با کلیک بر روی پرچم هر كشور می توانيد صفحات را به زبان آن کشور ملاحظه نمایید

                           

بخش سوم كانن، براى روز چهارشنبه از هفته اول روزه بزرگ

دعا در هنگام بیماری همه گیر

موعظه درباره قدیس جان کلیماکوس

جشن تبشیر مادر خدا

موعظه در جشن عيد تبشير مادر خدا

موعظه در یکشنبه تکریم صلیب مقدس

موعظه درباره قدیس گریگوری پالاما ، اسقف تسالونیکی

قدیسه كریستینای پارسی

کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت - بخش دوم كانن، براى روز سه شنبه از هفته اول روزه بزرگ

کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت - بخش اول كانن، براى روز دوشنبه از هفته اول روزه بزرگ

موعظه در یکشنبه ارتدوکسی

کانن بزرگ قدیس آندرو از کرت

آكاتيست به مادر خدا 

موعظه درباره سقوط آدم و حوا

موعظه درباره قهرمان شهید قدیس پولیکارپ -23 فوریه

موعظه درباره قدیس تئودور تیرو -17 فوریه

موعظه درباره شهید قهرمان قدیس هارالامبوس  - 10 فوریه

موعظه دربارۀ روز جشنِ ارائه خداوندگار در معبد 

قدیس سلیمان منزوی 

شهید آناستازيوس زاهد پارسى 

قديس یعقوب إز نصیبین 

موعظه درباره انتقال آثار مقدس قدیس یوحنای زرین دهان - 27 ژانویه

موعظه درباره قدیس مکاریوس مصری

موعظه درباره شهید مقدس قدیس تاتیانا - 12 ژانویه

موعظه دربارۀ تئوفانی مقدس (اپیفانی) خداوند (ششم ژانویه)

موعظه دربارۀ  یوسف قدیس -- یکشنبه بعد از کریسمس

پیام کریسمس 2019

موعظه در روز یکشنبه قبل از کریسمس

موعظه در یکشنبۀ نياكان مقدسِ خداوند

موعظه درمورد جشن قدیس اسپیریدون  - 12 دسامبر

موعظه درباره شهید بزرگ، قدیس کاترین (روز جشن 25 نوامبر)

موعظه درباره ورود تئوتوكوس به معبد  (21 نوامبر)

موعظه بر روز جشن قدیس نكتاریوس

موعظه در روز جشن فرشتگان مقدس  ( روز جشن 8 نوامبر )

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات -  فصل 42-32

موعظه در روز جشن شهدای قدیس دیمیتریوس و نستور

شهدای مقدس بین النهرین

موعظه در روز جشن قدیس لوقای انجیل نگار  (18 اکتبر)

موعظه در روز جشن محافظت مادر اقدس خداوند (تئوتوکوس)

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات -  فصل 31-30

قدیس آکسنتیوس (پارسی)

موعظه در قرائت رسولی برای دومین یکشنبه از لوقا

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات -  فصل 29-20

قرائت رسولی برای یکشنبۀ سال جدید کلیسایی (اول سپتامبر 2019)

موعظه در قرائت رسولی برای دهمین یکشنبه از متی 25/8/2019

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات -  فصل 19-18

موعظه در قرائت رسولی برای نهمین یکشنبه از متی 18/8/2019

موعظه در قرائت رسولی برای هشتمين یکشنبه از متی 11/8/2019

قدیس گوودلا و قديس - کسدوا فرزندان پادشاه پارس که برای مسیح شهید شدند

موعظه بر قرائت رسولی برای هفتمین یکشنبه از متی 4/8/2019

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات -  فصل 17-13

موعظه در قرائت رسولی برای ششمین یکشنبه از متی 28/7/2019

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات -  فصل 12-7

موعظه در قرائت رسولی برای پنجمین یکشنبه از متی  21/7/2019

موعظه در قرائت رسولی ​​برای جشن دوازده رسول با همدیگر 30/6/2019

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبۀ تمام قدیسین (23/6/2019)

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه پنطیکاست

این شادی و افتخار عظیمی برای ماست که به فرم دیجیتال در وب سایت مان میزبان کتاب ارزشمند متروپولیتن محترم پیسیدیه، پدر سوتیریوس، با عنوان "ايمان و زندگى اورتدوكس" که کاملا به فارسی ترجمه شده است، باشیم. دعا می کنیم که این موجب شود حتی جان های بیشتری خود را - به صورت الکترونیکی نیز - با مسیح و ایمان و زندگی اورتدوكس مقدس آشنا کنند.

ایمان و زندگی اورتودکس خلاصۀ اصول اعتقادات -  فصل 6-1

فصل های بعدی این کتاب، به تدریج، به محض آماده شدن، ارسال می شوند. خوانندگان ما با بررسی منظم صفحه فارسی لیست مقالات قادر به دیدن آنها خواهند بود، از اینجا:    

 

موعظه در قرائت رسولی ​​برای یکشنبۀ پدران مقدس اولین شورای کلیسای جامع

موعظه در قرائت رسولی ​​برای یکشنبۀ مرد نابینا

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه زن سامری

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه فرد مفلوج

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه آورندگان عطریات

موعظه در قرائت رسولی ​​برای یکشنبۀ توما

پیام عید پاک 2019

نماد ایمان

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبۀ نخل

موعظه در قرائت رسولی ​​برای چهارمین یکشنبه از دوره بزرگ روزه (قدیس جان کلیماکوس)

موعظه در قرائت رسولی برای سومین یکشنبه از دوره بزرگ روزه (تکریم صلیب مقدس)

موعظه در قرائت رسولی برای دومین یکشنبه از دوره بزرگ روزه   2019/03/24

آیا آیکون های مقدس 'بُت' هستند؟

موعظه بر قرائت رسولی در اولین یکشنبه دوره بزرگ روزه (یکشنبۀ ارتدوکسی)

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه بخشش (یکشنبه حذف لبنیات)

دوره روزه بزرگ: مسیر به سوی پاسکا

چراغ روغنی نماد چیست؟     و چرا باید همیشه روشن باقی بماند؟

بدن و خون حقیقی مسیح؟ یا فقط سنتی عجیب و جالب با نان و شراب؟

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه قضاوت نهایی (یکشنبه حذف خوراک گوشت)

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه پسر ولخرج ( پسر گمشده)

آکافیست به قدیس یحیای تعمید دهنده

زندگی قدیس نینا، برابر با رسولانو روشنگر گرجستان

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه باجگیر و فریسی

موعظه در قرائت رسولی برای روز جشن قدیس هارالامبوس

سرود آکافیست به خداوند محبوب ما عیسی مسیح

بهشت و جهنم با توجه به سنت ارتدوکس

موعظه بر قرائت رسولی ​​برای شانزدهمین یکشنبه از لوقا

موعظه بر قرائت رسولی برای روز جشن قدیس یوحنای زرین دهان

صحبت کردن به زبانها" و پنطیکاست"

دعا به روح القدس
برادران مسیح  

موعظه بر قرائت رسولی ​​برای دوازدهمین یکشنبه لوقا  20/01/2019
ایدئولوژی نقش مقدس آیکون تعمید خداوند ما عیسی مسیح

بیوگرافی کوتاه از پیر پایسیوس

موعظه بر قرائت رسولی برای یکشنبۀ بعد از تئوفانی

موعظه بر قرائت رسولی در تئوفانی مقدس 6/1/2019

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه بعد از میلاد مسیح

اقتدار کلیسا

 پیام کریسمس 2018

موعظه برای قرائت رسولی ​​در یکشنبه قبل از کریسمس 2018/12/23

موعظۀ قرائت رسولی برای یازدهمین یکشنبه از لوقا  16/12/2018
موعظه بر قرائت رسولی ـ قدیس آنا

نماز صبح
موعظه بر قرائت رسولی - چهاردهمین یکشنبۀ لوقا 2/12/2018
باکره شهید بزرگ، قدیس کاترین از اسکندریه

موعظه بر قرائت رسولی در 25 نوامبر 2018 - قدیس کاترین از اسکندریه

عشاء ربانی مقدس و اعتراف

موعظه در قرائت رسولی برای نهمین یکشنبه از لوقا

 قدرت ایمان و ضعف بی ایمانی

چهار حیوان نمادینِ آخرالزمان چه هستند؟

تصاویر نمادین استفاده شده برای چهار انجیل نویس

موعظه بر قرائت رسولی در هشتمین یکشنبه از لوقا

مناجات نامه الهى

موعظه بر قرائت رسولی در پنجمین یکشنبه از لوقا

شهیدان مقدس ایرانی آکیندینوس، پگاسيوس، آفطونیوس، الپیدیفوروس، آنمبودیستوس

 به همراه 7000 نفر دیگر. 

پنطیکاست روز تولد کلیسا نیست

قدیس یعقوب پارسی

بدنهای احیا شده در طی بازگشت ثانوی چگونه تبدیل می شوند؟

موعظه بر قرائت رسولی در هفتمین یکشنبۀ لوقا

قدیس اسقف شاهرخ و 120 شهید پارسی

موعظه در قرائت رسولی برای ششمین یکشنبه از لوقا

 نشان صلیب

    موعظه قرائت رسولی در چهارمین یکشنبه از لوقا

آیا آدم کامل خلق شده بود؟

موعظه برای قرائت رسولی در سومین یکشنبه از لوقا

 بخش سوم: یوحنا 15-21

بخش دوم: یوحنا 8-14

بخش اول: یوحنا 1-7

چرا کسی بخواهد دشمنی را ببخشد؟

موعظه در دومین یکشنبه از لوقا

 انجیل به روایت لوقا: باب 17-2

انجیل به روایت لوقا: باب 9-16

انجیل به روایت لوقا: باب 1-8

 زندگی قدیس تِکلا 

موعظه در اولین یکشنبه از لوقا

موعظه یکشنبه بعد از تجلیل صلیب

 تجلیل صلیب مقدس  

موعظه یکشنبه قبل از تجلیل صلیب

چرا مریم همیشه تکریم شده است؟

 موعظه در چهاردهمین یکشنبه از متی

سخنان مادر گابریلا

 چرا برای غنودن مریم عذرا* روزه می گیریم؟

موعظه در سیزدهمین یکشنبه از متی 

موعظه در دوازدهمین یکشنبه از متی

 مرقس - بخش اول: باب 9-16

مرقس - بخش اول: باب 1-8

زندگی حامل مقدس خداوند: کسی که قبر نتوانست او را نگه دارد. 

دو رستاخیز

موعظه یازدهمین یکشنبه از متی

 متی - بخش سوم: باب 20-28

 متی - بخش دوم: باب 10-19

 متی - بخش اول: باب 1-9

 تولد دوباره "توسط آب و روح"

 چرا شَر در جهان وجود دارد؟

موعظه دهمین یکشنبه از متی

موعظه نهمین یکشنبه از متی

موعظه در هشتمین یکشنبه از متی

موعظه در ششمین یکشنبه از متی

موعظه در پنجمین یکشنبه از متی

روح چند لایه است: آگاه، نیمه آگاه، ناخودآگاه

معنای "کلیسا" چیست؟

موعظه در روز یکشنبۀ پنطیکاست

 خدا به عنوان "آتش" و "نور"

موعظه در یکشنبه تمام قدیسین

خواب آلودگی و دعا

  موعظه در یکشنبۀ پدران مقدسِ اولین شورای کلیسایی جهانی

گفتگو بين پدر مكاريوس و فرشته خداوند

"مسیر" و نجات

چگونه گناه را متوقف سازیم

شروع کردن

تبدیل هیئتِ نجات دهندۀ ما

اراده خدا چیست؟

موعظه در یکشنبۀ زن سامری

شیاطین در آن زمان و در حال حاضر

از پدران کلیسا دربارۀ روزه داری

گناهِ لوسیفر

موعظه در تولد قدیس یحیی تعمید دهنده

اما یک دعای لازم

روز جشن عید تبشیر حامل خداوند

روز تمام قدیسین

معجزۀ عشق

گاهی اوقات حتی شیطان حقیقت را می گوید

   قدیس فاتینا، زن سامری

اولین یکشنبۀ روزه، یکشنبۀ ارتدوکسی

استفاده خوب از درد

  موعظه در سومین یکشنبه از متی

موعظه متوقف نخواهد شد

موعظه در دومین یکشنبه از متی

قدیس جان (ایوان) روسی

قدیسین کنستانتین و هلنا

دعا به فرشته نگهبان مقدس

رسولان پطرس و پولس

جشن رسولان پولس و پطرس قدیس

سرود نیایش به حامل خداوند

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-10-2018   صفحه به روز شد :