάσθη στο νόμιμο σωματείο, στη Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά" (Σκοπιά 15 Απριλίου 1898, σελ. 114. Σκοπιά 15 Δεκεμβρίου 1898, σελ. 369 στην Αγγλική. Σκοπιά 15 Ιουνίου 1955 σελ. 193 Ελληνική). Τότε μπορούσε ο καθένας να δώσει 10 δολάρια και να αγοράσει μια μετοχή της εταιρίας Σκοπιά (Σκοπιά 1955 σ. 241). Ο Ρώσσελ ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος. Γι' αυτό μπορούσε να είναι ισόβιος πρόεδρος. (Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων. Αντ. Αλεβιζόπουλου. Αθήνα 1994, σελ. 461). Παρατηρούμε δηλαδή ότι στην ηγεσία της Σκοπιάς, δεν όριζε τον πρόεδρο ο Θεός, ούτε οι ψήφοι των πιστών, αλλά το... κεφάλαιο του Μαμωνά!

 

2. Οι τόμοι των Βιβλικών "αληθειών"

Στο βιβλίο της: "Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Διαγγελείς της Βασιλείας του Θεού" σελ. 52,53, η Σκοπιά γράφει σε πρόσφατες εποχές:

"Η διάδοση των Βιβλικών αληθειών έκανε ένα σημαντικό βήμα μπροστά το 1886 με την έκδοση (στην Αγγλική) του πρώτου τόμου μιας υποσχεμένης σειράς βιβλίων η οποία ονομάστηκε Χαραυγή της Χιλιετηρίδος και γράφτηκε από τον Κ. Τ. Ρώσσελ. Ο Τόμος Α΄ ονομαζόταν Το Σχέδιον των Αιώνων. Περιείχε μελέτες για 16 θέματα, όπως "Η Ύπαρξη Υπέρτατου Διανοητικού Δημιουργού Επιβεβαιωμένη", "Η Αγία Γραφή ως Θεία Αποκάλυψη υπό το Φως του Ορθού Λόγου Θεωρούμενη", "Η Επάνοδος του Κυρίου μας - Σκοπός της η Αποκατάσταση των Πάντων"  και "Η Ανοχή του Κακού και η Σχέση του προς το Σχέδιο του Θεού". Τελικά ο Κ. Τ. Ρώσσελ έγραψε άλλα πέντε βιβλία στη σειρά Χαραυγή της Χιλιετηρίδος".

Εδώ η Σκοπιά βάζει παραπομπή, και μας πληροφορεί για τα άλλα 5 βιβλία ως εξής:

"Αυτά ήταν τα εξής: Τόμος Β΄, Ο Καιρός Εστίν Εγγύς (1889). Τόμος Γ΄, Ελθέτω η Βασιλεία Σου (1891). Τόμος Δ΄, Η Ημέρα της Εκδικήσεως (1897 αυτός ονομάστηκε αργότερα Η Μάχη του Αρμαγεδδώνος). Τόμος Ε΄, Η Μεταξύ Θεού και Ανθρώπου Καταλλαγή (1899). Και Τόμος ΣΤ΄, Η Νέα Κτίσις (1904). Όταν οι τόμοι της Χαραυγής της Χιλιετηρίδος άρχισαν να ονομάζοναι Γραφικαί Μελέται, ο Τόμος Α΄ χαρακτηρίσθηκε "Σειρά Α΄", ο Τόμος Β΄ "Σειρά Β΄", και ούτω καθεξής. Το όνομα Γραφικαί Μελέται υιοθετήθηκε σε περιορισμένες εκδόσεις, περίπου από τον Οκτώβριο του 1904 και μετά, και το νέο όνομα χρησιμοποιήθηκε σε ευρύτερη κλίμακα από το 1906 και μετά".

Το βιβλίο "Διαγγελείς", στην ίδια σελίδα συνεχίζει ως εξής:

"Ο Ρώσσελ πέθανε προτού προλάβει να γράψει, όπως σκόπευε, και έβδομο τόμο για τη σειρά, αλλά η ευρεία διάθεση των έξι τόμων τους οποίους πρόλαβε να ολοκληρώσει, άγγιξε την ευαίσθητη χορδή ατόμων που είχαν ειλικρινή καρδιά..."

και συνεχίζει για να αφηγηθεί για μια γυναίκα που εξέφρασε την εκτίμησή της για τις "αλήθειες" αυτές. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον, ότι στο πρόσφατο αυτό βιβλίο "Διαγγελείς", μιλάει η Σκοπιά (όπως παραθέσαμε), για "Βιβλικές αλήθειες", όταν αναφέρεται στους τόμους αυτούς. Στη συνέχεια λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι είδους "αλήθειες" περιείχαν αυτά τα βιβλία "Γραφικών Μελετών" (Γ.Μ.), και τι είδους "ειλικρινή καρδιά" είχαν τα άτομα αυτά που δέχθηκαν αυτά τα ψευδή και αντιχριστιανικά δόγματα.

 

3. Τα δόγματα του Ρώσσελ στο ξεκίνημα της Σκοπιάς

Η βασική διδασκαλία του Ρώσσελ τότε, ήταν πως οι έσχατοι καιροί άρχισαν το 1799, πως η δευτέρα παρουσία του Κυρίου έγινε αόρατα το 1874, και πως το 1878 ιδρύθηκε αόρατα η βασιλεία στους ουρανούς. Έλεγε ότι από τότε ο Χριστός συνάγει τους πιστούς του, και πως οι νεκροί  εν Χριστώ, αναστήθηκαν το 1878, ενώ απέμενε η συνάθροιση των εκλεκτών που ζούσαν ακόμα στη γη. Κατά την άποψη του ιδρυτή της "Σκοπιάς", το έργο του "Θερισμού" θα διαρκούσε 40 χρόνια από το 1874 ως το 1914. Σ' αυτό το έτος, θα γινόταν ο Αρμαγεδώνας, και θ' ανασταίνονταν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, και ο Ιακώβ, και θα εγκαθιδρυόταν  η Χιλιετής παγκόσμια Εβραϊκή κυριαρχία. Κάτι που φυσικά για δεύτερη φορά απέδειξε τον Ρώσσελ ψευδοπροφήτη. (Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων. σελ. 461, 462).

Για όποιον γνωρίζει τη σημερινή (2005) δογματική της Σκοπιάς, παρατηρεί ότι οι παραπάνω ημερομηνίες, έχουν πλέον αντικατασταθεί από άλλες,, μεταφερμένες 40 χρόνια αργότερα, ενώ το περιεχόμενό τους είναι σχεδόν παρόμοιο. Αυτό σημαίνει, ότι ο Ρώσσελ και τότε, κήρυττε ένα ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΨΕΥΔΕΣ, (Γαλάτας 1/α: 7-9), όπως και σήμερα κάνει η Σκοπιά. (Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις αλλαγές αυτές, στο σχετικό μας άρθρο).

Η βάση των διδασκαλιών του Ρώσσελ ήταν ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ και όχι Αγιογραφική, όπως την παρουσιάζει σήμερα η Σκοπιά. Και φυσικά αυτά η Σκοπιά τα κρύβει από τους οπαδούς της, γιατί δεν θα τους άρεσε καθόλου να μάθουν ότι ο υποτιθέμενος "αγωγός του Θεού" Ρώσσελ, στον οποίον δήθεν ο Θεός αποκάλυψε "την αλήθεια", ήταν ένας Αποκρυφιστής!

Βάση της διδασκαλίας του Ρώσσελ ήταν οι πυραμίδες. Και σ’ αυτές βασίστηκαν οι χρονολογίες 1874, 1878, 1914. Αυτό φαίνεται έντονα από τα συγγράμματα του. Στο βιβλίο: Ο καιρός Εστίν Εγγύς (The Time at Hand) Τόμος Β΄ Γ.Μ.) σελίδα 188, αναφέρει ότι η έλευση του Κυρίου έγινε το 1874, το 1914 θα ήταν το τέλος των καιρών των εθνών με αποκορύφωμα των Αρμαγεδδώνα, και τότε ο Χριστός θα εγκαθίδρυε τη Βασιλεία του. Στο βιβλίο «Ελθέτω η Βασιλεία σου» (Γ.Μ. Τόμος Γ΄), αναφέρει ότι «Η Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου είναι ο μεγάλος Μάρτυρας του Ιεχωβά για το παρελθόν και το μέλλον». Στον τόμο αυτών των "Γραφικών Μελετών", είχε ενσωματωθεί το βιβλίο του Ρώσσελ: "Ο λίθινος Μάρτυς και Προφήτης του Θεού, η μεγάλη πυραμίδα της Αιγύπτου".

Το Κάτω Πέρασμα της πυραμίδας που ευθυγραμμίζεται με τον αστερισμό του Δράκοντα συμβολίζει την αμαρτία. Η Μεγάλη Αίθουσα συμβολίζει την εποχή του Ευαγγελίου του Ιησού, το Ψηλό Σκαλί της αίθουσας συμβολίζει την Μεγάλη Θλίψη και την κρίση του Θεού στον χριστιανικό κόσμο, το Δωμάτιο του Βασιλιά συμβολίζει τον Ιησού και την επάνοδο του, το Δωμάτιο της Βασίλισσας την επάνοδο του φυσικού Ισραήλ στον τόπο του.

Στο βιβλίο του αυτό, βλέπουμε επίσης αστρολογία, ευθυγράμμιση αστεριών για εκπλήρωση προφητειών, και αριθμολογία. Μετρώντας το μήκος της Πυραμίδας, βγάζει τις εξής χρονολογίες: 1874 επάνοδος του Ιησού, 1878 επάνοδος των φυσικών Ισραηλιτών στην Παλαιστίνη, 1914 Αρμαγεδδών, και ότι ο θρόνος του Θεού είναι στης Πλειάδες, και του Σατανά στον Δράκοντα. Είναι φανερό ότι όλα αυτά που διδάσκει η Σκοπιά δεν τα βασίζει στη Γραφή, αλλά στην Πυραμιδολογία και στο κίνημα της Νέας Εποχής που ακόμα βάση του έχει της Πυραμίδες και κατ’ επέκτασιν τον πνευματισμό.

Η Σκοπιά, δεν μπορούσε πλέον να αποκρύψει την πληροφορία αυτή, μετά την συνεχή  ενημέρωση του κόσμου από τους δογματικούς της αντιπάλους. Έτσι αναγκάστηκε στο σχετικά πρόσφατο βιβλίο της: "Διαγγελείς" να το παραδεχθεί. Γράφει λοιπόν:

"Επί 35 χρόνια, ο Πάστορας Ρώσσελ πίστευε ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας ήταν Μάρτυρας του Θεού, παρέχοντας υποστήριξη για τις Βιβλικές χρονικές περιόδους" (Διαγγελείς σ. 201).

Για μια φορά ακόμα όμως, η Σκοπιά αποδεικνύεται ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΗ, γιατί με τον τρόπο που το διατυπώνει, εκφράζει ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. Με τον τρόπο αυτό, η Σκοπιά επιτυγχάνει τα εξής:

1. Μπορεί να λέει: "δεν το κρύβουμε, το λέμε κι εμείς". (Κατόπιν εορτής όμως).

2. Παρουσιάζει τον Αποκρυφισμό του Ρώσσελ, ως λάθος του Ρώσσελ. Αποκρύπτει έτσι ότι αυτές οι ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ διδασκαλίες, δεν ήταν μόνο η πίστη του Ρώσσελ, αλλά ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ, ως το 1928. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την εποχή που υποτίθεται ότι ο Θεός τους είχε επιλέξει ως "καθαρή" (βλέπε "αποκρυφιστική") οργάνωση!

3. Αποκρύπτει έτσι, ότι όχι μόνο ο Ρώσσελ, αλλά αργότερα ΚΑΙ Ο ΡΟΔΕΡΦΟΡΔ αποδέχθηκε τις ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ αυτές απόψεις, (μαζί φυσικά με τους οπαδούς του). Όμως γι' αυτό σκοπεύουμε να μιλήσουμε αναλυτικά σε μελλοντικό μας άρθρο, όπως και για το πώς οι διαστάσεις της πυραμίδας "άλλαξαν" (!!!), για να ταιριάζουν στις νέες ημερομηνίες του Ρόδερφορδ...

 

4. Ο Χρονολογικός πίνακας του Ρώσσελ

Ο Χρονολογικός πίνακας του Ρώσσελ, φαίνεται σαφέστατα στα βιβλία των Γραφικών Μελετών του (Γ.Μ.). Ας δούμε πώς τον περιγράφει ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του: "Μάρτυρες του Ιεχωβά και Ορθοδοξία", Η Λατρεία της Σκοπιάς Τόμος Γ΄ σελ. 217, 219, 220:

Το Μέγα Ιωβηλαίο

Η εταιρία ξεκινούσε από τα Ιωβηλαία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ακριβώς  και οι Αντβεντιστές (Γ.Μ. Β΄, σ. 200). Το πεντηκοστό σαββατιαίο έτος το πολλαπλασίαζε με το 50 (Λευϊτ. 25/κε: 1-15) και κατέληγε σε 2.500 έτη, που άρχιζαν με το "τυπικό ιωβηλαίο" και θα έληγαν με την έναρξη του αντιτυπικού ιωβηλαίου, δηλαδή της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού (Γ.Μ. Β΄, σ. 206-207).

Εάν λοιπόν προσδιορίσουμε τη λήξη του τελευταίου τυπικού ιωβηλαίου, προσθέτουμε 2500 έτη και έχουμε την έναρξη της "βασιλείας του Χριστού"!

Η εταιρία χρησιμοποίησε κι αυτή τη βάση με αποτέλεσμα να αποδειχθεί εκ νέου πολλές φορές ψευδοπροφήτης.

...

Ο χρονολογικός πίνακας του Ρώσσελ

Αν θελήσουμε να αναφερθούμε στους ψευδοπροφήτες τους Ρώσσελ κάθε "μάρτυρας του Ιεχωβά" είναι έτοιμος να μας πει: Τι μας ενδιαφέρει τώρα η "τροφή εν καιρώ" του περασμένου αιώνα; Και όμως η ίδια η "Σκοπιά" δηλώνει σήμερα (1993) ότι η "τωρινή κατανόηση των Βιβλικών αληθειών" ανάγεται στον Κάρολο Ρώσσελ (Διαγγελείς, σ. 42). Η παράθεση λοιπόν του χρονολογικού πίνακα του Ρώσσελ, που αποτελούσε τη "ραχοκοκκαλιά" του "Ευαγγελίου" που εκείνος κήρυττε, προσδιορίζει ακόμη και σήμερα την αξιπιστία της "Σκοπιάς".

Ο Κάρολος Ρώσσελ δεν πρόσθεσε τίποτα το καινούργιο. Συνέχισε απλώς την παράδοση των αντβεντιστών. Οι εσχατολογικές απόψεις που σχετίζονται με τη μέτρηση του χρόνου κηρύττονταν όπως αναφέραμε 30 χρόνια προν από τη γέννηση του Ρώσσελ (βλ. έργο του αντβεντιστού J. A. Brown, ιδιαίτερα τ. Α΄, σ. XLI-XLV και XXXII, καθώς και σ. 132, βλ. και "Διαγγελείς", σ. 134).

Ο Ρώσσελ διακήρυττε μαζί με τον Μπάρμπουρ στο βιβλίο "Οι τρεις κόσμοι" (1877) πως το 1874 ο Χριστός εγκατέλειψε τον "ουράνιο ναό" και έφθασε με "αόρατο πνευματικό σώμα" στη γη το 1875 (σ. 60 εξ.).

Πρόσθετε ακόμη πως το 1874 άρχισε ο "καιρός του θερισμού των αγίων", το 1875 η "ανάσταση των αγίων" η πρώτη ανάσταση", πως το 1878 θα γινόταν η "αρπαγή της Εκκλησίας", ενώ η "βασιλεία" θα επικρατούσε σ' όλη τη γη το 1914 (σ. 55-72).

Μετά τη διάψευση των προσδοκιών σχετικά με το έτος 1878, διαμορφώθηκε ως εξής ο χρονολογικός πίνακας του Ρώσσελ:

4.128 π.Χ.: Δημιουργία του Αδάμ (Γ.Μ., Β΄, σ. 56).

606 π.Χ.: Έναρξη των επτά καιρών του Δανιήλ (Γ.Μ., Β΄, σ. 87 εξ).

1799 μ.Χ.: Έναρξη εσχάτων καιρών (Κιθάρα, σ. 261).

1872: Λήξη των 6000 ετών (Γ.Μ., Β΄, σ. 41, 56).

1874: Λήξη του τυπικού ιωβηλαίου, δευτέρα παρουσία του Χριστού, έναρξη του "θερισμού των αγίων", έναρξη του Αρμαγεδώνος (Γ.Μ., Β΄, έκδ. 1889, σ. 208-213. Γ.Μ., Δ΄, σ. 544-547. Κιθάρα, σ. 261).

1878: "Πρώτη ανάσταση", ίδρυση της "βασιλείας" στους ουρανούς, καθαρισμός του "ναού" (Γ.Μ., Β΄, σ. 114, 273. Γ.Μ., Γ΄, σ. 348).

1881: Τέλος της "άνω κλήσεως" (Γ.Μ., Β΄, σ. 261. Γ.Μ., Γ΄, σ. 242. Γ.Μ., ΣΤ΄, σ. 78, Γ.Μ., Ζ΄, σ. 77).

1914 ή πριν από το 1914: Λήξη των "καιρών των εθνών", με την έννοια ότι θα συνοδεύεται με τη λήξη του Αρμαγεδδώνος, την αρπαγή της "εκκλησίας", την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, την ανάσταση των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, την πλήρη εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού στη γη (Γ.Μ., Β΄, σ. 85-86, 112, 114, 194-195, 285-286, Γ.Μ. σ. 139, 171. Γ.Μ. Δ΄, σ. 546).

Στον παραπάνω πίνακα του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου, παρατηρούμε το πώς διαμόρφωσε ο Ρώσσελ τις Αντβεντιστικές θέσεις του δασκάλου του, του Μπάρπουρ. Όμως ειδικά για τη χρονολογία του 1914, επειδή είναι και σήμερα η βασική χρονολογία της εταιρίας Σκοπιά, θα δούμε σε ξεχωριστό άρθρο τι πίστευε τότε ο Ρώσσελ, και πόσο διαφορετικά το πιστεύουν σήμερα οι Μάρτυρες της Σκοπιάς.

 

Συνεχίζεται με το 2ο μέρος...

Δημιουργία αρχείου: 23-6-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 15-6-2016.

ΕΠΑΝΩ